Archív

Viere Benkovej Cenu Spolku slovenských spisovateľov

Žena, so svojim jemnocitom, meditatívnosťou a filozofickým rozmerom, ale aj lyrickým prístupom k realite, sa nevzdáva a stále pokračuje v hľadaní harmónie života. Veď, to je asi aj tá najhlbšia podstata a poslanie ženskej existencie. Neničiť a nebúrať, ale plodiť a tvoriť, pozdvihovať, robiť lepším, spájať a harmonizovať svet vôkol seba. Šíriť a rozdávať dobro a lásku. Lebo, láska je soľou zeme, láska je stromom života. Tá podstata života je zhrnutá vo výberoch z poézie Viery Benkovej Herbár zeme (2015) a Studňa (2019), ktoré Spolok slovenských spisovateľov (SSS) z Bratislavy vydal tejto svojej členke a našej prvej dáme poézie, ktorej včera v Báčskom Petrovci predseda SSS Miroslav Bielik udelil Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo . V ústrety dnešnému Medzinárodnému dňu žien jej odovzdal aj kyticu ruží. Blahoželáme!

 

Viere Benkovej Cenu Spolku slovenských spisovateľov

 

Viere Benkovej Cenu Spolku slovenských spisovateľov

 

Spolok slovenských spisovateľov udelil toto významné ocenenie za celoživotné dielo našej spisovateľke Viere Benkovej s prihliadnutím na jedinečnú básnickú tvorbu a zásluhy o rozvoj slovenskej krajanskej literatúry v Srbsku. Miroslav Bielik pri odovzdávaní ceny okrem iného povedal: „Máme tú česť oceniť celoživotné a životné dielo, iste otvorené, pani Viery Benkovej, s tým že prichádzame po jubileu, ale je to nadčasové, lebo aj dielo pani Benkovej má tú hodnotu, ktorá pretrváva a ktorá pretrvá. Tobôž keď to dielo nie je uzatvorené. Stále sa nádejáme nového a nového vydania a nových a nových reflexií na základe bohatej poetickej tvorby, jej životných skúseností, aj vízií. Aj vízií, ktoré ona vie precízne pomenovať aj vo vzťahu k mladým autorom. Čiže, tu sa snúbi pamäť s tou víziou, ako ďalej v literatúre v budúcich desaťročiach. Je to aj istá taká predikácia, ktorá preniká z jej diela."

Cena za celoživotné dielo, ktorou Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy vyznamenal Vieru Benkovú, je istým uznaním aj tvorby Slovákov mimo materskej krajiny, keďže do jednej roviny zaradil autorov zo Slovenska a mimo neho. No, je to predovšetkým osobitným a vysokým ohodnotením celoživotného diela Viery Benkovej, ktorá sa pri preberaní ceny poďakovala a poznamenala, že ju to aj zaväzuje. Také uznanie jej v roku 2015 udelilo aj Združenie spisovateľov Srbska, takže záväzok je dvojnásobný: aj voči srbskému a tiež slovenskému čitateľovi.

 

Viere Benkovej Cenu Spolku slovenských spisovateľov

 

Viere Benkovej Cenu Spolku slovenských spisovateľov

 

Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik túto svoju návštevu Vojvodiny využil aj na stretnutie v Novom Sade s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom, s ktorým na základe minuloročnej dohody priprávajú spoločnú antológiu súčasných slovenských a srbských básnikov, v slovenčine a srbčine. Tá by mala vyjsť do belehradského knižného veľtrhu a potom by mala byť prezentovaná aj na bratislavskej Bibliotéke. M. Bielik sa zúčastnil tiež na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade, kde predstavili aj jeho dve nové vydania v srbskom jazyku. V minulom roku Slovenské vydavateľské centrum v preklade Martina Prebudilu a v redakcii Miroslava Demáka mu vydalo výber z jeho básnickej tvorby Mostovi u nepoznato a Zdenka Valentová Belićová sa pustila do výberu a do prekladu jeho románových noviel, z jeho monografickej knihy Kaleidoskopis, z ktorej vybrala také časti, ktoré sú cielené aj na čitateľa v Srbsku.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #2 Viere Benkovej Cenu SSSViera Benková 2020-03-17 23:07
Milí priatelia Šefčíkovci!
Zo srdca vám ďakujem za srdečnú priateľskú gratuláciu!
V týchto búrlivých časoch, ktoré nás napomínajú, že všetko je v živote dočasné a že iba umenie, tvorba a duchovný odkaz prežije!Tak vytvára pre nasledovné generácie možnosť ponoru do seba a duchovný rozmach. Snažila som sa v tvorbe poznať ponor vlastne i našej slovenskej duše, jeho lásku k rodu, ale aj rozkoly a často i chuť po moci, čo, pravda, veľmi rušivo zasahovalo do čistoty rodu...Ak mi Boh dá, aby som ešte niekoľko takých príspevkov z minulosti tunajších našich ľudí zhrnula do ohlásenej publicistickej knihy Oživená minulosť, budem mu vďačná a poteším iste aj tých, ktorí nám i tvorbe prajú...vďaka Vám! vbenková
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 blahoprianieMgr. Juraj Šefčík 2020-03-09 07:42
S hrdosťou som si prečítal informáciu o ocenení Vierky Benkovej, ale aj so zmiešaným pocitom, keď už za Celoživotné dielo, len dúfam, že už nezahodí pero. Prajem kiežby boli k nej múzy nemilosrdné a kopali do nej aj naďalej k tomu prajem a prajeme dobré a pevné zdravie a hojnosť požehnania. S láskou Šefčíkovci
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články