Domovská

Výstava insitného umenia v Ženeve

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v Ženeve v spolupráci so SM Srbska pri OSN v Ženeve a v spolupráci s galériou Babka, dňa 28.6.2019 otvorila v Paláci národov Výstavu insitného umenia – Slovak Naive Art in Serbia. Obrazy o umelecké predmety pochádzajú zo súkromnej galérie insitného umenia Babka v Kovačici. Galéria funguje podľa princípu UNESCO „Živý ľudský poklad", ktorý zahŕňa voľný prenos vedomostí a zručností pri tvorbe umeleckých predmetov a suvenírov z generácie na generáciu. Galéria Babka bola v roku 2001 zo strany UNESCO vyhlásená za svetové stredisko vydavateľskej činnosti insitného maliarstva.

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Výstavu insitného umenia v Ženeve

 

Podujatie v Ženeve slávnostne otvorila v mene generálneho riaditeľa Úradovne OSN M. Møllera, vedúca oddelenia pre inštitucionálnu pamäť Blandine Blukacz-Louisfert, ktorá v príhovore poďakoval SM SR, SM Srbska a P. Babkovi za organizáciu výstavy. Slovenská diaspóra, historicky žijúca vo Vojvodine v Srbsku, je vynikajúcim príkladom mierového spolunažívania dvoch národností na tej istej pôde, rešpektujúcich kultúrne tradície, jazyk a náboženstvo. Umenie slovenskej komunity jej umožnilo stať sa nepostrádateľnou súčasťou širšej kultúrnej tapisérie Srbska pri zachovaní jej základnej identity.

SP Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve, J. Podhorský vo svojom príhovore vyzdvihol humanitu a živosť, ktoré maľby insitných umelcov evokujú. Na pôde OSN symbolicky označil umenie za hlas diplomacie, ktorý "môže byť výrazom priateľstva, partnerstva a dobrých vzťahov, tak ako je to v prípade slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.".

SP Srbska pri OSN v Ženeve Dejan Zlatanović ocenil významný prínos slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku ku kultúrnej diverzite multietnickej krajiny. Poukázal tiež na plnú integráciu tejto časti obyvateľstva do všetkých oblastí života srbskej spoločnosti. Vyzdvihol tiež význam a symboliku diel pre budúce generácie, ktoré, okrem iného, spočívajú v autentickom vyobrazení národných zvykov a každodenného života na vidieku. Mnohé z týchto tradícií sa už v súčasnosti vytratili.

Pavel Babka majiteľ galérie Babka, predstavil 250 ročnú históriu a život slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej pokojné súžitie s rôznorodými etnikami na malom území. Insitné umenie v Kovačiči vzniklo už na začiatku 20. storočia, ale prvá výstava bola zorganizovaná v roku 1952 pri príležitosti 150 rokov jej založenia. V Kovačici boli v priebehu rokov mnohé známe osobnosti ako napr. francúzsky prezident Francois Mitterrand alebo skupina Rolling Stones.

Ministerstvo kultúry Srbska v roku 2012 zapísalo Slovenské insitné umenie zo Srbska ako kultúrne dedičstvo Srbska. Budúci rok v Paríži v sídle UNESCO 21. februára 2020 v Deň medzinárodného dňa materinského jazyka bude galéria Babka prezentovať Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, aby odborníci z UNESCO rozhodli o jeho zaradení na svetovú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov, pracovníci úradovne OSN a zástupcovia krajanských komunít.

Výstava prebieha v Paláci Národov v termíne od 28.6.2019 do 12.7.2019.

Slovensko prezentuje výstavu ako svoj príspevok k 41. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva. Svojím obsahom poukazuje na možnosti zachovania a rozvoja kultúrnej identity menšín.

 

Stála misia SR pri OSN v Ženeve

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus