Domovská

Viere Benkovej k životnému jubileu

Dané sú nám talenty. Sme nimi poverení, ale aj povinní rozvíjať a presadzovať tie danosti. Ak je niekomu daný talent „pera", treba s radosťou a zodpovedne brať ten dar, zdokonaľovať ho a cibriť. "Vysloviť seba a byť tvar slova,/zrkadlo vody, korienok semena,/ston zeme v kŕči/Venušinho lona;/vysloviť seba a kožu odhodiť..." Kožu odhodiť, pritom však májový ošiaľ v srdci stále nosiť a trebárs aj niekedy namiesto soli, do polievky lásky, prisýpať slané, pálivé slzy... lebo, "človek je od nepamäti/na zemi,/na pleciach nesie/ zrkadlá vesmírov;/až raz padne na kolená,/záhadou podlomený." Záhadou bývame podlomení a zraňovaní, no predsa ten život, prírodu, dar lásky a ľudí si treba vážiť, lebo „zem duní, zem sa otriasa,/hromží a vyhráža;/zápasia blesky divoko,/pšenica hrivou potriasa;/je pokorná sťa roľníkova túžba:/sypať a žiť-/žiť a sypať... Túžime žiť, no príroda je mocná, dokáže nás raz pokoriť, inokedy však potešiť, sypať a nasýtiť... Treba si v každej situácii vážiť ten „vzácny, celistvý, krehký svet"... Všetky tieto filozofické úvahy a rady do života nachádzame v tvorbe Viery Benkovej, ktorá v týchto dňoch oslavuje životnú osemdesiatku a ktorá dodnes úspešne rozvíja svoj dar „pera". Nech jej to trvá. Široké pole do ďalších rokov!

 

Viere Benkovej  k životnému jubileu

 

Viera Benková s dcérami a zaťom

 

Viera Benková s dcérami a zaťom

 

Ľudský život je dar, ale je to aj úloha. Hľadať účinnejšie riešenia a každodenne spočitovať malé požehnania. Treba pozerať a načúvať a neprestať sa zvedavo pýtať. Neučičíkať sa, byť bdelí a bojovať za svoj národ, za zachovanie identity a dedičstvo otcov. Ono je zdrojom poučenia, historického vedomia, vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a národnej hrdosti. Prispieva nielen ku kultivovanosti občanov, ale podieľa sa aj na ekonomickom rozvoji. Viera Benková to dávno pochopila a o tie životné múdrosti sa s čitateľmi chcela rozdeliť. Neúnavne písala, hľadala údaje v archívoch, v pamäti národa, kronikách, v spomienkach, ale aj vo svojom srdci. Čo zistila, zverejnila. Trebárs bez honoráru. A v posledných desaťročiach často práve tak bývalo. Nerobila teda prvorado za peniaze. Naučila sa žiť skromne. A keďže slávu nepotrebovala, zrejme to akési vyššie, šľachetné pohnútky stále budili jej tvorivé nepokoje. Neodmietala ani podať nápomocnú ruku. Práca s ľuďmi, srdečnosť v komunikácii, široké obzory, dobroprajná kritika a ochota pomoci jej tak zaistili rešpekt nielen spoluobčanov a čitateľov, ale aj vedeckej a literárnej verejnosti. O tom všetkom svedčil i stredajší literárny večierok v slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, ktorý spoločne zorganizovali k autorkinej osemdesiatky MOMS Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Úvodom literárneho večierka oslávenkyňu a hostí privítala riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Anna Medveďová. V mene organizátorov sa prihovorila predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová Melichová a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová Leskovac. Potom už odzneli pôsobivé prednesy z tvorby Viery Benkovej, o ktoré sa zaslúžili Miroslav Babiak, Miluška Anušiaková Majerová a Viera Dorčová Babiaková. Referáty z pera popredných vedkýň, profesoriek a spisovateliek Dr. Etely Farkašovej, Dr. Jarmily Hodoličovej a Annamárie Boldockej Grbićovej voviedli početných prítomných do tajov mnohých spisovateľských komnát Viery Benkovej. O jubilantke trochu inak príspevok napísala Katarína Melegová Melichová a v ňom zmapovala Benkovej aktivity predovšetkým na matičnom, národnom a spoločenskom poli. Na záver večierka o tom nenapísanom a ukrytom medzi riadkami, v závinoch pamäte, ale aj tom osobnom, oslávenkyňu vyspovedal redaktor Hlasu ľudu Jaroslav Čiep. Viera Benková aj tentoraz pútavo a neraz žartovne hovorila o prejdenej životnej dráhe a svojich kritických náhľadoch na súčasnú dobu, súčasnú literatúru, rýchly spôsob života, narýchlo napísané verše...

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Viere Benkovej k životnému jubileu

 

Lahodnými tónmi večierok obohatili žiaci petrovského gymnázia: gymnaziálne spevácke kvinteto, Matija Čičovec, Martin Ján Javorník, Damjan Kalko a Martin Červený.

Na záver večierka odzneli blahoželania prítomných. Pozdravnú báseň spisovateľa Daniela Pixiadesa z Kanady predniesla redaktorka RNS Katarína Pucovská a po nej sa prihovorili hostia zo zahraničia: Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Dagmar Mária Anoca, poetka a univerzitná profesorka z rumunského Nadlaku. S kyticami v rukách v dlhom rade stáli ďalší gratulanti.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus