Domovská

Odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka a Ceny Pro Cultura Slovaca 2020

Porota rozhodla o udelení Ceny Ondreja Štefanka v roku 2020 nasledovne:
za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete cenu získal Jaroslav Čukan zo Slovenska, za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete cenu získali Ján Chlebnický z Maďarska a Vladimír Valentík zo Srbska a Pamätný list Pro cultura Slovaca v roku 2020 získali: Michal Haťala zo Srbska – za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry a Ján Keleš z Rumunska – za prínos v oblasti ochotníckeho umenia, za prínos v oblasti ľudovej kultúry.

Cenu Pro Cultura Slovaca v roku 2020 získali Ľuboslav Majera zo Srbska – za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku z Maďarska – za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Dolnozemci sú povestní svojou stáročiami pestovanou odolnosťou a húževnatosťou v kedysi nevľúdnych prostrediach, ktoré sa najmä vďaka mozoľom ich slovenských predkov, ktorí sa na šíre rovinaté priestranstvá súčasného Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, sťahovali od 18. storočia z Horných Uhier, hospodársky aj kultúrno-spoločensky zveľadili a skultivovali do súčasnej podoby. Oddá sa pripomenúť tieto vlastnosti Slovákov na Dolnej zemi práve v tomto období, keď nás čoraz tuhšie začína zvierať a zajedno aj izolovať jedného od druhého na „sociálny i cezhraničný dištanc" nová vlna pandémie koronavírusu COVID-19. Ale ani tento nepríjemný jav, ktorý nás všetkých kvári, nezabránil našim krajanom v Rumunsku, aby v piatok 11. septembra 2020 na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku slávnostne odovzdali ocenenia laureátom Ceny Ondreja Štefanka a Ceny Pro Cultura za rok 2020.

Cena Ondreja Štefanka za rok 2020 sa pôvodne mala udeľovať v rámci tradičného tematického dvojdňového seminára v marci, avšak pre šíriacu sa pandémiu a uzavreté hranice, resp. nemožnosť organizovať spoločenské podujatia, sa ceremónia jej udeľovania spojila tentoraz v neskorom lete s Cenou Pro Cultura. Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

V prípade Ceny Pro Cultura Slovaca ide o spoločné vyznamenanie Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, pričom Cena Pro Cultura Slovaca sa udelila iba po tretí raz. (Premiéru obstaral v roku 2018 Báčsky Petrovec, v roku 2019 vyhlasovali ocenených v Slovenskom Komlóši.) Zriaďovateľmi Ceny Pro Cultura Slovaca sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku po druhýkrát udelili Nové významné ocenenie sa od roku 2018 každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

CENU ONDREJA ŠTEFANKA v roku 2020 získali:
JAROSLAV ČUKAN zo Slovenska - za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete,
JÁN CHLEBNICKÝ z Maďarska a VLADIMÍR VALENTÍK zo Srbska - za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.

CENU PRO CULTURA SLOVACA v roku 2020 získali:
ĽUBOSLAV MAJERA zo Srbska - za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí,
VÝSKUMNÝ ÚSTAV SLOVÁKOV V MAĎARSKU so sídlom v Békešskej Čabe - za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu.

PAMÄTNÝ LIST PRO CULTURA SLOVACA v roku 2020 získali:
MICHAL HAŤALA zo Srbska - za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry,
JÁN KELEŠ z Rumunska - za prínos v oblasti ochotníckeho umenia, za prínos v oblasti ľudovej kultúry.

Podujatie v Nadlaku finančne podporil v rámci svojho dotačného systému na projekty krajanov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ZDROJ: FCB Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku DZSČR

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus