Archív

Medzinárodný deň materinského jazyka

Obrazy hovoria univerzálnym jazykom a aj z toho dôvodu v Galérii Babka v Kovačici v Srbsku pred 19. rokmi pod záštitou UNESCO maľbami začali oslavovať 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka. „Snažil som sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Uvedomil som si, že každý maliar pri tvorbe umeleckého diela uvažuje vo svojom rodnom jazyku a my, keď sa naň pozeráme, si ho vyložíme tou svojou materčinou." Hovorí zakladateľ Galérie Babka Pavel Babka a dodáva, že si slovenská menšina v Srbsku, podľa jeho názoru, zachovala takmer tri storočia národnú identitu aj vďaka maliarstvu. Túto ideu a iniciatívu v tomto roku podporili viaceré významné osobnosti, medzi ktorými i minister kultúry a informovania Srbska Vladan Vukosavljević a ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Na ústrednej akadémii, ktorá prebiehala v Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica Ľubica Laššáková hovorila o globalizácii a intenzívnom prenikaní „veľkých" zahraničných jazykov. Mieni, že treba bojovať o záchranu každého jazyka a podujatie v Srbsku Medzinárodný deň materinského jazyka označila za „efektívnu a mimoriadne užitočnú aktivitu na šírenie povedomia o slovenskom jazyku a kultúre" v tejto krajine, ktorá bola „jedinečnou príležitosťou na propagáciu slovenského jazyka ako materinského jazyka slovenskej menšiny v Srbsku". Ministerka Laššáková podčiarkla, že sa medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku cíti ako doma a avizovala, že už na budúci rok by sa Medzinárodný deň materinského jazyka mohol usporiadať aj na Slovensku. Minister Vukosavljević tiež zdôraznil význam tohto dňa, ktorým sa chce posmeliť zachovanie lingvistickej rozdielnosti. Jazyk je podľa neho svojráznym DNK kultúry a kolektívnych emócií. Ak sa nemo dívame na zánik jazykov, dovoľujeme zanikanie niečej kultúry. Treba pestovať význam osobitostí integrovaných do celku. Mieni srbský minister, ktorý sa poďakoval slovenskej ministerke za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku so slovami, že Srbsko má toľko slovenských ambasádorov, koľko príslušníkov tohto národa žije ne jeho území. A kovačickým Slovákom prisľúbil pomoc pri výstavbe modernej, súčasnej galérie.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Ústredná celoštátna oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka sa v Srbsku už tradične 19 rokov organizuje v obci Kovačica. Na úvod tohtoročných osláv sa prihovoril predseda Kovačickej obce Milan Garašević a riaditeľ Nadácie a Galérie Babka, zároveň hlavný iniciátor tohto podujatia v Kovačici, Pavel Babka. Za tému tohtoročnej oslavy zvolil Vplyvy početných jazykov Panónskej nížiny a Balkánu na vznik a udržateľnosť slovenského naivného umenia v Srbsku a jeho kreatívnej ekonomiky.

Na akadémii sa zúčastnil i Goran Milašinović, predseda Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO a Mateja Norčič Štamcar, zástupkyňa predsedu Delegácie Európskej únie v Srbsku. V programe účinkovali členky dievčenskej speváckej skupiny Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice, ktorej mottom je My hovoríme v siedmych jazykoch a ktoré aj zaspievali piesne v tých jazykoch. Prečítané bolo i posolstva Audrey Azoulayovej, generálnej riaditeľky UNESCO, ktoré začína citátom z básne Wolof senegalského spisovateľa Useyna Gey Cosaana: „Náš jazyk prelieva slzy, pretože ho jeho vlastné deti opúšťajú a ponechávajú so svojím ťažkým bremenom." V odkaze uvádza, že je rok 2019 Medzinárodným rokom pôvodných jazykov, ktorého cieľom je „upriamiť pozornosť na kritickú stratu domorodých jazykov a naliehavú potrebu zachovať ich pred zaniknutím.

V rámci tohtoročného podujatia otvorili výstavu pod názvom „Kreatívna ekonomika" autorov slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Výstavu spoločne otvorili ministri kultúry Slovenskej republiky a Srbska Ľubica Laššáková a Vladan Vukosavljević. Nasledoval kultúrno-umelecký program účastníkov Detskej svadby Memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka pod vedením Pavla Baláža.

Pieseň Materinská moja reč zaspievali členky Ženského spevokolu CZ Kovačica II pod vedením prof. Jána Dišpitera. Program moderovali Alena Čížiková a Anna Andrea Holíková.

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Medzinárodný deň materinského jazyka

 

Ideu organizovania ústredných osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici od samotného začiatku podporili priatelia tejto galérie a tiež partneri zo srbského národného tímu v Spojených národoch a z UNESCO, európski komisári pre kultúru, predstavitelia medzinárodných inštitúcií v Srbsku a na Balkáne, ako aj ministri kultúry susedných krajín, ktorí Galériu Babka podporujú v jej horlivej práci a v propagovaní jazykovej a kultúrnej diverzity už takmer dve desaťročia.

V Kovačickej obci žije zo 5.000 obyvateľov, ktorým je materinský jazyk slovenčina, približne 4.000 ľudí hovorí po maďarsky, pre 3.000 ľudí je materčina rumunčina a pre asi 4.000 ľudí materinským jazykom je srbčina. Taká diverzita jazykov na veľmi malom geografickom priestore je skutočným fenoménom a pretrváva už viac ako 200 rokov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články