Domovská

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

Samuel Štarke sa narodil 27. marec a Karol Lilge o jeden deň neskôr, teda 28. marca, obaja v roku 1888 a obaja v Mošovciach na Slovensku (odkiaľ pochádza aj básnik Ján Kollár, ktorého 225. výročie narodenia si pripomenieme 29. júla t.r.). Obaja študovali na gymnáziu v Banskej Bystrici a obaja poznačili život dolnozemských Slovákov. Obaja boli i matičiarmi, Štarke bol predsedom MS a Lilge tajomníkom. Obaja nám zanechali vzácne záznamy o živote Slovákov na Dolnej zemi. Samuel Štarke bol evanjelickým farárom v Báčskom Petrovci a neskôr biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a Karol Lilge bol učiteľom v Beške a od roku 1925 katechétom v Starej Pazove.

 

Samuel Štarke, olejomaľba, autor Pavel Čáni

 

Samuel Štarke, olejomaľba, autor Pavel Čáni

 

Samuel Štarke bol druhým biskupom SEAVC a biskupský úrad prevzal po Adamovi Verešovi. Rovnako tak bol aj druhým predsedom MSJ, prvým bol Dr. Ján Bulík. V čele cirkvi stál až 25 rokov (1933 – 1957) a Maticu viedol v období rokov 1935 – 1941. Treba spomenúť aj jeho prínos pri zakladaní dôležitých inštitúcií v Báčskom Petrovci: Slovenského gymnázia a Kníhtlačiarne , ktoré začali s prácou v roku 1919. Gymnázium otvorili 1. októbra 1919, keď vtedajší petrovský evanjelický kňaz Samuel Štarke, ako predseda jeho kuratória, slávnostne uviedol do úradu prvých prednášateľov.

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

V rokoch 1920 až 1925 bol Samuel Štarke zostavovateľom prvých šiestich Národných kalendárov, ktoré vychádzali v náklade priam neuveriteľných 7.500 výtlačkov. Popri pastoračnej činnosti aktívne pôsobil v národnokultúrnom hnutí dolnozemských Slovákov. Bol členom Slovenskej národnej strany a ako predstaviteľ slovenských politických a národnostných síl zvolený bol za člena Veľkej národnej skupštiny Vojvodiny i za člena jej výkonného orgánu Veľkej národnej rady.

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

Samuel Štarke zomrel 6. apríl 1959 v Bratislave a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí. V roku 2013 MSS s filatelistami Petrovca vydali príležitostnú obálku k 125. výročiu narodenia Samuela Štarkeho a petrovský cirkevný zbor v spolupráci s MO MS mu venoval večierok, na ktorom sa zúčastnili aj pravnuci Samuela Štarkeho, čiže vnuk a vnučka našej známej zostavovateľky Kuchárky Ľudmily Dankovej, ktorá bola jednou z piatich Štarkeho detí. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/5880-125-vyroie-narodenia-tarkeho-a-lilgeho

 

130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

 

Karol Lilge študoval na gymnáziu v Baskej Bystrici, tiež na učiteľskom ústave v Soprone, v Szarvasi a v roku 1908 v Osijeku. Najprv bol učiteľom v Beške a od roku 1925 katechéta v Starej Pazove. Tajomníkom MS sa stal roku1931. Bol i pomocným tajomníkom Československého zväzu v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, ktorý bol založený v Osijeku 1921 ako osvetové ústredie Čechov a Slovákov v novoutvorenom štáte. Od roku 1925 bol členom Slovenskej pospolitej čitárne a od roku 1928 Slovenského národného domu, bol i režisérom divadelného krúžku a členom výboru Sokola v Starej Pazove. Cenné sú jeho Príspevky k histórii Slovákov v Juhoslávii, ale najmä monografia Stará Pazova (1932), v ktorej spracoval dejiny tunajších Slovákov, školstvo, spolkovú činnosť, hospodárstvo a národopis. Reprint tejto vzácnej knihy vydal v roku 2010 Miestny odbor Matice slovenskej zo Starej Pazovy. Lilge bol i prekladateľom z chorvátskej literatúry. Zomrel 22. november 1953 v Beške.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus