Archív

3. schôdza NRSNM

V Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade sa zajtra večer uskutoční 3. schôdza nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Naši národnostní poslanci majú prerokovať 27 bodov rokovacieho programu. Predostreté im budú správy o činnosti NRSNM z vlaňajšieho roka, ako aj plány na tento rok a mal by sa schváliť i finančný plán na tento rok. Predsedovia všetkých štyroch výborov prečítajú výročné správy za rok 2018 a tiež plány a programy práce výborov na rok 2019. Okrem iného, naši reprezentanti budú schvaľovať aj finančné náhrady, či úhrady pre svoju účasť na schôdzach zhromaždenia. Podľa návrhu každý člen NRSNM za účasť na schôdzke by mal dostať 2.300 dinárov a cestovné trovy. Teda, po tej zajtrajšej schôdzke náš slovenský menšinový tohtoročný rozpočet bude chudobnejší o asi 100.000 dinárov.

 

3. schôdza NRSNM

 

Správa nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM je tiež zaradená do zajtrajšieho rokovacieho programu a bude sa analyzovať aj správa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Múzea vojvodinských Slovákov. Bod „Schválenie rozhodnutia o zakladaní pracovného pomeru" sa týka priamo predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej, ktorá podala demisiu na funkciu republikovej poslankyne, keďže by také dve funkcie predstavovali konflikt záujmov. Na oficiálnej webovej stránke Národného zhromaždenia Srbska sa uvádza, že Libuške Lakatošovej prestal mandát národnej poslankyne pred vypršaním obdobia na ktoré bola zvolená: http://www.parlament.gov.rs/LjIBU%C5%A0KA_LAKATO%C5%A0.807.891.html

Libuška Lakatošová bude teda zamestnankyňou NRSNM a našou platenou predsedníčkou. V navrhnutom finančnom pláne na tento rok sa pre platy predsedníčky, tajomníčky a odbornej spolupracovníčky NRSNM predvída 4.440.000 dinárov.

Podľa návrhu, ktorý dostali členovia NRSNM a o ktorom sa zajtra majú vyjadrovať, z prostriedkov, ktoré Rada dostáva z republikovej a pokrajinskej pokladnice a tiež z grantov, podporiť by sa mali nasledujúce festivaly: 38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči, 21. Festival detskej populárnej hudby Letí pieseň, letí v Kovačici, 26. Detská divadelná prehliadka 3xĎ vStarej Pazove, 50. Divadelná prehliadka Divadelný vavrín v Starej Pazove, 54. Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj... v Hložanoch, 26. Detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči, 12. Festival V aradáčskom šírom poli a 25. Festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov – DIDA v Pivnici. K uvedeným, aj doteraz podporovaným festivalom a prehliadkam, v návrhu pribudli i ďalšie: 4. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov v Srbsku v Kysáči, 18. festival Rozospievaný Sriem v Starej Pazove a 12. Prehliadka krojov v Laliti.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články