Archív

Ženský spolok Kovačica

Kovačický ženský spolok v tomto roku oslavuje svoju storočnicu. Ústredný program usporiadajú v sobotu 4. júla a pri tej príležitosti v Galérii insitného umenia nainštalovali výstavu Kovačické šikovnice – sto rokov pôsobenia ženského spolku vyjadrené ručnými prácami. Na nej prezentujú tiež svoju činnosť, dokumenty ako aj dosiahnuté úspechy. Program venovaný storočnici ženskej organizovanej činnosti bude na nádvorí galérie so začiatkom o 18,00 hodine. Následne v Galérii Babka návštevníci si budú môcť pozrieť aj ďalšiu výstavu venovanú stým narodeninám kovačického ženského spolku. Omaľované váľky tam vystavuje Vieroslava Svetlíková. V ústrety významnému jubilea členky ženského spolku tiež omaľovali so slovenskou vzorkou aj svoje miestnosti.

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Foto: Ženský spolok Kovačica a Vieroslava Svetlíková

 

Spolok slovenských žien v Kovačici bol založený na valnom zhromaždení 16. júla 1920. Zvolávateľka a potom aj predsedníčka tohto zhromaždenia bola Elena Petrikovichová. Viac z dejín tohto ženského združenia TU: http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/udruzenja-slovackih-zena/1556

Toho času má Kovačický ženský spolok zo 30 aktívnych členiek. Na stretnutiach sa zaoberajú ručnými prácami, organizujú a zúčastňujú sa na početných spoločensko-kultúrnych podujatiach tak doma ako aj v zahraničí, a usilujú sa zachovať kultúru a tradíciu tunajších Slovákov.

Od 70-tych a 80-tych rokov sa kovačické ženy, okrem v svojich tradičných akciách, začali angažovať aj v humanitárnych činnostiach tak v Kovačici, ako aj v okolí.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články