Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

Padinskému insitnému maliarovi Jánovi Bačúrovi k jeho 83. narodeninám Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a Galéria Babka Kovačica dnes popoludní v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci usporiadali vernisáž obrazov pod názvom Ján Bačúr - bard slovenského insitného umenia, maliar nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku. „Jeho výtvarný prejav je presná realistická maľba, ktorá znázorňuje tematicky široké spektrum motívov," uviedla riaditeľka múzea Anna Séčová Pintírová, ktorá sa o výstave a tvorbe Jána Bačúra zmienila predovšetkým z národopisného aspektu. Dodala, že Bačúrovu tvorbu možno považovať za dokument doby. Podľa jej slov tento prívlastok má v sebe veľkú váhu a nesie v sebe určitú zodpovednosť. Bačúr na svojich maľbách dôverne a dôkladne zaznamenáva dobu, ktorú si pamätá. O takej jeho tvorbe a o snahe zapísať kovačickú insitu na listinu UNESCO hovoril zakladateľ Galérie Babka Pavel Babka. Poznamenal, že Ján Bačúr s realistickým a pedantným znázorňovaním spôsobu niekdajšieho života, našej tunajšej kultúry a tradícií, je jedným z nositeľov tejto listiny, na ktorej sa nachádza 63 insitných maliarov.

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Autorovi k narodeninám prišli zagratulovať predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, asistentka predsedu obce Kovačica Mariana Melišová, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a ďalší a výstavu otvoril predseda zhromaždenia Báčskopetrovskej obce Ján Jovankovič.

Všetkým účastníkom programu a prítomným sa autor Ján Bačúr srdečne poďakoval pripomínajúc, že je toto jeho 67. samostatná výstava a štvrtá v Báčskom Petrovci. Vysvetlil, že výstavu malo tvoriť 83 obrazov, rovnako ako má rokov, avšak do galérie sa tak veľký počet obrazov nevmestil. S galeristom Pavlom Babkom vybrali preto 45, ktoré predsa svedčia, že zostal dôsledný vo svojej tvorbe a že z tej cesty, ktorú si zvolil, nevybočil. Okrem motívov z dedinského života a poľných prác, na výstave sú zastúpené aj obrazy s biblickou tematikou a portréty. Vystavených je aj niekoľko veľkých kníh, ktoré maliar roky ručne, krasopisom vypisuje a do nich kronikársky zachytáva udalosti vo svojom prostredí.

„Bačúrova tvorba si zasluhuje úctu a pozornosť verejnosti, výtvarných kritikov a etnológov. Veríme, že táto výstava bude prínosom, ale i podnetom k ďalšiemu bádaniu v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku, " zhodnotila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová, vyššia kustódka, etnologička.

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Jánovi Bačúrovi k 83. narodeninám

 

Ján Bačúr patrí medzi súčasných autorov insitného výtvarného prejavu. Narodil sa 22. októbra 1937 v Padine. Záujem a lásku k výtvarnému umeniu prejavoval od ranného detstva a už ako 13-ročný vystavoval na kolektívnej výstave v Padine. Dodnes namaľoval 2928 olejomalieb a tu je ešte aj množstvo obrazov vytvorených ceruzkou, akvarelov, pastelov a inými technikami. Za svoju tvorbu získal počerné vysoké ocenenia: Cenu predsedu Matice slovenskej zo Slovenska za životné dielo, Zlatú plaketu za celoživotné dielo Obce Kovačica, Striebornú plaketu za celoživotné dielo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, Striebornú medailu za výnimočné zásluhy v kultúrnej činnosti, najmä v oblasti maliarstva získanú dekrétom prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića a ďalšie.

Vernisáž hudbou a spevom spestrili maestro Ondrej Maglovský na harmonike a Anna Berediová sólo spevom.

 

 

Výstavu si možno pozrieť v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci do 20. novembra 2020.

 

Katarína Pucovská