Pokoj, radosť, posilu...

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v Novom roku,
nech Vás vedie
v každom kroku.

 

Pokoj, radosť, posilu...

 

Pokoj, radosť, posilu...

 

Pokoj, radosť, posilu...

 

Pokoj, radosť, posilu...

 

Pokoj, radosť, posilu...

 

 

Deti Detskej besiedky CZ Kulpín spievajú: Hej pastieri, Počujete spievať zvony Vianočné a S nami Pána chváľ.

Radostné sviatky a v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti želá www.kulpin.net

 

Katarína Pucovská