Archív

Vianočná rozprávka s Kvetoslavou Benkovou a priateľmi

Vianočná rozprávka s Kvetoslavou Benkovou a priateľmi
 
Vianočné rozprávky, piesne a vinše stáročiami spievali a vinšovali naši rodičia, starí rodičia aj tí ešte starší naši predchodcovia. Spievalo sa v kostoloch, na ulici pod oknom ale aj v tichosti domu v spoločnosti najbližších. Spoločnosť blízkych a najbližších sa zišla aj dnes popoludní v sieni novej fary v Báčskom Petrovci, kde autorka knihy a CD platne Kvetoslava Benková so svojimi hosťami piesňou a vinšom ešte raz návštevníkom sprítomnila čaro Vianoc. Kniha Tichá noc, svätá noc (druhé doplnené vydanie) a CD platňa Vianočná rozprávka Kvetoslavy Benkovej slovne, spevom a znotovane ponúka opravdivé bohatstvo z klenotnice nášho ľudu od Vianoc do Troch kráľov.
 
foto
 
Dievčenská spevácka skupina SKUS Petrovská družina a K. Benková (Foto: Ondrej Benka)
 
foto
 
Príhovor v. pána Vladislava Ivičiaka, farára petrovského
 
foto
 
Predsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová dojímavo hovorila o dlhoročnej úspešnej spolupráci s Kvetoslavou Benkovou
 
foto
 
Autorka knihy a CD platne Kvetoslava Benková ani vo výslužbe a s podlomeným zdravím sa hudby nevzdáva
 
foto
 
V dnešnom popoludňajšom vydarenom programe s koledami a vianočnými vinšmi vystúpila i Detská skupina cirkevného zboru SEAVC v Petrovci
 
Prvé vydanie knihy Tichá noc, svätá noc vyšlo v roku 2009. V tomto druhom vydaní knihy, ktoré je doplnené s CD platňou, spomienkové texty a nahrávky spracovala, uvádza a 3 piesne spieva Kvetoslava Benková. Na Cd spievajú ešte Ľudmila Berédiová-Stupavská a Juraj Súdi, komorný zbor Musica Viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, deti SEAVC Báčsky Petrovec, spevokol CZ zo Starej Pazovy s dirigentkou Annou Djurdjevićovou, spevokol CZ Báčsky Petrovec s dirigentom Jankom Siromom a spevokol CZ Kovačica s dirigentom Pavlom Tomášom, dievčenské trio Zvončeky zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho, M. Bikićová, Margaréta a Slovenka Benkove a hrá Ľudový orchester RTV.
 
foto
 
Leonóra Súdiová, Juraj Súdi ml., Juraj Súdi, Anna Margaréta Valentová
 
foto
 
Otčenáš: Ľudmila Berédiová-Stupavská, Leonóra Súdiová, Jarmila Juricová-Stupavská, Juraj Súdi ml., Juraj Súdi,
 
foto
 
Na CD je 19 pesničiek
 
Kvetoslava Benková sa vyše 40 rokov aktívne zaoberá hudbou a zberateľskou činnosťou. Zozbierala na tisícky slovenských ľudových piesní z Vojvodiny a z Málinca na Slovensku, odkiaľ pochádzali prví prisťahovalci do Petrovca. Prvá jej kniha vyšla ako prvý zväzok z cyklu Od Petrovca do Málinca, Svadba, I. časť, roku 2005, nasledovali druhý a tretí zväzok z toho istého cyklu, Priadky a páračky v slove a piesni, II. časť, roku 2006 a Balady, III. časť, roku 2008 a Výročné zvyky v slove a piesni, IV. časť roku 2009. V tom istom roku vyšla i Tichá noc, svätá noc - vianočné piesne a vinše.
 
Viac o prvom vydaní brožúrky Tichá noc, svätá noc TU: http://www.kulpin.net/aktuality/vianocne-piesne-a-vinse-6.html
 
 
Katarína Pucovská
Foto: Ondrej Benka

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články