Domovská

Pro Cultura Slovaca 2021

Cenu Pro Cultura Slovaca v r. 2021 získali: Doc. Dr. Dagmar Mária Anoca z Rumunska, Mgr. Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika zo Srbska. Tak rozhodla porota v zložení: Hajnalka Krajčovičová — vedúca Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, Katarína Szabová Tóthová – predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Mgr. Bianca Unc — generálna tajomníčka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska (DZSČR), Vladimír Francisty — riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), PhDr. Branislav Kulík — evanjelický farár, predseda Správnej rady ÚKVS, doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — vysokoškolský pedagóg, kulturológ a odborník na oblasť kultúry dolnozemských Slovákov a predseda poroty Mgr. Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR, ktorý včera v slávnostnej sieni petrovského gymnázia prečítal zdôvodnenie rozhodnutia poroty. Laureátom blahoželali: Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Pro Cultura Slovaca 2021

 

Vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka, poetka, prekladateľka a publicistka Dagmar Mária Anoca z Rumunska, ocenenie získala za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu.

Kultúrna a spoločenská pracovníčka zaoberajúca sa kultúrou zahraničných Slovákov, predsedníčka OZ Dotyk ľudskosti (Slovenská republika) Mária Katarína Hrkľová cenu získala za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu. Laudácio prečítala jeho autorka Katarína Melegová Melichová.

Ako jeden z najstarších kultúrno-umeleckých spolkov Slovákov v Srbsku Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika si cenu zaslúžil za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za prínos v oblasti hudobného umenia, za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Laudácio napísal Branislav Kulík a cenu prevzala súčasná predsedníčka centra Vierka Marčoková Cerovská.

Pamätný list Pro Cultura Slovaca v r. 2021 nebol udelený.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) v záujme rozvoja a prezentácie kultúry dolnozemských Slovákov od roku 2018 spoločne udeľujú cenu Pro Cultura Slovaca. Zriaďovatelia každoročne udeľujú dve ceny, výnimočne, v opodstatnených situáciách, môžu rozhodnúť o udelení ešte jednej ceny.

Program slávnostného odovzdávania Ceny Pro Cultura Slovaca moderovala Anna Chrťanová Leskovac a v hudobnej časti programu vystúpili huslista Igor Havran a pianista Marek Stupavský.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus