Archív

Jarmile Hodoličovej Cena Ondreja Štefanka

Naša univerzitná profesorka, literárna kritička a historička prof. Dr. Jarmila Hodoličová je nositeľkou Ceny Ondreja Štefanka 2019 za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Toto vysoké medzinárodné ocenenie získal aj doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a Cenu Ondreja Štefanka za spolkovú činnosť tentoraz udelili pedagógovi z Maďarska Michalovi Lásikovi, ktorý sa aktívne zapája do verejného života slovenskej komunity a vyše dvadsať rokov je predsedom najpočetnejšieho a najinovatívnejšieho miestneho slovenského spolku v Maďarsku: Čabianskej organizácie Slovákov. Srdečne blahoželáme!

 

Jarmile Hodoličovej Cena Ondreja Štefanka

 

Jarmile Hodoličovej Cena Ondreja Štefanka

 

Jarmilu Hodoličovú na ocenenie navrhli kolegovia z Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Katedry slovenského jazyka a literatúry. Laudácio prečítala vedúca Katedry Jasna Uhláriková.

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová sa venovala najmä detskej literatúre. Vo svojich kritických recenziách, analýzach a návrhoch sledovala aj vydania učebníc slovenského jazyka a literatúry v Srbsku a ako zostavovateľka a recenzentka prispela k vzniku súčasných slovenských učebníc, čiže čítaniek pre základnú školu. Osobitný záujem prejavila o ženskú literatúru a ženské hnutie vo Vojvodine na konci 19. a na začiatku 20. storočia a vo svojom výskume sa venovala aj aktivistkám v Ústrednom spolku československých žien v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov. Ako pedagogička prednášala rozmanité disciplíny: staršiu slovenskú literatúru, slovenský literárny romantizmus, realizmus, súčasnú literatúru, literatúru Slovákov vo Vojvodine, slovenskú literatúru pre deti. Na jej podnet sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade v rámci študijnej skupiny slovenský jazyk a literatúra začala vyučovať slovenská literatúra pre deti a mládež. Prirodzeným dôsledkom týchto snáh bolo aj založenie časopisu študentských prác z detskej literatúry Čar(b)ológ . Viacerí študenti, ktorí tu začali publikovať svoje práce už vydali aj nejednu vlastnú knihu pre deti. Aj týmto spôsobom profesorka Hodoličová ovplyvnila vývin súčasnej slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti, mladých začínajúcich autorov podnietila a posmelila do písania a publikovania.

 

Jarmile Hodoličovej Cena Ondreja Štefanka

 

Jarmile Hodoličovej Cena Ondreja Štefanka

 

Michal Lásik, Jarmila Hodoličová a Miroslav Kmeť (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Michal Lásik, Jarmila Hodoličová a Miroslav Kmeť (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Jarmila Hodoličová vo svojom ďakovnom príhovore okrem iného povedala: "Keď som pred štyrmi desaťročiami natrvalo upísala dušu vede, ani som nesnívala, že sa raz dostanem na jej výslnie. Toto uznanie je pre mňa práve preto cenné, že pochádza z krajiny mojich predkov a z krajín dolnozemských."

Zaspomínala si tiež na všetky roky, ktorých nie je málo, počas ktorých svoju životnú vášeň venovala literatúre a kultúrnej histórii vojvodinských Slovákov.

„K samotnej vedeckej práci som sa dostala na návrh profesora Kmeťa, ktorý veľmi dobre poznal prázdne miesta v poznaní našej literatúry. Po ukončení štúdia mladí asistenti ešte nevedia plávať v búrlivej rieke vedeckej práce. Práve preto usmernenia, ktoré dával prof. Kmeť nielen mne, ale aj ostatným kolegom, boli veľmi vzácne. Uňho nejestvovalo povedať neviem, či to môžem, uvidím, pouvažujem atď. Mne iba povedal: Nemáme preskúmaného Alberta Martiša, budeš písať magisterskú prácu o ňom, nemáme preskúmané ženské hnutie, literatúru pre deti a z kultúrnej histórie to a ono." Postupne v tej práci našla samu seba.

Za svoj veľký úspech Jarmila Hodoličová považuje založenie študentského časopisu Čar(b)ológ, ktorého najnovšie číslo priniesla aj účastníkom vedeckej konferencie v Nadlaku . Čar(b)ológ vydáva Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a jeho redaktorkou je profesorka Dr. Jarmila Hodoličová.

V jeho elektronickom vydaní si možno zalistovať TU: http://www.ff.uns.ac.rs/studenti/listovi/carbolog/carbolog%209%202018.pdf?fbclid=IwAR29Y2JRAY68TILom96W84WaQP5_aW9gJRvHxLU8pblkh4gcKO099OWHUb0

V priestoroch DZSČR v Nadlaku Cenu Ondreja Štefanka laureátom odovzdávali I. podpredseda DZSČ Pavel Hlásnik, predseda KVSIK Ivan Miroslav Ambruš a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Účastníkov ceremoniálu a následnej konferencie pozdravili veľvyslanec SR v Rumunsku Karol Mistrík, generálny riaditeľ Sekcie Ministra na MZVEZ SR Michal Kottman, predseda ÚSŽZ Ján Varšo a tiež predseda SZSZ Vladimír Skalský.

Cenu Ondreja Štefanka udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku z Rumunska a Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Udeľovanie cien predchádzalo vedeckej, medzinárodnej konferencii, ktorá v tomto roku mala tému Dolnozemskí Slováci a rok 1918. Organizátorom konferencie je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Na konferencii v Nadlaku sa aj tohto roku zúčastnili početní odborníci a vedeckí pracovníci zo Slovenska a slovenského zahraničného sveta. Zoznam účastníkov a názvy referátov TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články