Domovská

Prezentácia knihy #Harminc

V utorok 26. februára 2019 o 17.h v dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave bude slávnostné uvedenie slovenského a anglického vydania knižnej publikácie – vedeckej monografie Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku pod názvom #Harminc. Kniha je venovaná kulpínskemu rodákovi a nášmu slovenskému majstrovi architektúry Michalovi Milanovi Harmincovi. Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp od historizmov, k moderne a funkcionalizmu spolu s reprezentatívnym typologickým výberom architektových stavieb – to všetko vytvára predpoklad k obohateniu osobnostného spektra slovenskej historiografie architektúry o nové kontexty. Na prezentáciu pozývajú TRIO Publishing, s. r. o., a Fakulta architektúry STU v Bratislave.

 

Prezentácia knihy #Harminc

 

Michal Milan Harminc (1869 – 1964), kulpínsky rodák (Srbsko) a nestor slovenskej architektúry patrí popri D. Jurkovičovi a E. Bellušovi k najvýznamnejším slovenským architektom. Jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje vedecká monografia # Harminc, ktorá sa opiera o vedecké poznatky autorov, získané systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma i v zahraničí.

Impozantných takmer 300 realizovaných diel rôznych typologických druhov na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine ho v rokoch 1887 – 1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Autori v texte prinášajú rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela, a tým aj k ochrane nášho i európskeho kultúrneho dedičstva.

Život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie, ktoré dotvárajú plastický obraz mohutného architektonického diela nestora.

Napriek nesporným vedeckým a odborným hodnotám je kniha nesmierne pútavá aj pre laického čitateľa.

O M.M. Harmincovi aj TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/1181-priebeh-konferencie-k-140-vyroiu-narodenia-m-m-harminca
http://www.kulpin.net/pamaetnicek/1654-michal-milan-harminc-mu-naho-podnebia
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/michal-harminc
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/1155-milan-michal-harminc--vyznamny-stredoeuropsky-architekt

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

pdvk

sns

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus