Archív

Maturanti petrovského gymnázia

Slávnostné udeľovanie diplomov maturantom generácie 2019/2020 prebiehalo 12.júna 2020 v slávnostnej sieni gymnázia. Ide o 54 maturantov všeobecného gymnázia a 15 maturantov kuchárskeho odboru – ide o prvú generáciu maturantov tohto odboru. Na úvod odzneli príležitostné slová riaditeľky Jarmily Vrbovskej, ktorá sa maturantom poďakovala za vzorný prospech na maturitných skúškach – s priemernou známkou 4,50, a popriala plnohodnotné a súce budúce životné kapitoly a šírenie dobrého mena našej školy. Riaditeľka následne zverejnila i meno žiačky generácie. Tento titul si vyslúžila maturantka Maja Opavská, ktorá okrem vynikajúceho prospechu a vzorného správania počas školenia, dosiahla najvyššie úspechy na poli slovenského jazyka a na kultúrno-umeleckom poli.

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Foto: Jaroslav Grňa

 

Nasledovali slová vďaky Maje Opavskej, vyslovené vo vlastnom mene a v mene maturantov, za privilégium štúdia na slovenskom gymnáziu, profesorom, vychovávateľom a celému kolektívu gymnázia za krásne roky, vštepované poznatky, smernice a trpezlivosť. Nositeľmi Vukovho diplomu sú 8. maturanti tejto generácie: Martina Miksádová, Denis Pudelka, Irena Struhárová, Maja Opavská, Nataša Trunečková, Maja Čatvenová, Neda Torović a Martina Čobrda. Triedne profesorky Tatiana Juríková Mačoková, Kristina Kevenská, Dragana Dozet a Vieroslava Struhárová následne pristúpili slávnostnému ceremoniálu odovzdávania diplomov, pričom poinformovali o údajoch v súvislosti s každou triedou a odovzdali i školské diplomy za účasť a dosaženia na kultúrno-umeleckom poli a športu. Program pekným slovom a hudbou ozvláštnili flautistka Martina-Jana Nvotová a recitátorka Dajana Melegová. Darčeky pre maturantov odovzdal Martin Pavčok. Program mala na starosti profesorka Marta Pavčoková. Nasledovalo spoločné fotografovanie, pobavenie a lúčenie maturantov s triednymi profesorkami.

 

Tlačová správa

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články