Euromince s kovačickou insitou

Národná banka Slovenska (NBS) a Mincovňa Kremnica vo svojom emisnom pláne na rok 2020 majú stanovené v júni realizovať razenie ročníkového súboru slovenských euromincí: Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska – Kovačica. Mince pripomínajúce maľované príbehy maliarov z kovačickej insitnej školy majú byť lesklé, špeciálne neobiehajúce, razené v náklade 7000 ks, z čoho 6000 ks pre vnútorné potreby Národnej banky Slovenska. Prislúchajúce žetóny a krabičky pre žetón – numiteky dizajnoval aradáčsky rodák Edvin Zvara. Prezentácia mincí by sa mala usporiadať v októbri v Galérii Babka Kovačica za prítomnosti guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra.

 

Euromince s kovačickou insitou

 

Euromince s kovačickou insitou

 

Euromince s kovačickou insitou

 

Tohto roku sa Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla venovať maliarom "Slovenského insitného umenia zo Srbska" žetón na ktorom sa nachádzajú segmenty z obrazov kovačickej maliarky Evy Husárikovej a padinského maliara Jána Bačúra. Dizajn obsahuje aj krabičku a numitéku pre žetón a sadu mincí SR 2020, na ktorých sa nachádzajú obrazy ďalších insitných umelcov zo Srbska. Tešíme sa, že na tento, a na mnohé iné spôsoby, Národná banka Slovenska podporuje dolnozemských Slovákov a umelcov.

 

 

Edvin Zvara sa grafickým dizajnom zaoberá už vyše 10 rokov. Pôsobí paralelne na území Slovenska a Srbska. Spoluprácu s Galériou Babka z Kovačice začal v roku 2014 a odvtedy s Pavlom Babkom, majiteľom Galérie Babka, zrealizovali množstvo spoločných projektov. Viac o mladom dizajnérovi a konateľovi Edvinovi Zvarovi, sa možno dozvedieť z jeho webovej stránky: zvaradesign.com

Slovenská menšina v Srbsku už roky chráni svoju identitu aj prostredníctvom insitného výtvarného umenia. Galéria Babka vynakladá úsilia o zápis tohto svojského umenia Slovákov zo Srbska do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vydanie euromincí o kovačickej insite predstavuje ďalší krok k realizácii tohto cieľa.

 

Katarína Pucovská