Domovská

15 rokov maľbami pestujú materčinu...

Obrazy hovoria univerzálnym jazykom a aj z toho dôvodu v Galérii Babka v Kovačici pred 15. rokmi maľovaním začali oslavovať 21. február Medzinárodný deň materinského jazyka. „...snažil som sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Uvedomil som si, že každý maliar maľuje obraz vo svojom rodnom jazyku a my, zatiaľ čo sa naň pozeráme, si ho vyložíme v tom svojom vlastnom. Naše výstavy sú založené práve na tomto princípe v zmysle, že každý z autorov sa nám prihovára v tom svojom materinskom jazyku." Hovorí majiteľ Galérie Babka Pavel Babka a dodáva, že sa na tohtoročné jubileum náležite priprávajú. Oslavy 15 rokov Medzinárodného dňa materinského jazyka, vyhláseného UNESCO-m, v Galérii Babka Kovačica budú prebiehať pod záštitou Eduarda Kukana, šéfa Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Srbskom, Maje Gojkovićovej, predsedníčky Národného zhromaždenia Srbska a Ireny Vojackovej-Solorano, koordinátorky Spojených národov v Srbsku.

 

Idea uskutočnenia exkluzívneho projektu spojiť jazyk a maliarsky štetec vznikla v Galérii Babka

 

Idea uskutočnenia exkluzívneho projektu spojiť jazyk a maliarsky štetec vznikla v Galérii Babka

 

Zakladateľ Galérie Babka Kovačica Pavel Babka

 

Zakladateľ Galérie Babka Kovačica Pavel Babka

 

O tom, ako sa zrodila idea spojiť jazyk a maľbu Pavel Babka hovorí: „Premýšľal som o tom, čo by to mohlo prakticky znamenať pre naše prostredie v Kovačici, keďže tu máme viac ako 5.000 obyvateľov pre ktorých je materinským jazykom slovenčina, iba 5 kilometrov od Kovačice smerom na západ pre približne 4.000 ľudí v dedinke Debeljača je materinským jazykom maďarčina, 10 kilometrov severne od Kovačice sa nachádza dedinka Uzdín, v ktorej pre 3.000 ľudí je materinským jazykom rumunčina, zatiaľ čo 10 kilometrov južne od Kovačice je Crepaja, kde je pre 4.000 ľudí materinským jazykom srbčina. Uvedomil som si, že taká diverzita jazykov na takom malom geografickom priestore je skutočným fenoménom a pretrváva už viac ako 200 rokov."

 

15 rokov maľbami pestujú  materčinu...

 

15 rokov maľbami pestujú  materčinu...

 

Keďže je primárnou snahou Galérie Babka propagácia insitného umenia a insitných maliarov z Kovačice a z okolitých dedín, snažili sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Hovorí Pavel Babka a dodáva: „Túto koncepciu čoskoro uznali a vrúcne prijali aj naši priatelia a partneri zo srbského národného tímu Spojených národov a z UNESCO, európski komisári pre kultúru, predstavitelia medzinárodných inštitúcií v Srbsku a na Balkáne ako aj ministri kultúry susedných krajín, ktorí nás podporovali počas uplynulých 15 rokov v našej horlivej práci a v propagovaní jazykovej a kultúrnej diverzity. A navyše, každý rok organizujeme okrúhly stôl"

 

15 rokov maľbami pestujú  materčinu...

 

15 rokov maľbami pestujú  materčinu...

 

Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka v Galérii Babka v Kovačici Otvorená bude výstava Omaľované tekvice – Panónske miniatúry a usporiadaná bude tribúna na tému Politický a spoločenský kontext pre vznik insitného maliarstva v Juhoslávii.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus