Domovská

Čo dokáže pekné slovo 7 / 2017 Padina, 12.12.2017

/zo správy komisie/

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo už siedmy rok teda pravidelne vypisuje Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Slovenskej národnostnej rady spolu so Slovenským vydavateľským centrom, na ktorý žiaci našich škôl tentoraz zaslali úhrnne - 66 prác -, a to 51 v kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl a 15 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií.

 

Odmenení žiaci, literáti: Branislav Pop, Emília-Jana Pálešová, Petra Častvenová a Maja Opavská na ceste do Padiny (foto Annamária Boldocká Grbićová)

 

Odmenení žiaci, literáti: Branislav Pop, Emília-Jana Pálešová, Petra Častvenová a Maja Opavská na ceste do Padiny (foto Annamária Boldocká Grbićová)

 

Po dôkladnom prečítaní a rozoberaní zaslaných prác komisia, ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila (predseda) a členky komisie Zuzana Valentíková a Svetluša Hlaváčová sa zhodla, že treba v prvom rade pochváliť ochotu a snahu prednášateľov slovenčiny na našich základných a stredných školách, že animovali početných žiakov, aby sa prihlásili na súbeh a týmto táto akcia aj ďalej plní svoj základný cieľ a zámer. Najviac prác poslali z kovačickej základnej školy – až 20 – tiež z Bieleho Blata – 13 – a Padiny – 11. Na druhej strane s poľutovaním treba konštatovať, že iba jedna práca prišla zo Starej Pazovy, a vôbec sa k tomuto súbehu nepridali žiaci a ich prednášatelia slovenčiny na základných školách z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Selenče, Hložian, Erdevíka...

Téma súbehu aj tentoraz bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: zaslané práce žiakov základných škôl od 5. až po 8. ročník a žiakov stredných škôl a gymnázií.

Komisia vôbec nemala ľahkú prácu, lebo na súbeh prišlo hodne kvalitných prác, no predsa sa museli rozhodnúť a udeliť ceny a odmeny.

V kategórii žiakov ZŠ od 5. do 8. ročníka komisia udelila ceny nasledovným účastníkom:

1. cenu získala Anna Čobrdová, žiačka 8. ročníka ZŠ 15. októbra v Pivnici,

2. cenu si rozdelili Nataša Petrovičová, žiačka 7. ročníka padinskej ZŠ a Andrej Simendić, žiak 7. ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

3. cenu si rozdelili Darko Svetlík, žiak 8. ročníka kovačickej ZŠ a Vladko Hromčík, žiak 7. ročníka ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate.

Špeciálnymi odmenami, teda diplomami a darčekmi boli odmenení žiaci Isidora Belićová, žiačka 6. ročníka ZŠ Đorđa Natoševića v Novom Sade, Lea Herčeková, žiačka 7. ročníka pivnickej ZŠ a Žaneta Zadunajská, ôsmačka bieloblatskej ZŠ.

V druhej časti stretnutia udelili ceny v kategórii stredných škôl a gymnázií. Na súbeh prišlo 15 prác. Komisia udelila nasledovné ceny:

1. cena – hodnotný a kvalitný reproduktor značky SONY – BT XB 10 – Extra Bass a knihy SVC získala Hana Čížiková, žiačka 4. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za veľmi vyspelú a originálnu prácu pod názvom Špirála.

2. cenu - USB kľúč MEDIA RONGE kapacity 16 gigabajtov, ako aj balíček kníh Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci si rovnoprávne rozdelili - Emília-Jana Pálešová, žiačka 3. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Deň, keď zomrieš a Patrícia Kmeťková, žiačka 1. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Listy pre Eleanór.

3. cenu - ročné predplatné na mládežnícky časopis Vzlet, vydania SVC a USB kľúč MEDIA RONGE kapacity 8 gigabajtov si tiež rovnoprávne rozdelili ďalší dvaja účastníci tohtoročného súbehu Čo dokáže pekné slovo:

Maja Opavská, žiačka 1. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Chuť teplej kávy a Vladimíra Sabová, žiačka 4. ročníka tiež z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Supernova.

Komisia však navrhla udeliť ešte aj tri špeciálne uznania nasledovným účastníkom na súbehu Čo dokáže pekné slovo, teda tri diplomy trom ďalším mladým literátom a k tomu každému z nich patrí ak kniha SVC a malý, ale praktický DIÁR. Získali ich:

Ján Farkaš, žiak 2. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za prácu Dobrodružstvo,

Branislav Pop, žiak 3. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za báseň Úhrančivosť,

a Petra Častvenová, žiačka 3. ročníka tiež Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Nepýtajte sa na violinu.

Mentorky žiakov: (P. Kmeťková, E. J. Pálešová. V. Sabová, P. Častvenová ) Marta Pavčoková a (B. Popa a Maja Opavská) Annamária Boldocká- Grbićová

Na záver treba konštatovať, že okrem odmenených prác, komisia navrhuje, aby aj ďalšie kvalitné práce boli uverejnené tak v časopise pre deti Zornička, ako i v mládežníckom časopise Vzlet.

Odmeneným blahoželáme a všetkým budúcim literátom želáme dobré zdravie, veľa hravých úsmevov, dobré ostré pero a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov.

 

v Padine
12. decembra 2017

predseda
Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM
Martin Prebudila

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus