Archív
Filter
 • 22. marec - Svetový deň vôd

  22. marec - Svetový deň vôd
   
  O Veľkom báčskom kanáli sa hovorí, že je najviac znečisteným vodným tokom na starom kontinente.
   
  Ekologické združenia z Vrbasu, Bezdanu, Báčskeho Monoštoru, Srbobranu a Odžaku za účasti žiakov základných a stredných škôl z miest cez ktoré preteká Veľký báčsky kanál, dnešným protestným zoskupením pred továrňou alkoholu Panon v Crvenke, chceli upozorniť na tento, podľa niektorých ukazovateľov, ekologický čierny bod Európy. Kanál vôkol Vrbasu je tiež zanesený s asi 400.000 metrov kubických bahna, ktoré je kancerogénne a obsahuje veľké množstvá ťažkých kovov a rôznych škodlivín.
   
  Vo Vojvodine sa zvýrazňuje problém znečistenia vôd a podzemné vody, ktoré by sa mali používať na pitie, čoraz častejšie sa používajú iba ako technická voda. Netreba však zabúdať, že bez vody nieto života a preto by sme sa k vode mali správať nanajvýš rozumne. Toto si zakreslili aj v podniku Vody Vojvodiny a tento rok vyhlásili rokom kanálov. S príchodom jari začínajú s aktivitami na úprave pobreží kanálov a čistením kritických bodov.
 • DESAŤDŇOVÉ DIVADELNÉ HODY V PIVNICI

  dida
   
  DESAŤDŇOVÉ DIVADELNÉ HODY V PIVNICI
   
  Prehliadka slovenských vojvodinských divadelných súborov sa v tomto roku zorganizuje v Pivnici a prebiehať bude paralelne s divadelným festivalom DIDA. Týmto spôsobom si naša divadelná verejnosť na patričný spôsob pripomenie storočnica ochotníckeho divadelníctva v Pivnici ako aj 15. výročie pôsobenia Ochotníckeho divadla Janka Čemana.
  Otvorenie oboch festivalov je naplánované na 27. marca, v svetový Deň divadla. Vyhodnotenie divadelných predstavení a ukončenie prehliadok stanovili na 5. apríla.

   
 • Otvorený list ECAV Matici slovenskej na Slovensku

  Otvorený list ECAV Matici slovenskej na Slovensku
   
  Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo knihu, ktorá vyvolala početné kritické ohlasy zo strany členov našej cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensko sa preto rozhodlo reagovať otvoreným listom adresovaným predstaviteľom Matice slovenskej.
   
 • Školjkice

  Školjkice
   
  skoljkice
 • Kysáčania majú nového richtára

  Kysáčania majú nového richtára
   
  Kysáčania májú konečne nového richtára. Na ustanovujúcom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva, nové kysáčske vedenie si zvolilo predsedu a podpredsedu Rady Miestneho spoločenstva Kysáč.
   
  Členovia kysáčskej Rady Miestneho spoločenstva, z ktorých je 7 z DS, 7 z G17+ a jeden nezávislý člen, už na začiatku zasadnutia jednohlasne aklamáciou za nového predsedu zvolili člena Demokratickej strany Dr. Michala Marčoka a za podpredsedu Michala Madackého, člena politickej strany G17+.
  Na schôdzi sa debatovalo aj o problémoch, ktoré treba prioritne vyriešiť. Medzi ne patria zruinované a tým aj nebezpečné kysáčske cesty, vrátane cesty okolo Irmova, ktorou denne premáva žiacky autobus. Závažný problém v Kysáči predstavuje aj likvidácia uhynutých zvierat a smetisko. Ten problém by mohol vyriešiť Verejno-komunálny podnik Čistoća, v prípade, že sa o tom pozitívne vyjadria občania.
  Nové kysáčske vedenie si za ďalšie priority vytýčilo navrhnutie plánu práce na rok 2009 a zvolenie komisií pre všetky potrebné výbory. Tieto prvoradé úlohy realizujú na nasledujúcom stretnutí, ktoré bude v pondelok 23. marca.
  Noví členovia Rady Miestneho spoločenstva Kysáč plánujú pokračovať v práci svojich predchodcov a prisľúbili stranícke záujmy nechať stranou a konať v prospech svojej osady.
   
  Anna Lačoková
 • AKTIVITY CENTRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO

  AKTIVITY CENTRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
   
  Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov: 13. 7. – 5. 8. 2009
   
  Letný kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre študentov tretích ročníkov stredných škôl a maturantov krajanov z Rumunska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny: 13. 7. – 5. 8. 2009
   
  Odborné metodické kurzy pre krajanských učiteľov: 22. – 28. 3. 2009 (učitelia MŠ a ZŠ 1. stupeň), 3. – 9. 5. 2009 (učitelia ZŠ 2. stupeň a SŠ)
   
  http://www.ujop.sk/blade/index.php?c=56&akademicky-kalendar-a-terminy-podavania-prihlasok
   
  www.uszz.sk
 • Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky
   
  sa uskutočnia v sobotu 21. marca. Občania budú o hlave štátu rozhodovať v priamych voľbách po tretí raz.
  V prvom kole volieb Slováci si budú vyberať prezidenta zo siedmich kandidátov. Na post prezidenta SR kandidujú:
  1. súčasný prezident Ivan Gašparovič, ktorého podporuje Smer-SD a SNS,
  2. bývalá členka KSS Dagmara Bollová,
  3. predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková,
  4. kandidát ĽS-HZDS Milan Melník,
  5. kandidát Konzervatívnych demokratov Slovenska František Mikloško,
  6. spoločná kandidátka opozície Iveta Radičová a
  7. kandidát Komunistickej strany Slovenska Milan Sidor.
  Víťaz volieb sa ujme funkcie napoludnie 15. júna, keď sa končí funkčné obdobie predchádzajúceho prezidenta. Slováci s trvalým pobytom v zahraničí nemôžu voliť poštou. Občana SR, ktorý nemá na území Slovenska trvalý pobyt a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov. Túto skutočnosť zaznamená komisia aj v jeho pase.
 • Výzva na akvizíciu

  Výzva na akvizíciu
   
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa opätovne obracia na krajanské spolky, organizácie, slovenské farnosti, dokumentačné strediská, redakcie i na jednotlivcov s výzvou na ďalšiu spoluprácu pri záchrane dokumentov, archiválií a písomností spolkov, zbierok a písomných pozostalostí osobností Slovákov žijúcich v zahraničí. Pokiaľ máte informácie o písomnostiach, ktorých vlastníci ich z rôznych príčin nemôžu ďalej zhromažďovať a odborne spracovávať, formou daru alebo kúpy by sme ich radi získali na Slovensko. V prípade Vašej ponuky budeme s Vami konzultovať ďalšie záležitosti súvisiace s akvizíciou a usmerníme Vás, ktorej inštitúcii na Slovensku by bolo vhodné (podľa obsahu) dokumentačné materiály ponúknuť, aby bola zabezpečená ich ochrana a po odbornom spracovaní využitie na študijné a publikačné účely.
  Sme presvedčení, že naša výzva nájde odozvu u našich krajanov, ktorí vedia oceniť toto vzácne hmotné kultúrne dedičstvo a prispejú k tomu, aby sa nevytratilo z pamäti národa.
 • Obecná súťaž recitátorov

  Obecná súťaž recitátorov
   
  sa konala 13. marca 2009 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Organizátorom podujatia bolo Slovenské vojvodinské divadlo. V prednese poézie súťažilo 39 žiakov zo základných škôl z B.Petrovca, Hložian a Maglića ako aj žiaci Gymnázia Jána Kollára z B.Petrovca. Podľa propozícií, do vyššieho rangu súťaže postupujú piati predstavitelia z každej skupiny.
  Porota pracovala v zložení Milina Florianová, Samuel Boldocký a Miroslav Babjak.
 • NOVÁ PREDSEDNÍČKA ŠÍDSKEJ OBCE

  NOVÁ PREDSEDNÍČKA ŠÍDSKEJ OBCE
   
  V minulom týždni na žiadosť poslancov Demokratickej strany, v šídskom parlamente odvolali z funkcie predsedu Obce Milenka Dabića (DS). Žiadosť o odvolanie svojho člena z tejto funkcie, Demokratická strana odôvodnila neuskutočňovaním schváleného programu vládnucej koalície ako aj neuctievaním politiky DS.
   
  Novou predsedníčkou Obce Šíd dnes sa stala poslankyňa DS Nataša Cvjetkovićová. Podľa odborného vzdelania je učiteľkou triednej výučby a pracovala v šídskej filiálke Nacionálnej služby pre zamestnávanie.
   
  Za zástupcu predsedníčky obce Šíd opätovne bol zvolený Srdjan Malešević (DSS).
   
  Z 39 poslancov šídskeho zhromaždenia 18 je z DS, 13 SRS, 5 DSS, a 3 SPS.
 • ČABIANSKY KALENDÁR 2009

  ČABIANSKY KALENDÁR 2009
   
  Na stretnutí, ktoré sa konalo v prvú marcovú stredu v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, sa hovorilo o mesačníku Čabän a o Čabianskom kalendári.
   
  Čabiansky kalendár na rok 2009 bol rámcom referátu Vladimíra Valentíka zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Ako uviedol, túto ročenku dolnozemských Slovákov pozná ešte z detstva, našiel ju na starootcovskej povale, dokonca podľa obalu si pamätá, v ktorom ročníku listoval ako chlapec netušiac, že raz bude hodnotiť túto publikáciu. Upozornil na dôležitú paralelu: Čabiansky kalendár i Národný kalendár v Srbsku začali vychádzať v roku 1919 a tieto svojrázne kroniky nášho žitia-bytia majú dodnes svoje stále miesto ma policiach dolnozemských Slovákov. Ďalšími styčnými bodmi je napríklad fakt, že obe periodiká začala vydávať evanjelická cirkev a rovnaký bol aj dôvod ich zániku koncom štyridsiatych, resp. začiatkom päťdesiatych rokov, a síce vysťahovanie sa slovenskej inteligencie na Slovensko, resp. odmlčanie sa tých, ktorí zostali doma.
   
 • Slovensko-srbská spolupráca

  Slovensko - srbská spolupráca
   
  Schôdza Medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskom bude prebiehať 26. a 27. marca – zahlásil to dnes slovenský veľvyslanec v Belehrade Igor Furdík.
   
  Pri predstavovaní firmy Ipesoft na Veľvyslanectve SR v Belehrade veľvyslanec Furdík tiež povedal, že sa schôdza usporiada v Belehrade a na nej sa bude analyzovať doterajšia spolupráca dvoch krajín a vzhliadnu sa nové možnosti budúcich ekonomických vzťahov.
   
  Zo Slovenskej republiky sa ročne do Srbska vyvezie tovar hodnoty 350 miliónov eúr a zo Srbska na Slovensko vývoz je o polovicu nižší, čiže činí asi 160 miliónov eúr. Slovenský diplomat toto komentoval ako nepomer, ktorý však možno napraviť. Podľa jeho slov zo Slovenska do Srbska sa najviac dováža výrobkov automobilového a hutníckeho priemyslu, kým zo Srbska na Slovensko sa vyváža predovšetkým oceľ a poľnohospodárske výrobky.
   
  Riaditeľ predaja a marketingu Ipesoftu Miloš Lipták povedal, že táto spoločnosť vyrába informačné systémy pre energetický úsek, ktoré sú prispôsobené trhu juhovýchodnej Európy, kde je obchod prúdom nateraz nie vyvinutý.
   
  Prezentácie tejto slovenskej softvérovej spoločnosti sa zúčastnili aj predstavitelia Elektrohospodárstva Srbska a Naftového priemyslu Srbska.
 • Komlóš je stále (AJ) slovenský

  Komlóš je stále (AJ) slovenský
   
  Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Pitvaroš - Popri medializovaných Mlynkoch určite najpevnejší trojlístok so slovenskými koreňmi na mape Maďarska. Kedysi pustatinu nazývanú Dolná zem osídlili v 18. storočí Slováci najmä z oblasti Hontu a Novohradu. Aby sa tu usadili a žili dodnes, vedno s Maďarmi. V citlivej národnostnej otázke majú jasno: „Príďte sa pozrieť, ako si tu nažívame. Bez škriepok, v pohode. Dusno robia politici...”
   
  Najviac Slovákov sa k svojej identite podľa oficiálnych štatistík hlási v centre župy - Békešskej Čabe. Je ich šesť percent z dovedna 65-tisíc obyvateľov mesta, to znamená 3 900 Slovákov. Podstatne menší Slovenský Komlóš má ešte lepšiu bilanciu. „Pri ostatných voľbách sa do listín zapísalo 987 voličov, ktorí uviedli slovenskú národnosť. Prirátajme ešte všetkých do osemnásť rokov a nebudem ďaleko od pravdy, že každý piaty obyvateľ mesta je Slovák. V Slovenskom Komlóši žije 6 336 ľudí,” vysvetľuje Zuzana Lauková, predsedníčka tunajšej slovenskej menšinovej samosprávy.
   
  Robert Osvald
  www.luno.hu

 • VIAC POLICAJTOV SLOVÁKOV?

  VIAC POLICAJTOV SLOVÁKOV?
   
  Aby vo Vojvodine príslušníci menšín v čo väčšom počte boli motivovaní pracovať v polícii, od tohto roku na Policajnej akadémii ako aj na kurzoch pre základný policajný výcvik, fakultatívne sa uvedie výučba v rečiach národnostných menšín. V praxi by to malo znamenať, že policajti v zmiešaných prostrediach sa budú učiť maďarsky, slovensky, rumunsky, rusínsky...-aby sa takýmto spôsobom posilňovala medzinacionálna dôvera a aby sa tak prispelo k ďalšiemu poklesu počtu incidentov na etnickom podklade.
  Minister polície Srbska Ivica Dačić pri nedávnej návšteve Novému Sadu vyhlásil, že záujmom tohto ministerstva a polície je, zvýšiť počet policajtov príslušníkov národnostných spoločenstiev v zmiešaných prostrediach.
  Podľa nedávneho výskumu, v polícii je zamestnaných iba 487 Maďarov, ktorí sú najpočetnejšou menšinou, a čo predstavuje iba 1,08 % z celkového počtu zamestnancov v Polícii Srbska.
  Predseda Zhromaždenia Vojvodiny Šandor Egereši tiež povedal, že v spolupráci s Ministerstvom polície chcú podnietiť príslušníkov národnostných spoločenstiev, aby sa zapisovali do policajných škôl a tiež podčiarkol, že počet medzinacionálnych incidentov vo Vojvodine klesá vďaka účinnosti polície ako aj ďakujúc pozitívnym účinkom programu na silnenie tolerancie, ktorý za podpory pokrajinskej administratívy realizujú už niekoľko rokov.
 • VYNÁŠANIE ODPADU

  VYNÁŠANIE ODPADU
   
  Verejný komunálny podnik Čistoća z Nového Sadu za vynášanie smetí mesačne poberá úhradu 73,11 dinárov + pdv , čo spolu činí 78,95 dinárov. Takúto mesačnú úhradu by mali platiť aj Kysáčania, ktorým tento novosadský podnik ponúka odnášanie odpadu. Do ceny je okrem pravidelného týždenného vynášania smetí, pre každú domácnosť zdarma započítaný aj tipizovaný kontajner.
  V báčskopetrovskej obci v Komunálnom podniku Progres tieto služby stoja 123 dinárov. Kontajneri nezabezpečujú a smeti vynášajú na odpadové skládky, ktoré sú takmer na okraji osád. Odpad neraz ničia spaľovaním a vtedy často hustý dym zaľahne na celé osady.
  Vo vyspelých krajinách je takéto ničenie odpadu nielenže zakázané ale aj prísne trestané.
 • Ovocné šťavy zo Selenče

  Ovocné šťavy zo Selenče
   
  Slovensko od roku 2004 do roku 2007 podporilo 223 projektov rozvojovej pomoci v hodnote viac ako 25 miliónov €. Jedným z podporených projektov je aj Ekosad v slovenskej obci Selenča v Srbsku, kde sa z tamojšieho ekoovocia budú vyrábať šťavy. Projekt realizuje Biocentrum v Modre spolu s nitrianskym Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Cieľom projektu je vytvoriť modelový biosad s ovocnými stromami, viničom ale aj zeleninou. Malí miestni podnikatelia sa tak v praxi naučia, čo je ekologické poľnohospodárstvo. Časť ovocia a zeleniny dopestovaných v tomto sade sa bude spracovávať v miestnej konzervárni, malo by ísť predovšetkým o výrobu ekologických štiav. V sade sa budú pestovať jablone, broskyne ale aj ebenovník rajčiakový, u nás viac známy pod názvom hurmikaki. Zo zeleniny to bude cvikla a mrkva. Predpokladané náklady na celý projekt sú vyše 100-tísíc eur.
   
  halas www.slovacivosvete.com
 • LUG NAPOKON DOSTAL TELEFÓNNU ÚSTREDŇU

  LUG NAPOKON DOSTAL TELEFÓNNU ÚSTREDŇU
   
  Podľa slov predsedu Rady miestneho spoločenstva Lug Kristiána Urbana toto je historický rok pre občanov tejto osady. Dlho očakávanú telefónnu ústredňu 4. marca 2009 otvoril predseda Výkonnej rady APV Bojan Pajtić, ktorý touto príležitosťou uznal, že je pre Vojvodinu trochu aj hanbou , aby v 21. storočí jedna osada v pokrajine len teraz dostala telefonické prípojky. Lužania na ne čakali tri desaťročia.
  Zmluvy s Telekomom podpísalo 221 domácností, avšak kapacita ústredne je väčšia a tak všetci záujemcovia môžu dostať telefónne číslo.
 • Oboznámenie uchádzačom o štipendiá

  Oboznámenie uchádzačom o štipendiá
   
  oboznamenie

 • 100 ročná Anka Vlaški rodená Lukáčová

  100 ročná Anka Vlaški rodená Lukáčová
   
  anna
   
  je najstaršou občiankou belehradskej obce Savski venac a dňa 25. 02. 2009 oslávila svoje sté narodeniny. Na toto jej významné okrúhle životné jubileum nezabudlo ani obecné vedenie Savskiho venca, ktoré jej prinieslo narodeninovú tortu. O sto ročnej Anke Vlaški v deň jej narodenín články zverejnili denníky Politika a Blic, na čo nás upozornil profesor Vladimír Valent z Belehradu. V uvedených belehradských denníkoch sme sa dočítali, že sa Anka narodila v Iloku v nábožensky založenej slovenskej rodine a väčšiu časť života strávila v Šíde. Prežila Prvú a Druhú svetovú vojnu a rovno v čase atentátu na rakúsko-uhorského nástupcu trónu Františka Ferdinanda v roku 1914 sa nachádzala v Sarajeve neďaleko miesta činu.
  Storočná starenka sa novinárom, ktorí ju pri príležitosti vysokého životného jubilea navštívili zdôverila, že mala pekný ale ťažký život. Bola komunistkou ešte pred Druhou svetovou vojnou, za čo bola aj zatýkaná a v roku 1942 jej zavraždili manžela. Sama, ale o to s väčšou láskou, vychovávala syna a dcéru. Nikdy nejedla mäso a deň začínala so šálkou horúcej čiernej kávy.
 • „PRO SLAVIS 2009„

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DOM MATICE SLOVENSKEJ V ŽILINE
   
  vypisuje XI. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov
   
  „PRO SLAVIS 2009„
   
  pre žiakov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského.
   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva SR a Dom Matice slovenskej v Žiline
  Spoluorganizátori súťaže: Krajský školský úrad v Žiline, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva, Mesto Žilina
  Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
   
  V. kategória
  Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským
   
 • Herci prezrádzajú

  Herci prezrádzajú
   
  jano
   
  Na slovíčko s Jánom Jambrichom z Kysáča
   
  Osobný preukaz:
  Meno a priezvisko: Ján Jambrich
  Dátum narodenia: 21.12. 1976
  Bydlisko: Kysáč
  Životná láska: divadlo
  Roly v predstaveniach: Červený medvedík, Malý krvný kolobeh, Záložák alebo Rezervista bez rezervnej kože, V plameni vášní, Ruzzante na ceste – Muška a Bilora, Posedenie s Ch. Bukovským, Sklenený zverinec, Nebojsa, Rad, Snilec snil o dverách a iné.
  .....................................................................
 • ASN – okrúhly stôl

  ASN – okrúhly stôl
   
  Po krátkom čase od obnovenia práce Asociácie slovenských novinárov, začína sa rozbiehať aj činnosť tohto združenia. Už v piatok (27.02.2009) bol usporiadaný prvý okrúhly stôl o „nových“ mediálnych zákonoch v Srbsku, s osobitným dôrazom na osud písaných a zvlášť elektronických médií v jazykoch národnostných menšín, v tomto prípade predovšetkým slovenských.
  Na túto tému hovorila pokrajinská tajomníčka pre informácie Anna Tomanová – Makanová. Zahlásená prednáška redaktora Hlasu ľudu Juraja Bartoša sa však neuskutočnila. No, vzácne informácie, smernice a vlastnú pomoc ponúkol profesor z katedry žurnalistiky UK v Bratislave Zdeno Chov.
  Odozva novinárov bola veľmi dobrá a na okrúhlom stole sa zúčastnili tak predstavitelia a pracujúci v lokálnych médiách, ako i zamestnanci verejného servisu Vojvodiny.
 • O mesiac nové vedenie MSJ

  O mesiac nové vedenie MSJ
   
  V matičnom ústredí v Báčskom Petrovci dnes prebiehalo 14. zasadnutie Správnej rady MSJ a predsedov MO MSJ. Schôdzu zvolal, viedol a po takmer 5 hodinovej debate tiež aj uzavrel úradujúci predseda Matice slovenskej v našej krajine Branislav Slivka.
  Keďže naša strešná národnostná organizácia už zo 2 roky na čelnej pozícii má dočasného predsedu, jedným z bodov dnešného zasadnutia Správnej rady MSJ bolo aj volebné zhromaždenie. Ono sa uskutoční 28 –ho marca a ako jediný návrh na predsedu, matičnému Zhromaždeniu postúpili kandidatúru Kataríny Melegovej-Melichovej z Báčskeho Petrovca. Dvaja ďalší navrhnutí kandidáti: súčasný úradujúci predseda Branislav Slivka a Dr. Vladimír Valent z Belehradu sa kandidatúry neprijali.
 • Vzdelávacie aktivity v SR

  Vzdelávacie aktivity v SR
   
  Výbor pre vzdelávanie NRSNM Kalendár niektorých ponúkaných vzdelávacích aktivít v Slovenskej republike - rok 2009
   
  • 19.04 – 25.04.2009 Škola v prírode – Lučatín (50 žiakov + 4 učitelia);
  • 30.05 – 14.06.2009 Škola v prírode – Lučatín (50 žiakov + 4 učitelia);
  • 30.06 – 02.07.2009 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže – Banská Bystrica (12 detí + 6 učiteľov);
  • 26.07 – 04.08.2009 Detská univerzita – Slovensko krajina mojich predkov(60 detí + 12 učitelia);
  • Mami, oco poďme sa na Slovensko hrať! (20 detí + 20 mamičiek + 20 otcov);
  • 09.08 – 18.08.2009 Letná škola ľudového tanca – Banská Bystrica(50 detí do 15 rokov + 5 učiteľov; 50 detí do 20 rokov + 5 učiteľov);
  • 06.09 – 19.09.2009 Škola v prírode – Lučatín (50 detí + 4 učitelia);
  • 04.10 – 17.10 Škola v prírode – Lučatín (50 detí + 4 učitelia);
  • September – november 2009 Metodické dni pre krajanské školy (3 vyučujúci/1 návšteva);
  • - ŠaKS Modra - Harmónia
   MŠ a ZŠ 1: 22.03 – 29.03.2009; uzávierka prihlášok 06.03.2009
   ZŠ 2 a SŠ: 03.05 – 10.05.2009; uzávierka prihlášok 17.04.2009
  • - Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Bratislava
   12.07 – 05.08.2009; uzávierka prihlášok 30.04.2009
 • Okrúhly stôl o médiách

  Okrúhly stôl o médiách
   
  Asociácia slovenských novinárov v piatok, 27. februára 2009 usporiada okrúhly stôl, ktorého témou budú nové mediálne zákony v Srbsku. Okrúhly stôl sa uskutoční v miestnostiach Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, so začiatkom o 12:00 hodine.
  Na uvedenú tému hovoriť bude pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová a tiež aj redaktor Hlasu ľudu Juraj Bartoš.
  Nové zákony v oblasti médií by mali umožniť postup našej spoločnosti smerom k Európskej únii. Práve preto témou okrúhleho stola je zosúladenie mediálnych zákonov podľa európskych štandardov, konkrétne zosúladenie mediálnej regulatívy, ako aj podpora mediálneho pluralizmu, regulovanie elektronických médií, verejného servisu a nezávislých regulatívnych telies, t.j. regulovanie rádiodifúzie.
  Prítomnosť treba potvrdiť na telefónne číslo NRSNM alebo priamo u predsedníčky Asociácie slovenských novinárov Vladimíry Dorčovej.
   
  Andrea Speváková
 • MATEJ ĽADY LÁME

  MATEJ ĽADY LÁME
   
  Dnes je Mateja: Matej ľady láme , ak nenájde – narobí. Tohtoročný Matej ľady našiel, takže podľa tejto ľudovej pranostiky mal by ich, zlámať. Zajtra je už Popolec, čiže Popolcová streda. Je to deň keď sa „pochováva basa“ – končia sa zábavy a karnevaly.
  V Popolcovú stredu sa teda pre kresťanov začína pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní. Kresťania si v tomto období pripomínajú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho smrti na kríži, preto sa v tomto čase nekonajú sobáše ani zábavy.
  V evanjelickej cirkvi sa pôstom začína veľkonočný kruh cirkevného roka. V kostoloch sa spievajú pôstne piesne.
  Názov Popolcová streda pochádza z dávnych čias, keď na znak smútku sedávali Židia v popole.
 • Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

  Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
   
  Počet prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí bol v uplynulom roku 1325 a počet vydaných osvedčení 1244. V porovnaní s rokom 2006 to je asi dvojnásobok.
   
  ROK
  2006-679
  2007-1077
  2008-1244
   
  Z uvedených čísel je evidentný neustály nárast predkladaných žiadostí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri vydávaní osvedčení a overovaní si pravosti dokladov intenzívne spolupracoval s Ministerstvom vnútra SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície, veľvyslanectvami SR v zahraničí, archívmi a Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru, ktorým bolo v niekoľkých prípadoch potvrdené falšovanie dokladov potrebných k vydaniu osvedčení. Uvádza sa to okrem iného v správe o plnení úloh, aktivitách a podujatiach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2008 predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej.
 • PREDANÝ HOTEL PUTNIK V NOVOM SADE

  PREDANÝ HOTEL PUTNIK V NOVOM SADE
   
  Nikola Tanurdžić, jeden z dedičov známej novosadskej budovy v strede mesta známej ako "Tanurdžićeva palata", v ktorej sa nachádza aj hotel "Putnik", zahlásil, podanie žaloby proti Agentúre za privatizáciu pre nezákonný predaj hotelu Putnik na aukcii v Belehrade.
   
  Nikola Tanurdžić, ktorý je taktiež aj dedičom kulpínskeho kaštieľa, vyhlásil, že sa bude dožadovať pravdy tak pred domácimi súdnymi orgánmi ale o prípade informuje aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
   
  Hotel Putnik na včerajšej aukcii kúpil Nebojša Jestrović, predseda Správnej rady pohostinstva Palić zo Subotice a zaplatil ho 203,4 miliónov dinárov alebo asi 2,15 miliónov eúr.
   
  "Tanurdžićeva palata" u Novom Sadu nacionalizovana je odmah posle Drugog svetskog rata, a naslednici su imovinu prijavili do kraja juna 2006. godine. Kako je nalagao srpski Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, Tanurdžići, kao jedini naslednici, tražili su odlaganje privatizacije "Tanurdžićeve palate" do donošenja zakona o restituciji. – píše novosadský "Dnevnik".
 • DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

  DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA
   
  Pri príležitosti 21. februára Svetového dňa materinského jazyka v galérii Babka v Kovačici v sobotu o 12:00 usporiadajú vernisáž výstavy Život Rómov – inšpirácia insitnými maliarmi Vojvodiny. Výstavu otvoria Lennart Kotsalainen, UN Resident Coordinator v Srbsku a Milorad Đurić, pokrajinský tajomník pre kultúru AP Vojvodiny.
  V predpoludňajších hodinách v Miestnom spoločenstve v Kovačici bude prebiehať tribúna Rómska kultúra a vplyv na kultúru iných národnostných spoločenstiev.
   
  pozvanka
 • ZUZANÁM

  ZUZANÁM
   
  Na Zuzany, 19. februára roku 1919 sa narodil Juraj Mučaji. Zuzanám, k meninám blahoželáme práve básňou Juraja Mučajiho:
   
  OČI
   
  Kreslím vám oči, aké sú:
  s pohľadom mäkkej ľalie
  mi púčky v rozkoš zanesú
  a život v ružiach ľahký je...
   
  Ďaleké diaľky – slnovrat -
  hýbu v nich more zakliate,
  s úsmevom šperky sypú z vrát,
  ktoré sú v srdci zakliate.
   
  Šperky tie smútkom dýchajú,
  lebo svet lásku zašpiní:
  tajené dúhy vyznejú
  – skoro to srdce vzali mi.
   
  Tie čudné oči milá má,
  i srdce malín čarovných.
  Keď vínom šperkov spila ma,
  svoj svet som našiel celý v nich...
 • ZIMA S KNIHOU

  ZIMA S KNIHOU
   
  Prvé tohtoročné literárne poriadanie ZIMA S KNIHOU sa uskutoční v stredu 18. 02. 2009 o 18. h v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci ( na poschodí ). Predstavené budú knihy vydané SVC v roku 2008.
  Podľa slov riaditeľa Slovenského vydavateľského centra Vladimíra Valentíka poriadanie Zima s knihou, ktoré sa začalo vlani a prebiehalo v Petrovci, tohto roku plánujú rozšíriť aj na viaceré slovenské prostredia.
 • Misia OBSE o menšinových právach

  Misia OBSE o menšinových právach
   
  V Belehrade, 16.februára 2009
  Na úrade Misie OBSE(Organisation for Security and Cooperation in Europe) v Belehrade dnes sa uskutočnili rozhovory vysokých predstaviteľov OBSE s predstaviteľmi menšinových spoločenstiev v Srbsku.
   
  Veľvyslanec a vedúci úradu Misie OBSE v Republike Srbsko J. E. Hans Ula Urstad a vysoký komisár pre otázky národnostných menšín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe J.E. Knut Vollebaek dnes sa stretli s predstaviteľmi národnostných rád národnostných spoločenstiev v Srbsku.
   


 • Apolo televízia aj po slovensky

  Apolo televízia aj po slovensky
   
  Novosadská mestská televízia Apolo, ktorá svoj program vysiela na kanály 60 prednedávnom začala vysielať program aj po slovensky. Mladá redaktorka Anna Lačoková nateraz samostatne chystá program, a to prevažne informatívny. Zaslala nám výzvu nasledujúceho znenia:
   
  Sledujte správy Objektív v slovenskej reči, každý pracovný deň o 16.45 v Apolo televízii.
   
  Redaktorka Anna Lačok
 • Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine

  Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine
   
  petrovec
  Mladomanželia z Petrovca,
  začiatok 20. storočia
   
  Podstatnou súčasťou kultúry každého spoločenstva sú obyčaje. Existujú už od počiatku vývoja ľudskej spoločnosti. Obyčaje v zlomových situáciách v živote človeka sa označujú aj ako obrady či rituály. Špecifickou skupinou obradov sú OBRADY PRECHODU. Viažu sa za situácie v živote jednotlivca, počas ktorých prichádza k zmene biologického, vekového, rodinného alebo sociálneho stavu. Najčastejšími obradmi prechodu sú obrady pri narodení, úmrtí a svadobné obrady.
  Práve tieto obrady sú zobrazené na výstave, ktorú 14. 02. 2009 otvorili v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla a ktorej autorkou je Miroslava Blažićová-Petrášová. O výstave a jej význame na vernisáži hovoril aj riaditeľ SVD Pavel Čáni a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská. Pri tejto príležitosti vydali hodnotný katalóg, ktorý je vytlačený dvojrečovo, slovenský a srbsky, z ktorého sme vybrali dve fotografie. Na hornej sú mladomanželia z Petrovca a na dolnej zo Selenče.
   
  selenca
  Mladomanželia,
  Selenča 1920

 • Výbor pre úradné používanie jazyka NRSNM

  Výbor pre úradné používanie jazyka NRSNM
   
  V minulý týždeň sa mala uskutočniť prvá tohtoročná schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) avšak pre nedostatok kvóra schôdza bola odročená. V neformálnom rozhovore prítomní členovia Výboru rámcovo zhodnotili minuloročnú činnosti a zmienili sa i o tohtoročnom rozpočte a pláne práce.
   
  Rozpočet Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2009 bude činiť vyše 900 000 dinárov. V rámci tejto sumy sa predpokladá i štipendovanie dvoch študentov práva.
 • PRVÝ FESTIVAL VEDY V NOVOM SADE (od astrofyziky po chémiu lásky)

  PRVÝ FESTIVAL VEDY V NOVOM SADE
  (od astrofyziky po chémiu lásky)
   
  prebieha dnes a zajtra ( 14. a 15. februára) na Prírodo-matematickej a Poľnohospodárskej fakulte. Návštevníci tohto jedinečného Festivalu počas dvoch dní môžu odhaľovať tajomstvá rôznych záhad: Či budeme môcť byť neviditeľnými použitím meta-látok? Či môžu veci hovoriť s ľuďmi? Ako nám molekuly pomáhajú pri zamilovaní? Ako nám ústa môžu odhaliť pohlavie?...
  Festival dnes otvoril podpredseda Vlády Srbska a minister pre vedu a technologický rozvoj Božidar Đelić a už v prvý deň podujatie navštívil veľmi veľký počet žiakov, študentov, profesorov, odborníkov, zvedavcov...Medzi nimi boli i žiaci a profesori gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca. O Festivale sa veľmi pozitívne zmienili.
  Zajtra si návštevníci budú môcť vypočuť prednášky o klimatických zmenách, o tom čo nás čaká v budúcnosti, či existuje život na Marse, či umierajú hviezdy... Vstup je voľný.
 • Kovačica na Jadranskom veľtrhu v Budve

  Kovačica na Jadranskom veľtrhu v Budve
   
  Na veľtrhu turistiky v Budve v týchto dňoch svoju turistickú ponuku predstavuje Kovačica. Osobitne s vlastnou ponukou vystupuje rekreačné stredisko Relax z Kovačice. Na veľtrhu v Budve, ktorý potrvá do nedele 15. 02. 2009 Kovačica vystupuje v rámci Turistickej organizácie Vojvodiny.
  Kovačičania sa koncom januára predstavili aj na veľtrhu turistiky v Ľubľane. Na ňom známa kovačická insitná maliarka Zuzana Vereská, na stánku Turistickej organizácie Srbska, v rámci ktorého bola prezentovaná aj turistická ponuka Vojvodiny, maľovala portréty návštevníkov.
 • Prezentácia kníh o Slovákoch v Maďarsku

  Prezentácia kníh o Slovákoch v Maďarsku
   
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes 12. 2. 2009 o 17.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave usporidal prezentáciu troch kníh o Slovákoch v Maďarsku.
   
  Pitvaroš a Pitvarošania
  Zostavili: Michal Kožuch a Juraj Majo
  Slovenská samospráva
  Pitvaroš 2007 a 2008
   
  Život a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867 – 1918)
  Anna Kováčová
  Katolícka univerzita Petra Pázmánya
  Pilišská Čaba – Ostrihom 2006
   
  Slováci v južnej časti Dolnej zeme (Od konca 17. do konca 18. storočia)
  Výber z prameňov
  Ján Gomboš
  Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
  Békešská Čaba 2008
 • Srbi musia šetriť, kde sa dá

  Slabý dinár a vysoké úroky tvrdo dopadli i na vojvodinských Slovákov.
   
  Srbi musia šetriť, kde sa dá
   
  V seriáli HN vám prinášame pohľad na to, ako sa finančná kríza dotkla života bežných ľudí za hranicami Slovenska. Dnes – Srbsko.
   
  Pojem hospodárska kríza budí v Srbsku čoraz väčšie obavy. Dávno sú preč smelé vyhlásenia srbských politikov, že tento celosvetový jav obíde krajinu širokým oblúkom. Teraz sa čoraz jasnejšie ukazuje, že proti tejto chorobe nie je imúnna ani jedna krajina.
   
  Prvá vlna problémov udrela na jeseň. Srbský dinár sa prudko oslabil a zvýšili sa úrokové sadzby pri úveroch.
   
  Na krízu tvrdo doplatili aj vojvodinskí Slováci, ktorí pracujú v poľnohospodárstve. Práve toto odvetvie živí veľkú časť domácností vo Vojvodine. Jedným z takýchto podnikateľov je Samuel Žiak. „Kríza sa odzrkadľuje hlavne v nižších cenách našich výrobkov, tak, ako je to na všetkých svetových trhoch. Súčasne s tým nám však narastajú náklady na ich výrobu.“
   
 • VIJ

  obrady

   
 • Horiace peklo v Austrálii

  Horiace peklo v Austrálii
   
  fire
   
  Počet obetí silných lesných požiarov v Austrálii stúpol dnes na 130. Požiare sú najhoršími v histórii kontinentu a očakáva sa, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť. Väčšina ľudí zahynula severozápadne od Melbourne, druhého najväčšieho mesta Austrálie. Ku všetkým obetiam došlo v štáte Victoria, záchranné tímy však bojujú s rozsiahlymi požiarmi aj severnejšie, v Novom Južnom Walese.
 • Dnes v Šíde delegácia zo SR

  Dnes v Šíde delegácia zo SR
  (ale aj klobasiáda)
   
  Šídsku obec dnes navštívila delegácia zo Slovenska, z miest Trenčín a Dubnica nad Váhom ako aj predstavitelia veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a podpredsedníčka Výkonnej rady Vojvodiny Anna Tomanová-Makanová. Vysokí hostia najprv navštívili Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota, galériu Savu Šumanovića a stretli sa s predsedom šídskej obce Milenkom Dabićom. Rozhovory smerovali k zveľadeniu budúcej spolupráce medzi obcou Šíd a mestami Trenčín a Dubnica nad Váhom. Druhá časť návštevy bola voľnejšieho zamerania – vzácnych hostí privítali na tradičnej klobasiáde, ktorú v tento víkend organizuje domáci spolok Jednota v spolupráci s Turistickou organizáciou šídskej obce.
 • CENA ONDREJA ŠTEFANKA

  CENA ONDREJA ŠTEFANKA
   
  Vážené kolegyne a kolegovia, milí Slováci žijúci v zahraničí,
  určite už mnohí z Vás vedia, že 20. februára 2008 nás náhle a nečakane opustil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov komunity Slovákov v Rumunsku a na Dolnej zemi, Ondrej Štefanko.
   
  Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.
   
 • Asociácia slovenských novinárov

  Asociácia slovenských novinárov
   
  V úrade NRSNM včera prebiehala prvá schôdza Asociácie slovenských novinárov. Keďže ASN bola založená ešte v roku 2002, koncom roka 2008 sa obnovila činnosť ASN, bolo potrebné stanoviť program činnosti a rozpočtu ASN na rok 2009, a stanoviť výšku členského. Členovia Správneho výboru ASN prerokovali a schválili návrh činnosti a rozpočtu ASN na rok 2009. Vysúvame plánovanú organizáciu okrúhlych stolov a sympózia Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víri mediálnych dianí, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň pri príležitosti okrúhlych výročí niektorých našich redakcií, ako aj technické vybavenie, čiže vypracovanie webovej stránky ASN a loga ASN. Dôležitým ohnivkom v práci ASN je aj nadväzovanie spolupráce s podobnými združeniami a inštitúciami u nás a v zahraničí. Na schôdzi stanovili aj výšku členského na rok 2009 – 500,00 dinárov.
   
  Predsedníčka ASN
  Vladimíra Dorčová

 • Spolupráca obcí Báčska Palanka a Považská Bystrica

  Spolupráca obcí Báčska Palanka a Považská Bystrica
   
  Dlhodobá veľmi úspešná spolupráca obce Báčska Palanka s viacero obcí zo Slovenskej republiky, dnes bola aj oficiálne potvrdená podpisovaním Dohody o spolupráci so slovenským mestom Považská Bystrica. Dohoda sa týka ekonomickej, kultúrnej, športovej a iných foriem spolupráce. Podpísali ju primátor Považskej Bystrice MUDr. Miroslav Adame a primátor obce Báčska Palanka Kosta Stakić. Delegácia slovenského partnerského mesta v Báčskej Palanke navštívila aj slovenskú evanjelickú cirkev, kde ju privítal senior báčsky ThMgr Michal Kolár a stretla sa aj s úradujúcim predsedom MSJ Branislavom Slivkom.
  V báčskopalnskej obci žije zo 7.000 príslušníkov slovenského národnostného spoločenstva. Na návrh veľvyslanca SR v Beherade J.E. Igora Furdíka v tomto meste sa čoskoro otvorí čestný konzulát SR. Miestnosti zabezpečila lokálna samospráva a konzulát sa bude nachádzať v centre Palanky.
 • „ Z umenia sa nežije. Žije sa za umenie“.

  „ Z umenia sa nežije. Žije sa za umenie“.
   
  Na kus reči s herečkou Dankou Hriešikovou z Kovačice
   
  Osobný preukaz:
   
   danka
   
   
  Meno: Danka Hriešiková
  Bydlisko: Kovačica
  Láska: Herectvo
  Roly v predstaveniach: Nože v sliepkach, Plešivá speváčka, Klinč, Ruzzante na ceste – Muška a Bilora, Posedenie s Ch. Bukovským, Sklenený zverinec, Nebojsa Réžia: Popoluška, Morská soľ, Pohreb
  Asistentka réžie: Malá balkánska pornografia alebo Prebuď sa Katarína, Hráči, Stroskotanci.
   
 • UKONČENÉ 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

  UKONČENÉ 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI
   
  Festival v piatok 30. januára otvorila podpredsedníčka Výkonnej rady APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. V ten deň prebiehal aj prvý koncert, v rámci ktorého 25 spevákov zaspievalo pomalé ľudové piesne a v druhý večer sa speváci vyskúšali v rýchlejšom tempe.
  Tradičným nedeľným gala programom sa včera v Pivnici ukončil 44. festival Stretnutie v pivnickom poli. Toto podujatie, ktoré je významné pre zachovanie autentických slovenských piesní a krojov si nárokuje zbierať, zachovávať a oživovať staré a často už i zabudnuté ľudové piesne. V Pivnici sa súťaží o ceny, vyhlasujú najlepší speváci a hľadajú najstaršie, najautentickejšie pesničky našich starých rodičov. Osobitným zážitkom divákov v sieni je možnosť kochať sa v kráse ľudových krojov, s ktorými speváci každoročne prinášajú do Pivnice aj kus ľudovej minulosti tých osád, z ktorých prichádzajú.
  Odborná porota, ktorá hodnotila prednes spevákov na tohtoročnom festivale pracovala v zložení Juraj Ferík-predseda, Milina Sklabinská a Juraj Súdi ceny takto rozdelila:
  I. cenu Ivane Vozárovej z Kysáča
  II. cenu Jurajovi Šiškovi z Kovačice
  III. cenu Elene Sládečekovej- Šimákovej z Padiny a Adele Obšustovej z Aradáča
  Kovačičanka Lýdia Špringeľová, ktorá predstavovala Slovenský kultúrno-umelecký spolok Krajan z Kulpína, získala cenu za autentickosť ľudovej piesne.
 • NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA SR BÁČSKEHO PETROVCA

  NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA SR BÁČSKEHO PETROVCA
   
  V pondelok 2. februára na oficiálnej návšteve obci Báčsky Petrovec pobudne J.E. Igor Furdík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku. Harmonogram návštevy:
  11:00 prijatie u predsedu obce, v malej sieni budovy obce
  11:30 návšteva Základnej školy Jána Čajaka a staveniska športovej haly pri základnej škole
  12:15 návšteva Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom
  13:00 návšteva Slovenského vojvodinského divadla
 • 15. ITF Slovakiatour 2009

  15. ITF Slovakiatour 2009
   
  veltrh

  V termíne 22. až 25. januára 2009 sa uskutočnil v Incheba Expo Bratislava 15. veľtrh cestovného ruchu, 16. výstava Poľovníctvo a oddych, 1. výstava Wellness a fitness. Veľtrh ITF Slovakiatour sa za 15 rokov svojej existencie stal najvýznamnejším veľtržným podujatím na Slovensku. Na veľtrhu sa v tomto roku predstavilo rekordných 536 vystavovateľov z 32 krajín.
  V organizácii TO Vojvodiny, svoju turistickú ponuku prezentovala aj obec Báčsky Petrovec. Predstavitelia obecnej turistickej organizácie na veľtrhu v Bratislave realizovali početné kontakty a k najvýznamnejším patrí aj návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča a veľvyslanca Republiky Srbsko v Bratislave J.E Danka Protića. Návštevníci veľtrhu prejavili najväčší záujem o naše festivaly a o možnosti krátkeho pobytu počas tranzitu cez našu krajinu. Obec zastupovali námestník predsedu obce Dipl.Ing. Branislav Kevenský, riaditeľka TO Ľuboslava Štrbová a Viktória Kováčová.
  V Bartislave na ITF Slovakiatour, v rámci Turistickej organizácie Vojvodiny, v tomto roku po druhýkrát sa predstavila aj obec Báčska Palanka. Význam účasti na podujatí opodstatnili zvyšujúcou sa návštevnosťou slovenských turistov tejto obce.
 • Zasadali belehradskí matičiari

  Zasadali belehradskí matičiari
   
  V Belehrade 29. januára 2009 zasadal Výkonný a Dozorný výbor MO MSJ. Zo správy, ktorú vypracoval predseda VV MO MSJ v Belehrade Vladimír Valent vyplýva, že na schôdzi, okrem iného, absolvovali žiadosť predsedu MSJ návrhnúť kandidátov na posty predsedu, podpredsedov, tajomníka a členov Dozornej rady MSJ. Keď ide o funkciu predsedu MSJ, belehradskí matičiari na toto miesto nemali vlastný návrh. Ich kandidátmi na post podpredsedu MSJ sú dipl. ing. elektrotechniky vo výslužbe Pavel TORDAJ zo Zemunu, člen MO MSJ v Belehrade, a Pavel BALÁŽ z Kovačice.
  Za matičného tajomníka navrhujú podľa možnosti zvoliť právnika z lokálneho samosprávneho priestoru, prednostne z Báč. Petrovca a o členoch Dozornej rady sa, podobne ako o predsedovi, taktiež nevyjadrili.
  Na štvrtkovej schôdzi belehradskí matičiari rokovali aj o Slovenských národných slávnostiach. Vzhľadom na to, že si v tomto roku pripomenieme 90 rokov od poriadania prvých SNS zorganizovaných v auguste roku 1919, náplň tohtoročných slávností navrhli obohatiť historickými faktmi a prierezom poriadania tohto nášho najväčšieho podujatia, ktorého iniciátorom a organizátorom od samotného začiatku bola Matica.
 • STOROČNICA DIVADELNÍCTVA V PIVNICI

  STOROČNICA DIVADELNÍCTVA V PIVNICI
   
  pivnicania
   
  Pivnica a Pivničania v tomto týždni už naplno začínajú žiť festivalovým životom. Stretnutie v pivnickom poli sa začne v piatok 30. januára a záverečný gala večierok bude v nedeľu 1. februára.
  Nie však iba hudobný festival poznačuje život tejto našej slovenskej osady. V Pivnici totiž rok 2009 bude prevažne v znamení divadla.

   
 • OBOZNÁMENIE

  OBOZNÁMENIE
   
  Oboznamujeme Vás, že Súbehová komisia v zložení Dr. Ing. Vladimír Valent (podpredseda NRSNM), predseda komisie, prof. Zuzana Lenhartová (podpredsedníčka NRSNM), členka komisie, Vladimír Valentík (podpredseda NRSNM), člen komisie a dipl. právnik Zlatko Šimák (člen NRSNM), člen komisie, na zasadnutí 9. decembra 2008 rozhodla do pracovného pomeru prijať týchto kandidátov:
  • PaedDr. SVETLANU ZOLŇANOVÚ, na pracovné miesto koordinátora pre vzdelávanie
  • ZDENKU VALENTOVÚ – BELIĆOVÚ, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre kultúru, avšak Zdenka Valentová – Belićová sa vzdala miesta koordinátora a na to miesto je prijatá druhoumiestnená MÁRIA PAVLOVOVÁ, prof.slovenského jazyka a literatúry
  • VLADIMÍRU DORČOVÚ, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre informovanie
  • JÁNA ČERNÁKA, prof. slovenského jazyka a literatúry, na pracovné miesto koordinátora pre úradné používanie jazyka a písma
  www.rada.org.yu
 • Sveti Sava – školska slava

  Sveti Sava – školska slava
   
  Svätý Sava bol prvým srbským archiepiskopom a čelnou osobnosťou v osamostatňovaní Srbskej pravoslávnej cirkvi a tiež aj významným osvietencom, ktorý kládol základy srbského školstva. Uctievajú si ho aj štátne inštitúcie, vzhľadom na to, že dal veľký prínos i k utváraniu moderného srbského štátu.
  O Svätom Savovi Miloš Crnjanski v minulom storočí napísal, že bol diplomatom-politikom, cirkevno-štátnym organizátorom, kultúrno-osvetovým tvorcom a spisovateľom. Podľa jeho názoru v srbských dejinách nejestvuje nič, čo by sa vyrovnalo duchovnej stavbe diela Svätého Savu.
  No nie vždy v srbských dejinách sa život a dielo Svätého Savu velebilo a uctievalo. Po Druhej svätovej vojne roku 1947 komunistická moc zhodnotila, že Svätému Savovi viac nepatrí miesto v školách. Predtým sa tento deň ojedinele oslavoval ešte v roku 1734 a neskôr v roku 1813 sa začal svätiť najprv ako cirkevný sviatok a od konca 18-ho storočia aj ako osvetový. V novších dejinách oslava Dňa Svätého Savu ako školskej slavy bola znovu zaktualizovaná v roku 1989 a zrealizovaná na začiatku nie tak dávnych deväťdesiatych rokov teraz však už minulého storočia.
  Podľa informácie, ktorú nám poskytla riaditeľka ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne Jovanka Zimová dnes o 11:00 h v prieastoroch školy usporiadali najprv cirkevnú časť osláv a potom aj kultúrno-umelecký program. V prvej časti pravoslávny farár posvätil „slavski kolač“ a žito, po čom nasledovala liturgická časť a v pokračovaní odznel pestrý žiacky program, v ktorom si pripomenuli život a dielo tejto významnej osobnosti srbských dejín.
 • INTERNETOVÁ ROZPRÁVKA, - ALE SKUTOČNÁ

  INTERNETOVÁ ROZPRÁVKA, - ALE SKUTOČNÁ
   
  Dobrý deň pani Pucovská ! Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil: Som Imrich Hudáček zememeračský inžinier vo výslužbe. Už šiesty rok odolávam veľmi vážnej chorobe a tak mimo prechádzok som skoro stále na internete. Ešte v časoch Juhoslávie naša rodina precestovala krížom krážom celú bývalú republiku. Z týchto ciest máme niekoľkých priateľov, no kontakty niekde nie sú pre rôzne príčiny. V Crvenke sme navštevovali rodinu, ktorá sa odsťahovala do Nového Sadu. Prosil by som Vás, či by ste...
   
  Prečo nie, keď môžem, pomôžem. Zistila som tú adresu a telefonické číslo.
   
 • 44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

  44. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI
   
  logo

   Stretnutie v Pivnickom poli je festival ľudových piesní so 44- ročnou tradíciou. Je jedným z najstarších a najväčších festivalov vo Vojvodine, ktorý nedá zabudnúť na slovenskú ľudovú pieseň a kroj. Tohtoročný festival bude prebiehať v dňoch 30. januára až 1. februára a zúčastní sa ho 25 interpretov: z Aradáča, Báčskej Palanky, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Padiny, Pančeva, Pivnice, Selenče, Silbaša a Starej Pazovy. V tomto roku podujatie nebude medzinárodného rázu.
 • Oslavy 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku

  Oslavy 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku
   
  Výzvu na rozvíjanie ľudskosti vyslovil včera v Budapešti na oslavách 60. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
  „Len nezodpovední ignoranti, zadubenci, neprajníci spoločnej cesty zbližovania a priateľského susedského spolunažívania tárajú o nadradenosti jedného národa nad druhým, o historickom práve na vlasť, a tým ničia tolerantnosť, vzájomnú empatiu a ľudskosť medzi nami, medzi prevažnou väčšinou občanov štátov na oboch stranách Dunaja,” Podľa jeho slov treba zachovať to, čo je odskúšané dejinami, čo pomáhalo zbližovaní v rôznosti. „To je recept k úspešnému, k obojstrannému zbližovaniu. Neexistujú totiž vyvolené dejiny, kultúry, národy a štáty. Na tento postulát by sme mali neustále pamätať. Avšak nielen pamätať, ale zároveň rozvíjať aj ľudskosť, národnú a národnostnú empatiu, tak v nás, ako aj vo vzťahu k tomu druhému. Navzájom solidarizovať väčšina s menšinou a menšina s väčšinou,” dodal slovenský vicepremiér Dušan Čaplovič a prenáša slovenská tlačová agentúta TASR-a.
 • MIROSLAV LAJČÁK NOVÝ ŠÉF DIPLOMACIE SR

  MIROSLAV LAJČÁK NOVÝ ŠÉF DIPLOMACIE SR
   
  Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a osobitný vyslanec EÚ v Bosne a Hercegovine Miroslav Lajčák, dnes večer v sídle jeho úradu v Sarajeve, novinárom potvrdil, že odchádza z Bosny a Hercegoviny a vracia sa na Slovensko. Už v pondelok ho prezident SR vymenuje do funkcie ministra zahraničných vecí. Avšak, hneď v nasledujúci deň, teda už v utorok, sa Lajčák vráti do Sarajeva dokončiť naliehavé úlohy spojené s ukončením jeho misie.
  Miroslav Lajčák na poste prvého človeka slovenskej diplomacie vystrieda Jána Kubiša, ktorý v nadchádzajúcom období bude zastávať funkciu výkonného tajomníka Európskej ekonomickej komisie UN v Ženeve.
  Nový slovenský minister zahraničných vecí počas svojej diplomatickej kariéry pôsobil ako veľvyslanec v Tokiu a Belehrade, bol na službe v Čiernej Hore a do funkcie osobitného vyslanca EÚ v BiH bol zvolený roku 2007.
 • RNDr. Igor Furdík navštívil RTV

  RNDr. Igor Furdík navštívil RTV
   
  furdik
   RNDr. Igor Furdík (foto Danas)
   
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Belehrade J. E. pán Igor FURDÍK a druhý tajomník veľvyslanectva pán Pavol KRUTOSIK dnes navštívili Rádio-televíziu Vojvodiny. Vojvodinskému verejnému servisu z prostriedkov rozvojovej pomoci SR odovzdali profesionálnu kameru pre potreby TVNS. Vzácnych hostí privítal úradujúci riaditeľ ustanovizne Blažo Popović.
  Odovzdávajúc dar, slovenský diplomat povedal, že je to iba malý znak solidarity a podčiarkol dôležitosť vzájomnej pomoci, ktorá je nevyhnutná ne vytváranie lepších a pevnejších vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom. Taktiež poznamenal, že je pre jeho krajinu dobrá spolupráca veľmi vzácna.
  Úradujúci riaditeľ RTV Blažo Popović hostí uvítal ako spojencov a priateľov, poukazujúc na bohatú históriu srbsko-slovenských vzťahov. Ďalej bol rozhovor zameraný na nové možnosti spolupráce.
  Kamera, ktorá dnes pribudla do technického vybavenia TVNS nie je prvým takýmto darom slovenského štátu pokrajinskému verejnému servisu. Pán veľvyslanec Furdík vojvodinskej televízii profesionálnu kameru aj skôr bol daroval .
 • Vyhrali sme z lotérie

  Vyhrali sme z lotérie
   
  Remeselnícky spolok v Petrovci prerastie v biznis stredisko
   
  Báčskopetrovskú obec včera navštívil štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vlády Republiky Srbsko Duško Radaković. V malej sieni budovy obce ho privítal predseda Vladimír Turan. Pri tejto príležitosti štátny tajomník Radaković odovzdal predsedovi obce Vladimírovi Turanovi rozhodnutie o vyčlenení 1,7 mil. din. na projekt pod názvom Podnikateľské a inovačné centrum ako úspešný nástroj rozvoja podnikateľstva báčskopetrovskej obci. Ide o projekt v rámci ktorého je zaplánovaná adaptácia priestorov petrovského Remeselníckeho spolku ale aj výstavba nového objektu. Remeselnícky spolok by tak mal prerásť v biznis stredisko obce.
  Republikový tajomník pre štátnu správu a lokálnu samosprávu v utorok odovzdal podobné rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov aj predsedovi šídskej obce Milenkovi Dabićovi. Týmto rozhodnutím obci Šíd bolo schválených 2,6 mil.din na program racionalizácie v orgánoch obecnej správy.
  Finančné prostriedky ktoré Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vyčlenilo na tieto projekty sú zabezpečené z prostriedkov získaných z hazardných hier.
   
  Andrea Speváková
 • JOVANJDAN V KULPÍNSKOM KAŠTIELI

  JOVANJDAN V KULPÍNSKOM KAŠTIELI
   
   logo
   
  Podľa pravoslávneho kalendára dnes je Jovanjdan, čiže deň Svätého Jána Krstiteľa a tento deň si Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne stanovilo za svoju „krsnu slavu“.
  Pri tejto príležitosti Združenie pre agrárne dedičstvo D.O. “Poljoprivredni muzej” Kulpín, Múzeum Vojvodiny Nový Sad, Poľnohospodárska fakulta Nový Sad a „Slovan-Progres“ Selenča usporiadali Svätojovanskú slávnosť, ktorou si uctili Deň Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne. Okrem tradičného lámania „slavského koláča“ početní hostia a priaznivci umenia mali možnosť kochať sa vo vynovených priestoroch tejto významnej historickej stavby.
   
  dvorac
  Niekdajší výzor kaštieľa v Kulpíne (prevzaté z www.dvorci.info)
 • „Deň Kulpína“ - 10. júl

  „Deň Kulpína“ - 10. júl
   
  Návrh členov združenia Klubu Kulpínčanov, aby sa 10. júl, deň keď bol v roku 1745 založený terajší Kulpín, vyhlásil za Deň Kulpína, na dnešnej schôdzi Rady Miestneho spoločenstva schválili, čo znamená, že Kulpín aj oficiálne získava deň osady.
  Podľa slov predsedu Rady Miestneho spoločenstva v Kulpíne Branislava Cesnaka dnes sa členovia Rady zaoberali tiež aj otázkou úpravy parku v strede osady. Povedané bolo, že sú lavice a zeleň do parku už kúpené a ihneď ako to umožnia poveternostné podmienky, s prácami sa má začať. V parku sa budú upraviovať chodníky a v prípade, že peniaze zvýšia, vydláždia sa aj chodníky vôkol eko studne. V súvislosti s eko studňou Branislav Cesnak zhodnotil, že sa na studni zásobuje prekvapivo veľký počet občanov, čo ozrejmil údajom, že sa za asi mesiac, koľko je studňa vo funkcii, strovilo 35 metrov kubických vody. Znamená to, že je priemerná denná spotreba asi 1.000 litrov.
  Tzv. Panský garád je už urobený a majitelia pozemkov, cez ktoré garád tiahne, dostanú pozvanie podpísať súhlas, aby sa vykopaná zem mohla rozšíriť po ich pozemkoch. V týchto dňoch aj kulpínski podnikatelia dostanú dopis a v ňom žiadosť na sponzorovanie úpravy parku v strede osady.
 • ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

  Dnes bola v Novom Sade slávnostne otvorená nová inštitúcia kultúry:
   
  ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV
   
  Slávnostného otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili početní vysokí hostia a kultúrni pracovníci: republikový minister pre ľudské a menšinové práva Svetozar Čiplić, predseda Výkonnej rady Vojvodiny Bojan Pajtić, podpredsedníčka pokrajinskej vlády Anna Tomanová-Makanová, podpredseda Zhromaždenia Vojvodiny Martin Zloch, a iní.
  Prítomných pozdravila riaditeľka tejto novej inštitúcie vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a Ústav otvoril predseda Výkonnej rady Vojvodiny Bojan Pajtić. V otváracom prejave podčiarkol, že je spoločenstvo Slovákov jedným z najstarších menšinových spoločenstiev vo Vojvodine a preto mu aj prislúcha vlastná kultúrna inštitúcia. Podľa jeho slov tá má byť zberateľom a ochrancom vzácneho kultúrneho dedičstva, ktoré bolo stáročiami vytvárané na týchto priestoroch.
   
  Ústav sídli na adrese: Njegoševa 16, Nový Sad
 • VIRTUÁLNY POHĽAD NA KULPÍNSKY KOSTOL

  VIRTUÁLNY POHĽAD NA KULPÍNSKY KOSTOL
   
  Pohľad umelca vie zachytiť aj to čo iným unikne alebo im neveľmi zavadzia. Umelecký fotograf Ondrej Miháľ z Kanady pri nedávnej návšteve Kulpína sa márne snažil v plnej kráse zobraziť kulpínsky evanjelický chrám Boží. Vždy mu v popredí fotografie vynikali stĺpy a elektrické vedenia.
  Dominantou stredu osady v Kulpíne sú kostoly a kaštieľ. Pohľad na kaštieľ zastiera benzínová pumpa a pohľad na evanjelický kostol rušia elektrické stĺpy. Ondrej Miháľ problém elektrického vedenia aspoň virtuálne vyriešil. Fotografie nám zaslal s prosbou zverejniť ich a ponechať možnosť návštevníkom tohto portálu vyjadriť vlastný názor. Porovnajte teda skutočný výzor a ten možný, virtuálny – zvážte a komentujte.
  Ktohovie... Možno niekedy začneme aj na takéto estetické stránky trochu viac prihliadať.
   
  kostol ako vizera
  kostol ako by to vizeralo

   
 • ROZLÚČKA S MILANOM RÚFUSOM

  ROZLÚČKA S MILANOM RÚFUSOM
   

   
  Napriek tomu, že sa dnes so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom prišli do Veľkého evanjelického kostola v Bratislave rozlúčiť stovky ľudí, lúčili sa s ním potichu a komorne. Viacerí z prítomných prirovnali pietnu rozlúčku, ktorá mala podobu tradičnej bohoslužby, k Rúfusovmu pokojnému, skromnému životu. Väčšina rešpektovala prianie pozostalej rodiny a namiesto kvetinových darov si umelcovu pamiatku uctila finančným príspevkom na Nadáciu Milana Rúfusa. Truhle jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov sa poklonili osobnosti kultúrneho a spoločenského života vrátane prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra kultúry Mareka Maďariča a podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

 • POZOR, CHRÍIPKA HROZÍ!

  POZOR, CHRÍIPKA HROZÍ!
   
  V Novom Sade potvrdili prítomnosť vírusu chrípky typu B, nateraz však od neho ochorelo veľmi málo osôb. V Ústave pre verejné zdravie Vojvodiny predpokladajú, že k epidémii chrípky pravdepodobne dôjde na začiatku nového školského roka, po ukončení zimných prázdnin a po návrate detí do škôl.
  Vo väčšine krajín Európy sa rozmáha vírus chrípky, v najbližších týždňoch by sa situácia nemala zmeniť. Tento týždeň sa objavilo najviac prípadov v Írsku a vo Švajčiarsku. Zdravotní pracovníci preto odporúča ľuďom, aby využili očkovanie proti chrípke, ktoré považujú za najúčinnejší preventívny prostriedok.
  Zvýšenie imunity v niektorých prípadoch tiež môže pomôcť v predchádzaní ochorenia.
  Ak si chcete posilniť imunitu a predísť chrípkovým ochoreniam aj bez liekov, skúste to úpravou jedálneho lístka podľa vzoru našich starých materí, ktoré v tomto období v kuchyni najčastejšie využívali cibuľu, cesnak a kyslú kapustu.
  Konzumáciou kvasenej kyslej kapusty si zabezpečili pravidelný prísun vitamínu C, a tým aj prevenciu v rámci posilnenia imunitného systému. Kapusta je bohatá aj na vitamín B 12, ktorý je nenahraditeľný pre naše duševné zdravie a odolnosť proti stresu.
 • Televízna reportáž

  Vladimíra Dorčová pre RTV urobila príspevok o Kulpíne a kulpin.net-e.
   
  {flv}reportaz{/flv}
 • ENERGETICKÉ PROBLÉMY

  ENERGETICKÉ PROBLÉMY
   
  Srbská elektrická sieť začína byť preťažená, pretože tisíce ľudí začalo vykurovať elektrinou z dôvodu nedostatku plynu pre rusko-ukrajinský spor. Srbská vláda tiež upozornila, že znečistenie ovzdušia v Belehrade sa rapídne zvyšuje, keďže ľudia okrem elektriny používajú aj iné palivo ako napríklad vykurovací olej. Vláda v stredu tiež varovala, že "srbská elektrická sieť je na pokraji jej technických možností" a obyvateľov vyzvala, aby šetrili elektrinou.
  Rusko pre spor s Ukrajinou zastavilo dodávky plynu do celej Európy vedúce cez jej územie. Srbsko je závislé od ruského plynu, ktorý pokrýva 90 percent celkovej spotreby. Krajina aj napriek tomu, že jej denná spotreba zemného plynu je okolo 10 miliónov metrov kubických, nemá žiadne vlastné zásoby. V poslednom týždni doviezol Belehrad plyn z Nemecka a Rakúska a krízu prekonáva aj používaním vykurovacieho oleja miesto plynu. Domácnosti si prikurujú elektrickými ohrievačmi.
   
  SITA
 • Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska

  Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska
   
  Na základe Dohody o spolupráci, uzavretej medzi organizáciami Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, podpísanej začiatkom decembra 2007, predstavitelia signatárskych zoskupení sa po roku zišli v Segedíne, aby vyhodnotili jednotlivé projekty a aby určili smer a spôsob ďalšej spolupráce v roku 2009.
  Na porade sa zišli vedúci predstavitelia Spoločnosti pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku (SEP), Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine, novovytvoreného Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS), Čabianskej organizácie Slovákov, Zväzu národností v Segedíne a Spolku segedínskych Slovákov. Prítomní hodnotili projekty, ktoré boli realizované pod ich gestorstvom.
 • ZAMRZNUTÝ KANÁL

  ZAMRZNUTÝ KANÁL
   
  Následkom nízkych teplôt, ktoré v tomto novom roku ani na chvíľu nevystúpili nad bod mrazu, kanál zamrzol. Na portále www.petrovec.com svedčia o tom aj zábery, ktoré fotografickým aparátom zachytil Andrej.
   
  kanal
   
  petrovec
   
  Veľmi chladné počasie treba očakávať ešte len zajtra a už v stredu by malo dôjsť k otepleniu. Polovicou týždňa meteorológovia namiesto sneženie zahlasujú silný dážď.
 • Milan Rúfus

  Vo veku 80 rokov, jeden mesiac a jeden deň zomrel dnes krátko pred 7. hodinou ráno básnik
   
  Milan Rúfus
   
  rufus
   
  ...pre čisté výšavy
  i pre dná priepastí,
  z lások i nelások,
  z viery i sklamaní,
  prišli sme do chvíle
  a chvíľa uletí,...
   
  Milan Rúfus, básnik – filozof a humanista, majster metafor a neobyčajne pôsobivých čistých obrazov; jeho poézia predstavuje osobitý, originálny svet myšlienok, ktorý je trpko pravdivý a pritom posilňujúci. Rúfusovo dielo sa radí k vrcholom slovenskej poézie 20. storočia. Každá jeho báseň je otesaná na samú podstatu. Nijaké zbytočné slovíčko. Čistá esencia, ktorá dáva krídla fantázii.
   
 • Pravoslávni veriaci oslávili Vianoce a chystajú sa na vítanie Nového roku

  Pravoslávni veriaci oslávili Vianoce a chystajú sa na vítanie Nového roku
   
  Pravoslávni veriaci ešte od roku 380 nového letopočtu Vianoce oslavujú podľa starého Juliánskeho kalendára, teda 7. januára a nový rok sa začína 14. januára.
   
  Na Sviatok Troch kráľov - 6. januára pravoslávni veriaci, ktorí sa pridržiavajú Juliánskeho kalendára, oslávili Štedrý deň (Badnji dan). Po ňom, teda 7. januára, slávili Sviatok narodenia Ježiša Krista, čiže Vianoce ( Roždestvo Hristovo – Božić ). Ďalej, 8. januára nasledoval sviatok Zboru presvätej Bohorodičky ( Sabor Presvete Bogorodice) a včera 9. januára si pripomenuli prvomučeníka Štefana ( Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan ). Týmto dňom sa vianočné sviatky, ktoré pravoslávni veriaci svätia tri dni, aj skončili.
 • Slováci vo svete - internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí - www.slovacivosvete.com

  Slováci vo svete - internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí - www.slovacivosvete.com
   
  Dva milióny Slovákov žijúcich v zahraničí si vytvorili v roku 2002 celosvetovú strešnú organizáciu - Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ).
  Vychádzajúc z poznania, že internet je technológiou budúcnosti, ktorá umožňuje s relatívne malými nákladmi osloviť veľký počet respondentov, zrodila sa idea založiť aj centrálny internetový portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prevádzkuje ho Svetové združenie Slovákov v zahraničí v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Maticou Slovenskou, Radiom Slovakia International, Slovensko-českým klubom a ďalšími partnermi. Šéfredaktorom je Vladimír Skalský, ktorý je i predsedom SZSZ . V Redakčnej rade našu krajinu zastupujú Paľo Belička, Juraj Červenák, Michal Hrivnák, Branislav Slivka a Jarmila Stojimirovićová.
  Na tejto webovej stránke sa ponúka spravodajská časť ako aj užitočné rady zo zákonodarstva SR týkajúceho sa zahraničných Slovákov, adresár zastupiteľských úradov, adresár krajanských spolkov...Je tam aj právna poradňa v ktorej odpovedajú odborníci na otázky súvisiace so životom Slovákov v zahraničí, diskusné fórum, súkromná inzercia, on-line rozhlasové a TV vysielania, virtuálna knižnica... Prostredníctvom tohto portálu sa môž prepojiť na partnerské weby a v týchto dňoch medzi ne zaradili aj kulpin.net. Ďakujeme.
 • USA vydali poštovú známku pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola

  USA vydali poštovú známku pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola
   
  Washington 8. januára (TASR) - Nová americká známka vydaná pri príležitosti lunárneho nového Roku byvola sa dnes začína predávať v USA. . V znamení byvola sa 4. augusta 1961 narodil aj novozvolený americký prezident Barack Obama.
  Známky pri príležitosti lunárneho nového roku začali v USA vydávať vlani, keď bol Rok potkana. V roku 2009 sa lunárny nový rok začína 26. januára.
  Lunárny kalendár pozostáva z 12 zvierat (potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a prasa), ktoré sa cyklicky opakujú, a pripisuje charakteristiku týchto zvierať ľuďom narodeným v danom roku.
  Ľudia narodení v roku byvola sú vraj pracovití, tolerantní a vytrvalí. Okrem Obamu sa v znamení byvola narodila napríklad zosnulá britská princezná Diana, bývalý americký prezident Richard Nixon, bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, maliar Vincent Van Gogh, spevák Bruce Springsteen či herci George Clooney, Bill Cosby, Jane Fondová, Morgan Freeman, Richard Gere a Dustin Hoffman.
   
  Zdroj: Associated Press
 • K 10. výročiu úmrtia a k nedožitým osemdesiatinám Jána Siráckeho

  K 10. výročiu úmrtia a k nedožitým osemdesiatinám Jána Siráckeho
  (29. 5. 1929 Petrovec, Srbsko – 28. 10. 1998 Bratislava)
   
  siracky
   
  Spomienku na historika slovenského vysťahovalectva preberáme z portálu Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny. Uvádzame z nich jednu časť.
 • VÍTAJTE V LEPŠÍCH ČASOCH

  VÍTAJTE V LEPŠÍCH ČASOCH
   
  Krátka anketa:
  - Dedo, čo si myslíte o budúcnosti našej krajiny? Bude lepšie vaším vnukom?
  - Hej synak, jedno šťastie je, že toto už mňa zaujímať nemusí. Ja viem, že lepšie už bolo... A vnukovia musia dúfať, že to tiež prežijú.
   
  Život je roztočený kolotoč. Narodením doňho nasadneme a vystúpime až na konci púte. Ten čas medzi tými dvoma zastávkami si však treba vedieť užiť a žiť. Lebo, ten stred, keď sa kolotoč najrýchlejšie točí, nám tak rýchlo uniká medzi prstami.
  Usilujeme sa dosiahnuť všetko, aj to nemožné. Snažíme sa aj o to, byť mladým, krásnym, úspešným... v modernej dobe dokonca ešte mladším a ešte krajším a úspešnejším.
  Na prahu nového roku si rovno preto treba ešte raz pripomenúť odkaz Vianoc: Trochu sa zastaviť, zamyslieť sa a mať čas pre seba a blížnych.
   
   
  cesnak
   
  Olejomaľba Vlastislav Cesnak
 • POZDRAV Z AUSTRÁLIE

  POZDRAV Z AUSTRÁLIE
   
  vnukovia
   
  Ďaleko od rodiska na človeka občas doľahne tieseň a sužuje ho clivá túžba po domove, nostalgia...To sa najčastejšie výraznejšie prejaví počas vianočných a novoročných sviatkov.
 • Piť víno je umenie

  Piť víno je umenie
   
  Dajte dobrý nápoj pocestnému,
  dajte vína tomu, kto má zlú náladu,
  aby sa napil a na svoj zármutok zabudol.
                                               Šalamún
   
  Je umením piť víno tak, aby sa dosiahol čo najväčší zážitok a uspokojenie, aby však neškodilo, ale prospievalo zdraviu.
  Južné národy, najmä Francúzi, odporúčajú, aby sa víno podávalo najmä spolu s jedlom. Tvrdia, že je umením zosúladiť druh jedla s vhodným typom vína tak, aby sa dosiahol až dvojnásobný pôžitok.
  Kvalitné víno musíme vychutnávať s úctou, akú si zaslúži už pre vykonanú prácu. Víno nepijeme ako malinovku na zahasenie smädu, ale pre pocit blaha.
  Pri chutnaní vína musíme nechať pôsobiť všetky naše zmysly. Zážitok a očakávanie niečoho pekného máme už pri nalievaní, keď víno padá do pohára, keď sa perlí a upútava naše zmysly. Potom uchopíme pohár za stopku a sledujeme zrakom jeho farbu a iskrivosť. Keď sme sa už dosť nakochali, vsunieme nos do pohára. Pohár sa napĺňa len do dvoch tretín. Prerušovaným čuchaním sa usilujeme zachytiť najjemnejšie odtiene vône vína. Potom dáme malý dúšok vína na jazyk a podržíme ho v ústach, aby sa zahrialo teplom našich úst. Prevaľujeme ho na jazyku, aby sa vôňa ešte zintenzívnila a aby sa víno dostalo do styku so všetkými centrami chuti v ústach. Potom víno prehltneme a sledujeme pocity a ich trvanie pri prehltávaní. Čím je víno kvalitnejšie, tým sú vyvolané pocity dlhšie a intenzívnejšie. Pri takto prežívanom chutnaní vína sa nám často vybavujú v pamäti pocity, ktoré sme prežívali pri predchádzajúcich chutnaniach vína. Pocity môžeme porovnávať a prípadne ich aj slovne vyjadrovať. Umelcom, spisovateľom a básnikom dávalo víno inšpiráciu. Pod jeho vplyvom vytvorili významné diela. Všetko má však svoje hranice, a preto vychutnávať a piť víno treba s rozumom a mierou, aby sa stalo len potešením a príjemným zážitkom. Starí vinohradníci mali plné sudy vína, ktoré vychutnávali a láskali sa s ním. Boli aj výnimky...
  Skutočný milovník vína sa však nikdy nestáva pijanom. Piť víno je umenie...
   
  (Ján Farkaš – Všetko o víne)
 • Zbohom koruna. Vitaj euro.

  Zbohom koruna. Vitaj euro.
   
  Úderom polnoci z 31.decembra 2008 na 1.januára 2009 sa Slovensko stane 16.členom eurozóny, teda krajinou, ktorej domácou menou je euro. Zaradí sa tak do rodiny vyše 320 miliónov Európanov, ktorí svoje marky, franky, líry, drachmy, koruny, pesá, escudá, guldeny, libry, toliare, šilingy, vymenili za jednotnú, spoločnú európsku menu. Slovensko týmto krokom zavŕši svoju integráciu v rámci Európskej únie.
  Zavedenie eura spôsobí na prelome rokov technickú odstávku bankomatov. Väčšina bánk však chce vydávať eurobankovky v prvý januárový deň už niekoľko desiatok minút po polnoci.
  S koncom tohto roka a príchodom novej meny sa nekončí platnosť slovenských bankoviek a mincí. Zaplatiť za tovar a služby nimi bude možno až do 16. januára 2009, keď sa skončí duálny obeh.
  Počas duálneho obehu sa bude dať v obchode i za služby platiť korunami aj eurami. Úspory vyššej hodnoty by však mali ich majitelia radšej vložiť do banky. Neskôr môžu za jednorazovú výmenu väčšieho počtu bankoviek či mincí na eurá zaplatiť.
  Korunové mince sa budú dať vymeniť v komerčných bankách do konca júna budúceho roku, v Národnej banke Slovenska do konca roka 2013. Slovenské bankovky by mali komerčné banky vymieňať za eurá do 31. decembra 2009 a v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia.
 • KULPIN V NEMECKU

  KULPIN V NEMECKU
   
   kulpin
   
  Na tejto našej webovej stránke sme už písali o Kulpíne v Nemecku. Náš spoluobčan maliar Michal Hasík ho aj navštívil a priniesol nám krásne fotografie tejto malebnej nemeckej osady. Ďalší náš kulpínsky maliar a fotograf Vlastislav Cesnak nám ponúkol svoj preklad z nemeckej Wikipédie, kde o Kulpíne píšu takto:
  Kulpin je osada vo Vojvodstve Lauenburg v Schleswig-Holstein, východne od Hamburgu. Toto osídlenie patrí úradu Lauenburgského jazera.
  Kulpin sa prvýkrát v dokumentoch spomína v roku 1228 a to v slovanských zdrojoch. V stredoveku v Kulpine ústrednou stavbou bol kaštieľ, a nový vybudovaný v roku 1919 dodnes vlastní rodina dobrodinca Keizera.
  Pomenovanie osady pôvodí zo slovanského slova (lužických Srbov) “labuť”, ktorá je aj znázornená na jednom balvane v strede osady. Labuť je dodnes symbolom tejto osady.
 • TRADIČNÝ ŠTEFANOVSKÝ PROGRAM

  TRADIČNÝ ŠTEFANOVSKÝ PROGRAM
   
  Na Štefana, 26. decembra v Kulpíne, KUS Zvolen tradične poriada kultúrno umelecký večierok. V tomto roku sa program bude niesť v znamení 60.výročia založenia spolku. V progame, okrem spolkárov vystúpia aj skôlkári a žiaci základnej školy. Obecenstvu sa predstaví tiež aj detská zvolenovská sekcia Bažalička. V rámci celovečerného programu najprv odzneje vianočný blok a po ňom bude nasledovať tradičný Štefanovský program.S tancom a piesňou vystúpi folklórna odbočka a nevystanú ani sólo spevy. Scénky prichystajú zvolenovskí divadelníci a bude tu aj Dedo Mráz.
 • FOTOGRAFIOU A PIESŇOU Z ATMOSFÉRY VIANOC V KULPÍNE

  FOTOGRAFIOU A PIESŇOU Z ATMOSFÉRY VIANOC V KULPÍNE
   
  ...čiže fotografickým objektívom Ondreja Miháľa a mikrofónom novosadského rozhlasu zachytených niekoľko okamihov zo Štedrého večera a predpoludňajších slávnostných vianočných služieb Božích z kulpínskeho kostola. Na nich vystúpila aj kulpínska cirkevná mládež a my ponúkame urývok z piesní, ktoré nacvičila a pod jednu z nich sa aj autorsky podpísala Marína Kaňová.
   
  vianoce
   
  {mmp3}vianoce_kulpinska_mladez.mp3{/mmp3}
 • CENA LITERÁRNEHO ČASOPISU NOVÝ ŽIVOT

  CENA LITERÁRNEHO ČASOPISU NOVÝ ŽIVOT
   
  Komisia, ktorá hodnotila práce zaslané na tohtoročný súbeh Nového života sa uzhodla na tom, že cyklus básní Na križovatke autora Michala Ďugu svojim poetickým stvárňovaním a svojou kvalitou sa vymkýna z množiny všetkých ostatných súbehových textov a preto mu udelila 1. cenu za poéziu. Z cyklu vyberáme báseň Sen.
   
  Michal Ďuga
   
  Sen
   
  Niekedy tá hrobová tichosť
  v ktorej skrývame oči
  pred zrakom
  súperov
  nenásytných svetla a našich úsmevov
  býva nesmierne veľká
   
  a často
  v neskorých hodinách plných obáv
  a nedočkavého čakania
  práve ona je tou
  poslednou slamkou nádeje
  na ktorej
  privítame nový deň
   
  preto teraz
  v tomto okamihu bezdného ticha
  prosíme báseň iba o odpustenie
   
  lebo hovor pomaly
  stráca zmysel
  a už je neskoro
  začať odznova tento sen
 • Vianočná báseň

  Ľubomír Feldek
   
  Vianočná báseň

  Všetci ľudia
  svetom blúdia,
  málokto má
  všetkých doma.
   
  A preto sa vymysleli také sviatky,
  aby každý zablúdenec trafil spiatky,
  aby každý, koho stále cesta láka,
  spomenul si, že ho niekde niekto čaká...
   
  hasik
   
  Michal Hasík
 • CENA NOVÉHO ŽIVOTA A ZORNIČKY

  CENA NOVÉHO ŽIVOTA A ZORNIČKY
   
  udelovanie
   
  V Novom Sade 22.12. 2008, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny udelili ceny za literárne práce zaslané na súbeh Nového životu a Zorničky.
  V mene Výboru pre kultúru NRSNM prítomných pozdravil Vladimír Valentík, ktorý krátko zdôvodnil význam tohto súbehu a potom slovo odovzdal šéfredaktorovi časopisu pre literatúru Nový život Dr.Adamovi Svetlíkovi. V mene komisie Nového životu on prečítal správu z ktorej vyplýva, že aj ostatní dvaja členovia: Zuzana Čížiková a spisovateľ Víťazoslav Hronec sú názoru, že z piatich prozaických textov zaslaných na súbeh, žiaden nespĺňal základné literárne kritériá, a z toho dôvodu neudelili cenu za prózu. Z troch autorov, ktorí na súbeh Nového životu zaslali svoje básnické výtvory, dvaja podľa ich názoru tiež nevyhoveli kvalitatívnym kritériám a iba cyklus básní Na križovatke autora Michala Ďugu, svojou kvalitou si zaslúžil uznanie a komisia mu udelila prvú cenu.
  Na súbeh detského časopisu Zornička bolo zaslaných 13 literárnych prác. Komisia, ktorá pracovala v zložení šéfredaktor Zorničky Pavel Matúch, spisovateľ Martin Prebudila a Dr. Jarmila Hodoličová sa rozhodla udeliť ceny iba za prozaické texty, ktorých bolo 6. Prvú cenu získala Daniela Báďonská za poviedku Pampúšik v obväzoch, druhú udelili autorovi, ktorý zaslal iba iniciálky mena za prácu pod názvom Zrkadlenia a tretia cena sa dostala do rúk Kulpínčana Vladimíra Petráša, ktorý vo svojej rozprávke vyrozprával príbeh o Miške Klik.
 • Pozdrav predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

  Pozdrav predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
   
  Drahí krajania, niet vari sviatočnejších dní, ktoré sú opradené toľkým množstvom obyčají a zvykov ako práve Vianoce.
  Tento čas ladí všetkých ľudí dobrej vôle do mäkších tónov. Je to preto, lebo sú to chvíle ľudskej nádeje, pohladenia, spolupatričnosti a rodinného pokoja. Som veľmi rada, že sa Vám môžem v tomto adventnom čase prihovoriť, drahí Slováci, ktorí ste roztrúsení po celom svete, ale neustále sa vraciate ku svojim koreňom cez zvyky a tradície, ktoré vekmi vytvorili naši predkovia. Aj ďaleko za hranicami svojej materskej vlasti ste si vykreovali vlastné ostrovčeky, na ktorých budú cez Vianoce rozvoniavať sviatočné koláče a jedlá vašich starých materí. Pri ozdobenom vianočnom stromčeku zaznejú slovenské koledy, vinše a betlehemské hry. Na nebi sa potom objaví prvá hviezda a tento vianočný večer bude dlho doznievať vo vašich láskavých a šľachetných srdciach.
  Aj ja Vám z úprimného srdca v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene svojom prajem šťastné, radostné, pokojné a požehnané vianočné sviatky a v nastávajúcom roku 2009 veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody a veľa ľudskej spolupatričnosti a porozumenia.
   
  PhDr. Vilma Prívarová
  predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • VERNISÁŽ VÝSTAVY PORTRÉTOV FOTOOBJEKTÍVOM

  VERNISÁŽ VÝSTAVY PORTRÉTOV FOTOOBJEKTÍVOM
   
  Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine
   
  Výstava je nainštalovaná v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a zahŕňa práce K.M.Lehotského, Z.Medveďovej, P.Popa, P.Čániho, M.Bolfa a M.Galátovej – Ćirovićovej.
   
  vystava
 • Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine

  Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine
   
  pozvanka
 • PAZOVSKÝ KALENDÁR 2009

  PAZOVSKÝ KALENDÁR 2009
   
  ...aj tohto roku sa stalo tak, ako si to zakladateľ Miroslav Demák a redaktor Martin Prebudila vytýčili – uzávierka Pazovského kalendára bola na Lucku. Ročník číslo VIII už aj vyšiel tlačou a záujemcovia si ho môžu zabezpečiť buď samostatne alebo v svojráznej darčekovej forme – spolu s CD Pazovská pamiatka skupiny Pazovskí pajtáši, ktorých fotografia je aj na titulnej strane kalendára.
  Pekná knižka nielen pre Pazovčanov. Kvalitne graficky úpravená, obsahovo pestrá, formátu – A5. Kalendárium obsahuje slovenské a srbské mená, pri nich sú označené sviatky. Na vedľajších nepárnych stranách, kde najčastejšie býva priestor určený aj na domáce záznamy čitateľov, je chronologicky fotografiami zdokumentované remeselníctvo v Starej Pazove. V druhej časti kalendára : Objektívom a perom je viac objektívom a menej perom zachytené obdobie a život osady od októbra vlaňajšieho po október tohto roku. Tretia časť Pazovská kronika stručne chronologicky dopĺňa predošlú časť.
  Najnovší Pazovský kalendár obsahuje aj mnoho zaujímavého o udalostiach a osobnostiach z dejín Pazovy a Slovákov, zvlášť z dejín remeselníctva. Vyberané príspevky - také, aké sa v tomto tradičnom čítaní očakávajú, prístupným spôsobom ponúkajú čítanie na celý rok. Viacero textov je písaných v miestnom nárečí, pričom ide o príspevky ľudí, ktorí dobre ovládajú aj spisovnú slovenčinu, a čitateľa tým nabádajú k uvedomeniu, že si svoje nárečie treba zachovávať a nie sa zaň hanbiť.
  Bez svojich strán ani tentoraz nezostali ani milovníci krásneho slova, športovci a ani tí najmladší čitatelia.
  Posledné strany Pazovského kalendára 2009 sú vyhradené pre inzercie.
 • Letí pieseň, letí

  Letí pieseň, letí
   
  V Kovačici v nedeľu /14.12.2008/ prebiehal 10-ty ročník festivalu slovenských novokomponovaných zábavných piesní pre deti - Letí pieseň, letí. Najlepšou interpretkou bola Michaela Čiliaková z Kulpína, druhé miesto obsadila Renata Lovásová z Hložian a tretiu cenu si rozdelili Martin Krajčík z Petrovca a Irena Galátová z Kovačice.
   
  Festival otvorila predsedníčka NRSNM a pokrajinská tajomníčka pre informácie Anna Tomanová – Makanová. Prítomná bola aj riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a hudobná odborníčka Milina Sklabinská. Na festivale sa zúčastnilo 15 interpretov a to z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Hložian, Kulpína, Pivnice, Vojlovice, Jánošíka a Aradáču.
 • Z USZZ Oznámenie krajanom

  Z USZZ Oznámenie krajanom
   
  Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že v termíne do 16. februára 2009 je možné zasielať na adresu úradu v rámci programu Projekty na pomoc Slovákom žijúcim v zahraničí – rok 2009 žiadosti o dotácie na krytie aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosti o dotácie treba zaslať na predpísanom tlačive úradu, ktoré nájdete v rubrike Dotácie / Žiadosti.
   
  Komisii pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí budú predložené len podpísané kompletné žiadosti vrátane povinných príloh (rozpísané v tlačive Žiadosť ... na str. 2), zaslané poštou (nie e-mailom) a v stanovenom termíne. Žiadosti vrátane povinných príloh je nevyhnutné vypísať v eurách a v slovenských korunách (prepočítavať podľa uvedeného konverzného kurzu, 1 Euro = 30,1260 Sk).
   
  Zároveň Vás žiadame, aby ste v rámci predkladaných žiadostí zaslali všetky povinné prílohy bez ohľadu na skutočnosť ich zaslania v predchádzajúcich obdobiach.
   
  Predpokladáme, že stanovený objem finančných prostriedkov určených na vyššie uvedený program na rok 2009 bude rozdelený v rámci jedného grantového kola.
   
  Bratislava 11. decembra 2008
 • Sanácia chrámu Vaznesenja Gospodnjeg

  Sanácia chrámu Vaznesenja Gospodnjeg
   
  pravoslavna crkva
  Foto: Jaroslav Grňa
   
  V zhromaždení obce Báčsky Petrovec v sobotu 13. 12. 2008 usporiadali tlačovú konferenciu, venovanú ukončeniu prvej fázy rekonštrukcie pravoslávneho kostola v Kulpíne. Prítomných privítal predseda obce Vladimír Turan a úvodom osobitne pozdravil národného poslanca v republikovom parlamente a bývalého ministra pre infraštruktúru Velimira Ilića, ako aj poslanca v pokrajinskom parlamente a bývalého riaditeľa Direkcie pre stavebné pozemky Branka Jocića. Konferencie sa zúčastnili i ďalší poslanci v parlamentoch Srbska a Vojvodiny, predstavitelia cirkví a lokálnej samosprávy.
 • SĽUK v Novom Sade

  SĽUK v Novom Sade
   
  Námestník primátora mesta Nový Sad Vladimir Kopicl včera v mestskej radnici prijal predstaviteľov Slovenského ľudového umeleckého kolektívu SĽUK zo Slovenska a vedúceho KUS P.J. Šafárika z Nového Sadu Jána Slávika a pri tejto príležitosti povedal:
  “Podľa mojich skúseností, toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa v oblasti umenia môže stať. To sú tie dobré impulzy, ktoré sa budujú kým je človek mladý, tu sú tie základné predpoklady – priestor, vystúpenia, príležitosť cestovať a vymeniať názory. Preto si myslím, že ide o veľmi dobrú príležitosť na spoluprácu medzi súbormi, ktoré vlastne aj dopomohli k tomu, aby SĽUK prišiel k nám. SĽUK už vystupoval pred 30 milión ľuďmi. Verím, že je toto príležitosť pre všetkých, ktorí chcú zistiť ako sa profesionálne pracuje a v tomto zmysle venúva pozornosť folklóru, tiež pre tých, ktorí chcú spoznávať iné kultúry, samým tým aj vlastnú.”
   
 • Osemdesiatiny Milana Rúfusa - pocta jubilantovi

  10. decembra 2008
   
  Osemdesiatiny Milana Rúfusa - pocta jubilantovi
   
  Milan Rúfus, básnik, prekladateľ a esejista - narodil sa 10. decembra 1928 v liptovskej dedinke Závažná Poruba.
  Vydal asi 35 pôvodných zbierok básní a veršov pre deti. Posledná (Bratislava 2008) je kniha modlitieb pre deti Anjeličku, môj strážničku.
  Jeho súborné dielo je rozvrhnuté do 16. zväzkov.
  Milan Rúfus od vydania prvej zbierky Až dozrieme (1956) a aj dodnes je najčítanejším a najrecitovanejším slovenským básnikom 20. storočia.
   

 • B. PETROVEC: Podnikateľské centrum bude možno väčšie ako sa plánovalo

  B. PETROVEC: Podnikateľské centrum bude možno väčšie ako sa plánovalo
   
  BRATISLAVA 8. decembra - Podnikateľské a inovačné centrum v Báčskom Petrovci, ktoré vznikne zo zdrojov zo slovenskej rozvojovej pomoci, by sa malo oproti plánu rozšíriť. Ako informoval agentúru SITA Jozef Takács zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, projekt sa u miestnych orgánov stretol so záujmom a preto požiadali o ďalších 30 000 € zo srbských zdrojov. Do konca januára bude jasné či prostriedky získajú a či sa teda na budúci rok začne s plánovanou rekonštrukciou alebo s rozšírenou. Báčsky Petrovec na projekt už vyčlenil priestory bývalého Remeselníckeho domu. Zo zdrojov slovenskej rozvojovej pomoci pôjde na rekonštrukciu 91. 615 €. Celkove projekt získal podporu takmer 199 164 € zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Po budúcoročnej rekonštrukcii sa v januári 2010 počíta so spustením samotného centra.
  Podnikateľské a inovačné centrum by malo podporiť rozvoj miestnej ekonomiky, prispieť k rastu zamestnanosti a zlepšeniu kvality života. Miestni obyvatelia, najmä ženy, majú veľký záujem o podnikanie a vylepšenie si ekonomickej situácie. V obci je 14-percentná nezamestnanosť, približne 300 žien stratilo prácu po privatizácii podniku Tatran. Vedenie centra slovenskí partneri zaškolia a tí následne budú vedomosti odovzdávať zamestnancom centra a miestnym obyvateľom, ktorí prejavia záujem podnikať. Centrum by malo slúžiť aj ako vzor pre vznik podobného centra v menej rozvinutej oblasti - vo Valjeve.
   
  SITA
 • SILVESTROVANIE V ZAHRANIČÍ

  SILVESTROVANIE V ZAHRANIČÍ
   
  I keď sme ešte iba na začiatku decembra, vianočné a novoročné šialenstvo sa stupňuje. Noviny sú plné predsviatočných rád a ponúk, v rozhlase a TV ich tiež nechýba... Obchodné domy a predajne sú už dlhšie dobre zásobené rôznymi novoročnými ozdobami a možnými darčekami...iba kupcov je nejak málo. V turistických agentúrach tiež tvrdia, že je tohto roku záujem o novoročné aranžmány oveľa menší, aj keď je ponuka bohatá. Zaujímavosťou však je, že sú v anketovaných turistických kanceláriách vypredané tie drahšie aranžmány, napríklad na silvestrovanie v Paríži. Po Paríži najatraktívnejším je takzvaný autobus prekvapenia, potom nasledujú rôzne ponuky v našej krajine a ruská Moskva, o niečo menší záujem je o Prahu, Budapešť a Viedeň.
   
  No, ak vy nemáte to trápne „keby“ orientačné cenníky sú takéto:
  • Autobus prekvapenia vám peňaženku obľahčí za takých 150 až 160 eur.
  • Grécko: Atény, 5 dní 190 eur, 7 dní 230 - 260 eur, Solún, 6 dní 335 eur.
  • Bukurešť a známy Drakulov zámok, 5 dní, 180 eur.
  • Maďarsko a Budapešť: 4 dni 140 eur, 5 dní 170 až 195 eur.
  • Paríž, 5 dní 740 a Lisabon, 6 dní 550 až 820 eur.
  • Madrid, 855 až 930 eur, Barcelona 590 až 735 a Londýn 715 eur.
  • Rím 535 až 560 eur, Sicília 860, Benátky 250 a Florencia 660 eur.
  • Praha 390 až 450 a napríklad taký Jeruzalem – Tel Aviv 1250 eur.
  • Moskva 595 až 695 eur a Istanbul 150 až 200 eur.
  • A sú tu ešte napríklad Ohrid – 280 eur alebo Berlín 685 eur, či Kuba, 11 dní za 1 800 eur.
  Teda, nech sa páči, kto môže – ten si veru aj sám pomôže.
  V podstate, dobrá spoločnosť všetko rieši, či nie?
   
  Andrea Speváková
 • SĽUK

  S celovečerným programom a veselohrou pre deti Gašparko - v sobotu v Kovačici, v nedeľu v Selenči, v pondelok v Petrovci, utorok v Pazove, v stredu v Kysáči a Novom Sade vystúpi
   
  SĽUK
   
  Slovenský ľudový umelecký kolektív alebo SĽUK je profesionálne umelecké teleso na Slovensku.
  SĽUK nadväzuje na ľudové tradície, umelecky ich spracováva, rozvíja do štylizovaného umeleckého prejavu, ktorý prezentuje prostredníctvom programových predstavení. Celá tvorba SĽUK-u predstavuje kolektívne umelecké výtvory, na ktorých participuje široký okruh spolupracovníkov - skladateľov, choreografov, výtvarníkov, odborných pracovníkov z oblasti folkloristiky, pedagógov a pod. Počas jednotlivých umeleckých období, ktorými SĽUK vo svojom vývoji prešiel, sa na umeleckom profilovaní a smerovaní zúčastňovali významné tvorivé osobnosti.
  SĽUK okrem bohatej domácej produkcie úspešne reprezentoval slovenské ľudové umenie takmer vo všetkých krajinách Ázie, Afriky, Ameriky. Jeho pracovným sídlom je neogotický zámok v Rusovciach, nedaľeko Bratislavy.
   
  sluk

   
  Wikipédia
 • 3. REPREZENTAČNÝ PLES SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

  3. REPREZENTAČNÝ PLES SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
  14. február 2009 Palazzo Re Enzo
  Bologna, Talianska republika
   
  Milí naši krajania,
   
  Dovoľte, aby sme Vás informovali o príprave "3. Reprezentačného plesu Slovákov v zahraničí", ktorý sa bude konať dňa 14.02.2009 v Palazzo Re Enzo, v talianskej Bologni.
   
  V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť sa na tomto podujatí, sme Vám schopní zabezpečiť ponuku hotelov v rôznych cenových úrovniach, v blízkosti 100 - 150 m od Palazza a servis, aby ste si z Bologne odniesli nezabudnuteľný zážitok. Viac informácií o našich aktivitách na www.allegraweb.eu.
   
  Zuzana Solieri
   
  ples
   
 • Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne

  Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne
  Udruženje vinara i vinogradara u Kulpinu
   
  logo
   
  Združenie vinárov a vinohradníkov v Kulpíne bolo založené v roku 2003. Jeho prvoradá činnosť bola prevažne edukačného rázu a vedenie združenia od samého začiatku organizovalo a aj dodnes organizuje, tak pre svojih členov ako aj všetkých záujemcov, odborné prednášky o pestovaní a ochrane viniča.
  Členovia združenia v priamych rozhovoroch s odborníkmi preberajú tiež i témy o spracovaní dopestovaného hrozna a ošetrovaní vyrobeného vína.
 • Kovačická insita v Paríži

  Kovačická insita v Paríži
   
  Koncom novembra na veľvyslanectve Srbska v Paríži otvorili výstavu obrazov Galérie insitného umenia z Kovačice. Na vernisáž do Francúzska odcestovali podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch, predseda kovačickej obce Miroslav Krišan, riaditeľ kovačického domu kultúry Ján Marko, náčelníčka pre spoločenské činnosti obce Kovačica Jarmila Ćendićová ako aj maliarky Mária Hlavatá-Krišanová a Zuzana Vereská.
   
  Zdroj: www.rtvok.com
 • VI. ročník Žur školy v Novom Sade

  VI. ročník Žur školy v Novom Sade
   
  V dňoch 28.11 – 30.11.2008 v študentskom domove novosadskej Univerzity, v Reštaurácii 10, prebiehala VI. Žur škola.
  O organizačnú zložku sa aj tohto roku postaral Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a o finančnú stránku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
  Do Žur školy sa zapojilo zhruba 15 účastníkov z rôznych našich prostredí, predovšetkým televízni a rozhlasoví novinári, tiež stredoškoláci z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice, Nového Sadu a z Padiny.

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články