Archív

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

Daniel Kolenyi (Kolény, Koléni) sa narodil na Myjave 3. októbra 1800. Po ukončení gymnázia v Modre a teológie v Bratislave prichádza do Kulpína, kde od roku 1832 pôsobil ako evanjelický farár. Hlbokú stopu zanechal aj ako organizátor školského, cirkevného a národného života. Bol riaditeľom slovenskej školy, od roku 1838 dekanom báčsko-sriemskeho seniorátu a určité obdobie pôsobil aj ako učiteľ. V 60. rokoch 19. storočia bol báčskym patentálnym seniorom. Zaoberal sa aj publicistikou. Zomrel 17. októbra 1875 v Kulpíne, kde je aj pochovaný. Podľa slov Jaroslava Javorníka, súčasného kulpínskeho evanjelického farára, v cirkevnom zbore začali prípravy na rok 2015, kedy si pripomenú 140 rokov od úmrtia Daniela Kolényiho a 215 rokov od narodenia.

 

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

 

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

 

V ústrety spomienkovým oslavám reštaurovali hrobku Daniela Kolenyiho, kde je pochovaná aj manželka Emilia Kolenyi – Gécs a syn Mladen- Radivoj Kolenyi. Reštauráciu vykonal kamenár Bartoš z Báčskeho Petrovca ako milodar kulpínskemu cirkevnému zboru.

 

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

 

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

 

Obnovená hrobka farára Daniela Kolenyiho

 

Daniel Koleny bol tretím kulpínskym evanjelickým farárom a v Kulpíne pôsobil 43 rokov, v období 1832 – 1975. Jeho ďalší syn, Emil Koléni (1835 – 1915), neskôr hajdušický evanjelický farár, bol dopisovateľom slovenských novín a autor cestopisov a historických textov.

 

Katarína Pucovská

Komentárov  

+1 #1 Kolenyi -doplnenienovinarka 2014-11-18 15:23
Vzácne sú nám všetky doplnenia informácií. :-) Th.Mgr Juraj Šefčík, ktorý v Kulpíne farárčil v období rokov 1979 - 1997, článok dopĺňa nasledujúcimi údajmi: " Po krátkom kaplánovaní v Modre u staršieho brata Jána Kolényho, ktorý tam bol farárom, Daniel Kolenyi bol pozvaný za nemeckého evanjelického farára do Uj Šove roku 1828 ( dnes Ravno Selo) a stadiaľ roku 1832 , na pozvanie Kulpínčanov, prešiel do Kulpína." :-)
VĎAKA
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články