Domovská

Chránim dom – čuvarkuća

V ústrety osláv nadchádzajúceho najradostnejšieho kresťanského sviatku Vzkriesenia Syna Božieho, Ježiša Krista, v piatok 7. apríla 2017 v Muzeálnom komplexe v Kulpíne usporiadali muzeálnu dielňu „Chránim dom – čuvarkuća", so žiakmi II.a a II.b triedy Základnej školy Jána Amosa Komenského z Kulpína, čiže slovenského a srbského oddelenia. V edukačnej časti žiaci sa zoznámili s rozprávkou o „ochrancovi domu", o tom, ktoré vajíčko nás ochraňuje, pred čím a prečo... Aký má súvis vajíčko so Synom Božím, akú radosť a šťastie všetkým nám prináša.

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

O veľkonočnom vajíčku, ktoré chráni dom, – pravoslávni veriaci v Srbsku ho pomenúvajú „čuvarkuća" – treba povedať, že je to vajce, ktoré sa prvé vyfarbí a záväzne má byť červenej farby, lebo symbolizuje krv Ježiša Krista. Toto vajca sa celý rok uschováva v dome, aby počas roka chránilo domácich pred zlými silami a škodlivými vplyvmi. V niektorých krajoch Srbska sa toto ochranné veľkonočné vajce z domu vynáša až po vyfarbení nového „strážcu domu". Starý „strážca" sa zahodí do rieky, aby odplavila všetky zlé sily a nešťastia, ktoré mali zasiahnuť dom alebo ľudí v ňom a ktoré vajce vstreblo do seba.

V tomto roku Veľkonočná nedeľa podľa juliánskeho a tiež aj gregoriánskeho kalendára pripadá na 16. apríla. Nedeľa pred Veľkou nocou sa menuje Kvetná čiže Cveti a podľa pravoslávneho kalendára Kvetnej nedeli predchádza Lazarova sobota (Vrbica). V pravoslávnych kostoloch sa zajtra po večerných bohoslužbách budú posväcovať zelené vŕbové prútiky a preto sa Lazarova sobota pomenúva i Vrbica. Lazarova sobota označuje vzkriesenie spravodlivého Lazara a Kvetná nedeľa Hospodinov vchod do Jeruzalema.

Vo svete sa k Pravoslávnej cirkvi hlási viac ako 300 miliónov veriacich, z ktorých drvivá väčšina oslavuje Zmŕtvychvstanie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára.

Sviatku Zmŕtvychvstania Isusa Christa predchádza v Pravoslávnej cirkvi sedemtýždňový prísny pôst, ktorým sa veriaci duchovne aj telesne pripravujú na svoj najväčší sviatok.

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Foto: Muzeálny komplex v Kulpíne

 

Поводом обележавања предстојећег најрадоснијег хришћанског празника, Васкрсења Сина Божијег, Исуса Христа, у петак 07. априла 2017. године, у Музејском комплексу у Кулпину, одржана је музејска радионица „Чувам кућу – чуваркућа", са ученицима IIa и IIb разреда Основне школе „Јан Амос Коменски" из Кулпина. У едукативном делу ученици су се упознали са причом о „чувару куће", које нас то јаје чува, од чега и због чега... Какве везе има јаје са Сином Божијим, какву радост и срећу свима нама доноси.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus