Domovská

Večera Pánova

Dnes bola v našich evanjelických chrámoch prisluhovaná Večera Pánova. Ona je druhou sviatosťou, ktorú evanjelická cirkev využíva ako prostriedok Božej milosti. Pán Ježiš ustanovil svoju Svätú Večeru pred svojou smrťou, keď posledný raz jedol so svojimi učeníkmi. Evanjelickí veriaci mali od samotného vzniku Evanjelickej cirkvi túto sviatosť vysoko v úcte. „ Do Báč-Bodrogskej stolice za panovania Márie Terézie roku 1740 začali sa Slováci osádzať. Hneď zpočiatku sa neorganizovali v cirkevné sbory, ale len tak roztratení boli pod správu rim. kat. fary vo Futoku privtelení, ale svojej evanjelickej viery sa tak húževnate pridŕžali, že k Večeri Páne až do evanj. cirkve v Pešťanskej stolici chodili," uvádza to Gustáv Klobušický, senior Báčanského seniorátu v knihe Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v kráľovstve Juhoslovanskom, ktorej zostavovateľom bol biskup Adam Vereš a ktorá bola vydaná v roku 1930.

 

Večera Pánova sa kvôli bezpečnostným opatreniam dnes podávala netradične a víno bolo lievané do malých kalíškov - záber zo Selenče a Starej Pazovy

 

Večera Pánova sa kvôli bezpečnostným opatreniam dnes podávala netradične a víno bolo lievané do malých kalíškov - záber zo Selenče a Starej Pazovy

 

Večera Pánova sa kvôli bezpečnostným opatreniam dnes podávala netradične a víno bolo lievané do malých kalíškov - záber zo Selenče a Starej Pazovy

 

„Už za života Dr. Martina Luthera, slávneho reformátora, jeho učenie v najviacerých krajinách európskych sa ujalo a rozšírilo, či ono však hneď preniklo aj na teritórium bývalej Báč-Bodrogskej župy a najmä či už pred panovaním Márie Terézie boli tu evanjelici to sa istotou nevie. Inak bolo v Srieme. Tam už začiatkom 17. stoletia zakázané bolo evanjelikom majetky kupovať a úrady zastávať, čo znamená, že tam učenie reformácie zavčasu rozšírené bolo," uvádza Gustáv Klobušický a spresňuje, že na jeho rozšírení v Chorvátsku a Slavónii pracovali viacerí znamenití mužovia, akými bol Peter Pavel Vergerius, Matej Vlašič, Ondrej Dudić, Matej Popović, Juraj Jurišič a iní. Neskoršie však Chorvátsko a Slavóniu zaplavili jezuiti a ich pričinením evanjelici, ktorí sa nechceli vrátiť do rímsko-katolíckej cirkvi spolu aj s ich slova Božieho kazateľmi z krajiny boli vypovedaní.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus