Aby sa skončila vojna a nastal mier!

Zakarpatská oblasť je oblasť na západe Ukrajiny na území Podkarpatskej Rusi, ktorá sa stala súčasťou Ukrajiny až po 2. svetovej vojne sovietskou anexiou. Administratívnym strediskom oblasti je Užhorod a je to jediná ukrajinská oblasť, ktorá hraničí so štyrmi štátmi – Poľskom, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom. Preto je aj etnicky veľmi pestrá. Spolu tam odjakživa nažívajú rôzne národnostné menšiny, medzi nimi sú aj Slováci, ktorí sú roztrúsení po viacerých slovenských lokalitách. „Do 24. februára sme mali pokojný, bežný život – chodili sme do kostola na slovenské sv. omše, naše deti navštevovali jedinú na Ukrajine školu so slovenským vyučovacím jazykom, chodili sme na výstavy, koncerty, spoločenské podujatia. Deň 24. februára 2022 zastavil náš život. V tento deň začala vojna, ktorú nám zhotovil susedný štát Rusko. Prvý okamih bol naplnený mnohými otázkami: Čo ďalej? Máme utekať, ak áno, kam? Ďalej boli slzy beznádeje a hľadanie informácií, avšak otázky ostali bez odpovede," napísala pre kultúrno- spoločenský časopis Život Kamila Kryvka, Slovenka zo Zakarpatskej Ukrajiny, narodená v Užhorode.

 

Kultúrno-spoločenský časopis Život

 

Kultúrno-spoločenský časopis Život

 

Kamila Kryvka píše, že je v Zakarpatsku situácia zatiaľ pokojná, ale to iba v tom zmysle, že tam nepadajú bomby a po nich nestrieľajú a dodáva: „Prevažná časť Slovákov zostala doma, sú len ojedinelé prípady, keď Slováci odišli, ale väčšinou za svojou rodinou. Veľmi sme sa zjednotili, každý deň si navzájom voláme, aká je situácia a čo ďalej? Slováci Zakarpatska sú veľmi nábožní ľudia, takmer v každej slovenskej lokalite máme svoj rímskokatolícky kostolík. A v súčasnosti sú to naše útočištia, kde hľadáme nádej a ešte vrúcnejšie sa modlíme za mier."

Podľa odhadov žije na ukrajinskom území 9 až 12 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti alebo majúcich slovenský pôvod. Slováci na Ukrajine tvoria autochtónne obyvateľstvo prevažne v Zakarpatskej oblasti. Patria k aktívnym krajanským komunitám, na tomto území pôsobí viacero spolkov s rôznymi činnosťami pre rozvoj národného povedomia. Uvádza sa to na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: https://www.uszz.sk/urad-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici-upozornuje-na-situaciu-mnozstva-etnickych-slovakov-obcanov-ukrajiny/

V oblasti zasiahnutej vojnou život sa odrazu, v jednom okamihu zrútil. „Náš život sa úplne zmenil. Už nič nebude ako predtým, ale sa nevzdávame a žijeme každodenný život nakoľko sa to dá. Mali sme veľa snov a plánov do budúcnosti, teraz máme jediný sen, aby sa skončila vojna a nastal mier!" Želá si to Kamila Kryvka, želajú si to ukrajinskí Slováci a želajú si to aj všetci obyvatelia Ukrajiny.

Želáme si to aj my všetci. Snívame s nimi rovnaký sen: aby sa skončila vojna a nastal mier!

 

Katarína Pucovská