19 rokov po Đinđićovi

Vedomosti, to je sila, to je moc. Ak sa však nevedomosti stanú mocou, následky bývajú ťažké. Hovoril o tom pred devätnástimi rokmi premiér Srbska Zoran Đinđić a potom ho 12. marca 2003 navždy umlčali. Pred tromi rokmi, v dnešný deň, opoziční lídri organizovali protestnú prechádzku #1od5miliona, ktorá prebiehala zo sloganom: "Ak dnes neuspieme, jediným dôvodom toho sme my sami." Pred tromi rokmi ich snaha vyšla nazmar. Prečo? Odpoveď ponúka úvodník v knihe Đinđić, kde čítame: "Rozprávka o Zoranovi Đinđićovi je rozprávka o nás a našej ťažko meniteľnej náture. Jedine v tej oblasti Zoran nebol nadostač múdry. Preveľmi dôveroval svojmu ľudu, preveľmi nás miloval, ak tak chcete. A my? My sme si jednoducho nezaslúžili jeho lásku a dôveru. Preto nám je aj takto ako nám je..." Knihu Đinđić podpisuje skupina autorov a publikovaná bola pri príležitosti 15-ročnice Đinđićovej vraždy vo vydavateľstve Vukotić media. Ubehlo, hľa, aj devätnásť rokov. Srbsko sa Zoranovou vraždou akoby zastavilo a zostalo stáť, či spať. Treba sa zobudiť. „Pohyb, to sú zmeny, to je zdokonaľovanie, modernizácia, to sú reformy," hovoril Đinđić. V Belehrade sa aj dnes uskutočnila tradičná „Prechádzka za Zorana".

 

19 rokov po Đinđićovi

 

„Aby naši ľudia neodchádzali do sveta, svet treba priviesť k nám," hovoril filozof Zoran Đinđić.

„Našim cieľom je stať sa rovnoprávnou súčasťou sveta, nech naše deti a vnúčatá majú tu svoju vlastnú budúcnosť, aby ju nehľadali v iných krajinách," hovoril premiér Zoran Đinđić.

„Ešte vždy sme nezbúrali most, ktorý nás spája s katastrofálnou minulosťou, preto je stále možný chod dozadu. Balkán je stále plný deštruktívnych potenciálov," hovoril politik Zoran Đinđić.

"V každej krajine jesto burina, ale iba v Srbsku sa burina zalieva," hovoril vizionár Zoran Đinđić...

A hovoril tiež, že..." v pohybe je radosť a nie v nečinnosti. Pohyb, to sú zmeny, to je zdokonaľovanie, modernizácia, to sú reformy. Nečinnosť, to je spokojnosť so situáciou, to je čakanie, odkladanie, nerozhodnosť."

Ešte niekoľko citátov Zorana Đinđića:

-Život je taký, aký si ho vytvoríme. A Srbsko bude to, čo si z neho urobíme. Svojím konaním alebo nekonaním. Ak nebudeme svojmu životu dávať pozitívny obsah, asi ten náš život nebude dobrý.

-Hraním na kartu strachu a neistoty oni sa snažia zastaviť normálny rozvoj krajiny. Samozrejme, teória ohrozenosti, ktorá dnes dominuje v politike, je výborným nástrojom panovania. Ak sme naozaj ohrození zo všetkých strán, tak neexistuje reforma ani demokracia, ale len pevná ruka a boj o holé prežitie.

- Naším cieľom je transparentná vláda, priesvitná vláda, sklenená vláda. Naším cieľom je informovať v tejto krajine o každom dinári odobratom ľuďom, vedieť čo sa s ním deje, od momentu, keď sa dostane do rozpočtu, až po moment, keď sa dostane ku konečnému užívateľovi. Financie sú oblasťou, kde je kontrola najťažšia, ale zároveň aj najdôležitejšia.

 

Katarína Pucovská