Archív

Dar

Pekný a užitočný dar môže byť aj kalendár. Ak ešte dostanete dva kalendáre, radosť je dvojnásobná. Náš kalendár a Čabiansky kalendár – tieto kalendáre maďarských Slovákov na rok 2019 sú o to vzácnejšie, keďže prinášajú, okrem iného, aj texty o 300-ročnici osídľovania Dolnej zeme Slovákmi. Veľmi som sa potešila tomuto daru. V oboch uvedených ročenkách si možno prečítať aj básne Juraja Dolnozemského, vlastným menom Juraja Antala, básnika a zberateľa hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku, ktorý vlani oslávil 90. narodeniny. Pri tej príležitosti mu vyšla zbierka Pozdrav z diaľavy. Využívam Deň žien a tento môj kalendárový dar, aby som tiež zaslala všetkým, tentoraz však predovšetkým ženám, pozdrav z diaľavy a namiesto kvetiny, k MDŽ pripisujem verše Juraja Dolnozemského.

 

Dar

 

Prorokovanie

V slnkom očarenej
tvári sa iskria oči,
časom a osudom
stojíme zoči-voči!
Pre seba každý
hľadáme si
úlohy, cesty, ciele!
Ty povedz, Všemohúci,
že tá pravda,
kde, kde je?!
Túžby hlboko sa
zakorenia!
Veď do tmy svietia
tie ligotavé
omámenia.

Už od včasrána

Už od včasrána
nálada vrcholí.
Po oblohe poletujú
veselé sokoly.

Časy si píšu
svoje dejiny.
Ak jeden
druhému
blízki ľudia
asistujú tomu!

Vo veži na to hlasno
ozval sa ranný zvon.
Na to piť treba!
V hlavách je
zostavená veda!
Pracujú stroje,
pálené sa pije,
aj výborné pivo, čirio!
Pribúda klobása,
kapelmajster spieva veselo,
iní chcú vyskočiť z kože.
Pritom každý
k tým svojim pridá sa,
smrteľným pomáhaj, Bože!

Veselí Pílišania,
aj tamtí z Dolnej zeme,
pradávni priatelia,
tie slovenské zvyky
ročne si obnovia, čirio!

Pán Boh
žehnaj veselých prítomných!
Amen!

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články