Z Hložian do Aradáča a ďalej do Kysáča

Taká je tohtoročná prvá časť púte zimnej akcie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, v ktorej SVC každoročne prezentuje svoju minuloročnú činnosť. Riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík so zimnou knižnou akciou v tomto roku vyštartoval z Hložian, kde osobitne predstavil najnovšie memoárové prózy Viery Benkovej. Včera v Aradáči dôraz kládol na knihy manželskej dvojice Kataríny a Ivana Bagľašovcov a už na utorok 13. februára Kysáčania sa budú môcť bližšie zoznámiť s tvorbou Daniela Pixiadesa. V Aradáči, okrem prezentácie knihy ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, usporiadali aj krst knihy Dr. Ivana Bagľaša Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí.

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

S knihou Enike benike krikel bé sa literárna verejnosť už viackrát oboznámila, o nej viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10053-vystava-s-prezentaciou. Kniha aradáčskeho rodáka Ivana Bagľaša Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí vyšla spod tlače začiatkom tohto roka v Slovenskom vydavateľskom centri v spoluvydaní s Pedagogickou fakultov UMB v Banskej Bystrici ako 18. zväzok v rámci edície Vedecké zošity. Povedal Vladimír Valentík a dodal, že je to zároveň aj prvá vedecká kniha z oblasti psychológie napísaná a vydaná v radoch vojvodinských Slovákov. Podľa jeho slov, v rámci tejto edície najčastejšie vychádzali knihy z lingvistiky, zriedkavejšie z historiografie alebo pedagogiky. Najnovšia publikácia uvedenej edície je z oblasti pozitívnej psychológie, v ktorej výskum medziiným porovnáva zamestnancov a študentov na Slovensku a v Srbsku.

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

Foto dokumentácia Kataríny Mosnákovej Bagľašovej

 

V rámci večierka Ivanovi Bagľašovi boli odovzdané autorské výtlačky. Ide o odbornú knihu, ktorá je rozšírením jeho doktorskej dizertačnej práce.

Včerajší literárny večierok usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej a na ňom vystúpili i žiaci základne školy.

Ďalšia zastávka Zimy s knihou bude v utorok 13. februára v Kysáči. O 18.00 v Knižnici M. Babinku Spolok kysáčskych žien privíta Vieru Benkovú, Katarínu Pucovskú a Vladimíra Valentíka.

 

Katarína Pucovská