Domovská

18. nedeľa po sv. Trojici

V túto dnešnú18. nedeľa po sv. Trojici, ktorej témou je „poslušnosť lásky", v jednotlivých našich cirkevných zboroch ďakovali za úrodu zeme, oslavovali posviacku chrámu, alebo mali slávnosť konfirmácie. Za všetko to treba ďakovať, byť vďačný. 1. Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče, za krásu sveta, za každý plod, za plné klasy, za poľné kvieťa, za dary zeme, lesov a vôd. 2. Požehnaj, Pane, role a stráne, aby bol sýty celý Tvoj svet. Posilni všetky robotné ruky, keď idú orať, siať, zvážať chlieb. (E.S. č 363).

 

Slávnosť konfirmácie v petrovskom kostole

 

Slávnosť konfirmácie v petrovskom kostole

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V Báčskom Petrovci dnes bola slávnosť konfirmácie a pripomenuli si 197. výročie posviacky kostola. V Petrovci si slovenskí evanjelici modlitebnicu vybudovali ešte v roku 1783 a kostol v roku 1823. Pivničania dnes tiež oslavujú: v 18. nedeľu po Sv. Trojici roku 1826 boli usporiadané prvé služby Božie v novom, ešte nedokončenom kostole. Základný kameň bol položený na Vstúpenie – 27. mája 1824 a prvé Služby Božie v roku 1826 vykonal Samuel Borovský. V Kulpíne, Kovačici a Aradáči si na budúcu nedeľu pripomenú výročia posviacky kostolov. Tieto tri naše kostoly oslavujú Pamiatku posvätenia chrámu Božieho 18. a 19. októbra a slávnostné služby Božie každoročne bývajú v najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu. Aradáčsky chrám má 194 rokov, kovačický 192 a kulpínsky oslavuje svoje 141. narodeniny.

Pamiatku posvätenia chrámu v tomto mesiace oslávia ešte aj Padinčania a Silbašania. Cirkevný sviatok, kirvaj v Padine býva v posledná nedeľa v októbri a v Silbaši cirkevné hody pripadajú rovno na 31. októbra – Pamiatku reformácie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus