Archív
Filter
 • Milan Michal Harminc – významný stredoeurópsky architekt

  Milan Michal Harminc – významný stredoeurópsky architekt
   
  (7. 10. 1869 Kulpín - Juhoslávia - 5. 8. 1964 Bratislava)
   
  Vo štvrtok 11. júna 2009, Mesto Martin, Slovenské národné múzeum v Martine a Spolok architektov Slovenska organizuje konferencia k 140. Výročiu narodenia architekta M. M. Harminca.
   
  pozvanka
   
 • MIRE BRTKOVEJ ZLATÝ ODZNAK ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO

  MIRE BRTKOVEJ ZLATÝ ODZNAK ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO
   
  V pondelok 8-eho júna t.r. v miestnostiach Ministerstva pre diaspóru Srbska slávnostne udelili Zlaté odznaky Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska.
  Medzi 54-mi nositeľmi tohtoročného uznania za dlhoročný prínos a zveľaďovanie kultúrnej činnosti doma a vo svete je i akademická maliarka Mira Brtková zo Starej Pazovy.
   
   mira brtkova
  Mira Brtková s vysokým uznaním
   
 • SVADBA – Voľakedy a dnes – KULPÍN 11. 07. 2009

  SVADBA – Voľakedy a dnes – KULPÍN 11. 07. 2009
   
  Medzinárodné podujatie, ktorým sa prezentujú svadobné zvyky a promujú rozličné kultúry a obyčaje a to nie iba vo Vojvodine, lež i širšie. 
   
  svadba
   
  Predvalni sa na Kulpínskej svadbe predstavili aj Selenčania
   
 • Obeležavanje hrišćanskog praznika Trojice

  PODĽA JULIÁNSKEHO KALENDÁRA DNES SÚ TURÍCE
   
  Obeležavanje hrišćanskog praznika Trojice
   
  Sviatok Zoslania Svätého Ducha na apoštolov alebo Svätodušné sviatky, čiže Turíce dnes, zajtra a pozajtra oslavujú všetky pravoslávne cirkvi na pamiatku začiatkov vytvárania Kristovej cirkvi na zemi.
   
  Praznik Silaska Svetog Duha na svete apostole obeležavaju danas, sutra i prekosutra sve pravoslavne crkve kao uspomenu na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji.
   
 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA
   
  Pozývame Vás na večierok venovaný sedemdesiatinám spisovateľky Viery Benkovej, ktorý sa uskutoční v pondelok 8. júna 2009 o 18.00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
   
  Program bude obsahovať odborné príspevky, výber z diela, zábery z archívneho materiálu a hudobné čísla. Zúčastní sa ho Mr. Zuzana Čižiková, Samuel Boldocký, Ján Struhár, Miroslav Babiak, Miluška Anušiaková - Majerová a Dejana Pavelová.
   
  Tešíme sa Vašej prítomnosti.
   
  Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
  Milina Sklabinská

 • 5. jún -Svetový deň ochrany životného prostredia

  5. jún -Svetový deň ochrany životného prostredia
   
  Je iba jedna Zem na svete - znelo pracovné heslo konferencije OSN v roku 1972 v Štokholme, keď bol stanovený 5. jún - svetový deň ochrany životného prostredia.
   
  Odvtedy už bezmála 40 rokov zaznamenávame tento významný ekologický deň, avšak akoby sme si, ešte stále, neuvedomili plný význam a dôležitosť tejto výpovede. Možno preto, že sme zahrabaní každodennými existenčnými problémami, takže nemáme nadostač času, ani vôle, zamýšľať sa nad riešením otázok glodálného rázu, ikeď sme si vedomí, že sa aj tie celosvetové ekologické problémy riešia iba vtedy, keď si každý z nás uvedomí, že nesmieme Zem zneužívať, nekontrolovane ťažiť všetky jej bohatstvá a pritom rušiť jej prírodné vlastnosti. Nestačí však iba uvedomenie, potrebné je každodenné konanie a správanie sa podľa ekologických zásad - racionálne a šetrne využívať prírodu a chrániť ju. Znamená, že naše každodenné aktivity a zasahovanie do okolia musia byť dobre premyslené, aby sme svojou činnosťou viacej rušivo nezasahovali ani do živej a ani neživej zložky prírody. Ak sa všetci budeme správať podľa uvedených – environmentálných zásad, podarí sa nám udržať prírodné a zdravé “zemské” prostredie - pre nás a budúce generácie.
   
  Ekologické združenie ZELENÍ – PETROVEC (Mária Boldocká)
  Báč. Petrovec, 05. 06. 2009
 • VÝSTAVA V BELEHRADE

  VÝSTAVA V BELEHRADE
   
  V utorok 09. júna 2009 o 19:00 h v Klube Vuka Karadžića, Ulica kráľa Milana 2 v Belehrade usporiadajú vernisáž výstavy Anny Kňazovicovej a jej dcéry Nataše Mijailovićovej z Kovačice Výstava bude pozostávať z 30 výtvarných diel oleja na plátne a pastelov. Predajná výstava diel slovenských umelkýň z Kovačice koná sa (nie prvýkrát) ako humanitná akcia Srdcom pre Kosovo. Vukova základina a rodina Kňazovicovcov pozívajú Vás na otvorenie výstavy a dobročinnej akcie Srdcom pre Kosovo. Výstavu otvorí Ivana Žigon, herečka a predsedníčka Spolku rusko-srbského priateľstva v Belehrade.V umeleckom programe sa zúčastní manželská dvojica, operní umelci Milka Stojanović (soprán) a Živan Saramandić (bas).
   
  V. Valent,
  Beograd

 • Poézia, deti a televízia

  Poézia, deti a televízia
   
  marina hribova
   
  Marína Hríbová z Vojlovice
  ...................................................
   
 • V BÁČSKOPETROVSKEJ A KOVAČICKEJ OBCI NA ŽENSKÚ MIERU

  V BÁČSKOPETROVSKEJ A KOVAČICKEJ OBCI NA ŽENSKÚ MIERU
   
  Vo Výkonnej rade AP Vojvodiny dnes bola podpísaná dohoda o partnerstve v realizácii projektu „Je čas na rozpočet podľa ženskej miery“ medzi predstaviteľmi obcí Žitište, Báčsky Petrovec a Kovačica a mimovládnou organizáciou Akadémia ženského podnikateľstva. Cieľom projektu je pozdvihovanie kapacít zamestnaných vo verejnej administratíve v uvedených obciach na analyzovanie časti obecného rozpočtu z perspektívy rodovej rovnosti a na definovanie stratégie, ktorá prispeje k zveľadeniu postavenia žien v lokálnom spoločenstve.
   
  Pokrajinský tajomník pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin vyjadril uspokojenie nad zapájaním sa do projektu viacerých obcí a zvlášť vysoko ocenil účasť obcí Báčsky Petrovec, Kovačica a Žitište, ktoré podľa jeho slov, svojimi aktivitami slúžia za príklad v oblasti rovnoprávnosti pohlaví.
   
  Keď ide o aktivity obecnej administratívy v Báčskom Petrovci a jej spoluprácu s Akadémiou ženského podnikateľstva, hodno spomenúť, že včera 1. júna 2009 táto Obec založila Podnikateľské a inovačné centrum v Báčskom Petrovci.
   
  Zakladateľmi strediska sú Obce Báčsky Petrovec, Regionálna rozvojová agentúra Prievidza zo Slovenska, Fond pre podporu investícií vo Vojvodine, Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec a Akadémia ženského podnikateľstva.
   
  Na založenie centra obec získala prostriedky zo SR z Nadácie Slovak Aid na základe schváleného projektu vo výške 200 000,00 €, ako aj prostriedky z projektu, ktoré schválilo Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vlády Republiky Srbsko vo výške 1 700 000,00 dinárov. Práce na rekonštrukcii bývalého remeselníckeho spolku, kde bude sídliť toto stredisko, by mali byť ukončené v auguste tohto roku.
 • Prihláška na Letnú školu žurnalistiky

  Prihláška na Letnú školu žurnalistiky
   
  Vážení krajania,
   
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje aj tento rok v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Letnú školu žurnalistiky, týždenný kurz pre našich krajanov – mladých slovenských žurnalistov. V poradí už 7. ročník tohto podujatia sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta 2009. Účastníci kurzu sa zoznámia s mediálnym systémom na Slovensku a absolvujú z tejto oblasti cyklus prednášok aj praktických cvičení. Súčasťou kurzu sú aj besedy s poprednými slovenskými žurnalistami, návštevy tlačových a elektronických médií a kultúrnych pamiatok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
   
  Na tohtoročnú Letnú školu žurnalistiky sa v prípade záujmu prihláste elektronickou poštou (e-mailom) na adresu: vladimir.dobrik@uszz.gov.sk do 26. júna 2009.
   
  V prihláške uveďte krátky životopis a špecifikujte Váš vzťah k práci v oblasti žurnalistiky.
   
  www.uszz.sk
 • Turíce - slávnosť Zoslania Svätého Ducha –Svätodušné sviatky

  Turíce - slávnosť Zoslania Svätého Ducha –Svätodušné sviatky
   
  Svätodušné sviatky, ktoré mnohí poznáme aj pod názvami Turíce, Rusadle, Letnice či Zelené sviatky, patria k pohyblivým sviatokom, pretože sa slávia na 5O. deň po Veľkej noci. Preto termín ich osláv môže v jednotlivých rokoch pripadať na dni od 10. mája do 13. júna. S nimi končí 50-dňové veľkonočné obdobie. Je to tretia výročitá slávnosť kresťanskej cirkvi, ktorá sa tak ako aj prvé dve: Vianoce a Veľká noc, oslavuje dva dni.
   
 • XXXIX. Folklórny festival Tancuj, tancuj - Hajdušica 2009

  XXXIX. Folklórny festival Tancuj, tancuj - Hajdušica 2009
   
  tancuj tancuj
  Foto O. Miháľ (archív)
   
  31. mája 2009 v 200 - ročnej Hajdušici
   
 • ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA NA VIDIEKU

  ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA NA VIDIEKU
   
  Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade včera usporiadali prezentáciu Vidieckeho parlamentu. Touto akciou Zhromaždenie AP Vojvodiny a jeho podpredseda Martin Zloch, pod čiou záštitou sa prezentácia konala, chceli účastníkom zoskupenia priblížiť skúsenosti SR v podpore rozvoja vidieckych oblastí. Hostia zo Slovenska, z Nitrianskeho regiónu odbornými prednáškami ako aj jednoduchým vysvetlením, zdôvodnili nevyhnutnosť združovania sa viacerých obcí či miestnych spoločenstiev a v takých mikroregiónoch spoločne pôsobiť najprv na vlastnom lokálnom rozvoji, čo ďalej podmieni rozvoj širšej oblasti. Prednášateľka Ing Barbora Gerhátová z Občianskeho združenia Nitriansky Vidiecky parlament radila v rámci regiónov formovať svojrázne koordinačné telesá, akým je aj ich občianske združenie, ktoré budú pomáhať vo vypracovaní projektov, ktorými sa prostredia budú uchádzať o predprístupové prostriedky z EÚ. Integrovaný rozvoj vidieka dáva predpoklad k možnostiam a k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ- zdôrazňoval to aj druhý prednášateľ Ing. Martin Čaja, vedúci odboru strategických činností z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. O praktických skúsenostiach vo vypracovaní projektov hovorili i starostovia obcí Nevidzany, Krnča a Maňa Jozef Kováč, Jaroslav Kačina a Igor Sádovský.
   
 • Výročné zhromaždenie MOMS Belehrad

  Výročné zhromaždenie MOMS Belehrad
   
  Dňa 26. mája 2009 o 17:00 h v Evanjelickom chráme (Tošin bunar 2) v Zemune konalo sa Výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Juhoslávii (MOMS) pre mesto Belehrad. Správa o činnosti MOMS v Belehrade sa vzťahuje na obdobie 01. január 2008 - 26. máj 2009.
   
  Na snemovaní sa zúčastnilo 17 členov MOMS.
   
 • Detský odev vo Vojvodine

  Detský odev vo Vojvodine
   
  pozvanka
 • SÚBEH

  S cieľom podnietiť záujem o slovenskú vojvodinskú kultúru, popularizovať obsahy slovenských kultúrnych programov a podporiť kreatívny a inovatívny prístup,
   
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
   
  vypisuje
   
  SÚBEH
   
  o najkreatívnejší fotozáber, ktorý znázorňuje slovenskú vojvodinskú kultúru.
   
