Slovanský obzor – nové matičné periodikum

Matica slovenská prichádza do virtuálneho priestoru s novou elektronickou platformou časopisu venovaného svetu slovanských matíc a inštitúcií a Slovákov žijúcich v zahraničí s príznačným názvom Slovanský obzor. IV. kongres matíc slovanských národov a inštitúcií, ktorý v roku 2019 Matica slovenská usporiadala v Martine, prijal závery, medzi ktorými bol i návrh na vydávanie elektronického informačného spravodajcu, ktorý by prepájal slovanský svet a vzájomne informoval. Ohnivko z vyhne predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, sa nedávno pretavilo do konkrétneho výsledku – a to do prvého čísla periodika Slovanský obzor.

 

Slovanský obzor – nové matičné periodikum

 

 

„Matica vlastne splnila aj ďalší sľub z posledného kongresu slovanských matíc a vydala prvé číslo nového informačného spravodajcu, ktorý má ambíciu priebežne udržiavať pomyselný ideový plameň odbornej spolupráce slovanských matičných inštitúcií a napomáhať našej vzájomnej komunikácii na poli kultúry a vedy. Slovanský obzor, ktorý máte pred sebou, sa pokúsi obsiahnuť aj život sesterských slovenských matíc a ďalších slovenských krajanských organizácií pôsobiacich v zahraničí, čo si myslíme, že zaujme nielen slovenských čitateľov," ozrejmil Gešper.

Moderne graficky spracovaný grafickým štúdiom Signis, viac ako dvadsaťstranový spravodajca, informuje čitateľa v siedmich rubrikách. Nosnou z nich je rubrika Prehľad zo slovanského sveta, ktorá vo svojom pilotnom čísle informuje o kongrese matíc slovanských národov z rozličných pohľadov, o spomienkovom podujatí venovanom Adolfovi Dobrianskemu a o činnosti, výzvach a prekážkach Matice slovenskej v súčasnom dianí. Prináša informácie z konferencie Matice moravskej a predstavuje činnosť Spolku Slovákov z Bulharska.

Ako sa žije v Matici sliezskej v 21. storočí popisuje v príspevku predsedníčka Matice sliezskej, Jana Novotná Galuzsková, dejiny Matice horno-lužickosrbskej osvetľuje jej predseda, Jurij Łušćánsky. Dvadsaťpäťročnú históriu Matice slovenskej v Záhrebe opisuje Anna Baliová.

Informačne kvalitný rozhovor poskytol redakcii predseda Matice slovinskej, Aleš Gabrić. Pravidelnou rubrikou, kde si čitateľ pripomína významné slovanské osobnosti, je rubrika s názvom Velikáni slovanstva. V prvom čísle dostala priestor všestranná osobnosť Štefana Moysesa. Knižné novinky, ale i reprezentatívne a osvedčené periodiká matíc sa predstavujú v kapitole Knižnica slovanského sveta. V prvom čísle Obzoru pozornosť púta nová trojzväzková Slovanská encyklopédia z Ruska a nové matičné periodikum Národné spektrum. Mnohovrstevný obsah uzatvára rubrika Pripomíname si... významných slovanských velikánov a udalosti.

Slovanský obzor je aktuálne dostupný ako elektronické periodikum na webovej stránke https://matica.sk/slovansky-obzor/. Medzinárodný dosah Slovanskému obzoru zabezpečujú jeho tri jazykové mutácie – anglická, ruská a slovenská. V pláne je jeho vychádzanie s polročnou a neskôr trojmesačnou periodicitou. Sídlo redakcie a vydavateľ sídlia na adrese Matice slovenskej v Martine.

 

Zuzana Pavelcová