Domovská

Oslavy v Dobanovciach

V Dobanovciach si dnes 12.09.2021 pripomenuli 160. rokov príchodu Slovákov do tejto osady, 130 rokov založenia fílie a 100 rokov osamostatnenia SEAVC v Srbsku. Pri tej príležitosti tento malý cirkevný zbor usporiadal misijnú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia cirkvi v čele s Jaroslavom Javorníkom, biskupom SEAVC v Srbsku, Igorom Feldym, seniorom Sriemskeho seniorátu a Jánom Vinkovičom, čestným seniorom a dlhoročným administrátorom tejto fílie Boľovského cirkevného zboru. Okrem cirkevných hodnostárov a domácich viery na dnešných oslavách sa zúčastnili aj predstavitelia lokálnej samosprávy a tiež Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

V knihe Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a obrazoch autora Adama Vereša, ev. biskupa, ktorá tlačou vyšla v roku 1930 sa uvádza:

"Dobanovská fília tiež patrila ako boľovská k cirkvi surčinskej. Náhle sa však boľovská cirkev osamostatnila, dobanovská filia pripadla cirkvi boľovskej. Prví Slováci prišli do Dobanoviec z Kysáču, a to r. 1861. rodina Krajčova. Húfnejšie o 5 rokov neskoršie, tiež Kysáčania a to menovite rodina Vitízova, Čalova, Urbanova, Kardeľova, Medveďova, Kohútova, Marčokova, Teplého. Z Petrovca: rodina Bažík, Brnova, Sirácky, Križanova, Severíňova, Žilova.

Ako fília jestvuje od r. 1891. a jej prvým kurátorom bol Martin Žila. Prisťahovaním nových osadníkov sa stále zmáhala, zmocňovala, takže v r. 1907. pristúpilo sa k stavbe modlitebnice. Od počiatku dietky v náb. vyučoval surčinský slova B. kazateľ. Od 1928. r. náboženstvo v Dobanovciach vyučoval a vyučuje boľovský slova B. kazateľ. Obec Dobanovce je srbsko-slovensko-nemecká. Počet Slovákov 450. Dobanovských veriacich zaopatruje boľovský slova B. kazateľ."

V knihe SEAVC v Srbsku zostavovateľky Anny Petrovićovej, ev. farárky v Belehradskom cirkevnom zbore sa uvádza:

„Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme, 25 km západne od Belehradu, v blízkosti diaľnice Belehrad-Záhreb. Prislúchajú k mestskej obci Surčin. Podľa sčítania ľudu z roku 2011 v Dobanovciach žilo 8.503 obyvateľov, z toho 232 Slovákov. Hoci sa skôr uvádzalo, že sa Slováci v Dobanovciach usadili v druhej polovici 19. storočia, výskumný tím Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dokázal, že Slováci tu žili omnoho skôr. Najstaršie dôkazy o prítomnosti Slovákov v obci datujú z roku 1808. Cirkevná obec v Dobanovciach je fíliou Boľovského cirkevného zboru a bola založená v roku 1891. V súčasnej dobe počíta 250 členov. Kostol bol postavený v roku 1907."

Viac z dejín Dobanoviec TU:

http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/metropolita-stratimirovic/22-aktuality/aktuality/10741-90-vyrocie-slovenskej-citarne-v-dobanovciach

Album s fotografiami zo života dobanovských Slovákov, ktorý do elektronickej formy spracoval SKOS Šafárik Dobanovce v čele so Željkom Čapeľom si možno pozrieť na:

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus