Ľudovít Štúr

Ako odpoveď na silnejúce maďarské národné hnutie vyrástla v 40. rokoch 19. storočia nová generácia Slovákov, predstaviteľov romantizmu, pripravených na priamu národno-politickú akciu. Vodca tejto generácie bol charizmatický profesor Bratislavského lýcea a prvý slovenský politický predstaviteľ Ľudovít Štúr (1815 – 1856). Dnes si pripomíname 205. výročie od narodenia naozaj vzácneho evanjelika: Ľudovíta Štúra. Bol to slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Bol veľkým priateľom aj mnohých dolnozemských Slovákov a tiež aj Srbov.

 

Ľudovít Štúr

 

Svedčí o tom aj publikácia historika a literárneho historika Samuela Čelovského (1950) Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Okrem iného v nej uvádza, že bol kulpínsky farár Félix Kutlík (narodil sa 28. marca 1843 v Rumunsku v Sinnicolau Mare a umrel 30. júna 1890 v Kulpíne). „... priateľom Jána Kollára a Ľudovíta Štúra a písal do mnohých slovenských novín (Pešťbudínske vedomosti, Národný hlásnik, Národné noviny a iné)". V knihe tiež uvádza že roku 1843 „petrovská cirkev venovala 50 zlatých na Ústav reči a literatúry československej v Bratislave, kde, ako je známe, pôsobil Ľudovít Štúr. Revolučné a demokratické myšlienky štúrovskej generácie nachádzajú v Petrovci živnú pôdu."

Keď písal o volebnej porade Slovenskej národnej strany, ktorá bola 26. mája 1872 v Petrovci uviedol: Práve počas tejto porady bol hosťom na petrovskej fare vodca vojvodinských Srbov, veľký priateľ Slovákov, žiak Ľudovíta Štúra Svetozar Miletić.

V knihe Významní Srbi Andru Gavrilovića (Znameniti Srbi XIX veka | Andra Gavrilović | Drugo dopunjeno izdanje | Naučna KMD | Beograd, 2008.) autor píše:

Za účelom ukončenia strednej školy - štúdia filozofie – Svetozar Miletić odišiel do Požunu (Bratislava), kde vodcom všetkej slovanskej mládeže bol cnostný Slovák Ľudovít Štúr, ktorému sa Miletić stal najnadšenejším študentom v slovanskom zmysle. Hovorí o tom jeho životopisec: „Miletićovo školenie v Požune je obzvlášť dôležité, pretože položilo umný základ pre jeho spôsob myslenia a cítenia pod prevládajúcim vplyvom slávneho slovenského vlastenca a spisovateľa Ľudovíta Štúra; teplé lúče vysoko vzdelaného Štúrovho ducha a jeho ponaučenia najskôr oživili a vyvinuli inteligentné a citlivé zárodky, ktoré sa práve prebúdzali v bohato nadanej a vnímavej duši mladého človeka. Štúrov vplyv bol nepochybne rozhodujúci pre smer Miletićovej výchovy a následnej práce. " To neskôr vyhlásil aj sám Miletić.

 

Katarína Pucovská