  Podmienky súbehu:
  - fotografie zaslané na súbeh majú znázorňovať záber slovenskej vojvodinskej kultúry v najširšom zmysle slova
  - fotografie musia mať názov resp. opis čo zobrazujú
  - autori môžu zaslať neobmedzený počet fotografií
   
  Fotografie možno zaslať mailom na office@slovackizavod.org.rs alebo poštou na adresu:
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
  Njegoševa 16 ⁄ II ⁄ 7
  21000 Nový Sad
  alebo priniesť osobne do Ústavu.
   
  Termín uzávierky súbehu je 10. júna 2009.
  Práce bude hodnotiť trojčlenná komisia, ktorá zvolí najkreatívnejší fotozáber.
  Autor najkreatívnejšej fotografie bude odmenený digitálnou kamerou.
   
  V Európskom roku tvorivosti a inovácií – Vymýšľajme – Tvorme – Inovujme v prospech zveľadenia a rozvoja slovenskej vojvodinskej kultúry.
   
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
  V Novom Sade, 27. apríla 2009
 • II. KROJOVÁ ZÁBAVA LALIŤ 2009

  V nedeľu, 24. mája v Laliti
   
  II. KROJOVÁ ZÁBAVA LALIŤ 2009
   
   lalit
   
 • Šéf slovenskej diplomacie podporil krajanov

  Šéf slovenskej diplomacie podporil krajanov
   
  Hľadanie možností na zlepšenie starostlivosti o krajanov bolo hlavnou témou stretnutia ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy Prívarovej.
   
  Minister M. Lajčák vyjadril jednoznačnú podporu úradu a ubezpečil o pripravenosti zastupiteľských úradov SR aj naďalej poskytovať všestrannú pomoc a súčinnosť v starostlivosti o našich krajanov v zahraničí.
   
  Minister Lajčák sa zvlášť zasadzuje o urýchlené vyriešenie problému šírenia signálu slovenskej televízie na území Maďarska, Srbska, Rumunska a ďalších krajín, kde žije početnejšia slovenská komunita, ale aj o zabezpečenie kvalitných slovenských učiteľov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.
   
  Na stretnutí sa hovorilo aj o využívaní grantovej schémy a prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci pri podpore krajanských komunít v Srbsku a na Ukrajine. Predsedníčka úradu V. Prívarová tiež informovala ministra o pripravovaných podujatiach na podporu rozvoja slovenských komunít v zahraničí.
   
  www.foreign.gov.sk
 • Ján Kopčok - KRÁTKY ŽIVOT

  Nedožité 80. narodeniny
   
  Ján Kopčok - KRÁTKY ŽIVOT
   
  23. mája 1929 v Petrovci sa narodil slovenský vojvodinský spisovateľ Ján Kopčok. Ján Kopčok (1929-1993) po zakončení slovenského gymnázia v rodisku absolvoval štúdiá na Prírodovedeckej fakulte v Belehrade. Pracoval ako prednášateľ v Petrovci, potom bol hlavným a zodpovedným redaktorom časopisov Vzlet a Pionieri , riaditeľom Domu kultúry v Petrovci, poradcom v pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, vedy a kultúry a riaditeľom a hlavným a zodpovedným redaktorom vydavateľstva Tvorba.
   
 • VIII. Dni Petrovca

  VIII. Dni Petrovca
   
 • DNI PETROVCA - DANI PETROVCA 23.-24. máj 2009

  DNI PETROVCA - DANI PETROVCA 23.-24. máj 2009
   
  SOBOTA 23. mája
   
  FESTIVAL PARKOV - Festival parka
  Miesto usporiadania: parky v okolí Námestia slobody
  Začiatok o 9,00 h
   
  FESTIVAL KLOBÁS - Kulenijada
  Miesto usporiadania: klub Vrbara, 14 VUSB bb, Báčsky Petrovec
   
 • SÚŤAŽ V LOVE RÝB

  SÚŤAŽ V LOVE RÝB
   
  Združenie športových rybárov Zubáč v Kulpíne v nedeľu 17. mája pre svojich členov zorganizovalo súťaž v love rýb na plavák. Súťažilo 10 pionierov a 14 seniorov. Bola to druhá súťaž rybárov v tomto roku a podľa slov predsedu športovej komisie Jána Jagoša, celkom slušne dopadla.
   
  Najlepší zo seniorov bol Rastislav Ferko z Petrovca, ktorý chytil 3814 gramov rýb, na druhom mieste sa umiestnil Zdeno Valentík s 2406 gramov a tretí bol Jaroslav Zátroch, ktorý do svojej siete položil 1874 gramov rýb. Z desiatich pionierov najlepší bol Boris Medovarský, ktorý chytil 708 gramov rýb, druhý bol Stanislav Ďuga s 692 gramov a na treťom mieste zakotvil Nikola Milinkov s úlovkom, ktorý vážil 582 gramov. Verejne boli pochválení, a samozrejme aj odmenení za účasť na tejto súťaži, aj nasledujúci pionieri: Miroslav Ďuga, Samuel Vrbovský, Daniel Gaža, Miroslav Šimo, Vladimir Milosavljević, Miroslav Kolár a Viktor Šimo.
   
  VDB-ová
 • Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre stredoškolákov

  Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre stredoškolákov
   
  Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre stredoškolákov prebiehala v sobotu 16. mája na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci. V slávnostnej sieni ich privítal riaditeľ Paľo Belička a 38 súťažiacich zo šiestich stredných škôl oslovila aj predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová.
   

   
 • ZO SLOVENSKA NAJVIAC ROZVOJOVEJ POMOCI SRBSKU

  ZO SLOVENSKA NAJVIAC ROZVOJOVEJ POMOCI SRBSKU
   
  Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na tento rok, z ktorého najviac pôjde do Srbska. Dvojstranná rozvojová pomoc, teda priama pomoc Slovenska cez mimovládne organizácie, podnikateľský sektor alebo akademické inštitúcie, bude smerovať najmä do troch takzvaných programových krajín - okrem Srbska do Afganistanu a Kene.
   
  Najviac peňazí pôjde do Srbska a to 1,6 miliónov eur. Pre Afganistan sa počíta s 550-tisíc eurami a pre Keňu s 560-tisíc eurami.
   
  Vláda podporí projekty na budovanie občianskej spoločnosti, podporu vzdelávania, zdravotnícku starostlivosť a prevenciu chorôb, budovanie infraštruktúry a podporu malého a stredného podnikania.
   
  Slovensko chce ďalej podporovať mikrogranty ako jednu z najdostupnejších foriem pomoci miestnym komunitám v prioritných rozvojových krajinách.
   
  V Srbsku sa počíta so spoluprácou s vysokými školami na posilnení ich kapacít, ako aj s podporou reforiem v priemysle a energetike. Ministerstvo školstva má poskytnúť maximálne päť štipendií vysokoškolákom zo Srbska, Afganistanu alebo Kene.
   
  zdroj: sita.sk
 • SÚBEH

  logo
   
  Vôňa chleba je vôňou vôní. Je to pravôňa nášho tuzemského života, vôňa harmónie, pokoja a domova.
   
  - Jaroslav Seifert (1901-1986), český spisovateľ a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru –
   
  Nos Vás privedie k chlebu, oči zvolia, chuť však vynesie konečný úsudok.
   
  Balkánkult Nadácia a „Sipex“ ambaláž Ada vypísali medzinárodný odmeňovací
   
  SÚBEH
   
  ideového riešenia, určeného pre tlač na papierové vrecká na chlieb a pekárske výrobky.
   


 • Oznámenie krajanom

  Oznámenie krajanom
   
  Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že dňa 11. mája 2009 zasadala medzirezortná Komisia pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Komisia posúdila 692 doručených žiadostí (projektov) od 230 žiadateľov v celkovej požadovanej výške 3 069 644,46 € / 91 695 798,53 Sk. V rámci stanoveného objemu finančných prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu ÚSŽZ na rok 2009 bola rozdelená v rámci jedného grantového kola finančná čiastka 1 327 756,75 € / 40 000 000 Sk. Schválených bolo 463 žiadostí (projektov).
   
  Schválené dotácie si môžete pozrieť tu.
   
  uszz.sk
 • Pozvánka

  Pozvánka

  Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy
  diel 16. členov Umeleckej besedy slovenskej z Bratislavy
   

   
  23.mája. 2009 o 13. hodine
  Galéria Zuzky Medveďovej
  Báčsky Petrovec
   


  Pozivnica
   
  Srdačno Vas pozivamo na otvaranje izložbe
  dela Slovačkog umetničkog udruženja iz Bratislave
   

   
  23. maja 2009.god. u 13 časova
  Galerija Zuske Medveđove
  Bački Petrovac
 • SÚBEH

  S cieľom podnietiť záujem o slovenskú vojvodinskú kultúru, popularizovať obsahy slovenských kultúrnych programov a podporiť kreatívny a inovatívny prístup,
   
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
   
  vypisuje
   
  SÚBEH
   
  o najkreatívnejší fotozáber, ktorý znázorňuje slovenskú vojvodinskú kultúru.
   
  Podmienky súbehu:
  - fotografie zaslané na súbeh majú znázorňovať záber slovenskej vojvodinskej kultúry v najširšom zmysle slova
  - fotografie musia mať názov resp. opis čo zobrazujú
  - autori môžu zaslať neobmedzený počet fotografií
   
  Fotografie možno zaslať mailom na office@slovackizavod.org.rs alebo poštou na adresu:
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
  Njegoševa 16 ⁄ II ⁄ 7
  21000 Nový Sad
  alebo priniesť osobne do Ústavu.
   
  Termín uzávierky súbehu je 25. mája 2009.
  Práce bude hodnotiť trojčlenná komisia, ktorá zvolí najkreatívnejší fotozáber.
  Autor najkreatívnejšej fotografie bude odmenený digitálnou kamerou.
   
  V Európskom roku tvorivosti a inovácií – Vymýšľajme – Tvorme – Inovujme v prospech zveľadenia a rozvoja slovenskej vojvodinskej kultúry.
   
  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
  V Novom Sade, 27. apríla 2009
 • Orbán je za autonómiu pre Maďarov v susedných krajinách

  Orbán je za autonómiu pre Maďarov v susedných krajinách
   
  BUDAPEŠŤ -MTI – „Je povinnosťou Maďarska, aby podporovalo snahy etnických Maďarov žijúcich v susedných krajinách o autonómiu.“ Vyhlásil líder opozičnej strany FIDESZ Viktor Orbán na zasadaní Rady pre autonómiu Maďarov v Karpatskej kotline. Podľa neho je v záujme Maďarska, aby ukončilo obdobie zanedbávania etnických Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline. "Dobrou správou je, že to už nebude dlho trvať, lebo zmeny sa začali a dúfame, že vstúpia do platnosti," dodal Orbán.
   
  Orbán je už dlho zástancom dvojitého občianstva pre Maďarov žijúcich v zahraničí. Ako povedal ešte v marci, čoskoro nastanú zmeny a príde čas, keď sa bude parlament opäť zaoberať zákonom o štatúte etnických Maďarov. FIDESZ viedol kampaň za dvojité občianstvo zahraničných Maďarov aj počas referenda v decembri 2004, ktoré však nebolo úspešné.
   
  Viktor Orbán je v súčasnosti najpopulárnejším politikom v Maďarsku. Na rebríčku popularity, podľa výsledkov prieskumu maďarského inštitútu Szonda Ipsos, Orbán so 44 percentuálnymi bodmi vedie, a po ňom nasledujú prezident László Sólyom a predsedníčka parlamentu Katalin Sziliová.
   
  Podľa prieskumov verejnej mienky by FIDESZ zvíťazil v budúcoročných parlamentných voľbách.
 • Piaty ročník festivalu Nová dráma / New Drama 2009

  Piaty ročník festivalu Nová dráma / New Drama 2009
   
   nova drama
   
  O festivale prítomných novinárov na tlačovke informovali dve naše rodáčky: Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu a Maja Hriešik, koordinátorka sprievodných podujatí festivalu. V strede Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna.
   
 • METODICKÝ KURZ V MODRE

  METODICKÝ KURZ V MODRE
   
  kurz
   
  Krajanskí učitelia od 3. do 8.mája, absolvovali šesťdňový odborný metodický kurz, ktorý zorganizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského na pôde Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre – Harmónii.
   
  Z úhrnného počtu 26 krajanských učiteľov, zo Srbska sa na kurz dostalo 15 učiteľov základných a stredných škôl. Boli tu zastúpené školy z Hložian, Báčskeho Petrovca, Selenče, Padiny, Kovačice a Boľoviec.
   
 • OBDOBIE ALERGIE

  OBDOBIE ALERGIE
   
  Alergickou nádchou v súčasnosti trpí desaťnásobne viac ľudí ako pred sto rokmi - približne štvrtina populácie vyspelých krajín. Najpostihnutejšou je generácia mladých ľudí. Rizikovým faktorom každej alergie sú aj zdedené gény, rozhodujúcu úlohu však zohrala zmena životného štýlu a životného prostredia. Najčastejším spúšťačom sú kvitnúce stromy a kvety. Ľudovo známa „senná nádcha“ neskracuje život, môže ho však komplikovať a ak sa človek nelieči pod odborným dohľadom, môže byť vstupnou bránou k vážnejším ochoreniam, ako sú astma, zápal dutín, zápal ucha či polypy. Preto každý, kto máva problémy s dýchaním, často bojuje s nádchou či páliacimi a slziacimi očami, by si mal začať všímať, kedy sa tieto príznaky objavujú a zhoršujú. Pre človeka s alergickou nádchou je typický pocit neustáleho dráždenia, svrbenia a pálenia na slizniciach. Alergik často kýcha v salvách, teda aj desať až dvadsaťkrát za sebou a počuje svoje piskľavé dýchanie.
 • V Bratislave sa začal festival Nová dráma

  V Bratislave sa začal festival Nová dráma
   
  Bratislava 11. mája (TASR) – Vernisážou výstavy Človek divadla v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave sa začal festival Nová dráma, ktorý potrvá do 16. mája.
   
  Výstava prezentuje výber z tvorby Miodraga Tabačkyho, ktorý stál pri zrode modernej srbskej scénografie. Vyše sto farebných obrazov tvoria jeho scénografické návrhy i fotografie z divadelných predstavení. Vytvoril ich pre hry Hamlet, Othello, Sen noci svätojánskej, Tri sestry, Višňový sad, Don Juan, Bohéma, Eugen Onegin, Revízor, Labutie jazero a desiatky ďalších od svetoznámych aj juhoslovanských autorov.
   
 • 7 DIVOV SVETA

  7 DIVOV SVETA
   
  Vážení a milí krajania, Slováci žijúci v zahraničí, obraciam sa na Vás s prosbou o podporu pri propagovaní hlasovania prostredníctvom internetu v prospech nášho nádherného *Štrbského plesa*.
   
  Svojim hlasom môžete prispieť k tomu, aby Štrbské pleso bolo zaradene do prominentného zoznamu divov sveta. Za pomoc vopred srdečná vďaka! S krajanským pozdravom
   
  Dušan Klimo
   
  Internetové hlasovanie je na tejto stránke:
   
  http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees/
   
  Hlasovanie je veľmi jednoduché. Stačí 2 x zadať e-mailovú adresu, a potom už len udeliť svojich 7 hlasov jednotlivým prírodným divom sveta podľa vlastného uváženia. Následne obdržíte už len e-mail s linkom, na ktorý kliknete a je to!
   
  Aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
   
  http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking/ Od začiatku januára na webovej stránke
   
  www.new7wonders.com funguje hlasovanie, do ktorého zaradili aj tatranský klenot. Je na zozname 261 kandidátov, z ktorých najlepší sa v lete dostanú do semifinálovej skupiny 77 najväčších prírodných divov planéty. Preto neváhajte a hlasujte. Treba sa len zaregistrovať na spomínanej stránke. Štrbské pleso je dnes v kategórii rieky, jazerá a vodopády na 25. mieste, ale aby šlo ďalej, potrebuje dosiahnuť najhoršie 11. priečku.
   
  Okrem Štrbského plesa na zozname uvedených 261 kandidátov je aj Đavolja varoš zo Srbska, ktorá sa v kategórii jaskýň, kamenistých útvarov a dolín v tejto chvíli nachádza na prvom mieste.
   
  Hlasovanie sa uzatvára 7. júla.
 • Medzinárodné regionálne stretnutie podnikateľov Kovačica – Žilina 2009

  Medzinárodné regionálne stretnutie podnikateľov Kovačica – Žilina 2009
   
  Kovačická obec a Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina zo Slovenskej republiky po prvý raz organizujú Medzinárodné regionálne stretnutie podnikateľov Kovačica – Žilina 2009. Stretnutie má umožniť nadväzovanie kontaktov medzi hospodármi zo žilinského regiónu a našimi podnikateľmi .
   
 • Pred 64 rokmi - koniec 2. svetovej vojny

  Pred 64 rokmi - koniec 2. svetovej vojny
   
  9. mája si v Srbsku, ale aj niektorých iných krajinách, pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom a tiež aj Deň Európy. Na Slovensku a Česku si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenuli predvčerom.
   
  Časť Európy, ktorú oslobodili západní spojenci, si totiž Deň víťazstva pripomína 8. mája a vo východnom bloku na čele so ZSSR ho oslavovali až v súvislosti s oslobodením Prahy 9. mája. V Európe sa oficiálne vojna skončila kapituláciou Nemecka 8. mája 1945, celkom sa však skončila až 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska.
   
 • V OBECNEJ ORGANIZÁCII ČERVENÉHO KRÍŽA V PETROVCI UDELILI UZNANIA A ODMENY

  Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža
   
  V OBECNEJ ORGANIZÁCII ČERVENÉHO KRÍŽA V PETROVCI UDELILI UZNANIA A ODMENY
   
  8. mája si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň Červeného kríža. Urobili to aj členovia Obecnej organizácie Červeného kríža v Petrovci, ktorých na dnešnom stretnutí privítala predsedníčka organizácie Katarína Zorňanová. Po prečítaní referátu, v ktorom volontérka Nataša Litavská hovorila o prvej organizácii Červeného kríža - o jej založení, cieľoch a činnosti, ale i činnosti súčasných organizácií, predsedníčka sa zmienila o aktivitách ich organizácie. Vyzdvihla najmä dobrovoľné darcovstvo krvi a starostlivosť o starých a nevládnych, pričom poukázala aj na význam prevenčných prednášok z oblasti ochrany zdravia a chorôb závislosti. Pri tejto príležitosti pochválila aktivitu početných starších volontérok, ale i pomoc žiakov základných a stredných škôl. K úspešnej realizácii ich plánov v minulom roku prispeli i početní sponzori, ktorým Katarína Zorňanová vyjadrila vďaku aj verejne a udelila im ďakovné listy.
   
  V mene obce sa slova ujala i predstaviteľka obecnej správy Milina Labátová, ktorá povedala, že tunajšia obec veľmi vysoko hodnotí a cení prácu tak organizácie, ako i jednotlivcov a popriala im veľa úspechov aj dobudúcna. Ako je to už zvykom, volontérkam, ktoré sa do práce Červeného kríža zapojili vlani, nakoniec udelili bicykle. Zaslúžili si ich Mária Benková z Kulpína, Mária Francistyová z Hložian, Mária Vojinovićová z Petrovca a Nada Jerkovićová a Dragana Miljevićová z Maglića. Jednodňový výlet na Palić je však darčekom pre všetky volontérky a odchod realizujú 6. júna.
 • Na Slovenský národný dom v Starej Pazove prostriedky z Pokrajiny

  Na Slovenský národný dom v Starej Pazove prostriedky z Pokrajiny
   
  slovensky dom
   
  V Starej Pazove dnes podpísali zmluvu o udelení 3 miliónov dinárov na ukončenie adaptácie krovu Slovenského národného domu. Prostriedky zabezpečil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a nositeľom projektu je slovenský KUS hrdinu Janka Čmelíka.
 • Deň Európy

  Letmo

  Miroslav Demák:
       September
       (Rómeo a Júlia)

  Už je po všetkom
  Koľko je ešte pred nami

  Po prvom milovaní odpočívajú
  na mojej dlani Romeo a Júlia
  Krajina im tíško na viečka sadá
  Zo všetkých strán septembrové ráno
  padá na zrelé hrozná
  ...
  Vtedy sa nikomu nechce dnu
  a nikomu von Bývame zúfalo sami
  Asi mám preto Merkucia
  zo všetkých najväčšmi rád

  Už je po všetkom A toľko
  toľko je stále pred nami
  (úryvok)

   

  Posledné komentáre

  Posledné články