Domovská

7. Biblická olympiáda

V Základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši dnes prebiehala Biblická olympiáda. Ide o súťaž žiakov základných a stredných škôl z voliteľného predmetu náboženstvo. Na tohtoročnú olympiádu sa prihlásilo úhrne 40 žiakov, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. Pred začiatkom súťažnej časti symbolicky zapálili plameň a po ukončení súťaže ho silbašskí žiaci odovzdali účastníkom z Kysáča, ktorí na súťaži dosiahli pozoruhodné výsledky a ktorí vďaka tomu budú organizátormi budúcoročnej, v poradí 8. Biblickej olympiády.

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

Hostiteľská škola privítala účastníkov Biblickej olympiády kultúrno-umeleckým programom. Predviedli ho žiaci všetkých ročníkov a pripravila ho Jaruška Ferková. Hudobné body nacvičili učiteľka Jarmila Križanová a učiteľ Miroslav Hložan. V mene hostiteľov prítomných privítal Đoka Milić, riaditeľ školy a v mene ECAV v Srbsku Vladimír Valent, senior báčsky ako aj predseda Výboru pre Biblickú olympiádu Vladimír Lovás, farár aradáčsky. Prihovoril sa i predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik, ako aj bývalá žiačka silbašskej základnej školy Milina Sklabinská, ktorá účastníkom preniesla pozdravy z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pred rozdelením žiakov do súťažných skupín, všetci spolu sa pomodlili s Jasminou Kotasovou Medveďovou, farárkou silbašského cirkevného zboru.

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

7. Biblická olympiáda

 

Po vyplnení testov si účastníci olympiády obzreli evanjelický a pravoslávny kostol a etno dom Miliny Sklabinskej. Pred spoločným obedom boli vyhlásené výsledky testov.

Najviac bodov v jednotlivých kategóriách dosiahli:

Stredné školy

1. miesto:
Mariena-Jana Šimová – Zdravotnícka škola 7. apríla Nový Sad
Valentína Imreková - Zdravotnícka škola 7. apríla Nový Sad
2. miesto:
Viktor Bako – Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžića Stará Pazova
Nina Hetzelová - Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžića Stará Pazova
3. miesto:
Ivana Chovancová - Gymnázium Jána Kollára B. Petrovec

Základné školy

5.-6. ročník

1. miesto:
Isidora Šimoniová – ŽŠ Jána Kollára Selenča
Maja Nasadiová – ZŠ Ľudovíta Štúra Kysáč
2. miesto:
Ester Zelenáková - ZŠ 15. októbra Pivnica
Sára Čobrdová – ZŠ 15. októbra Pivnica
3. miseto:
Teodora Dudášová – ZŠ j. Čajaka B. Petrovec
Lucia Satjićová - ZŠ Ľudovíta Štúra Kysáč
Valentína kadlíková - ZŠ 15. októbra Pivnica

7.-8. ročník

1. miesto:
Tamara Hložanová – ZŠ Bratov Novákovcov Silbaš
Kristijan Baďura - ZŠ 15. októbra Pivnica
2. miesto:
Dario Gages – ZŠ Bratstvo
Dejna Domoniová – ZŠ hrdinu Janka Čmelíka
Elena Zvarec – ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina
3. miesto:
Milica Kovačić – ZŠ Simeona Aranického Stará Pazova

Ústredná komisia pracovala v zložení: Đoka Milić, riaditeľ školy, Vladimír Lovás, ev. kňaz a Anna Valentová, učiteľka náboženstva.

V Komisii na dešifrovanie testov a vnášanie údajov boli: Branislav Kulík, ev. kňaz, Miroslav Hložan, prof. triednej výučby a Јaruška Ferková, učiteľka náboženstva.

Dozornými učiteľmi boli: Olinka Lovásová, Anna Valentová, Kristína Novaková, Vlastislava Ožvátová Kováčová, Anna Kišová, Lenka Víziová, Anna Šilerová a Ingrid Tomečeková.

Obchádzku Silbaša s účastníkmi mali na starosti: Jarmila Križanová, Mariena Surová a Ján Demrovský.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus