Domovská

Cena Ondreja Štefanka a vedecká konferencia v Nadlaku

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku vyzývajú navrhovať resp. uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka a zúčastniť sa na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorej tohtoročnou témou bude: Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov), ktorá sa uskutoční v dňoch 20. –21. marca v Nadlaku - Rumunsko. Cieľom konferencie je reflektovať problematiku výtvarného a hudobného umenia z viacerých aspektov, ktoré by mali preukázať komplexnosť týchto fenoménov v ich jedinečných prejavoch , ale aj vo vzájomnej interakcii, prelínaní s ďalšími druhmi umenia a to v synchrónnom, ako aj v diachrónnom nazeraní. Prezentované práce, z ktorých vznikne komplexná mozaika nazerania na uvedenú problematiku budú vydané v zborníku. Návrhy na Cenu Ondreja Štefanka treba zaslať najneskôr do 9. februára 2020 a prihlášky na konferenciu do 10. februára 2020.

 

Záber z vlaňajšieho podujatia (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Záber z vlaňajšieho podujatia (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov sú neoddeliteľnou súčasťou ich duchovného a umeleckého prejavu, ale aj významnou zložkou ich národnej identity. Výtvarný a hudobný prejav sa v živote slovenských dolnozemských komunít javí ako stála zložka folklórneho prejavu a v novších obdobiach nadobúda aj ráz umeleckého, respektíve akademického prejavu.

Medzinárodná vedecká konferencia v Nadlaku si berie za cieľ reflektovať túto problematiku z viacerých aspektov, ktoré by preukázali komplexnosť týchto fenoménov v ich jedinečných prejavoch, ale aj vo vzájomnej interakcii, prelínaní s ďalšími druhmi umenia tak v synchrónnom, ako aj diachrónnom nazeraní.

Potenciálne príspevky by sa mohli zamerať na nasledujúce oblasti:
- výtvarné prejavy vo folklóre dolnozemských Slovákov: ľudové remeslá a ich výtvarný prejav (architektúra, stolárstvo, hrnčiarstvo, kožušníctvo, tkáčstvo, ľudové kroje atď.), ozdoby a ornamenty atď.;
- insitné výtvarné umenie;
- hudobné prejavy vo folklóre dolnozemských Slovákov: ľudové piesne, ľudová hudba, muziky, orchestre, ľudové spevácke zbory, ľudové nástroje, využitie hudobného prejavu vo zvykosloví atď.;
- starostlivosť o hudobné dedičstvo, zbieranie ľudových piesní, nahrávky ľudových piesní;
- ľudová pieseň ako inšpirácia umelej piesne;
- slovenská ľudová a umelá pieseň v národnostnom školstve;
- akademické výtvarné umenie dolnozemských Slovákov – autori, poetiky, zbierky, galérie, výstavná činnosť;
- akademické hudobné umenie v živote dolnozemských Slovákov – skladatelia, diela, nahrávky, interpreti, súťaže, súčasná starostlivosť o hudobnú kultúru;
- výtvarné a hudobné umenie v kontakte s ďalšími sférami národného života;
- výtvarné umenie a hudba v cirkevnom a náboženskom živote;
- presahy výtvarného a hudobného života s ďalšími druhmi umenia: s literatúrou, drámou, divadlom atď.

 

Cena Ondreja Štefanka a vedecká konferencia v Nadlaku

 

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:

- Za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete cenu získali spisovatelia Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska a Michal Harpáň zo Srbska (2013), Dr. Michal Babiak, kulpínsky rodák, ktorý v súčasnosti pôsobí na Slovensku (2014), prof. Samuel Boldocký zo Srbska (2015), PhDr. Ján Botík, DrSC. zo Slovenska (2016), Ján Labáth zo Srbska a Anna Rău Lehotská z Rumunska (2017), Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska (2018) a Jarmila Hodoličová zo Srbska a Miroslav Kmeť zo Slovenska (2019)

- Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli odmenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Katarína Melegová Melichová predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Nina Holá, generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike (2014), Anna Divičanová z Maďarska (2015), Mgr.Th Samuel Vrbovský zo Srbska (2016), Anna Tomanová Makanová zo Srbska (2017), Vieroslava Tímarová z Rumunska (2018) a Michal Lásik z Maďarska (2019).
Štatút Ceny si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/files/05.01.2017-statut.pdf

Návrhy na ocenenia možno zaslať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku:

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko"
str. Independenţei nr. 36
315500 NĂDLAC
Judeţul Arad
România

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus