Archív

Pascha Christova 2021

«Dnes je všetko naplnené svetlom: nebo, zem, i samo podsvetie, nech teda oslavuje celé tvorstvo Christovo Vzkriesenie!» – Christovo Vzkriesenie je dôkazom toho, že Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila (Jn 1, 5). Uvádza sa to v Pasche Christovej – posolstve Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pascha je u pravoslávnych druhé pomenovanie pre sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista, čiže Veľkú noc, ale aj pre koláč, ktorý sa pečie na Veľkú noc. Pascha, čiže Pesach je aj židovský sviatok – pripomienka vyslobodenia Židov z egyptského otroctva.

 

Pascha Christova 2021

 

„Nekonečný deň Christovho Kráľovstva – deň svätej Paschy nám kresťanom prináša možnosť mysticky okúsiť život budúceho veku a duchovne vstúpiť do Kráľovstva svetla. Dáva nám príležitosť, aby sme aspoň na krátky čas zabudli na súženie vo svete (Jn 16, 33) a opätovne si pripomenuli, že Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (Rim 14, 17). Všetci tí, čo sú strápení depresiami a strachom, v ňom môžu načerpať nové duchovné i telesné sily, ale predovšetkým oživiť v sebe nádej a vieru vo víťazstvo Dobra nad zlobou, Svetla nad tmou, Života nad smrťou, Božieho Syna nad svetom!" Uvádza sa to v Pasche Christovej 2021 a celé veľkonočné posolstvo si možno prečítať TU:
https://orthodox.sk/posolstvo-posvatnej-synody-pravoslavnej-cirkvi-v-ceskych-krajinach-a-na-slovensku-pascha-christova-2021/

Nový srbský patriarcha Porfírij, ktorý sa narodil 22. júna 1961 v Bečeji a o ktorom hovoria, že je veľmi charizmatický človek a s každým sa dokáže rozprávať na jeho úrovni, dnes vo funkcii najvyššieho hodnostára Srbskej pravoslávnej cirkvi prvýkrát slúžil slávnostnú veľkonočnú liturgiu. Po nej obedoval s bezdomovcami.

 

Dnešný obed patriarchu SPC s bezdomovcami (Foto: SPC)

 

Dnešný obed patriarchu SPC s bezdomovcami (Foto: SPC)

 

Patriarcha Porfírij má veľmi blízko aj k prešovskej Pravoslávnej cirkvi a prechováva priateľský vzťah aj s vladykami, duchovnými a veriacimi na Slovensku. Toto priateľstvo začalo už v roku 1998, keď ešte ako igumen monastiera Kovilj prijal na polročný študijný pobyt v monastieri troch študentov PBF PU v Prešove Petra Savčaka, Pavla Bobaka a Petra Soroku. Poskytol im dočasný domov a umožnil im spoznávať duchovné krásy Srbskej pravoslávnej cirkvi. Aj neskôr bol prívetivým hostiteľom mnohých našich pútnikov zo Slovenska aj z Čiech a vďaka nemu naši veriaci prichádzali do monastiera Kovilj ako medzi svojich.

Slovensko navštívil po prvýkrát ešte v decembri 1999 ako episkop egerský a v seminárnom chráme sv. ap. Jána Bohoslovca vykonal za prítomnosti vtedajšieho prešovského arcibiskupa Nikolaja diakonskú vysviacku otca Petra Savčaka. V októbri 2012 sa zúčastnil na archijerejskej chirotónii vladyku Rastislava a jeho intronizácie na arcibiskupa prešovského a Slovenska a o 2 roky v októbri už ako metropolita záhrebsko-ľubľanský pricestoval na oslavy 90. výročia od postavenia chrámu vo Varadke. Naposledy bol nový srbský patriarcha na Slovensku účastný na kanonizácii svmuč. Stanislava (Nasadila), ktorá sa konala v júni 2019 v katedrálnom chráme v Košiciach. Viac TU: https://orthodox.sk/novym-srbskym-patriarchom-sa-stal-metropolita-porfirij-peric/

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články