Domovská

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

Samuel Čelovský, historik, univerzitný profesor ,v súčasnosti aktívny penzista, ktorý sa predsa dejín nevzdáva a keď mu je umožnené prednáša, predovšetkým na Slovensku. Aktivita mu zrejme chýba a keď sa nemôže venovať dejinám a študentom, venúva sa tomu, čo nám je na tejto rovine zakódované v génoch – pôde a rastlinám. Jeho záhradu včera obdivovali priatelia a kolegovia, ktorí si na jeho životné jubileum spomenuli a navštívili ho doma v Petrovci. V tejto situácii, keď sa kvôli koronavírusu neorganizujú podujatia (PDvK v Kulpíne v tomto roku nebudú a mali byť venované tomuto významnému kulpínskemu rodákovi) širšia verejnosť sa snáď dostatočne neoboznámi so životom a dielom tohto nášho špičkového historika. Preto aj takouto formou mu chceme prejaviť patričnú úctu a poďakovať sa mu za to množstvo informácií, o ktoré sa s nami čitateľmi štedro rozdelil a rovnako tak aj za to čo vykonal pre vojvodinských Slovákov a predovšetkým Kulpínčanov a zagratulovať mu k narodeninám.

 

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

 

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

 

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

 

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

 

K sedemdesiatinám Dr. Samuela Čelovského

 

Samuel Čelovský sa narodil 21.7. 1950 v Kulpíne a na Filozofickej fakulte v Bratislave roku 1974, na Katedre československých dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, obhájil diplomovú prácu Život a dielo Félixa Kutlíka do roku 1875.

Potom už celý svoj vedecký život Samuel Čelovský sa zameriaval najmä na dejiny Slovákov vo Vojvodine v 19. storočí, na kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov a južnoslovansko-slovenské kultúrne a literárne styky, ako i všeobecné dejiny. Roku 1979 v Bratislave ukončil aj doktorandské štúdium s prácou Mladosť Félixa Kutlíka v kontexte slovenskej kultúry vo Vojvodine. Monografia Mladosť Félixa Kutlíka (Obzor, ZOZP Tvorba, Nový Sad 1982) je vlastne knižne publikovaná jeho doktorská dizertácia.

„V roku 2010, keď Samuel Čelovský, doktor vied, historik, kultúrny historik, autor učebných textov z dejín Slovenska, prekladateľ učebníc dejepisu a vydavateľ bibliofílií, oslávil svoje šesťdesiate narodeniny, vysoko sme ocenili jeho doterajšiu prácu. Pokúsili sme sa ju zachytiť aj v knihe Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Pre prospech všetkých nás, ostatných záujemcov a širšej odbornej verejnosti," uviedol Jaroslav Čiep, autor edičných poznámok, doslovu a registrov, ktorý urobil tiež výber textov do tejto vzácnej knihy. Publikácia profesora Samuela Čelovského Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine je významným príspevkom k poznaniu dejín nášho národného obrodenia. Tento obsiahly zborník monografických štúdií a referátov vydal v roku 2010 Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci.

Samuel Čelovský bol profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Počas pracovnej doby písal knihy, prekladal učebnice pre základné a stredné školy, napísal množstvo vedeckých štúdií a zúčastnil sa na početných vedeckých konferenciách a sympóziách.

Viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3593-z-kulturnych-dejin-slovakov-vo-vojvodine

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus