Domovská

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

V rámci Slovenských národných slávností sa tradične stretajú aj matičiari. Na tohtoročnom XXV. Slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS sa zúčastnili predstavitelia z dvadsiatich miestnych odborov, ktorí si vypočuli príhovor predsedu MSS Branislava Kulíka, po čom nasledovalo udelenie uznaní Matice slovenskej v Srbsku a udelenie Plakety Dr. Janka Bulíka najúspešnejšiemu slovenskému športovcovi za rok 2020. Tentoraz Plaketu odovzdali Marekovi Medovarskému z Báčskeho Petrovca a uznanie Čestný člen Matice sa dostalo Kataríne Kunčákovej, tiež z Petrovca.

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

XXV. Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS

 

Vyznamenaní boli aj nasledujúci matičiari a inštitúcie: za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici uznanie odovzdali Darkovi Sládečekovi z Bieleho Blata.

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií uznania získali: Dievčenská spevácka skupina Perla z Kovačice, FS V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra z Kovačice, Mariena Stankovićová Kriváková z Báčskeho Petrovca, Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca a SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Ďakovný diplom získalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Štefan Horeš, majiteľovi reštaurácie Červené víno z Kovačice.

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry sa matičiari na svojom riadnom výročnom a zároveň aj volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2021 v Báčskom Petrovci, jednoznačne rozhodli udeliť Adele Obšustovej z Aradáča, Anne Gálikovej z Kovačice, Jozefovi Šifelovi z Kovačice, Márii Benkovej z Báčskeho Petrovca a Vesne Valihorovej Filipovićovej, tiež z Petrovca. Uznania im boli odovzdané na včerajšom stretnutí učiteľov, ktoré prebiehalo na nádvorí matičného ústredia.

Návrh na udelenie Plakety Dr. Janka Bulíka najlepšiemu slovenskému športovcovi alebo športovému kolektívu pre Mareka Medovarského z Petrovca podal petrovský MOMS a zdôvodnenie prečítal Janko havran, prvý podpredseda pre Sriem Marek Medovarský sa narodil 20. júla 1998. Od malička sa venuje športu. Už v pätnástich rokoch sa začal venovať kickboxu a v šestnástich sa už prvýkrát dostal aj do ringu. V rokoch 2015 – 2017 získal tituly: 2x bol majstrom AP Vojvodiny a získal zlatú medailu, jeden krát bol vicemajstrom AP Vojvodiny so ziskom striebornej medaily, trikrát obsadil III. miesto na majstrovstvách Vojvodiny a získal bronzové medaily. Na celoštátnej úrovni: 2x bol majstrom Srbska a vybojoval si zlaté medaily, jedenkrát bol vicemajstrom Srbska a ziskom striebornej medaily a 3x obsadil III. miesto na štátnych majstrovstvách so ziskom troch bronzových medailí. Bol členom reprezentácie Srbska v kickboxe a zúčastnil sa tak na majstrovstvách Balkánu, kde si vybojoval titul vicemajstra Balkánu a striebornú medailu. Zúčastnil sa ako štátny reprezentant aj na mnohých turnajoch či gala večeroch humanitárneho charakteru. V osemnástich sa rozhodol zapísať a študovať na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte telesnej výchovy a športu dvoj-odbor – kondičný tréner a učiteľ telesnej výchovy a kvôli tomu som musel zanechať kickbox. Venujem sa však trénovaniu a zápaseniu v klietke MMA (zmiešané bojové umenie) a už dosiahol aj úspechy. Má za sebou už 8 zápasov, z ktorých boli 7 v jeho prospech. Je víťazom Slovenskej amatérskej ligy MAMMAL za rok 2019, kde si vybojoval pás v kategórii do 65,8kg.

Po oficiálnej časti Slávnostného zasadnutia Zhromaždenia MSS nasledovali príhovory hostí. Prihovoril sa: Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Barbora Galovičová, konzulka Slovenskej republiky v Srbsku, Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku, Vladislav Stanko z Európskeho inštitútu, Alžbeta Holerová Račková, predsedníčka Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR z Nadlaku a bývalí matiční predsedovia: Michal Spevák a Rastislav Surový. Bolo počuť aj povzbudivých slov, aj tých o vzájomnej úcte a svornosti, tiež tých o Svätoplukových prútoch... No bolo počuť aj kritických tónov. Michal Spevák, prvý predseda obnovenej matice, okrem iného kritizoval nedbanlivý vzťah voči nášmu slovenskému majetku a v tom kontexte uviedol chátrajúcu budovu kníhtlačiarne v Petrovci, ktorú navrhol zrekonštruovať a do nej presťahovať naše inštitúcie z Nového Sadu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus