Domovská

Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34

Takmer 400 stranová vedecká ročenka Slováci v zahraničí vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej už po 34. krát. Recenzne ročenku posúdili doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. a PhDr. Peter Mulík, PhD. Zostavovateľsky sa pod ňou podpísali Gabriela Hamranová a Zuzana Pavelcová.

 

Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34

 

Tridsiaty štvrtý ročník zborníka je osobitý najmä vďaka vyššej vedeckej úrovni, ktorú zabezpečila stať venovaná 110. výročiu založenia Slovenskej ligy v Amerike. Táto kapitola je písomnou reflexiou odborného vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, ktorý v júni 2017 usporiadalo Krajanské múzeum Matice slovenskej.

Kapitola zachytáva nielen zdravicu z pera generálnej tajomníčky Slovenskej ligy v Amerike, Niny Holej, ale i spomienkový príspevok Jána Holého, čestného predsedu tejto inštitúcie. Stať obsahuje šesť odborných štúdií zaoberajúcich sa prevažne dejinami Slovenskej ligy v Amerike.

Ďalšiu kapitolu zborníka s názvom Štúdie otvára príspevok Petra Karpinského. Analyzuje text publikácie Praktičný slovensko-anglický tlumač, ktorú v roku 1905 vydal v USA Pavol K. Kadák. Anna Kováčová sa zaoberá dejinami Slovákov v Angyalfölde, ktoré zachytili dobové periodiká. Štúdia Jany Sivičekovej sa zaoberá analýzou myslenia vojvodinského Slováka Andreja Siráckeho prostredníctvom jeho článkov publikovaných v Slovenskej jednote v období 1942 – 1943. Patrik Šenkár poukazuje na dôležitosť súdobých ideí spoločenskej situácie Slovákov v dualistickom Rakúsko-Uhorsku. Uvádza životné peripetie Ondreja Seberíniho, ktorý svoj život prežil na Dolnej zemi. Príspevok Ivana Šušu sa orientuje na súčasnú slovenskú literatúru v prekladovom kontexte. Autor sa zaoberá dejinným exkurzom do prekladov slovenskej literatúry do taliančiny, okrajovo autormi, ktorí čerpali z talianskeho prostredia a prenosom slovensko-talianských motívov do oboch literatúr.

Kapitolu Pramene a materiály uvádza príspevok Claudeho Baláža. Ponúka prierez legislatívou európskych štátov, rozvádza genézu legislatívnych procesov a vznik zákonov v súvislosti s vysťahovalectvom, migráciou, emigráciou od čias Rakúsko-Uhorska po dnešok. Autor Ján Marko sa na príklade svojich predkov z rodov Aláč a Aranyi venuje dejinám Slovákom v Maďarsku. Pramenný materiál Jána Jančovica sa zameriava na prvé dve storočia zachovávania slovenskosti osídlencov a zakladateľov terajšieho mesta Pilíš v Peštianskej župe zo začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Príspevok Agáty Jedrzejczykovej sa zaoberá dejinami Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Novej Belej (Poľsko).

Zborník uzatvára kapitola Výročia, jubileá, správy a recenzie. Spomienkové príspevky Petra Cabadaja sa zaoberajú osobnosťami Františka J. Fugu a Ladislava Jankoviča. Recenzia Gabriely Hamranovej podáva hodnotiace stanovisko publikácie Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989, v autorstve Alžbety Uhrinovej. Dušan Mikolaj svoj príspevok venuje životnému jubileu Claudeho Baláža. Katarína Mosnáková-Bagľašová sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou slovenských kalendárov vo svete. Autorka Sandra Kralj Vukšić prináša informácie o vzniku, úlohách a aktivitách Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Ďalšia informácia Sandry Kralj Vukšić je venovaná 25. výročiu krajanského periodika Prameň. Príspevok Zuzany Pavelcovej sa zaoberá rekapituláciu činností Krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2017.

Ročenka Slováci v zahraničí č. 34 je obsahovo veľmi bohatá, kvalitnejšia, myšlienkovo plná. Záujemcovi si ju môžu objednať cez webovú stránku www.vydavtel.sk.

 

Zuzana Pavelcová

Zdroj: http://matica.sk/news/2018/03/vedecka-rocenka-slovaci-v-zahranici-c-34/

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus