Domovská

Pri nedožitých 65. narodeninách dona Turanského

Zajtra, 12. septembra 2021 o 9:00 pri príležitosti nedožitých 65. narodenín Štefana Turanského bude slúžená svätá omša u Františkánov v Báči. Salezián kňaz ThDr. Štefan Turanský, PhD. sa narodil 11. septembra 1956 v Selenči. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdiá si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 odišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pobudol v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Don Štefan Turanský SDB zomrel nečakane 12. augusta 2020 vo veku nedožitých 64 rokov počas oddychového pobytu na Orave.

 

Štefan Turanský (Foto: Juraj Berédi)

 

Štefan Turanský (Foto: Juraj Berédi)

 

Pamätná tabuľa na katolíckom cintoríne v Selenči, na hrobe otca a mamy don Štefana Turanského. Pametnú tabuľu dala postaviť Mária Turanská st. s rodinou

 

Pamätná tabuľa na katolíckom cintoríne v Selenči, na hrobe otca a mamy don Štefana Turanského. Pametnú tabuľu dala postaviť Mária Turanská st. s rodinou

 

V mladosti, kým býval v Selenči, a po tom ako selenčský katolícky kňaz Michal Zolárek zostavil veľkú červenú ilustrovanú Bibliu pre mladých, Štefan Turanský patril medzi aktívnych mladých farníkov, ktorí ju pod krycími menami a z rôznych adries posielali veriacim na Slovensko. Ilustrovaná Biblia pre mladých, kniha v červenej väzbe s vybranými časťami Starého a Nového Zákona a mnohými maľbami, prichádzala na prelome 70. a 80. rokov do Československa poštou z Juhoslávie. Toto ekumenické dielo vzniklo v roku 1977 a autormi úvodných textov v knihe sú slovenský evanjelický biskup a. v. v Juhoslávii Juraj Struhárik a katolícky biskup zo Subotice Matija Zvekanović.

Prenasledovaní veriaci v Československu, kde bola náboženská literatúra ťažko dostupná, mohli napísať list do Juhoslávie a zadarmo im poštou prišla Biblia. Jej rozposielanie vyvolalo rozruch a na poštách vo Vojvodine a aj inde zaznievali otázky, kto financuje knihu, ktorá sa denne posiela na Slovensko. Mladí ju posielali z rôznych adries, niekedy aj z pôšt v susedných dedinách, aby nevysvitlo, že jediným jej zdrojom je katolícky farský úrad v Selenči. Sväté Písmo sa tak vďaka Selenčanom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie.

Mladý farník Štefan Turanský sa v rokoch 1978 až 1980 aktívne podieľal na šírení náboženskej literatúry a mal veľký podiel na balení a rozosielaní Ilustrovanej Biblie zo Selenče na Slovensko, kde bola zo strany veriacich veľmi žiadaná. Ústav pamäti národa mu preto v roku 2017 poďakoval za cezhraničnú spoluprácu, za občiansku statočnosť a angažovanosť pri šírení a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za zásluhy v zápase za zachovanie ľudských a náboženských hodnôt v Československu udelením pamätnej medaily ÚPN a ďakovného listu.

Don Štefan Turanský, ktorý v Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života a v ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej, svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (vydavateľstvo Don Bosco). Počas pôsobenia

bol tiež direktorom saleziánov študentov teológie v Bratislave, bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca, následne tri roky bol členom hlavnej rady saleziánov.

Zádušná svätá omša za Štefana Turanského SDB a pohrebné obrady sa konali 17. augusta 2020 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Telo zosnulého je pochované do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni.

Zdroj:

https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3191-don-stefan-turansky-charizma-ktora-sa-neda-opakovat-na-pohrebe-mu-tlieskala-cela-katedrala

https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3186-zomrel-byvaly-provincial-salezianov-don-stefan-turansky?fbclid=IwAR1aMOzDX05dGmFQBCVe17agCOWBExPQI_cCBxeMbdlZoDO06cx_1pjePdg

https://www.upn.gov.sk/sk/ustav-pamaeti-naroda-podakoval-zahranicnym-slovakom-za-pomoc-v-obdobi-socializmu/

https://www.facebook.com/donTuransky/

 

kp

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus