Domovská

Deň Slovákov v BaH

Včera v Bijeljine oslávili Deň Slovákov v Bosne a Herdegovine (BaH) a pripomenuli si i 9. výročie posvätenia tamojšieho slovenského evanjelického chrámu. V Sembérii v BaH je toho času zo 40 slovenských domácností. Slovensky však hovoria iba najstarší členovia rodín, mladší vedia iba niektoré slovenské slovká. Vieru si však zachovali. Podľa slov ev. farárky v Belehrade Anny Petrovićovej, ktorá je v súčasnosti administrátorkou tohto zboru, od založenia cirkevného spoločenstva sa na prsty dvoch rúk môžu spočítať tam uzavreté manželstvá a na prsty jednej ruky uskutočnené krsty v tamojšom kostole. Pohrebov mávajú v priemere jeden ročne. Aj tak málopočetní, bijeljinskí Slováci sú predsa aktívni.

 

Foto: SECAV Šíd

 

Foto: SECAV Šíd

 

Foto: SECAV Šíd

 

Foto: SECAV Šíd

 

Včerajšie slávnostné služby Božie svojou prítomnosťou poctili predstavitelia lokálnej samosprávy v čele s managerom Milošom Stevanovićom ako aj predstavitelia cirkevných zborov z Belehradu, Bingule a Višnjićeva. Pánu Bohu na slávu zaspievali aj členky cirkevného spevokolu zo Šídu pod vedením Nataše Kolárovej. V spolupráci so združeniami snažia sa deťom prezentovať slovenský folklór, tradíciu a kultúru a vštepovať im tak lásku k svojeti. O tom a včerajšej udalosti informuje BN TV.

 

 

Slováci v BaH sú cirkevne organizovaní v Bijeljine, kde už 9 rokov majú aj slovenský evanjelický kostol, avšak farára tam nemajú. Tento zbor sa preto hlási k Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a patrí pod slovenský cirkevný zbor v Šíde. Kým v Šíde mali farárku Olinu Kolárovú, ona mala na starosti aj túto fíliu. Keď však zbor zostal bez vlastného duchovného pastiera, bohoslužby v Bijeljine odbavoval najprv Jaroslav Javorník, farár kulpínsky a najnovšie je administrátorkou tohto zboru Anna Petrovićová.

Slováci v Bijeljine žijú od osemdesiatych rokov 19. storočia, teda vyše 130 rokov. Asimilácia je však neúprosná a počet Slovákov v Bijeljine stále klesá. V roku 1948 ich tam bolo 274 a podľa sčítania obyvateľstva v Bosne a Hercegovine z roku 2013, v Republike srbskej žije 109 obyvateľov slovenskej národnosti, z čoho 55 v Bijeline a 19 v Banja Luke.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus