Archív

Schôdza NRSNM

Schôdza NRSNM
 
V rámci osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy (24.- 26. septembra) v sobotu 25. septembra sa má zrealizovať aj dlho očakávaná schôdza nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Na nej by sa mal zvoliť dozorný výbor, výkonné výbory, schváliť rebilancia rozpočtu a nový Štatút NRSNM.
 
foto
 
Nové zloženie NRSNM (Foto Željko Čapeľa)
 
Voľby do NRSNM sa konali 6. júna 2010 a 25. júna 2010 v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec prebiehalo ustanovujúce zhromaždenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tam boli verifikované mandáty všetkých 29 členov nového zloženia nášho národnostného parlamentu. Tajným hlasovaním Anna Tomanová Makanová z listiny Slováci spolu – Anna Tomanová Makanová získala podporu 21 delegátov a stala sa predsedníčkou nášho najvyššieho zastupiteľského orgánu aj v druhom mandátnom období. Ostatných 8 hlasovacích lístkov bolo neplatných. Okrem predsedníčky, boli zvolení aj traja podpredsedovia a to podľa regionálneho princípu – Vladimír Valentík pre Báčku, Zuzana Lenhartová pre Banát a Ján Majorský pre Sriem. Dvaja z nich sú tiež staronoví: Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca a Zuzana Lenhartová z Kovačice. Ján Majorský zo Starej Pazovy sa stal podpredsedom pre Sriem namiesto Vladimíra Valentu z Belehradu. Všetci podpredsedovia sú z listiny Anny Tomanovej – Makanovej. Do ostatných pracovných telies neboli vymenovaní členovia a vtedy vo svojom príhovore staronová predsedníčka prisľúbila, že sa aj to rieši v blízkej budúcnosti. Ide v prvom rade o Dozorný výbor ako aj výkonné výbory, ktorých podľa starého Štatútu bolo 5: pre vzdelávanie, informovanie, úradné používanie jazyka a písma, pre kultúru a pre spoluprácu s lokálnymi, pokrajinskými a štátnymi orgánmi.
 
Na júnovej ustanovujúcej schôdzi Anna Tomanová – Makanová zahlásila aj vypracovanie nového Štatútu NRSNM a to najďalej za tri mesiace. Tri mesiace vyprší práve na sobotu. Nové stanovy NRSNM sú nevyhnutné, keďže staré nie sú v súlade s novým Zákonom o národnostných radách národnostných menšín. Prípravou nového štatútu bola poverená trojčlenná pracovná komisia, traja právnici: Vladislav Tárnoci z Báčskeho Petrovca, Zdenko Sokol z Kovačice a Janko Kuľhavy zo Starej Pazovy.
 
Rebilancia rozpočtu Rady je tiež nevyhnutná vzhľadom na zvýšenie prílevu prostriedkov do národnostných rád zo štátnej pokladnice. Vyššie vyčleňovanie z republikového rozpočtu je určené novým Zákonom o národnostných radách. Maďarská národnostná rada napríklad tieto zvýšené príjmy usmernila na hradenie cestovných trov žiakov. Či aj naša Národnostná rada ekonomicky hospodárila, alebo zvýšenými príjmami zaokryje iba vlastné náklady, dozvieme sa snáď už na sobotu. S financiami a majetkom NAŠEJ NRSNM by totiž mali byť oboznámení nielen naši noví národnostní zástupcovia ale aj širšia verejnosť.
 
Katarína Pucovská
 
Nové zloženie NRSNM činí teda 29 členov. Väčšinu z nich,- až 18 tvoria predstavitelia listiny Slováci spolu-Anna Tomanová – Makanová. Matica slovenská má v novom zložení nášho najvyššieho zastupiteľského orgánu 7 predstaviteľov, Slovenská strana 2. a po jedného Nová slovenská strana a Slovenská liga. Menovite je to takto:
 
1. Listina Slováci spolu – Anna Tomanová - Makanová
1. Anna Tomanová – Makanová, dipl. pedagogička (N. Sad)
2. Vladimír Valentík, novinár (B. Petrovec)
3. Ján Brna, profesor (B. Petrovec)
4. Zuzana Lenhartová, profesorka (Kovačica)
5. Martin Zloch, dipl. ekonóm (Kovačica)
6. Ján Majorský, elektrotechnik (St. Pazova)
7. Svetlana Zolňanová, PaedDr. (Selenča)
8. Pavel Rohárik, profesor (Padina)
9. Pavel Marčok, profesor (B. Petrovec)
10. Anna Lepšanovićová, vychovávateľka (St. Pazova)
11. Samuel Čelovský, univerzitný profesor (B. Petrovec)
12. Paľo Belička, profesor (B. Petrovec)
13. Jarmila Ćendićová, kunsthistorička (Kovačica)
14. Ladislav Petrovič, profesor (Padina)
15. Valentín Grňa, hudobník (Pivnica)
16. Erka Viliačiková, dipl. Ing. (Aradáč)
17. Pavel Čáni, profesor (Kulpín)
18. Juraj Červenák, dipl.Ing. (Hložany)
 
2. Matica slovenská – za slovenskosť
1. Katarína Melegová – Melichová, novinárka (B. Petrovec)
2. Mgr.art. Ľuboslav Majera, profesor (B. Petrovec)
3. Mgr. Igor Feldy, farár SEAVC (St. Pazova)
4. Zuzana Litavská, profesorka (Aradáč)
5. Ján Slávik, choreograf (Kysáč)
6. Mgr. Vladislav Ivičiak, farár SEAVC (Belehrad)
7. Mgr. Gabriela Gubová, profesorka (Pivnica)
 
3. Slovenská liga
1. Ľubor Stupavský, dipl. Ing. (N. Sad)
 
4. Nová slovenská strana
1. Štefan Séč, úradník (Pivnica)
 
5. Slovenská strana
1. Ján Paul, podnikateľ (Padina)
2. Jano Povolný, dopravný technik (Padina)

Komentárov  

+1 #3 Guest 2010-10-11 16:56
V Jánošíku zvolený zástupca predsedníčky NRSNM : Vladimír Valentík. :arrow: Jej odborní poradcovia odteraz budú: Martin Zloch, Miroslav Krišan, Vladimir Turan, Goran Jović, Juraj Bocka a Samuel Vrbovský-biskup SEAVC :-?:
Predsedovia výborov sú týto:
VÝBOR PRE ÚRADNÉ POÚŽÍVANIE JAZYKA A PÍSMA:Pavel Marčok, Báčsky Petrovec :woohoo: :-?:

VÝBOR PRE KULTÚRU: Annamária Boldocká Grbićová, Báčsky Petrovec

VÝBOR PRE INFORMOVANIE: Samo Žiak, Silbaš :shock:

VÝBOR PRE VZDELÁVANIE:

Predseda: PaedDr. Svetlana Zolňanová, Selenča
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #2 Guest 2010-10-11 14:30
Sledoval niekto schodzu v Janosiku. Nemozem verit, ze nikde nemozem vyhladat spravu z tohoto stretnutia!!!!!!! Na webovej stranke NR SNM to bude asi o mesiac ;P ale ocakavala som, ze to kulpin.net bude mat.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 Mirko, pazi metak!Naše svedomie 2010-09-21 07:48
Bude ako bude, po nás bude všetko dobre...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články