Archív

Online kurzy slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov

Na Slovensku chýbajú študijné materiály pre deti cudzincov. Jazyková škola iCan school z Bratislavy sa snaží zaplniť tú medzeru a ponúka letné online kurzy slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov. Pracovať sa bude aj počas letných prázdnin a tiež od nového školského roku. Táto súkromná jazyková škola je koordinačnou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Implementácia projektu sa začala vlani a ukončená bude v roku 2022 . Partnerskými organizáciami v projekte sú Štátny pedagogický ústav a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničí, ako aj niekoľko základných škôl v Bratislave.

 

Online kurzy slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť didaktické materiály pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, konkrétne pre cieľovú skupinu detí prisťahovalcov na Slovensku, v predškolskom a školskom veku, ale aj pre deti cudzincov, napr. pôsobiacich v diplomatických službách, deti odborníkov, pôsobiacich v priemyselnej oblasti a pod. a tiež pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zriaďovateľ jazykovej školy investoval do odborného vypracovania vzdelávacích programov, ktoré boli vypracované renomovanými odborníkmi v oblasti vzdelávania slovenského jazyka, v súlade s predpísanými osnovami pre vzdelávanie detí v predškolských a školských zariadeniach na Slovensku. S deťmi, rovnako ako s dospelými, pracujú skúsení lektori, či už individuálne alebo v skupine formou rôznych výučbových programov.

V júli a auguste plánujú realizovať letný kurz pre deti predškolského a školského veku (2 – 4 hodiny týždenne). V závislosti od veku a počtu týždenných hodín mesačný poplatok je 69 až 129 eur.

Okrem detských kurzov v ponuke majú aj výučbu slovenčiny pre dospelých tiež online, ponúkajú možnosti výučby pre celú rodinu, a to z pohodlia domova alebo v priestoroch školy v centre Bratislavy!

iCan je moderná jazyková škola, ktorá ponúka aj kurzy slovenčiny pre cudzincov, kurzy angličtiny, španielčiny, nemčiny a ruštiny. Sídli na Lazaretskej ulici v Bratislave.

 

 

Viac na: http://icanschool.sk/

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články