Domovská

Spomínajme na svojich vodcov...

V tomto roku si pripomíname až tri 110-ročnice narodenia farárov Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii. Pavel Strehársky sa narodil 23. februára 1909 v Selenči, Michal Milan Štrba 17. júla 1909 v Báčskej Palanke a Vladimír Gustav Babylon 19. septembra 1909 v Rume. Prví dvaja ukončili gymnázium v Báčskom Petrovci, kým Gustav Babylon na petrovskom gymnáziu vyše päť rokov vyučoval.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Michal Milan Štrba narodil sa 17. júla 1909 v Báčskej Palanke z rodičov otca Michala a matky Rozálie, rodenej Argašovej. Základnú školu navštevoval v Kysáči, Kovilji, Banátskom Brestovci a Báčskej Palanke. Gymnázium zakončil v Báčskom Petrovci v 1928. Teológiu študoval v Strassbourgu a v Bratislave roku 1938 získal diplom. Ako kaplán pôsobil v Kovačici roku 1933. V rokoch 1935 – 1942 pôsobil v Binguli a v Báčskej Palanke. V septembri 1943 prešiel za kňaza do Kysáča. Bol zvolený za seniora Sriemskeho seniorátu. Tiež pracoval v Novom Sade, Vrbase, Lugu, Iloku a Boľovciach. Bol misijným kňazom pri Biskupskom úrade v Novom Sade a zaopatroval i cirkevné zbory, ktoré nemali kňazov.

Zomrel 5. októbra 1968 a pochovaný je v Novom Sade.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Pavel Strehársky sa narodil 23. februára 1909 v Selenči z rodičov otca Pavla a matky Zuzany rodenej Mučajovej. Päť tried ľudovej školy skončil v Selenči a na gymnáziu v Báčskom Petrovci maturoval 1928. Teológiu študoval v Bratislave, kde roku 1932 získal diplom. Za kňaza bol vysvätený v Selenči 1933 biskupom Samuelom Starkem. Najprv bol v rodisku kaplánom po boku farára Karola Medveckého. Dňa 13. mája 1934 bol zvolený za farára v Silbaši, kde bol seniorom Samuelom Širkom uvedený do úradu zborového farára. V Silbaši pôsobil 42 rokov, potom vo výslužbe sa presťahoval k synovi do Záhrebu, kde aj umrel 18. novembra 1978 a kde je aj pochovaný.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Vladimír Gustav Babylon sa narodil 19. septembra 1909 v Rume z rodičov Samuela a Márie rodenej Wagnerovej. Prvé tri triedy základnej školy zakončil v rodisku a štvrtú v Novom Sade, kde aj 1928 maturoval na gymnáziu. Vojenčinu odslúžil v škole pre záložných dôstojníkov v Bileći 1929. Teológiu študoval najprv v Bratislave a ukončil ju v Paríži. Najprv bol výpomocným kaplánom v Žiline a v roku 1933 bol v Novom Sade ordinovaný za farára. Od 1. decembra 1933 do 18. júna 1939 bol profesorom na gymnáziu v Báčskom Petrovci a súčasne v období 1937 – 1939 bol aj kaplánom v Kulpíne. Od 18. júna 1939 a do odchodu do výslužby roku 1982 pôsobil ako farár v Pivnici. Umrel 27. júla 1990. Pochovaný je v Pivnici.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus