Domovská

Výzva ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) nedávno schválil granty, z ktorých sa však niektoré, pre mimoriadnu situáciu, reálne nebudú môcť realizovať. Preto sa na všetkých obracajú s výzvou, aby objektívne a zodpovedne zvážili možnosť reálneho využitia schválených finančných prostriedkov, predovšetkým na aktivity, ktoré sú plánované na I. polrok tohto roku 2020. Ak nevidíte reálnu možnosť uskutočnenia plánovanej aktivity, vyzývajú bezodkladne oznámiť takúto skutočnosť ÚSŽZ, aby sa vyhlo zbytočným administratívnym úkonom a zbytočným finančným výdavkom.

 

Výzva ÚSŽZ

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a interných predpisov v súčasnosti administruje proces uzavierania dotačných zmlúv na podporu projektov, ktoré Vám boli na základe predložených žiadostí schválené na rok 2020. Všetci však sledujeme situáciu, ktorá vznikla vo svete v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19) a preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste objektívne a zodpovedne zvážili možnosť reálneho využitia schválených finančných prostriedkov na krajanské aktivity, ktoré sú plánované najmä na I. polrok tohto roku 2020. Ide predovšetkým o podujatia masovejšieho spoločenského charakteru s predpokladaným zhromaždením väčšej skupiny ľudí (konferencie, okrúhle stoly, slávnostné zhromaždenia, oslavy výročí, festivaly, tvorivé dielne, vzdelávacie akcie, súťaže, školské aktivity, prenájmy priestorov na hromadné nácviky alebo iné aktivity predpokladajúce stretávanie sa väčších skupín ľudí a pod.), ktoré sú vo väčšine štátov pre koronavírusovú pandémiu zrušené, resp. z preventívnych dôvodov ohrozenia zdravia odložené. Ak nevidíte reálnu možnosť uskutočnenia takejto aktivity, ani možnosť jej bezpečného presunutia v rámci tohto kalendárneho roka (schválené prostriedky na tento rok sa nedajú presúvať na akcie plánované v ďalšom kalendárnom roku !) na neskorší termín, vyzývame Vás, aby ste bezodkladne oznámili takúto skutočnosť ÚSŽZ. Vyhneme sa tým zbytočným administratívnym úkonom (uzatváranie zmlúv) a prevodu finančných prostriedkov na Vaše účty, ktoré by ste potom v konečnom dôsledku vracali, čo by navyše podliehalo nemalým bankovým poplatkom.

Ďakujeme za Vaše porozumenie i konštruktívnu spoluprácu a ubezpečujeme Vás, že ÚSŽZ situáciu s vírusovou pandémiou naďalej zodpovedne sleduje.

Zamestnanci ÚSŽZ Vám želajú veľa zdravia a úspechov v krajanskej práci.

 

So srdečným pozdravom
Alexander Iľaščík, riaditeľ TEDO

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus