Domovská

Prednáška v Senici

Spoločenstvo evanjelických žien CZ Senica (Slovenská republika) pri 155. výročí narodenia Juraja Chorváta, učiteľa, kantora, skladateľa a publicistu pripravilo prednášku o jeho práci, osobnom živote, so zameraním na roky počas ktorých pôsobil v blízkom okolí. Celoživotným dielom Juraja Chorváta je Veľká partitúra ku Tranosciu a k Zpěvníku ECAV na Slovensku, ktorú vydal Tranoscius k 300. výročiu prvého vydania kancionála Cithara sanctorum v roku 1936.

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Ako prednášateľka bola pozvaná vnučka Juraja Chorváta, členka senického presbyterstva Ing. Milica Šimšálková. Z jej prednášky vyberáme:

„Celoživotným dielom Juraja Chorváta je Veľká partitúra ku Tranosciu a k Zpěvníku ECAV na Slovensku, ktorú vydal Tranoscius k 300. výročiu prvého vydania kancionála Cithara sanctorum v roku 1936. Narodil sa 24. apríla 1862 v podjavorinskej dedinke Dolnom Sŕní v rodine nábožného, vzdelaného domkára. Národne cítiaci rodičia dali svojho syna, túžiaceho po vzdelaní, študovať najskôr na Slovenské evanjelické gymnázium do Turčianskeho Sv. Martina, neskôr študoval v Trenčíne, Přerove a štúdiá ukončil v roku 1880 v Modre. Jeho prvým učiteľským miestom bola Myjava, neskôr Kochanovce, Veľká Ves na Orave a v roku 1898 prišiel do Brezovej pod Bradlom. Tu sa v roku 1899 ako ôsme dieťa narodil syn Miloš, ktorý pôsobil 36 rokov ako zborový farár v Čáčove - dnes miestna časť Senice so samostatným cirkevným zborom /bol to môj otec, pozn. prednášateľky/. Juraj Chorvát bol dva krát ženatý, s prvou manželkou mal 12 detí, s druhou 3. Keďže plat učiteľa - kantora nebol veľký, bol nútený starať sa o živobytie svojej rozvetvenej rodiny prácou na poliach, pre svoju obživu chovali aj viaceré hospodárske zvieratá. Vedel o hospodárstve veľa a často radil svojim cirkevníkom ako správne včeláriť, ako správne zorať polia, štepiť ovocné stromy...

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Juraj Chorvát s rodinou (1908)

 

Juraj Chorvát s rodinou (1908)

 

V Brezovej okrem kantorskej a učiteľskej služby viedol mužský cirkevný spevokol, pre ktorý zharmonizoval a upravil celý rad nábožných a ľudových piesní. Spevokol vystupoval v širokom okolí na významných udalostiach, pohreboch a podobne. Pre svoju národnú buditeľskú činnosť a lásku k slovenčine bol často prenasledovaný. Jeho činnosť sa vrchnosti javila ako panslavistická, trikrát ho suspendovali a bol súdený. To však nezmenilo jeho postoje a prácu pre celú spoločnosť.

V roku 1919 je Chorvát menovaný za školského inšpektora okresu Malacky a Bratislava II. Funkcie sa neskôr vzdal, pretože sa chcel zamerať predovšetkým na reformu evanjelickej duchovnej piesne, zjednotenie jej nápevov a vydanie novej partitúry. To sa mu aj podarilo a prácu zdarne dokončil v roku 1929 odovzdaním celého materiálu Tranosciu pre tlač. Veľmi pochvalne sa o tomto diele vyjadril Mikuláš Schneider -Trnavský.

Juraj Chorvát sa vydania svojej celoživotnej práce nedožil. Zomrel 13. júna 1934.

Svoje vystúpenie Milica Šimšálková ukončila Chorvátovým životným krédom:

Základom umenia je viera...
.. ja verím, že my, ktorí oslavujeme
Boha spevom a hudbou,
i tam vo večnosti tým istým oslavovať
Ho budeme.

Súčasťou prednášky bola video prezentácia obrázkov zo života Juraja Chorváta a taktiež výstavka fotografií, kníh, zobrazujúcich jeho život, rôzne články o ňom a jeho práci. Nechýbala ani Veľká partitúra. Počas popoludnia bolo zaspievaných niekoľko Chorvátových piesní, medzi nimi aj hymna evanjelickej mládeže K trónu slávy Tvojej, Hospodine s textom Martina Braxatorisa.

 

Oľga Zlochová, Senica

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus