Archív

Eva Husáriková vystavuje v Bratislave

Eva Husáriková vystavuje v Bratislave
 
Výstavu 52 obrazov známej insitnej maliarky z Kovačice Evy Husárikovej pod názvom „ORA ET LABORA“ ¬– „Modli sa a pracuj“ 11. októbra 2010 otvoril generálny biskup ECAV Miloš Klátik, ktorý prevzal záštitu nad touto výstavou. Komisárka výstavy Mária Šmihulová na úvod privítala brata generálneho biskupa, brata seniora Juraja Šefčíka a ďalších hostí, ako aj pani Husárikovú.
 
foto
 
Juraj Šefčík, Eva Husáriková a Miloš Klátik
 
Generálny biskup Miloš Klátik vo svojom príhovore vyzdvihol prirodzený, vzácny talent pani Husárikovej a jej usilovnú snahu už vyše 40 rokov verne zachytávať prostredníctvom obrazov výjavy zo života svojich rodákov – jednak ich prácu v záhrade či na poli, jednak ich život v rámci cirkvi, keďže Eva Husáriková – sama členka cirkevného zboru v Kovačici – zobrazuje Kovačičanov aj pri modlitbe, pri cirkevných obradoch (najmä svadba a krst), ako aj pri slávení rozličných cirkevných sviatkov (najčastejšie sú to Vianoce a Veľká noc). Generálny biskup spomenul aj 55. výročie otvorenia prvej dedinskej galérie v Kovačici, ktorej členkou sa v 60-tych rokoch stala aj Eva Husáriková. Na záver jej zaželal hojnosť Božieho požehnania, milosti a lásky; a nadovšetko dobré zdravie, aby nás ešte dlho mohla tešiť ďalšími a ďalšími dielami na slávu Ježiša Krista, nášho Pána.
 
foto
 
Eva Husáriková vyjadrila radosť, že jej obrazy sa stretávajú so záujmom aj na Slovensku, odkiaľ pochádzajú jej predkovia, a poďakovala bratovi generálnemu biskupovi, že výstavu prišiel osobne otvoriť.
 
Svoju krajanku pozdravil aj brat senior Juraj Šefčík, ktorý zároveň vyjadril vďaku Slovensku, že dáva šancu prezentovať sa aj tým, čo už desiatu generáciu žijú mimo Slovenska a nezabudli byť Slovákmi.
 
Výstava sa koná v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010.
 
Expozícia v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave bude otvorená okrem pondelka od 14.00 do 18.00 hod.
 
Výstava potrvá do 29. 10. 2010.
 
Edita Škodová
tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články