Archív

Oslavy Slovákov v Lavertone

Kostoly a spolky, ktoré si dolnozemskí Slováci vystavali a založili v Austrálii, dodnes sú ústredným centrom šírenia kultúry a zvykov. Najsilnejšia populácia žije v Lavertone, na predmestí Melbourne a tamojší evanjelický zbor počíta zo 250 veriacich. Aj keď málopočetní, melbournskí Slováci vlastnými silami vybudovali kostol a spolkový dom, aby si v nich mohli zachovávať vieru a dedičstvo. Starostlivo si pestujú i spolupatričnosť a udržiavajú kontakty so svojou vlasťou. Na všetky významnejšie oslavy si spravidla pozývajú Slovákov z Dolnej zeme. Keďže v týchto dňoch oslavujú 40. výročie založenia slovenského cirkevného zboru Krista Pána v Melbourne, na zborovú návštevu odcestovali Ján Vida, farár báčskopetrovský a Evka Hlavatá, tajomníčka biskupského úradu z Nového Sadu. Ján Vida poslúžil zvesťou slova Božie v predminulú nedeľu na ústredných oslavách posvätenia chrámu a s duchovnou úvahou sa prihovoril aj v minulú nedeľu Deviatnik.

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Oslavy Slovákov v Lavertone

 

Pred piatimi rokmi, počas fašiangov 2014, na oslavách 35. výročia založenia slovenského cirkevného zboru v Melbourne, sa zúčastnil senior banátsky Pavel Sklenár z Kovačice, ktorý medzi austrálskymi Slovákmi pobudol jeden mesiac.

Pred dvomi rokmi, roku 2017, austrálski Slováci oslávili 50. výročie pôsobenia Slovenského spolku Ľudovíta Štúra. Pri tej príležitosti v tomto spolku v Melbourne, tiež aj v Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Krista Pána, prebiehali príležitostné programy, na ktorých sa zúčastnili početní austrálski Slováci a zahraniční hostia. Súdržnosť ich udržiava a tak aj v roku 2018 bolo veselo. Viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/10119-slovaci-v-australii

Najviac Slovákov z Vojvodiny do Austrálie odišlo za prácou v rokoch 1960-1970 na základe náboru austrálskych imigračných úradov v bývalej Juhoslávii. Ich počet sa odhaduje na asi šesťtisíc. Prvé evanjelické zbory sa zorganizovali až koncom roka 1967 v Lavertone, mestskej časti Melbourne. Stavbu prvého evanjelického kostola dokončili až roku 1979. Postavili ho z vlastných finančných zbierok. Z dobrovoľných príspevkov vystavali i slovenský dom, veľkú halu vedľa kostola, dve fary...

 

Katarína Pucovská

Foto: CZ Laverton

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články