Domovská

Ocenená Dagmar Mária Anoca

Z poverenia predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) Pavel Hlásnik, odovzdal doc. Dr. Dagmar Márii Anoca, medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Predseda ÚSŽZ jej toto významné ocenenie udelil pri príležitosti jej životného jubilea za celoživotný prínos vo zveľaďovaní slovenskosti v Rumunsku a na Dolnej zemi, mimoriadny vklad do umeleckej, literárnovednej, lingvistickej a publikačnej činnosti a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, ako aj organizátorskú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnostnej identity Slovákov v Rumunsku. Blahželáme!

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Dagmar Mária Anoca (pseudonymy JUS, j.s., Mária Suchanská) celý život pracovala na zveľadení slovenskej vedy a umenia v Rumunsku a v širšom Dolnozemskom svete. Vydala zo dvadsať kníh. Najnovšiu: Slovacica miscellanea II prezentovali vlani 28.decembra 2021 v deň autorkiných sedemdesiatych narodenín v centrálnom sídle DZSČR. Jej zbierka básní Stratený archetyp vyšla v roku 2014.

Jesenný denník s višňou

Priateľka višňa mi
dnes vyplazila jazyk,
naširoko ho oprela o sklo
a slabikovala:
poď so mnou do sna.
Na jar sme zase späť.
Nevie, že za oknom
je iný svet.

Vlani v Báčskom Petrovci Dagmar Máriu Anoca vyznamenali Cenou Pro Cultura Slovaca, V laudatiu si prof.Dr. Katarína Šebová Maruzsová za motto zvolila práve slová čerstvej laureátky: "Píšem i s pocitom, že je to najlepšia cesta, ako slúžiť slovenskej kultúre v prostredí, kde žijem." O univerzitnej docentke Dagmar Márii Anoca ďalej uviedla: „Svojou bohato rozvetvenou, odborne fundovanou a osobne motivovanou umeleckou, literárnovednou, lingvistickou, pedagogickou, kultúrnohistorickou, ako aj prekladateľskou, redaktorskou, publikačnou a organizačnou činnosťou sa bezmála už 40 rokov neúnavne podieľa na formovaní, tvorení, propagovaní, podporovaní a konštituovaní nadlackého literárneho fenoménu. Cenou Pro Cultura Slovaca sa jednak uznávajú jej dlhodobé a nezištné úsilia vynaložené v tejto oblasti v prospech duchovného povznesenia slovenskej národnosti v Rumunsku, jednak je jej vyznamenanie venované pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea."

Dagmar Mária Anoca sa narodila 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Po absolvovaní slovenského lýcea v Nadlaku začala študovať na univerzite v Bukurešti, odbor slovenčina a rumunčina. Od roku 1971 pokračovala v štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vyučovala slovenčinu a rumunčinu na nadlackej škole (1975 – 1992) a potom odchádza na Fakultu cudzích jazykov Univerzity v Bukurešti, kde pracuje najprv ako odborná asistentka a od roku 1998 ako docentka na katedre slovenského jazyka a literatúry. Doktorát získala roku 1980 obhajobou dizertačnej práce Jazyk a štýl diela Mila Urbana v komparačnom kontexte. Od roku 1990 pôsobí aj ako externá redaktorka časopisu Naše snahy. Je autorkou a redaktorkou slovenských učebníc v Rumunsku, desať rokov zostavovala a redigovala zborník Variácie (1980 – 1989). Žije v Bukurešti.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus