Archív
Filter
 • Akadémia Lazarovi Dunđerskému

  Slávnostná akadémia venovaná výročiu smrti Lazara Dunđerského bude v stredu 6. decembra o 19.h v Srbskom národnom divadle v Novom Sade. Akadémiu usporiadajú na počesť veľkého dobrodinca, ktorý v dôležitom historickom okamihu pomohol prácu novosadského srbského divadla vybudovaním divadelnej budovy. Veľkolepá budova sa nachádzala na dvore súčasného hotela Vojvodina, ktorý vlastnil Lazar Dunđerski. Táto divadelná budova bohužiaľ v roku 1928 vyhorela v ohni. Kaštieľ v Kulpíne Lazar Dunđerski kúpil roku 1889 svojmu synovi Đorđemu Dunđerskému. V rodokmeni Dunđerských Lazar predstavoval zenit moci a dobrej povesti tejto známej zemepanskej rodiny. Do Kulpína rád chodieval. Jeho bustu si preto Kulpínčania, pri príležitosti storočnice Lazarovej smrti, umiestnili na popredné miesto do aleje významných osobností.

 • Zase sme piekli v Riečke koláče

  V poradí už 13. ročník regionálnej súťaže v pečení kysnutých koláčov sa konal 11. 11. v miestnom kultúrnom dome. Okrem súťažiacich z Riečky, Tajova, Králik a Kordík nás aj tento rok poctili svojou účasťou ženy z Kulpína. Pricestovali k nám predsedníčka spolku žien Katarína Zorňanová a členky Mária Struháriková a Anna Šimová. Naše domáce ženy ponúkali na ochutnávku domáce pomazánky, zabávala nás ľudová hudba Gýmeš. Celým programom nás sprevádzal folklorista Marián Čupka, do poroty sme nominovali p. Motyčku a p. Hucmana. Aj keď víťazmi boli, ako vždy všetci, najlepšie koláče boli z Králik a Kordík.

 • X. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny

  Jubilujúci X. ročník zborového spevu sústredil v Báčskom Petrovci štyri slovenské vojvodinské zbory a hosťujúci Spevácky zbor mesta Brezno zo Slovenska. Okrem domáceho komorného zboru Musica viva, ktorý je organizátorom tohto podujatia, na koncerte vystúpila staropazovská Tília, selenčské Zvony a Zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu.

 • Birds in the House na Slovensku

  „Úspešné predstavenie srbských Slovákov Birds in the House prichádza na Slovensko" – s takýmto titulkom avizuje dnešné a zajtrajšie vystúpenie petrovských ochotníkov portál 24hod.sk. Ďalší informačný web myzvolen.sme.sk okrem iného uvádza: „Víkend atraktívneho divadla, ktorý je najstarším neštátnym festivalom alternatívnej kultúry na Slovensku, uzavrie v novembri svoju tretiu dekádu existencie 29. ročníkom. Zvlášť chceme upozorniť na medzinárodný projekt Petra Butka a divadla VHV Petrovec, ktorý žne úspechy aj na medzinárodných festivaloch s hrou Birds in the House. " V sobotu 18. novembra Birds in the House otvorí podujatie Noc divadiel v Prievidzi a v nedeľu 19. novembra bude o 14. hod. uvedený na významnom Slovenskom multižánrovom festivale VAD – Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene.

 • Stratení na rovine/Izgubljeni u ravnici

  Ide o knihu, v ktorej sa čitateľ cez 22 zaujímavých príbehov dozvie veľa toho o multietnickosti Vojvodiny. Každý príbeh je o inom národe, ktorý sa počas dejín dostal na územie Vojvodiny, tu bol možno len dočasne, alebo nakoniec zakotvil na týchto vojvodinských šíravách. Vo väčšine prípadov časom splynul s prostredím. Niekedy v tom splynutí stratil vlastnú identitu. Tak sú opísané príbehy o Nemcoch, Bielych Rusoch, Grékoch, ale aj Čechoch, Poliakoch, Bulharoch, Slovíncoch... Keďže Maglić, čiže Bulkes má vo svojich dejinách ešte vždy rúškom tajomstva zahalené historické fakty o Nemcoch a Grékoch, v knihe Žikicu Miloševića Izgubljeni u ravnici, ktorej prezentáciu usporiadali včera v tomto miestnom spoločenstve, sú uvedené aj príbehy z Maglića.

 • Vianočné trhy v Petrovci

  Manifestácia Vianočné trhy sa uskutoční dňa 17. decembra 2017 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok manifestácie a programová časť sú stanovené na 14.00 hodinu. Cena za prenájom stánkov je 500,00 dinárov za dĺžkový meter vystavovateľského priestoru. Prihlášky si môžete prevziať v Obci Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6, v stredisku pre služby na okienku č.1, v miestnostiach Turistickej organizácie, Ul. Maxima Gorkého 17 alebo stiahnuť si z webovej stránky: www.backipetrovac.rs.

 • Cena Samuela Tešedíka 2017

  Cenu Samuela Tešedíka v tomto roku udelili Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, Ľudmile Šomrákovej z Nadlaku za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí a spomedzi našich pedagógov za celoživotné dielo dlhoročnej pedagogičke na dôchodku Anne Kondačovej. Pamätný list Samuela Tešedíka za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov porota tohto roku udelila Márii Kotvášovej Jonášovej z Kovačice, Alžbete Vancu z Nadlaku a Valérii Petőfiovej v Répašskej Hute.

 • Digitalizovaná cirkevná matrika Pivnice

  Všetky knihy matrík SEAVC Pivnica: narodených, sobášených a zomretých z obdobia 1790-1920 sú sprístupnené na portáli www.pivnice.co.rs. Podľa slov známeho pivnického historického nadšenca Jána Gubu tento veľký projekt sa vydaril vďaka Michalovi Fábrymu z Austrálie, rodákovi z Čeláreva, ktorý vyfinancoval kompletnú digitalizáciu. Okrem matrík pivnický cirkevný zbor plánuje zdigitalizovať aj iné vzácne dokumenty. Na webe už teraz ponúkajú tiež ukážky niekoľkých rodokmeňov, napríklad Michala Činčuráka, siahajúceho až po rok 1867, alebo rodokmeňov Jozefa Činčúráka a Juliany Hodolič, ktoré siahajú po rok 1880.

 • Златни ансамбли Војводине/Zlaté súbory Vojvodiny

  12. novembra vo Veľkej sále SPENS v Novom Sade prebiehal IX. ročník Festivalu zlatých súborov Vojvodiny. Za podpory mesta Nový Sad festival zorganizoval folklórny súbor Vila SKUD Železničar z Nového Sadu. Na tejto prehliadke multikultúrnosti Vojvodiny, spolu s hosťami z Belehradu, vystúpilo viac ako 800 účastníkov z Vršcu, Báčskej Palanky, Zreňaninu, Bečeja, Kikindy, Šídu, Subotice, Hložian, Kulpína a Nového Sadu. Česť zúčastniť sa na tomto renomovanom festivale sa dostala aj členom KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína, ktorý vystupoval spolu s detským súborom FA "Vila" srbského kultúrno-umeleckého spolku Železničar z Nového Sadu.

 • Omladená Matica slovenská

  Predsedom Matice slovenskej na Slovensku sa stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda JUDr. Marián Gešper. Ten po siedmich rokoch vystriedal doterajšieho šéfa Matice Mariána Tkáča. Gešper sa stal historicky najmladším predsedom Matice slovenskej, – informujú slovenské tlačové agentúry SITA a TASR. Narodil sa roku 1980 vo Vranove nad Topľou a je člen MS od r. 2002. Okrem predsedu si Matičiari zvolili aj nový Výbor MS, ktorý je tiež omladený. Spolu ich čaká náročná práca – minister kultúry Marek Maďarič ešte skôr vyhlásil, že toto vedenie, bude mať možno poslednú príležitosť presvedčiť verejnosť aj politické strany o zmysluplnosti Matice slovenskej, o tom, či má štát Maticu finančne podporovať.

 • Bibliotéka 2017

  V bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra prebieha 25. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Aj v tomto roku v hale D dolnozemskí Slováci majú spoločný stánok. Zastúpení sú Slováci z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Vo štvrtok sa tam predstavilo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Vydavateľstvo Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko a včera prezentovali najnovšie knihy maďarských Slovákov. Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik dnes predstavil nový román Viery Benkovej: Tri ženy, dvaja muži a ja... a cestopis Miroslava Demáka: Takmer niečo medzi nami a dejinami. Prezentované boli aj tri knihy srbských básnikov v slovenských prekladoch: Jeremiju Lazarevića: Kľúč od rozostavaného domu, Dragana Stanića (Ivan Negrišorac): Výstava oblakov a Zorana Djerića: Nové devínske elégie: Dokumentárne básne. Knihy preložili Martin Prebudila, Miroslav Demák a Zdenka Valentová Belićová.

 • 14. Festival Zuzany Kardelisovej

  V Kysáči odo dnes a do nedele 12. novembra 2017 prebieha festival Zuzany Kardelisovej. Na ňom vystúpia štyri ochotnícke divadelné súbory zo Srbska a jeden súbor zo Slovenska. Ako je to zvykom, v prvý festivalový deň si pietnou spomienkou na kysáčskom cintoríne uctili Zuzanu Kardelisovú a večer po otváracom ceremoniály nasledovalo prvé predstavenie. Najúspešnejší súbor nás bude reprezentovať na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom na Slovensku.

 • Na billboardoch najúspešnejší žiaci

  Na území Báčskopetrovskej obce sa od minulého týždňa nachádzajú pútače, na ktorých sú jej najlepší žiaci, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky na republikových a medzinárodných súťažiach z vedy a umenia. Projekt Učím sa + Viem = Stojím za to, ktorý spoločne na území tejto lokálnej samosprávy realizujú Združenie pre prezentáciu spoločenskej zodpovednosti a Obec Báčsky Petrovec, predstavil v Báčskom Petrovci piatich žiakov Základnej školy Jána Čajaka a v Hložanoch jednu žiačku Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina.

 • Digitálna Kovačica

  Nanajvýš zaujímavá DVD publikácia „Digitálna Kovačica" odo dnes je sprístupnená širšej verejnosti. Toto digitalizované dielo, ktoré sa zaoberá dejinami Kovačice, vydali Obecná knižnica v Kovačici a Združenie občanov Mihajla Pupina Idvorského. Obsahuje skutočne hodnotné údaje a ponúka aj dve digitalizované monografie: Dejiny Slovenského evenj. a.v. cirkevného sboru v Kovačici z roku 1928 Dr. Jána Čaploviča ako aj Dejiny Kovačice 1802 – 1946 Jozefa J. Farkaša. Sú tam aj digitalizované písanky: Kovačický protokol 1804-1841, Kniha roshodu peňazí a prihodu peňazí a Knjiga dobošara (Kniha bubeníka) 1941 – 1943 a ďalšie záznamy z dejín Kovačice. Zdigitalizované sú aj dva rodinné fotoalbumy a niekoľko tematických fotoalbumov.

 • Deň osvetových pracovníkov

  Podľa UNESCO Svetový deň učiteľov je 5. október. Na Slovensku je sviatkom učiteľov 28. marec, deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského. V Srbsku je za Deň osvetových pracovníkov zvolený 8. november, Mitrovdan, predpokladaný deň narodenia Vuka Srefanovića Karadžića. Tento sviatok, bez ohľadu na to, kedy si ho pripomíname, je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí vychovávajú nové generácie ľudí. Ich práca je teda poslaním a vyžaduje si znalosti, trpezlivosť a obetu. V ostatných rokoch sa v mnohých štátoch sveta učitelia stávajú terčom útokov zo strany žiakov aj ich rodičov. Z toho dôvodu snáď UNESCO za tohtoročný odkaz Svetového dňa učiteľov zvolil motto: Učiť slobodne: posilniť práva učiteľov.

 • 48. Divadelný vavrín

  Dnes sa v Starej Pazove končí 48. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku. Na nej v súťažnej časti vystúpilo 10 divadelných predstavení zo siedmych slovenských prostredí: Starej Pazovy, Aradáča, Pivnice, Kysáča, Padiny, Vojlovice a Kovačice. Divadelný vavrín doplnili aj dva hosťujúce súbory. V prvý večer pohostinne vystúpili herci Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca s inscenáciou Vinica zreje v réžii Michala Babiaka. Dnes večer po udelení cien jednotlivcom a súborom o 20.30 h na staropazovských divadelných doskách vystúpi KD Stična zo Slovinska s predlohou Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov v réžii Alexandra Baka. Toto predstavenie si včera pozreli diváci v kulpínskom dome kultúry.

 • Rekonštrukcia ciest v Obci Báčsky Petrovec

  V Zhromaždení obce Báčsky Petrovec včera podpísali Zmluvu medzi Obcou Báčsky Petrovec a SRO PUT INVEST zo Sriemskej Kamenici o vykonávaní prác na spevnení a rehabilitácii vozovkovej vrstvy cesty od Báčskeho Petrovca do Kulpína. Prostriedky na tieto účely v hodnote 90.572.294,40 dinárov Obec získala na verejných súbehoch Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny. Na hlavnej ceste cez Báčsky Petrovec sa tiež pracuje. Už vyše dvoch týždňov prebiehajú práce na štátnej ceste II.A triedy. Premávka cez Petrovec je preto sťažená.

 • Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji

  Kultúrne centrum Kysáč v sobota 4. novembra 2017 usporiada 2. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine. V rámci festivalu bude defilé účastníkov, prezentácia knihy, módna prehliadka starých slovenských krojov, vernisáž Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji a galaprogram. Hlavnými organizátormi týchto akcií sú riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový a fotograf Branislav Kokavec.

 • Literárny večierok pre malé a veľké deti

  V ZŠ Jána Čajaka v Petrovci dnes podvečer usporiadali literárny večierok venovaný antológii Jednozubý úsmev zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Viera Benková ozrejmila, že ide o výber kratších detských próz autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. Hostí privítala riaditeľka školy Vlasta Werleová a predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová Melichová.

 • Výstava s prezentáciou

  V sobotný podvečer 28. októbra 2017 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo neobyčajne rušno. Hojný počet návštevníkov si prišiel pozrieť výstavu chýrečného slovenského akademického maliara Miroslava Cipára a zároveň sa viac dozvedieť o našej detskej ľudovej slovesnosti. V očakávaní začiatku programu všade vôkol sa hemžili malí návštevníci, ktorí si nahlas opakovali: Enike benike krikel bé... Neskôr, v rámci prezentácie knihy škôlkari všetkých uistili, že vedia aj iné básničky, riekanky, spievanky a vyčítanky z novej knižky. Účasť detí predškolského veku na otvorení výstavy je neobvyklá udalosť, rovnako ako aj kombinácia vernisáže výtvarných diel s prezentáciou detskej knihy. Vysvetlenie k týmto nekaždodenným kombináciám nasledovalo hneď po úvodných slovách Pavla Čániho a Vladimíra Valentíka. Knihu Enike benike krikel bé zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej ilustroval totiž Miroslav Cipár.

 • 500 rokov reformácie

  Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínajú päťsté výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor Dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Významné a pre celé kresťanstvo prelomové výročie si pripomínajú evanjelici na celom svete, evanjelici na Slovensku, ale aj v našich prostrediach. Ústredná oslava SEAVC v Srbsku prebiehala dnes v Padine. Po službách Božích v kostolnej záhrade v Padine zasadili strom reformácie a odhalili bustu Dr. Martina Luthera.

 • Bratislavský víkend Srbského národného divadla

  Srbské národné divadlo z Nového Sadu pobudlo 27. – 29. októbra v Bratislave. Dôvod zájazdu bolo vystúpenie v Slovenskom divadle tanca s predstavením Deň, keď sme sa stretli. V choreodráme, ktorú podľa textu Božidara Kneževića režíroval Predrag Štrbac zahrali herečka Sonja Damjanović a baletný tanečník Milan Lazić. Predstavenie sa nachádza na repertoári Srbského národného divadla.

 • Šesťdesiatka Jána Glózika

  Ján Glózik sa narodil 29. október 1957 v Kovačici. Maľuje vyše 40 rokov a postupne si vytvoril vlastný jedinečný a rozpoznateľný štýl. Okrem olejomalieb bežných rozmerov tvorí aj veľkoplošné obrazy. Namaľoval ich niekoľko a prvé dva boli venované jubileu Kovačice a znázorňujú jej osídľovanie a príchod Slovákov na Dolnú zem. Týmito a ďalšími monumentálnymi dielami si vytrasoval cestu k velikánom insitného umenia. To ocenilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a v roku 2015 minister Miroslav Lajčák odovzdal Jánovi Glózikovi striebornú plaketu za šírenie dobrého mena Slovenska a za prezentáciu vysokej kvality slovenskej kultúry v zahraničí. Zároveň vtedy na tomto ministerstve odhalili Glózikovo monumentálne dielo s názvom „1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda", obraz popretkávaný bohatou symbolikou, ktorý zdobí jednu miestnosť ministerstva. Obraz má rozmery 2,5x4,8 metra. Ďalšia veľkoplošná olejomaľba „500 rokov reformácie" rozmerov 1,5x2,5 metra od tohto roku skrášľuje sieň Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave.

 • Spoľahlivý pocit – dotyk

  Samotný názov výstavy Spoľahlivý pocit – dotyk hovorí o dotyku, ktorý dokáže ďalším zmyslom „pocítiť" umenie. Okrem vizuálneho zhodnotenia, hmatom tiež môžeme spoľahlivo určiť kvalitu. Ohmatať mäkkosť kožušiny, teplo kože, silu kovu, akosť papiera... Osobitný dôraz pri výbere diel pre túto výstavu majiteľka galérie z Nového Sadu Vesna Latinovićová a výtvarný kritik Sava Stepanov kládli aj na recyklačnú zložku umeleckých diel. Zo šiestich maliarov, ktorých tvorbu predstavili na prestížnom veľtrhu Artmarket Budapešť 2017, boli aj dvaja vojvodinskí Slováci: Mira Brtková a Zvonimir Pudelka. Tvorba týchto dvoch našich umelcov osciluje od figurálneho znázornenia až po abstraktné zobrazenie.

 • Na počiatku bolo slovo

  Pri príležitosti osláv 500 rokov reformácie včera v miestnostiach starej Hurbanovskej fary v Starej Pazove prebiehalo viacero podujatí. V Ústrednom archíve SEAVC v Srbsku, ktorého sídlo je na tejto fare, pripravili dve výstavy. Jednu venovali reformácii a Dr. Martinovi Lutherovi a druhú 200-ročnici narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, superintendenta, farára a všestranného kultúrneho a duchovného dejateľa na Slovensku, ktorého syn Vladimír Hurban bol roku 1875 inštalovaný za staropazovského farára. Na včerajších oslavách početných domácich a zahraničných hostí privítal Igor Feldy, zborový farár a archivár Ústredného archívu SEAVC v Srbsku, ktorý hnásledne ohlásil prezentáciu monografie Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku zostavovateľky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky CZ Soľany v Chorvátsku.

 • V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

  ...vyznela včerajšia biblická hodina v kulpínskom evanjelickom cirkevnom zbore, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Evanjelickej diakonie (ED) ECAV na Slovensku. Zborový farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD, si zvolil tému o boháčovi a chudobnom Lazárovi, ktorou ozrejmil, že nie je hriechom byť bohatý, ak je bohatstvo získané poctivou prácou, ale je veľkým hriechom odmietnutie pomoci núdznemu. Diakonia, to je tá pomoc núdznemu, ktorú neraz každý jeden z nás koná, avšak najčastejšie to robí pri najbližšej rodine, či známych. Evanjelická diakonia hlása kresťanské pomáhanie hocijako postihnutým, starším, chudobným a chorým. O tom hovoril poverený riaditeľ ED JUDr. Ing. Ján Gasper a PhDr. Silvia Buzalová, vedúca referátu sociálnych služieb ED zo Slovenska, ako aj Mgr. Anna-Mária Benková, PhD., pôvodom z Hložian, ktorá má na starosti humanitárnu a rozvojovú pomoc Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 • Belehradský knižný veľtrh

  V našom sídelnom meste prebieha 62. Medzinárodný belehradský knižný veľtrh. Na ňom svoju najnovšiu knižnú produkciu predstavuje viac ako 400 domácich a zahraničných vydavateľov a medzi nimi aj Slovenské vydavateľské centrum (SVC) z Báčskeho Petrovca a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. V sieni Lazu Kostića vystavuje aj Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana z Bratislavy a najnovšie knižné tituly slovenských autorov možno vidieť aj na stánkoch niektorých srbských vydavateľstiev. Na stánku vydavateľstva Prometej z Nového Sadu odovzdali autorské výtlačky preloženého románu Hostina / Gozba známej slovenskej spisovateľky Rút Lichnerovej.

 • Kovačica: 25 rokov ženského spevokolu

  Slovenský evanjelický zbor Kovačica II si v nedeľu popoludní krásnym koncertom ženského spevokolu pripomenul štvrťstoročie ich pôsobenia. Hostí v evanjelickom kostole pozdravil zborový farár Martin Bajza, ktorý sa zmienil aj o prejdenej ceste tohto spevokolu. Nacvičoval ho a piesne pre spevokol upravoval Pavel Tomáš st., Jaroslav Nemček, Ján Marko a v súčasnosti s nim pracuje zborový kantor prof. Ján Dišpiter. Spevokol zaspieval dvanásť piesní, po tri od každého upravovateľa, čím sa vskutku každému z nich aj poďakoval. Na koncerte nevystalo ani krásne slovo, o čo sa postarala Danijela Sućová.

 • Narodeninová oslava Jána Bačúra

  Pri príležitosti 80. narodenín padinského insitného maliara Jána Bačúra včera v Galérii Babka Kovačica otvorili jeho 56. samostatnú výstavu. Maliarovi k narodeninám výstavu spoločne pripravili Galéria Babka a Galérie insitného umenia Kovačica a podpornú ruku podali Obce Kovačica, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Miestny odbor Matice slovenskej Kovčica a Základná škola Mladých pokolení. Majstrovi prišli zablahoželať početní členovia rodiny, maliari, známi, priatelia a vysokí hostia. Oslávenec dostal mnohé darčeky a medzi tie najvzácnejšie iste patrí Pamätná medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho prínos pre národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti umenia, výstava v Dvorane Ministerstva kultúry SR, ktorá je ohlásená na 15. januára 2018 a zorganizovanie výstavy v hociktorej svetovej metropole.

 • Kirvaj v Kulpíne

  Príležitostnými bohoslužbami v evanjelickom chráme Božom si cirkevný zbor v Kulpíne pripomína Pamiatku posvätenia chrámu. Je to ako aj každý rok slávnostný deň pre evanjelickú a. v. cirkev, a potom aj pre celú osadu. Sprievodným podujatím cirkevných osláv je dedinský kirvaj. Kulpínsky slovenský kostol bol vybudovaný za pôsobenia evanjelického farára Félixa Kutlíka pred 138 rokmi a posvätený bol 19. októbra roku 1879. Odvtedy každý rok v Kulpíne v prvú nedeľu po 19. októbri býva pamiatka posvätenia chrámu Božieho - ľudovo kirvaj alebo kirbaj. Dnešné dedinské hody sa oslávia aj divadelne. V kulpínskom Dome Kultúry vystúpia ochotníci Divadla Janka Čemana z Pivnice s divadelným predstavením "Dievča ktoré písalo". Predstavenie sa začne o 20:00h a vstupné je 150 dinárov. KUS Zvolen, ktorý nanovo rozbieha svoju činnosť, pozýva prísť do divadla a mať z toho trojnásobný dobrý pocit: pôžitok z dobrého predstavenia, z radosti hercov vystupujúcich v plnej sále a z povďačnosti členov KUS Zvolen, ktorým každý dinárik dobre príde.

 • Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

  „Profesor, ktorý pestuje kreativitu a slobodu každého študenta, ktorý uctieva jedinečnosť a inakosť a ktorého každá hodina je osobitné a inakšie dobrodružstvo," – takto zhodnotila pedagogickú činnosť prof. Dr. Zoroslava Speváka jeho asistentka Dr. Biljana Lungulov, ktorá s nim spolupracuje už desaťročie. O literárnej tvorbe oslávenca Zoroslava Speváka Jesenského na včerajšom narodeninovom večierku hovorila prof. Dr. Zuzana Čížiková. Uviedla, že sa Jesenského próza pre deti vyznačuje funkciou edukačnou, ale aj zábavnou a podľa jej slov Jesenský si dávnejšie potykal s pani prózou spoločenskou. Všetko je však okorenené humorom a situačnou komikou, takže próza nepôsobí moralizačne. Literárny večierok spojený s otvorením výstavy kníh a časopisov autora Zoroslava Speváka prebiehal včera v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Prítomných privítala riaditeľka knižnice a autorka výstavy Anna Speváková, na husliach zahral Kulpínčan Martin Javorník a najobľúbenejšiu báseň svojho otca prečítal oslávencov syn Viliam.

 • Predvojnoví dolnozemskí robotníci vo Francúzsku

  Ubehlo plných 85 rokov od fotografie odfotenej v malom francúzskom mestečku Chalette- sur- Loing, ktorá sa našla v mojom dome a ktorú si so sebou priniesol môj otec Pavel Benka( 1895-1982), keď spolu s niekoľkými tunajšími dolnozemskými slovenskými rodinami, po výzve amerického priemyselníka Hutchinsona sa vybrali do jeho novovystavanej fabriky na výrobu pneumatík a chemických látok. Pán priemyselník Hutchinson ručil robotníkom, ktorých súrne a vo veľkom množstve potreboval, že im zaplatí slušnú mzdu, ubytovanie a stravovanie zdarma a ak sa robotníci rozhodnú do jeho továrne prísť, zaplatí i cestovný lístok. Medzi tými ktorí sa prihlásili, lebo v Európe po l. sv. vojne bolo hodne nezamestnaných, boli aj naši Dolnozemci z Vojvodiny, teda z Petrovca, Hložian, Silbašu, Pivnice, Kysáču.

 • Osemdesiatiny Jána Bačúra...

  Ján Bačúr sa narodil a dodnes žije v Padine, slovenskej dedine 10 km vzdialenej od Kovačice. Celý svoj život vytrvalo maľoval a aj dnes maľuje svoje rodisko, svoju Padinu. S veľkou trpezlivosťou vypracúval i portréty svojich blízkych a všetky si starostlivo uschoval na stenách svojho domu. Keď do jeho domu vojdete, ocitnete sa vo farebnom Bačúrovom svete. Dom je veľkou galériou a zároveň aj múzeom. Všetko je tam starostlivo uschované, patrične ochránené, krásne upravené. Vôňa farieb stále v ňom rozvoniava. Maliar s mladistvým zápalom a srdečným úsmevom rozpráva o svojej tvorbe. Má o čom hovoriť. Veľa toho urobil. Urobil aj to, čím sa snáď v súčasnosti nik na svete nemôže pochváliť: vlastnoručne vypísal a vycifroval až 30 veľkých kníh s celkovým počtom 8.500 strán. Maľoval teda všade. U nich na dvore sú aj sýpky omaľované. V tom pestrom a veselom vymaľovanom svete manželia Bačúrovci so srdečným úsmevom vítajú hostí. Maliarovu osemdesiatku oslávia v Galérii Babka v nedeľu 22. októbra 2017 o 15. hodine. Výstavu Jána Bačúra otvorí Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 • Ján Kmeť

  (18. októbra 1927 - 16. októbra 2003)

  V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov do kolekcie portrétov pribudol portrét Dr. Jána Kmeťa. Predstavili ho na dnešnom večierku usporiadanom pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín tohto nášho nestora slovakistiky. Obraz vznikol v rámci projektu Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska a jeho autorom je akademický maliar Pavel Pop.

 • Slováci chcú postaviť srbský gigant na nohy

  Slovenská spoločnosť MSM GROUP v sobotu 14. októbra oficiálne prevzala do svojich rúk niekdajšieho srbského giganta – továreň „14. október" z Kruševca. Na tej svojráznej slávnosti sa zúčastnila premiérka Srbska Ana Brnabićová, viacerí ministri, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková, noví majitelia a početní bývalí robotníci. Továreň „14. október" bola kedysi pýchou našej krajiny a v časoch najväčšej slávy zamestnávala viac ako 8-tisíc ľudí. Slovenský denník Pravda v dnešnom vydaní píše, že sa Srbsko dostalo do pozície, v akej bolo Slovensko pred 20 rokmi.

 • 15. október Svetový deň vidieckych žien

  Svetový deň vidieckych žien má ľudstvu pripomenúť významnú úlohu, ktorú zohrávajú vidiecke ženy pri rozvoji poľnohospodárstva a vidieka, pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti i odstraňovaní chudoby na vidieku. Pri príležitosti osláv tohto dňa včera v Báčskej Palanke usporiadali IX. Veľtrh tvorby vidieckych žien vo Vojvodine. Podujatie zorganizoval Ústav pre rovnoprávnosť pohlaví, Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť AP Vojvodiny a Obec Báčska Palanka.

 • Prvý petrovský poľnohospodársky jesenný veľtrh

  Veľtrhy, jarmoky, hody, slávnosti... starším, ale aj deťom sa páčia, pre vôňu klobásky, oškvarkov, paprikášov, ale aj gaštanov a pečiva, tiež pre veselosť ľudí. Návštevníci na chvíľu zabudnú na svoje problémy a každodenné starosti a často sa vracajú v spomienkach do svojich detských rokov, keď dostali od rodičov pár dinárov na „jarmočné". Prvý petrovský poľnohospodársky jesenný veľtrh sa podľa názoru mnohých, celkom vydaril. Počasie bolo ako vymyslené a teplé októbrové slnko na jarmočnisko vylákalo početných návštevníkov. Ak aj nekupovali, všetci si mohli užiť z tých lákavých vôní, alebo si pozrieť vystúpenie folklórnych skupín a lokálnych spevákov. Výstava oviec snáď mala napovedať, že sa chce oživiť ovčiarstvo v tejto obci. Na veľtrhu sa súťažilo vo varení ovčieho kotlíkového paprikáša a hodnotili sa najkrajšie upravené stánky.

 • Sedem dní, päť koncertov, tri krajiny...

  Komorný zbor Zvony zo Selenče s Orchestríkom Základnej školy Jána Kollára majú za sebou úspešný a bohatý týždeň. V nedeľu 1. októbra ďakovali za plody zeme v Hronsku a koncertovali v Sliači, v utorok 3. októbra v Banskej Bystrici vystúpili na oslave 25 rokov Univerzity Mateja Belu a 40 rokov od založenia Ekonomickej fakulty. V stredu 4. októbra pri príležitosti 500 rokov reformácie spievali a hrali na koncerte v prekrásnej novosadskej synagóge. V sobotu 7. októbra v Chorvátsku v dedinke Soľany zveličili oslavy 8. Dní Slovákov.

 • K šesťdesiatinám Ondreja Maglovského

  Ondrej Maglovský sa narodil 13. októbra 1957 v Kulpíne. Základnú školu zakončil v rodisku, kde získal aj základy hudobného vzdelania v takzvanej hudobnej škole Šimovej. V školení pokračoval v Novom Sade kde absolvoval strednú hudobnú školu. Už na začiatku hudobnej kariéry sa rozhodol pre harmoniku a hru na tomto hudobnom nástroji zdokonalil do tej miery, že dnes patrí medzi špičkových harmonikárov v celej Vojvodine a iste aj širšie. Na harmonike dokáže rovnako bravúrne zahrať ľudovky, zábavné piesne, šansóny, romance... ba aj vážnu hudbu. Je skutočným virtuózom svojho remesla. Blahoželáme!

 • Nová odroda hrozna vhodná na ekologickú výrobu

  Nová odroda vínnej révy Dionis, vytvorená na výskumnom poli Poľnohospodárskej fakulty v Sriemských Karlovciach, vznikla krížením odrôd Cabernet franc E 11 a Panónie. Registrovaná bola v roku 2017. Autori odrody sú: Petar Cindrić, Nada Korać a Dragoslav Ivanišević. Víno z tejto odrody je typu Cabernet franc a vďaka tolerancii na peronospóru, múčnatku a sivú pleseň odrodu možno odporúčať pre výrobu ekologického vína. Uvádza Dr. Nada Korać. Je to veľký úspech tohto departmánu novosadskej Poľnohospodárskej fakulty, ktorý v bežnom roku oslavuje 70. narodeniny. Jeho odborníci doteraz vyšľachtili až 23 odrôd hrozna, sedem klonov a tri subklony. Dionis je prvou domácou vysokokvalitnou odrodou s genetickou odolnosťou na určité hubové ochorenia.

 • Výzva na prihlásenie sa na V. fujarový seminár

  Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu vyzýva fujaristov a iných hudobníkov zo Srbska, ktorí majú záujem absolvovať základy interpretácie na slovenskom tradičnom nástroji – fujare, aby sa prihlásili na V. fujarový seminár vojvodinských Slovákov pod názvom Fujara naša slovenská. Seminár sa uskutoční 14. a 15. októbra 2017 v Novom Sade, v miestnostiach SKC P. J. Šafárika. Seminár bude odborne viesť Ján Šimiak, fujarista z Očovej, kolísky tohto hudobného nástroja.

 • Maliari z Padiny vystavujú v Nitre

  Obdivovatelia insitného umenia si počas októbra môžu prísť na svoje v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Dňa 3.10.2017 sa konala vernisáž výstavy Juraja Ľavroša a Vladimíra Galasa. Obaja autori sa po prvýkrát zúčastnili otvorenia svojej výstavy v Nitre. Organizátor výstavy, Dom Matice slovenskej v Nitre, zámerne zvolil názov aktuálnej výstavy Domov ako odkaz na významné výročia, ktoré si v roku 2017 na Slovensku pripomíname. A to päťsto rokov reformácie, vyše dvesto rokov od začiatkov osídľovania Dolnej zeme a sedemdesiat rokov od návratu dolnozemských Slovákov do vlasti svojich predkov. Domov ako základný aspekt k sebaurčujúcej a formujúcej identite každého jedného človeka. Deň predtým, v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, otvorili výstavu ďalšieho padinského insitného maliara – Martina Papa.

 • X. Perlová vetva/Biserna grana

  10. Medzinárodný festival ľudových krojov, šperkov a prikrývok hlavy Perlová vetva/Biserna grana sa začal v predminulý piatok a trvá do dnes 10. októbra 2017. V Novom Sade na centrálnom námestí ešte dnes je nainštalovaná výstava fotografií veľkých rozmerov z doterajších festivalových ročníkov. Okrem módnej prehliadky krojov, šperkov a čepcov či prikrývok hlavy, ktorá je ústrednou udalosťou festivalu, a prebiehala včera v Novom Sade, v sprievodných programoch boli zorganizované výstavy, workshopy, prednášky a etno-bazár. Organizátorom je Kultúrno-informačné centrum Mladosť z Futogu. Z našich slovenských predstaviteľov v tomto roku sa prezentovali Petrovčania s kašmerínkou a starodávnou zimnou širokou dlhou kabanicou – pelerínou ako časťou mužského ľudového odevu. Prezentovali ich Andrea Lačoková a Pavel Pavlíni.

 • Oslavy petrovského gymnázia

  Včerajšia slávnostná akadémia, ktorou si kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a ich hostia pripomenuli 98 rokov pôsobenia gymnázia, 65 rokov internátneho života a 20-ročnicu žiackeho domova, prebiehala v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. Na nej prezentovali pamätnicu, v ktorej zhrnuli dve desaťročia žiackeho domova a vyprevadili do dôchodku jeho správcu. Slávnostný krst knihy zverili Olgy Fejdiovej, vnučke zakladateľa petrovského gymnázia Júliusa Kubányho a Ondrejovi Korošovi, ktorý viedol internát celých dvadsať rokov.

 • Slovensko a Slováci na novosadskom výstavisku

  V Novom Sade do nedele trvá 50. Medzinárodný veľtrh LORIST, ktorý okrem lovu, rybolovu, športu a turizmu zastrešuje aj viaceré ďalšie veľtrhy a podujatia. V rámci veľtrhu turizmu prebiehalo napríklad zaujímavé podujatie Gorenje Gastro planéta, na ktorom veľvyslanci jednotlivých krajín prezentovali svoje gastronomické dedičstvo a kuchárske špeciality. Slovenskú tradičnú kuchyňu predstavila veľvyslankyňa Slovenskej republiky J.E. Dagmar Repčeková, ktorá si utvorila tím a ten jej pomáhal pripraviť tradičné slovenské jedlá. Tak petrovský Národný dom Aróma v čele s Jasnou Potkonjakovou nachystal krumple na ťapši, svadobnú kapustu, bryndzové halušky, makové rejteše a ďalšie dobroty a nechýbala ani chýrečná petrovská štipľavá klobása Karola Horváta. Anna Legíňová tú kulinársku nádheru doplnila omaľovanými predmetmi so slovenskou ornamentikou.

 • 5. a 6. október

  Dni 5. a 6. október sa zapísali do dejín Srbska a Vojvodiny. V bežnom roku si v tieto dni pripomíname 29 rokov od tzv. „jogurtovej revolúcie" a 17 rokov od veľkých demokratických protestov v Belehrade, v ktorých bol zvrhnutý diktátorský režim Slobodana Miloševića. Uvedené dátumy nie sú síce zapísané medzi sviatky demokracie, avšak mnohí občania Srbska ich pre významné udalosti v Belehrade a Novom Sade, práve tak pociťujú.

   

 • Zuzka Medveďová (1897 - 1985)

  Akademická maliarka Zuzka Medveďová sa narodila pred 120 rokmi 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine. Patrila k prvým ženám spomedzi Sloveniek (aj tých na Slovensku), ktoré dosiahli takýto akademický titul. Venovala sa figurálnej kompozícii, krajinomaľbe a kvetinovým zátišiam. Jej obrazy sú nahustené slovenským dolnozemským koloritom a jej dielo ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci: http://www.muzeumslovakov.rs/galeria-zuzky-medvedovej/zuzka-medvedova/biografia-zuzky-medvedovej

 • Ekumenické duchovné posolstvo

  V dňoch 26.- 28. 9. 2017 v Slovenskom Komlóši v Maďarsku sa stretli predstavitelia Ekumenickej duchovnej rady (EDR), Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) a hostia na jubilejnej akadémii, bohoslužbách, ako i spoločných duchovných modlitbách. Po programe navštívili Cirkevnú slovenskú materskú školu a zmiešanú ZŠ v Sl. Komlóši. Obzreli si aj hospodársku časť ECAV a zachované múzeum z rodinného domu tamojších Slovákov. Z V. duchovnej akadémie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) vydali posolstvo.

 • SKOS Šafárik z Dobanoviec v Belehrade

  BITEF, BITEF polyfónia a festival ExploreZ ponúkli 24 hodín programu pod názvom Chlieb a piesne, v ktorom okrem iných vystúpili aj predstavitelia SKOS Šafárik a MOMS Dobanovce. Predstavili sa inscenáciou štyroch fáz života slovenských dievčat a žien. Spoločným sólovým spevom a hrou oduševnili plnú sieň obecenstva v Centre pre kultúrnu dekontamináciu v Belehrade. Účinkovali: ev. farárka SEAVC v Belehrade Anna Petrovićová, pastorka Cirkvi adventistov Marijana Vasiljevićová, Daniela Greksová a predseda SKOS Šafárik Žeľko Čapeľa.

 • Za Jurajom Madackým

  Vo veku 57 rokov 27. septembra 2017 v nemocnici v Prahe umrel kysáčsky rodák Juraj Madacký... Preukrutne smutné... vo veku 57 rokov... Vtedy, keď ešte veľa chcel, veľa vedel a veľa mohol. Dnes už odpočíva v kysáčskej zemi... Všetci sme pútnici a nikto z nás nevie...

 • Mozaika pre Guinnessa

  Na Námestí slobody v Novom Sade v posledný septembrový deň prebiehala humanitárno-ekologická akcia Mozaika pre Guinnessa. Z plastových vrchnákov sa zhotovil obraz rozmerov 621 štvorcových metrov. Na ňom je zobrazená Zem, recyklácia, maskot Čepko, biela holubica a hodiny Petrovaradínskej pevnosti. Do mozaiky je vyskladaných 1,3 miliónov plastových vrchnáčikov a v jej vypracovaní sa zúčastnilo vyše 300 dobrovoľníkov z Nového Sadu a okolia. Snímok podujatia organizátor zašle Guinnessovej komisii, ktorá by mala oficiálne potvrdiť, že sa v Novom Sade dnes dosiahol nový rekord. Akciou sa do sveta vyslal i odkaz o dôležitosti ľudskosti a ochrany životného prostredia.

 • 11. Medzinárodné fórum o organickej výrobe

  Výmery na ktorých sa v Srbsku pestujú bio plodiny neprevyšujú 16.000 hektárov. V porovnaní s rokom 2012 je to dvojnásobné zvýšenie, avšak ešte stále je to málo. Napriek mnohým ťažkostiam naša krajina má obrovskú šancu stať sa významným vývozcom ekologických produktov a organických potravín, po ktorých je v EU zóne stále väčší dopyt. Aby sa vývoz do zahraničia mohol zintenzívniť, potrebné je predovšetkým zvýšenie plôch s ekologickou výrobou a zabezpečenie stabilnej výroby a vývoz by štát musel významnejšie podporiť. Lokálne akciové spoločnosti by v tom všetkom tiež mohli zohrať dôležitú úlohu. Zdôrazňuje generálny riaditeľ podniku Zdravo Organic zo Selenče Jozef Gašparovský, ktorý včera na 11. Medzinárodnom fóre o organickej výrobe uvítal v Selenči asi 250 hostí zo Srbska, Chorvátska, Slovenska, Moldavska, Česka a Maďarska.

 • Vyberáme z bohatej ponuky

  Kolektív kreatívnych amatérov Kokram z Kovačice dnes uviedol novú divadelnú hru Dragana Karlečíka Nový Protheus. Zajtra v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci bude prebiehať stretnutie slovenských dolnozemských žiakov pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. V sobotu v Petrovci usporiadajú Mama bazár, v Pivnici divadelné predstavenie Zabudla som, v Kovačici program Dedina kovaná v čase a vo Vojlovici spevácky festival Vyšli hviezdy od Dunaja.

 • Deň európskeho dedičstva v Dobanovciach

  V Slovenskom dome v Dobanovciach včera prebiehal program Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci neho nainštalovali výstavu ručných prác, výšiviek, slovensko-srimskych častí ľudového kroja, obrazov, starých fotografií a suvenírov. Spolok dobanovských žien sa zapojil do podujatia predajom tradičných koláčov, čím predstavil gastronomickú turistickú ponuku. Paralelne sa konala aj jedna časť festivalu ExploreZ, ktorý je súčasťou podujatia Bitef polyfónia. Ono zahŕňa viaceré inscenácie a dielne a jeho ústredný program usporiadajú 30. septembra v Belehrade. Tam sa prezentuje Pod teáter z Belehradu a Zid teáter z holandského Amsterdamu a v mene dobanovského SKOS Šafárik vystúpia belehradská evanjelická farárka Anna Petrovićová, Marijana Vasiljevićová a Daniela Greksová.

 • Európsky deň jazykov

  Na celom starom kontinente sa dnes oslavuje Európsky deň jazykov. Má za cieľ pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu a význam európskej jazykovej rozmanitosti. Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich niet sporu. Učením jazyka sa spoznáva aj kultúra a zveľaďuje medzikultúrny dialóg. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania je v multietnickej Vojvodine nanajvýš potrebná.

 • XIX. Cez Nadlak je...

  V rumunskom Nadlaku sa včera ukončila prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... 2017. V kategórii nad 18 rokov prvé tri ceny si vyspievali účastníčky zo Srbska. Predstaviteľka Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika Z Nového Sadu Tatiana Jašková získala najviac bodov, Petrovčanka Andrea Kukučková obsadila druhé a Michaela Marková z Kovačice tretie miesto. Na prvom mieste vo vekovej kategórii 8 – 12 rokov sa umiestnila Martinka Moldovanová z Nadlaku a v kategórii 12 – 18 rokov tiež bola najúspešnejšia Nadlačanka Andrea Irena Fábryová. Na festivale sa zúčastnilo 36 spevákov. Festivalovým orchestrom dirigoval Ondrej Maglovský. Odborná porota pracovala v zložení Ján Šutinský z Maďarska, Juraj Súdi zo Srbska a Kristína Zukanova z Rumunska.

 • 29. Petrovský maratón

  Dňa 24. septembra 2017 sa uskutočnil 29. Petrovský maratón, ktorého štart bol na ihrisku Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci o 9.00 hodine a ktorého sa zúčastnili deti predškolského veku a nižšie ročníky základných škôl, kým druhý štart bol na Námestí slobody na Ulici maršala Tita o 10.00 hodine odkiaľ vyštartovali vyššie ročníky základných škôl, stredoškoláci a ostatní milovníci tohto športového podujatia. Súťažilo sa v 8 rozličných kategóriách.

 • 22. PDD

  V Báčskom Petrovci dnes štartovali Petrovské dni divadelné. Pred oficiálnym otvorením v predsieni Slovenského vojvodinského divadla (SVD) otvorili výstavu študentských prác Akadémie umenia Nový Sad. Riaditeľka SVD Viera Krstovská pozdravila prítomných a potom odovzdala slovo profesorovi novosadskej akadémie Darkovi Vukovićovi. Hovoril o plagátoch k divadelným predstaveniam ako umeleckej forme, ktorú študenti grafického dizajnu radi vypracúvajú, keďže tie svojrázne umelecké diela sú dokumentom a zostávajú žiť aj po predstavení. Z predsiene sa prítomní presunuli na javisko vo veľkej sieni, kde Slovenské komorné divadlo z Martina predviedlo predstavenie Kontrabas autora Patricka Süskinda v réžii Romana Poláka. Predtým sa Hana Tanciková zmienila o dejinách Petrovských dní divadelných a ich tohtoročnom obsahu a podujatie otvoril predseda Báčskopetrovskej obce Srdjan Simić.

 • Umieranie ako prísľub života

  Vydavateľstvo Sezam book zo Zreňaninu v ústrety 62. belehradskému knižnému veľtrhu vydalo ďalší preklad zo súčasnej slovenskej literatúry do srbčiny, román Svetlany Žuchovej Obrázky zo života M. (Slike iz života M.). Slovenská spisovateľka Svetlana Žuchová (1976) je laureátkou Európskej ceny za literatúru (2015) a trojnásobná finalistka literárneho ocenenia Anasoft litera (2007, 2012, 2014). Povolaním je psychologička. Píše poviedky, eseje a romány. V súčasnosti žije v Prahe, donedávna v Mníchove. Najnovší preklad podpisujú Teodora Belićová a Zdenka Valentová Belićová.

 • Paľo S. Bohuš (24. apríla 1921 - 21. septembra 1997)

  Koncom septembra pred dvomi desaťročiami z týchto našich pozemských polí odišiel bard našej poézie Paľo Bohuš, aby sa nadchýnal tam nikde na nebeských nivách. "Avšak jeho dlhodobá prítomnosť, básnická, intelektuálna a vôbec ľudská, bola takou opornou samozrejmosťou, ktorú nemožno nahradiť nikým a ničím iným" – konštatuje univerzitný professor vo výslužbe a literárny kritik Michal Harpáň. Básnik Paľo Bohuš bol podľa neho erbovým znakom slovenskej literárnej tvorivosti nielen vo Vojvodine, lež aj mimo hraníc našej krajiny. "Azda najvýrečnejšie hovorí o prepojenosti prírodných a socio-kultúrnych prvkov, o svojráznosti krajiny a spôsobu života v nej báseň Motyka, v ktorej Paľo Bohuš priam geniálne vyjadril esenciu životného pocitu a životnej filozofie, ba aj morálny kódex tamojšieho roľníka," – píše známa slovenská spisovateľka a filozofka Etela Farkašová.

 • V mene egoizmu takzvaných sfér vplyvu

  Dnes sa v New Yorku začala všeobecná rozprava 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktorou predsedá slovenský diplomat Miroslav Lajčák. Na zhromaždení zverejnili nanajvýš znepokojivé údaje a hodnotenia a odzneli viaceré vystríhajúce slová." Sme svedkami krátkozrakých záujmov postavených na šírení nestability. Záujmov, ktoré podkopávajú spoločné úsilie o mier a bezpečnosť. Samotné jadro Charty OSN na zabezpečenie mierového spolužitia medzi národmi je zmrzačené v mene sebectva, egoizmu takzvaných sfér vplyvu," povedal slovenský prezident Andrej Kiska. Prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že sa už dnes mohli počuť mnohé „ťažké slová" a zhodnotil, že je svet dnes vo veľmi nebezpečnej situácii. Americký prezident Donald Trump vyhlásil: „Ak budeme musieť, Severnú Kóreu nadobro zničíme!" V pokračovaní uvádzame úryvok z knihy memoárov Daniela Pixiadesa Zapisi bez redosleda (Prometej Nový Sad, 2016). Ako sa na americkú politiku pozerá tento náš exilový spisovateľ, ktorý bol v Kanade roky novinárom, okrem iného aj politickej rubriky v juhoslovanskom týždenníku Naše novine?

 • Kulpin fest a Fire kick

  Kulpin fest v minulom roku vystal a v tomto roku pokračoval vo svojej 12. edícii. Prebiehal na starej lokalite vedľa štadióna FK Kulpín. Hviezdou večeri bola populárna roková skupina Generacija 5. Tento pôvodne juhoslovanský bend založený v Belehrade roku 1977 a neskôr srbský, po desaťročnom prerušení práce sa vlani vrátil na scénu a v tomto roku oslavuje štyridsať rokov založenia. Početné mladé obecenstvo v minulej noci spolu s nimi spievalo ich známe hity Dolazim za 5 minuta, Samo najjači ostaju, Ti samo budi dovoljno daleko ... V rockovom rytme bolo aj vystúpenie skupiny Tribute Bijelo dugme, ktorá spieva výlučne piesne legendárnej skupiny Bjelo dugme. Tvrdší zvuk a rytmus nechýbal na začiatku festivalu, keď na javisko vystúpili skupiny Bolesna štenad a Muzika poludelih.

 • Na Miss Folklór prvýkrát účinkovali aj vojvodinské Slovenky

  Finále súťaže o titul kráľovnej slovenského folklóru sa konalo v piatok, 15. septembra 2017 v exkluzívnom hotely Galileo na Donovaloch. Stala sa ňou Miriam Bystričanová z Likavky, podľa rozhodnutia odbornej poroty a obecenstva. Titul druhej vicemiss získala Lucia Malagová, rodáčka z Prešova a titulom prvej vicemiss sa ovenčila Terézia Rekšáková pochádzajúca z Banskej Bystrice.

 • Pavel Čáni (13.09.1922 - 17.11.2000)

  V týchto dňoch si pripomíname nedožité 95. narodeniny Pavla Čániho, rozhlasového speváka, ktorý sa do dejín Rádia Nový Sad zapísal ako spevák, ktorý na magnetofónový pás naspieval prvú nahrávku piesne po slovensky. Bola to tanečná skladba Nebolo to náhodou a bolo to v roku 1954. Táto nahrávka sa žiaľ nezachovala, našťastie zachovali sa jeho neskoršie snímky, ktoré svedčia o vynikajúcich hlasových potenciáloch tohto Petrovčana.

 • Program festivalu 22. PDD

  Petrovské dni divadelné budú prebiehať v dňoch 22. 09. – 26. 09. 2017 a tentoraz nám prinášajú dve detské divadelné predstavenia a šesť predstavení pre dospelých. Vystúpia divadelné súbory z Martina, Nitry, Košíc, Banskej Bystrice, Subotice, Kikindy a Nového Sadu. Predpredaj lístkov sa začne v pondelok 18. septembra. Viac informácií na tel. 021 780 040.

 • Darčekové balíčky žiakom prvého ročníka

  Začiatok školy je pre prvákov udalosť plná emócií, je začiatok nového obdobia ich života, a preto zostáva v pamäti na celý život. Rodičia sa vždy snažia, aby táto udalosť pre ich deti bola príjemná a krásna, ale je nesporné, že všetky potrebné školské potreby pre prváka sú veľký výdavok pre rodinný rozpočet. Obec Báčsky Petrovec preto i toho roku podporila rodičov detí, ktoré sa prvýkrát stali školákmi základnej školy na území obce tým, že vyčlenila určité prostriedky z rozpočtu obce a pre nich prichystala balíky obsahujúce školské potreby.

 • 500 rokov reformácie

  Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dnes štartovalo medzinárodné vedecké sympózium pod názvom "500 rokov reformácie na Slovensku". Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a na slávnostnom otvorení sa zúčastnili početní vysokí hostia, medzi iným aj veľvyslanec Srbska na Slovensku Šani Dermaku. Pri tejto príležitosti Evanjelická bohoslovecká fakulta usporiadala vernisáž olejomalieb insitného maliara Jána Glózika z Kovačice s inštaláciou jeho obrazu pomenovaného „500 rokov reformácie".

 • V Deň Slovákov v BiH zasadili strom reformácie

  Včera popoludní šídsky evanjelický a.v. cirkevný zbor usporiadal vo svojej fílii v Bijeline príležitostnú oslavu, ktorou si pripomenuli 8.výročie posviacky kostola, 500 rokov reformácie a Deň Slovákov v Bosne a Hercegovine. Po nešporných Službách Božích, ktoré slúžil Jaroslav Javorník, kulpínsky farár a administrátor CZ Šíd, zasadili strom reformácie. Svojou prítomnosťou slávnosť zveličil veľvyslanec Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine v Sarajeve, J.E. Ján Pšenica, predseda Rady pre národnostné menšiny v Republike srbskej Franjo Rover a podpredseda Zhromaždenia mesta Bijelina Milenko Mitrović. Na službách zaspieval spevokol cirkevného zboru SECAV Šíd pod vedením Nataše Kolárovej. Slovenský evanjelický kostol v Bijeline je prvý cirkevný objekt tohto druhu v BiH. Vybudovaný bol v roku 2009 z donácií Slovákov žijúcich v Semberiji, za pomoci Obce Bijelina a veľvyslanectva Slovenskej republiky v BiH.

 • 10. Oberačka v Aradáči

  Včera prebiehala jubilejná 10. Oberačka v Aradáči. Tak ako vždy, všetko bolo skôr pripravené: aj vinohrad aj sudy, aj jedlo a nápoje, muzikanti a meškárky, kone a vozy, pozvaní hostia... Od rána sa pospevovalo: Aradáčska krčma nová... Zraz bol na nádvorí Združenia občanov Harmónie a potom na fiakroch, kočoch a traktoroch s vlečkami a s hudobným sprievodom odchádzalo sa do vinohradov. Navštívili Abelovskov, Jánošíkov, Števkov a vinohrad Janka Labáta. Hrozno sa oberalo vo vinohrade u Godov. Ani tentoraz nevystalo „múľanie" hrozna bosými nohami v drevených sudoch. Večer sa všetci pobavili pri kultúrno-umeleckom programe v podaní ochotníkov z Padiny, Bieleho Blata a domácich členov KC Aradáč. Na zábave hrala skupina Dúha.

 • Revitalizácia chmeliarstva

  Máme dobrú pôdu a dobrých odborníkov a máme aj takmer 250 ročnú tradíciu pestovania chmeľu. Ak sa na takých pevných základoch začína stavať, a ak sa to robí premyslene a cieľavedome, úspech by nemal vystať. S týmto presvedčením, avšak pomaly a obozretne, pred piatimi rokmi v Sústave Petrovec začali podnikať prvé kroky v smere revitalizácie chmeliarstva. A že nabrali dobrý kurz svedčí tohtoročný, v poradí tretí Deň chmeľu, ktorý 1. septembra do Petrovca priviedol početných pivárov a pivovarníkov nielen z Európy, ale aj z USA. Na podujatí analyzovali ekonomickú stránku a komerčnú budúcnosť tradičného pivovarníctva. Z Petrovca odchádzali spokojní, keďže sa dozvedeli o novinkách z tohto odvetvia a priamo v chmeľnici sa presvedčili o kvalite tunajšej pôdy a kondícii rastlín, pocítili skutočnú vôňu chmeľu a obzreli si sklady, v ktorých sa chmeľ suší a balí do fólií.

 • Verejný list spisovateľa Víťazoslava Hronca riaditeľke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anne Chrťanovej

  Najprv však redakčná vysvetlivka: List Víťazoslava Hronca zverejňujeme v skrátenej podobe, avšak všetkým záujemcom sme ochotní mailom zaslať jeho úplné znenie. Na takýto krok sme sa odhodlali z dôvodu, že ide o nášho eminentného spisovateľa, ktorý doteraz vydal 73 knihy, z čoho 7 na Slovensku, že o ňom bolo napísaných viac ako 40 textov, jedna doktorská dizertácia, jedna magisterská práca (ktoré boli aj vydané v podobe kníh, dokonca prvú z nich vydala bývalá Vojvodinská akadémia vied a umení), navyše jedna kniha textov o ňom, ktorú napísali literárni kritici z bývalej Juhoslávie a zo Slovenska... Mienime teda, že pán Hronec má čo povedať a má právo povedať. Ďakujeme mu za prejavenú dôveru a ospravedlňujeme sa za redakčné krátenie s ubezpečením, že všetky osoby, ktorých sa list týka si ho aj prečítajú.

 • Viac žiakov a nový odbor na gymnáziu

  Na gymnáziu v Báčskom Petrovci začali nový školský rok (v ktorom si pripomínajú 98/99 rokov pôsobenia) s novým odborom a zvýšeným počtom žiakov. Do prvého ročníka je zapísaných 88 žiakov a rozdelení sú do troch štvorročných odborov s vyučovacím jazykom slovenským a srbským a do jedného trojročného kuchárskeho odboru s vyučovacím jazykom slovenským. "Žiakov máme až z 28 prostredí a v žiackom domove sú žiaci z 23 osád. Všetky kádre sú odborne zastúpené a v porovnaní s minulým školským rokom celkovo máme o 40 žiakov viacej. To nás veľmi teší a veríme, že otváraním nových odborov záujem žiakov bude narastať," hovorí riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Anna Medveďová.

 • Dom Martina Jonáša

  „Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade s potešením oznamuje, že spomienkový Dom Martina Jonáša v Kovačici je opäť otvorený pre verejnosť! Po uplynutí istého obdobia, keď bol dom v dôsledku rôznych problémov zatvorený, sme veľmi radi, že všetci zúčastnení aktéri sa i za prispenia slovenského veľvyslanectva dohodli a umožnili návštevníkom osobne si pozrieť dedičstvo jedného z najznámejších slovenských naivných maliarov (nielen) vo Vojvodine, ktorý mal počas života vyše 450 výstav v cca 50 krajinách po celom svete. Hoci sa v dome stále vykonávajú nevyhnutné rekonštrukčné práce s cieľom prispôsobiť ho aktuálnym štandardom, milovníci umenia sú vítaní pozrieť si zbierku cca 150 Jonášových malieb, ako aj diela mnohých iných autorov, ktoré dokázal zhromaždiť. Dom je otvorený medzi 8. a 16. hodinou." Správu zverejnili dnes na facebookovom profile veľvyslanectva SR.

 • 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

  V Hlbokom na Slovensku v nedeľu 17. septembra 2017 usporiadajú celoslovenskú spomienkovú slávnosť venovanú dvojstému výročiu narodenia s odhalením Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana. Tento významný spisovateľ, novinár, politik a evanjelický kňaz zanechal stopy aj v živote Srbov a tiež vojvodinských Slovákov. Po zrušení vojenskej hranice roku 1871, na konvente slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, stredného syna J. M. Hurbana Vladimíra si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho farára a vnuk tohto významného štúrovca Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove. Slávnostné služby Božie z kostola v Hlbokom, venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, bude mať na starosti senický (v súčasnosti aj hlbocký) farár Juraj Šefčík. Začnú sa o 10,00 hodine a bude ich priamo vysielať STV 2.

 • Principovec

  Ilok, Principovec, Chorvátsko – tu v našej blízkosti, ale za hranicou, krásny kaštieľ obklopený zeleňou a zrejúcim hroznom... Roku 1710 talianska rodina Odescalchijovcov priniesla sem prvé trsy Traminu a vysadila ich na osobitnej vinohradníckej lokalite Principovec. Na tomto pahorku si roku 1864 postavili i malý kaštieľ, letohrádok, v ktorom žili počas zberu hrozna a loveckej sezóny. Letohrádok a okolité vinohrady, tzv. Ladanjsko imanje Principovac, dnes patria podniku „IIočki podrumi". Principovec sa nachádza na 39 km od Nového Sadu a pozmenený je v jedinečnú turistickú destináciu. V ponuke má aj ubytovanie a takzvaný šiator, kde sa konajú svadby a iné stretnutia. V tejto časti roka, keď sa vinohrady sfarbujú do zeleno-červeno-žltej farby, býva tu snáď najkrajšie.

 • 16. schôdza NRSNM, prítomných 16 členov

  ...a tých 16 členov celkom postačilo na to, aby sa uskutočnilo to, čo sa malo stať ešte 1. júla v Lugu. Pred dvomi mesiacmi na margo podujatia V lipovom chládku a medovom sládku naša NRSNM mala absolvovať viaceré body, z ktorých niektoré boli nanajvýš povážlivé, snáď najviac ten o nedoriešenom vlastníctve Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Vtedy do Lugu na schôdzu neprišiel dostatočný počet našich národnostných delegátov, takže sa schôdza neuskutočnila. Táto dnešná kvórum mala a rokovací program prítomní dnes absolvovali za necelé štyri hodiny. Na začiatku zasadania predseda strany Slováci vpred! Pavel Surový povedal, že sa jeho skupina nezúčastní schôdze, na ktorej sa úmyselne porušuje Rokovací poriadok a Štatút NRSNM. Predsedníčka rady Anna Tomanová Makanová na začiatku schôdze s potešením konštatovala, že Jonášov dom v Kovačici čoskoro bude otvorený pre návštevníkov.

 • Styky literatúr

  V týchto dňoch sa z novosadskej mestskej bibliotéky, z Námestia mladomanželov, ako aj z niektorých klubov, barov, či balkóna v Zmaj Jovovej ulici, našou mnohojazyčnou vojvodinskou metropolou rozliehali krásne slová a verše v ešte viac jazykoch. S heslom Vnor sa do oceánu poézie počas štyroch dní bolo v Novom Sade usporiadaných vyše 30 literárnych a hudobných programov. V poradí XII. Medzinárodný literárny festival zhromaždil početných domácich a 20 zahraničných spisovateľov. Predstaviteľom Slovenskej republiky bol básnik a prozaik Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

 • Kúzlo kachľovej pece

  Vyžarovaním tepelného žiarenia podobného slnku pravá kachľová pec vraj lieči, pomáha astmatikom a alergikom, uvoľňuje stres a navodzuje duševnú pohodu. Funguje to asi aj tak, že keď si uzimený človek oprie chrbát o pec, je to priamy kontakt s prírodou, s tou hlinou, z ktorej je kachľa urobená, a jej liečivé, upokojujúce teplo prenikne do celého tela. Toto kúzlo kachľovej pece si v nie tak dávnej minulosti vedeli naplno užiť zámožnejšie rodiny, keďže v ich domácnostiach tieto pece boli neodmysliteľnou súčasťou interiéru. Dolnozemskí Slováci sa tejto „novote" tiež nevedeli ubrániť, ale si ju vedeli modifikovať a prispôsobiť vlastnému spôsobu života. V nejednom dome mali totiž takzvané kachľové sedliacke pece. Boli pekné a boli v trende a k tomu sa v nich mohli piecť aj „krumple na ťapši", „sárma", „rejteš"... Kachľové pece znova začínajú byť „in", keďže sú postavené z tradičných materiálov, avšak majstrov kachliarov nieto dosť. Nemajú ich ani na Slovensku a hľadajú ich aj medzi nami.

 • VHV v Argentíne

  Najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe, Scénická žatva oslavuje okrúhly 95. ročník. Tradične prebieha v Martine a tohto roku ho otvorili v piatok 25. augusta a dnes je na programe zatvárací ceremoniál. Na tejto celoštátnej slovenskej prehliadke amatérskych divadelníkov sa zúčastnlo viac ako dve desiatky domácich a dva zahraničné súbory, a to z Česka a zo Srbska. Našu krajinu reprezentovali divadelníci z Petrovca. Ochotníci VHV divadla v Martine predviedli inscenáciu Vtáci – Birds in the house scenáristu a režiséra Petra Serge Butka. Z Martina sa petrovskí divadelníci vydali na dvojmesačné turné do Argentíny. Argentínske Ministerstvo kultúry si z tisícpäťsto kandidátov zvolilo tridsať súborov z celého sveta, ktorým uhradia pobyt v Latinskej Amerike. Jedným z nich je aj VHV scéna z Báčskeho Petrovca s predstavením Vtáci. Petrovskí divadelníci sa dnes v Argentíne prvýkrát predstavujú.

 • Ilocké leto a 50. Ilocká hroznová oberačka

  V Iloku sa tradične od roku 1962 koná kultúrny a zábavný festival, Ilocká hroznová oberačka, ktorá tu má najstaršiu tradíciu. Hlavná časť podujatia začína koncom augusta a vrcholí začiatkom septembra. Podujatie nadväzuje na starý sriemsko-slavónsky zvyk jarmokov pri príležitosti vinobrania, ktorý je spätý so stretnutím mladých ľudí, ochutnávkou, predajom vína a poľnohospodárskych produktov. Ilockí Slováci, ktorých v roku 2001 v tomto meste bolo 1044 a po sčítaní v roku 2011 ich zostalo 935, sa zapájajú do programu a v Slovenskom dome paralelne organizujú Ilocké leto. Tohtoročné, – v poradí už 38.– prebiehalo počas uplynulého víkendu. Na ňom vystúpili domáci SKOS Ľudovíta Štúra, ale aj hostia z Našíc, Županje a z Českej republiky. Cieľom týchto slávnosti je predovšetkým zachovanie tradície vinárstva a etnológie a prezentácia domácich výrobkov a kultúry.

 • Party a pierka

  Slovenské mladuchy z Banátu a Sriemu mávali podstatne menší, teda aj ľahší vienok od tých v Báčke, ktoré v svadobný deň na hlave nosili asi desaťkilogramovú partu! V Banáte, konkrétne v Aradáči, ten venček býval úplne jednoduchý, možno aj zo všetkých najjednoduchší. Bola to len akási korunka a tvorilo ju iba niekoľko kvietkov. Do báčskej party sa tých kvietkov spletalo neuveriteľných vyše štyridsaťtisíc. O tých takých, všetkých našich vienkoch, venčekoch, partách, pierkach, svadobných perečkách... bola dvojdňová dielňa v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien, ktorá prebiehala včera a dnes v Kulpíne. Podľa slov predsedníčky Asociácie Viery Miškovicovej v práci dielne účinkovalo 30 účastníčok zo štrnástich našich spolkov žien. Dielňu viedol Patrik Rago zo Selenče.

 • Michal Babinka (25. augusta 1927 - 4. júla 1974)

  K nedožitej deväťdesiatke

  Nebyť zákernej choroby, jeden z našich najväčších básnikov Michal Babinka, by sa dnes dožil deväťdesiat rokov. Pred 43 rokmi, v Deň bojovníka však dobojoval svoj pozemský boj. „Na všetky strany striekajú pramienky slov, nie náhodných. Slovo básne ho zaujíma ako fenomén, ktorý je súčasne aj Krása aj Umenie, ale to slovo musí byť predovšetkým Logos, musí byť Život. Celá Babinkova poézia je v znamení hľadania slov, nových slovných zvratov, a preto je silne metaforická." (Michal Harpáň). Mladosť bezodná bez dna chvály v sláve...

 • XI. Detská svadba...

  ...bude prebiehať v nedeľu 27. augusta 2017 na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica. Srdečne na ňu pozývajú malí svadobníci, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Galéria Babka Kovačica a Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Svadba je o láske, ale aj o obdarovaní. Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. Darovať sa bude môcť, a to nielen láska, ale aj peňažná pomoc. Toto podujatie aj tentoraz bude humanitárneho rázu a ani tentoraz nevystane tanec s mladou. Takto získané peniaze budú venované na dobročinné účely.

 • Návšteva Hlbokého

  Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica /MyS Slovensko/pripravilo pre senických cirkevníkov vychádzku do neďalekého Hlbokého. Určili ju na nedeľné augustové popoludnie namiesto nešporných služieb Božích. Doprava bola individuálna: niektorí na bicykli, podaktorí pešo, ale najviac bolo tých, ktorí verili štyrom kolesám viac, ako svojim vlastným nohám.

 • Obrazy z Dolnej zeme

  Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri UMB Banská Bystrica zo Slovenska do svojho repertoára zaradil tance Slovákov zo Srbska. Najprv chorovody Ilečke z Jánošíka a potom čardáše z Jánošíka, Aradáča, Hložian, Selenče a Pivnice. Na tento nevšedný počin – spracovania krajanských tancov sa podujal Martin Urban, umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť, ktorému nápomocnú ruku ochotne podali manželia Katarína Mosnáková Bagľašová a Ivan Bagľaš. Tento folklórny súbor zo Slovenska tancoval naše dolnozemské tance na Detve, kde organizátori usporiadali aj Školu dolnozemských tancov. S dolnozemskými choreografiami Obrazy z Dolnej zeme sa UFS Mladosť predstavil aj na Akademickom Zvolene 2017. Krásky spev a tance z tohto vystúpenia si možno pozrieť TU:

 • Za tri dni prežiť celé dlhé leto

  „Keď sme prišli ku kaštieľu, z reproduktorov sa do podvečerného parku uprostred rozhorúčenej roviny rozliehala pieseň "Krásne je v Tatrách, tam hore vysoko na skalách..." Pozerala som na vysoký, štíhly smrek s vyschnutým vrcholcom, na ktorom sedelo vtáča. Zmocnila sa ma neopísateľná škála pocitov, dejiny, kultúra, ľudia a ich osudy, moje vlastné detstvo, rodičia, hory, ktorých prítomnosť si možno vyvolať spomienkou, družnosť, láska, krajina, krajiny čohokoľvek, nekonečnosť... Začali sme hudbou a poéziou Šamorínskych veršov, Dagmar čítala rozprávku O slimáčikovi Filipkovi a Erik pridal povznášajúcu bohému svojej poézie. V rovnakom poradí sme vystupovali aj v Novom Sade a v Petrovci, len sme s Erikom menili výber veršov, pokým Dagmar čítala tú istú rozprávku a menila komentáre, lebo ako povedala - texty rozprávok sa nemajú meniť," – takto návštevu v Kulpíne a ďalších dvoch prostrediach zažila poetka Judita Kaššovicová, ktorá tie tri dni v Srbsku strávila spolu s Dagmar Inštitorisovou, Erikom Ondrejičkom a Jurajom Turtevom.

 • Začala sa voľba kráľovnej slovenského folklóru

  Na Slovensku prebieha tretí ročník Miss Folklór, tentokrát aj s kráskami zo Srbska. Pred dvomi týždňami účastníčky mali prípravné týždňové sústredenie, kde každý deň absolvovali cvičenie s inštruktorkou na ľudovú hudbu, profesionálne fotenie, cvičenie chôdze a choreografie, natáčanie videoklipu, ale aj oddych a relax vo wellnesse.

 • Zvuky slávností

  Austrálsky verejnoprávny servis SBS odvysielal zvukovú pohľadnicu Kataríny Pucovskej z tohtoročných Slovenských národných slávností (SNS) v Báčskom Petrovci. V osemminútovom zvukovom zostrihu sú zhrnuté dva otváracie programy a v druhej časti snímky je uvedený rozhovor s manželmi Annou a Štefanom Bovdišovcí z Austrálie, ktorí každoročne prichádzajú na SNS.

 • Načim pomáhať...

  ...lebo čochvíľa nebude komu. Upozorňuje Peter Brenkus, ktorý v článku Zostali Slovákmi, zverejnenom v najnovšom čísle časopisu Život, píše o tohtoročných Slovenských národných slávnostiach. V úvode uvádza: „Stretnutia so Slovákmi z Dolnej zeme majú zvláštnu príchuť. Keď sme ráno nakupovali v Kulpíne, prihovorili sa nám predavači nádhernou archaickou slovenčinou z 19. storočia. Je neuveriteľné, že títo ľudia si aj po desiatich, jedenástich či dvanástich pokoleniach dokázali zachovať jazyk svojich predkov. Predkov, ktorí utekali z pôvodnej vlasti za náboženskou slobodou (väčšina z nich sú evanjelici), pred chudobou a aj pred maďarizáciou. Utvorili spolky, čitateľské krúžky, divadelné súbory a založili aj Maticu slovenskú v Srbsku, ktorá však bola v čase Titovho komunistického režimu zakázaná. A napriek nezáujmu materskej krajiny zostali Slovákmi."

 • Magický svet Michala Madackého

  Klub Unesco pobudol v Kysáči na návšteve u fotografa Michala Madackého. Juraj Vohnout zverejnil článok, v ktorom uvádza:‎ „Michal Madacký je typ človeka, ktorý má životnej energie na rozdávanie. Nech hovorí o čomkoľvek, vždy je to so zanietením, naplno, avšak so štipkou tajomstva v očiach. Tak trochu, ako Dalí. Aj jeho fotografické obrazy sú tak trochu, ako Dalí, surrealistické, krásne a tajomné. Pôsobia nadčasovo, i keď sú prirodzene poznačené dobou."

 • Online noviny

  Najaktuálnejšie správy možno v online verzii veľmi rýchlo zverejniť. Mnohé noviny, či informačné alebo oznamovacie servisy, lokálne samosprávy, alebo inštitúcie využívajú túto možnosť na informovanie o najnovších udalostiach predovšetkým vo svojom prostredí. V online novinách, na jednom mieste ponúkajú najčerstvejšie tiež aj informácie a aktuálne správy z domova a zo sveta, oznamy, užitočné informácie, zaujímavosti, šport... V niektorých takých vydaniach sa môžu prečítať aj viacjazyčné texty a tak napríklad v informátore backapalankavesti.com alebo v novinách Pančevac sú aj články v slovenčine.

 • Výstavy o platidlách na Slovensku

  Národná banka Slovenska v spolupráci s Múzeom mincí a medailí v Kremnici sa prezentujú v Srbsku a to v Belehrade, Petrovci a Kovačici. Výstavy o platidlách na Slovensku si možno obzrieť v Národnej banke Srbska do konca augusta, kým výstavy v Knižnici Štefana Homolu v Petrovci a v Galérii Babka v Kovačici zostanú nainštalované aj počas septembra. Všetky tri výstavy otvoril guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, ktorý so svojimi spolupracovníkmi pobudol v tomto týždni na štvordňovej návšteve v našej krajine. Počas pobytu v Petrovci a Kovačici guvernér Makúch sa stretol s predstaviteľmi krajanov, navštívil obecné samosprávy, ústredie Matice slovenskej, na ulici sa porozprával s okoloidúcimi, odfotil si Slovenské vojvodinské divadlo a iné znamenitosti, navštívil cukráreň, okoštoval zmrzlinu, pozval si krajanov na času slovenského vína a na bryndzové halušky...

 • Fotograficky o SNS 2017

  V našej FOTOGALÉRIÍ (http://www.kulpin.net/galeria) ponúkame veľké množstvo kvalitných fotografií z tohtoročných Slovenských národných slávností. Autorom fotografií je Martin Pucovský. Možno si ich pozrieť TU: http://www.kulpin.net/galeria/category/67-sns-2017

 • 4. seminár kreatívneho písania...

  ...zhromaždil v Kulpíne desať dievčat, ktoré chcú kreatívne písať. Svoj záujem o tvorbu potvrdili účasťou na súťaži Čo dokáže pekné slovo, ktorú každoročne vypisuje Literárno-vydavateľská komisia NRSNM. Pre autorov najúspešnejších literárnych prác sa počas letných mesiacov organizuje seminár, na ktorom sa ďalej cibrí ich literárny talent. Samotné účastníčky si veľmi pochvaľujú takéto sústredenie a uznávajú, že sa v spoločenstve rovnako alebo podobne zmýšľajúcich osôb voľnejšie „dýcha", ľahšie sa vyjadrujú pocity a inšpirácia vtedy nechýba.

 • LITERAtúry

  Literárno-hudobná štvorka zo Slovenska dnes ukončila párdňovú túru, čiže koncertné turné, v rámci ktorého vystúpila v Novom Sade, Kulpíne a Báčskom Petrovci. Hodinový program tichej hudby, poézie a detskej prózy, s vynikajúcimi prednesmi aktérov, dobre zarezonoval po hluku Slovenských národných slávností. Členovia Klubu nezávislých spisovateľov: Dagmar Inštitorisová, Judita Kaššovicová, Erik Ondrejička a gitarista Juraj Turtev spríjemnili horúce večeri milovníkom krásneho slova, ktorých bolo niekde menej, inde viac a najviac v Kulpíne. K zvláštnemu čaru večierka v tejto našej neveľkej dedine prispel aj ambient starobylého kaštieľa, kvety, sviečky a jasný mesačný svit.

 • Prečo ATM musí odísť hneď?

  Osobná úvaha a súvaha

  Pred necelým rokom som verejne vyzval predsedníčku NR SNM A. Tomanovú Makanovú a vtedajšiu predsedníčku tzv. Matice slovenskej v Srbsku, aby nerobili drahoty a zo svojich funkcií ihneď odstúpili. Inak poletia menej elegantnou cestou, s odtlačkom spodnej časti topánky na dolnej časti chrbta. Nedali na moju radu, podľahli sebaklamu o doživotnom mandáte. Jedna je už preč, druhá sa nezadržateľne posúva rovnakým smerom.

 • Od biateka k euru/Од биатека до евра

  Národná banka Slovenska v dňoch 10. – 12. augusta usporiada až tri výstavy v Srbsku: a to v Belehrade, Petrovci a Kovačici. Všetky tri výstavy otvorí guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a výstavu v Belehrade a Kovačici otvorí spolu s guvernérkou Národnej banky Srbska Jorgovankou Tabakovićovou. V Národnej banke Srbska v Belehrade bude nainštalovaná veľmi vzácna výstava, ktorou sa približujú celé dejiny platidiel na Slovensku a pomenovaná je Od biateka k euru – Dejiny peňazí a medailérstva na Slovensku. Výstava v Petrovci a Kovačici má názov Bankovky a mince od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť a ňou sú zahrnuté peniaze z obdobia osamostatnenia Slovenska, teda roky 1993 až 2017. Začiatok vernisáží v Petrovci a Kovačici je o 19.h a v Belehrade o 15.h.

 • Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji

  V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v piatok 5. augusta 2017 slávnostne otvorili výstavu Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji autorov Branislava Kokavca a Pavla Surového, v produkcii Kultúrneho centra Kysáč, za finančnej podpory Mesta Nový Sad. Na vernisáži sa zúčastnili pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Miroslav Štatkić, štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Ivan Bošnjak, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Dagmar Repčeková, predseda obce Báčsky Petrovec Srdjan Simić, prof.Dr. Zoroslav Spevák, predseda USŽZ JUDr. Ján Varšo, predseda ZO Báčsky Petrovec Ján Šuljan a podpredsedníčka ZO B. Petrovec Anna Huďanová, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, ako aj pokrajinská poslankyňa Tatiana Vujačićova.

 • SNS, sobota, 40°C...

  ...nebolo teda ľahko ani návštevníkom a ako bolo účastníkom programu, to si sotva môžeme aj predstaviť. Tí, čo vystupovali v klimatizovaných miestnostiach iste všetko ľahšie zvládali, avšak tí, čo museli celé hodiny byť na 40°C v naškrobených sukniach a viacerých podsukniach, alebo v zimnom kroji, či v pánskych šatách s viazankou... tým veru nebolo ľahko. Napriek všetkému, za nami je aj druhý slávnosťový deň a mnohým sa uľavilo, že sa všetko pomerne úspešne zrealizovalo.

 • SNS 2017... Sláva národa...

  Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností pozostával z dvoch častí. V prvej časti, ktorá prebiehala v divadelnej sieni SVD sa začal hymnami Srbska a Slovenska a hymnickou piesňou Otcova roľa v predvedení speváckeho zboru Zvony a Orchestríka zo Selenče a Juraja Súdiho. Nasledovali príhovory organizátorov a hostí. Druhá časť otváracieho ceremoniálu prebiehala v petrovskom evanjelickom kostole a venovaná bola 500-ročnici reformácie. Úvodom sa prihovorili Ján Vida, zborový farár a Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku.

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Tento náš smutný svet

Tento náš smutný svet je háj osikový,
nie je v ňom tichučkej hodiny života.
Obor zeme našej je veľký cintorín. –
Nič nie je peknejšie jak keď anjel v prachu
s osudom bojujúc na hroboch víťazí.

A v tom sveta jasne

A v tom sveta jasne
v tom plamennom mori
čo vlastne je krásne?
....
Večne krásne jest:
Život! V živote – perla večnosti sôvesť:
jediná nemrie, nehasne...

 

Posledné komentáre

Posledné články