Domovská

Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

Dnes sa v Beckove na Slovensku konala celonárodná a celocirkevná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Na predpoludňajších evanjelických službách Božích v Ev. a. v. kostole v Beckove kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, kantorom bol náš známy organista Janko Siroma z Kovačice a na trubke hral Miroslav Poničan z Kysáča. Celé oslavy prebiehali pod záštitou predsedu NR SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Priamy prenos vysielala RTVS na Dvojke. V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel i zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave.

 

Miloš Klátik v marci roku 2015 kázal v Báčskom Petrovci (Foto archív Martin Pucovský)

 

Miloš Klátik v marci roku 2015 kázal v Báčskom Petrovci (Foto archív Martin Pucovský)

 

Janko Siroma (Foto: Jarmila Pavlišinová Zábojníková)

 

Janko Siroma (Foto: Jarmila Pavlišinová Zábojníková)

 

Janko Siroma a Miroslav Poničan, v úzadí hrad nad mestečkom Beckov

 

Janko Siroma a Miroslav Poničan, v úzadí hrad nad mestečkom Beckov

 

Záznam z bohoslužieb si možno pozrieť TU: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11782/121132#4163

Po bohoslužbách položili kvety k pamätnej tabuli J. M. Hurbana a otvorili obnovenú expozíciu J. M. Hurbana (Kúria Ambrovec, Trenčianske múzeum). Po obedňajšej prestávke nasledovalo Kultúrne popoludnie venované J. M. Hurbanovi: - Beckovčania svojmu rodákovi, v rámci ktorého bola uvedená poštová známka J. M. Hurbana a prezentácia pamätnej medaily J. M. Hurbana.

 

Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana

 

V zborníku prác, ktorého editorom je doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš recenziu napísal Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš. V nej uvádza:

Rok 2017 nám priniesol dve významné výročia, a síce 500. výročie Lutherovej reformácie, ako aj 200. výročie narodenia veľkého syna slovenského národa Dr. Jozefa Miloslava Hurbana.

Význam tohto zborníka vidím v tom, že jeho organizátori vedeli tieto dve výročia vzácne interpretovať v ich vzájomnej súvislosti. Reformácia nám dala takú osobnosť v našom národe, akou bol J. M. Hurban, a na druhej strane J. M. Hurban mnohé svoje životné podnety čerpal práve z evanjelickej reformácie. Jedno z týchto výročí interpretuje to druhé. To svojím spôsobom ukázali aj všetci prednášatelia na tejto konferencii. Hlavný vedecký prínos tohto zborníka vidím v tom, že sa pozerá na Hurbana z hľadiska uskutočňovania niektorých reformačných zásad.

Viac TU: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/vysiel_zbornik_jozef_miloslav_hurban_a_jeho_doba_prinos_pre_cirkev_a_narod

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus