Archív
Filter
 • Deň školy - program

  Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci
   
  Deň školy - program
   
  Piatok 2.októbra 2009
  19.00 Prezentácia knihy Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 - 2009 a pripomínanie si jubileí Pavla Mučajiho, Samuela Speváka a Michala Cinkotského (slávnostná sieň gymnázia)
   
  Sobota 3.októbra 2009
  9.00 – 14.00 Športové a iné aktivity (areál školy)
  17.30 – 18.00 Príchod a vítanie hostí (Slovenské vojvodinské divadlo)
  18.00 – 19.30 Slávnostný program (veľká sieň SVD)
  20.00 Koktail - GJK
 • NACIONÁLNY FUTBALOVÝ DOM V STAREJ PAZOVE

  NACIONÁLNY FUTBALOVÝ DOM V STAREJ PAZOVE
  - bude jedným z najsúčasnejšie vybavených futbalových stredísk v Európe
   
  NACIONALNA KUĆA FUTBALA U STAROJ PAZOVI
  - biće jedan od najsavremenije opremljenih fudbalskih centara u Evropi
   
  Vo štvrtok, 1. októbra 2009 o 11:00 h v Starej Pazove usporiadajú slávnosť pri príležitosti začiatku prác na výstavbe Nacionálneho futbalového domu. Kladenia základného kameňa sa zúčastnia predstavitelia obce Stará Pazova, štátny predstavitelia, predstavitelia FIFE a UEFE, Futbalového zväzu Srbska ako aj predstavitelia športových klubov. Základný kameň položí ministerka športu a mládeže vo vláde Srbska Snežana Samardžićová – Markovićová.
   
  foto
   
 • „TURISTICKÝ KVET“ ZÍSKALA BÁČSKOPETROVSKÁ OBEC

  „TURISTICKÝ KVET“ ZÍSKALA BÁČSKOPETROVSKÁ OBEC
   
  foto
   
  Štátny tajomník pre turistiku Goran Petković včera, 27. septembra pri príležitosti Svetového dňa turistiky udelil cenu „Turistický kvet “ podnikom a jednotlivcom, ktorí v 13. kategóriách dali svoj prínos k rozvoju turistiky v Srbsku.
   
  Turistická organizácia obce Báčsky Petrovec získala túto významnú cenu za rozvoj dedinskej turistiky a afirmáciu lokálnych gastronomických výrobkov, zvykov a služieb.
   
 • SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

  90 rokov nášho gymnázia
   
  SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
   
  píše Samuel Boldocký
   
  prvy maturanti
   
  Časť IV. - obdobie rokov 1974 - 2000
   
  Pre školu sa časom stali príznačné mimotriedne a mimoškolké aktivity prispôsobené kultúrnym a iným potrebám prostredia. Tieto aktivity majú východiská v Žiackom samovzdelávajúcom krúžku Sládkovič, založenom už v r. 1925, (z ktorého vyrástli mnohí slovenskí kultúrni dejatelia a priam všetci významní spisovatelia slovenskej menšiny (a i neskoršie prírodovedné a kultúrno-umelecké kružky) a o ktorom bolo, pri príležitosti päťdesiatročnice jeho založenia usporiadené vedecké sympózium, z ktorého následne vyšla kniha Samovzdelávajúci krúžok Sládkovič, - Obzor, Nový Sad, 1976).
   
 • Estónci v Kysáči

  Estónci v Kysáči
   
  Za posledné tri roky, pokrajina Vojvodina ale aj vojvodinskí Slováci nadviazali a upevnili spoluprácu s Estónskom. Po dvoch návštevách Estóncov Selenče a Selenčanov Estónska, v tejto krajine vlani pobudli aj vojvodinskí novinári.
   
  Pod patronátom Zhromaždenia AP Vojvodiny a Strediska pre euroatlantické partnerstvo, estónski novinári v týchto dňoch precestovali Vojvodinu, zaujímajúc sa o všetky sféry života v takomto multietnickom spoločenstve. Medzi iným, včera /25.09.2009/ navštívili aj predškolskú ustanovizeň Radosno detinjstvo – oddelenie Lienka v Kysáči. Hostí v kysáčskej Lienke privítali riaditeľ PU Radosno detinjstvo dr. Borislav Samardžić, pedagogicko-psychologický tím predškolskej ustanovizne a vedúca oddelenia v Kysáči Mária Vršková.
   
 • Dedinou sa šíria chýry... XXI. Petrovský maratón

  Dedinou sa šíria chýry...
  XXI. Petrovský maratón
   
  V nedeľu 27. septembra 2008 v Báčskom Petrovci sa uskutoční XXI. Petrovský maratón. Už tradične v poslednú septembrovú nedeľu s heslom: Krokom, alebo behom za zdravím sa realizuje aj tento maratónsky beh. Každoročne sa ho zúčastňujú občania našej obce a cezpoľní účastníci všetkých vekových skupín, škôlkari, žiaci základných škôl, stredoškoláci, mládežníci, rekreanti a profesionáli.
   
  {mp3}Kuplet_-_Marafon{/mp3}
   
 • Alegória

  Alegória
   
  Čo: Performancia
  Kto: Divadelná skupina „Štúdio“ 
  Začiatok: 26. septembra, 20:00
  Koniec: 26. septembra, 21:20
  Kde: POZORIŠTE MLADIH, Nový Sad IGNJATA PAVLASA 8
   
  foto
   
  Divadelnú skupinu „Štúdio“ v roku 2007 založila skupina frekventantov hereckého kurzu Slovenského vojvodinského divadla. Dnes ona zoskupuje tvorcov rôznych médiových orientácií, príslušníkov niekoľkých národnostných spoločenstiev a zaoberá sa výskumom a edukáciou v oblasti nekonvenčného v audiovizuálnych umeniach.
   
 • Matičiarik

  Matičiarik
   
  V dňoch 17.-20. septembra2009 v Selenči pobudol detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice.
   
  foto
   
 • SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

  90 rokov nášho gymnázia
   
  SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
   
  píše Samuel Boldocký
   
  časť III. - obdobie rokov 1959 – 1974
   
  Obdobie 1959 – 1974 prináša škole určitú stabilizáciu a potom i vyvrcholenie úspešnej pôsobnosti gymnázia vo vyhranených rámcoch a osvedčených formách činnosti, prechod na kabinetový spôsob výučby a značné zveľadenie hmotnej základne školy, najmä pred oslavami päťdesiatročnice založenia gymnázia roku 1969 a v rokoch po ňom, keď bola v roku 1971 prevádzkovaná novovystavaná budova - pavilón pre prírodné vedy (v rámci ktorého je dnes inštalovaná i stála ornitologická výstava - ktorej exponáty (preparované vtáky) sú vo veľkej miere dielom žiakov, členov biologického krúžku ako i pamätná izba odbojového hnutia XIV. vojvodinskej (slovenskej) údernej brigády. V tomto období (šk.r. 1969/70) bola otvorená i prvá trieda so srbským vyučovacím jazykom.
   
  foto
   
 • Posvätenie chrámu Božieho v Dobanovciach

  Posvätenie chrámu Božieho v Dobanovciach
   
  V nedeľu, 20. septembra 2009 sa konala posviacka obnoveného chrámu Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Dobanovciach, ktorý je fíliou Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Boľovciach/SEAVC v Srbsku. Posviacku obnoveného chrámu vykonal dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Slávnostné služby Božie odbavoval v. p. Ján Vinkovič, senior sriemsky SEAVC za pomoci farárov Vladimíra Lovása zo Silbaša, Oliny Kolárovej zo Šídu a Vladislava Ivičiaka z Belehradu.
   
 • Občania Selenče sa svojich práv musia dožadovať petíciou!

  Občania Selenče sa svojich práv musia dožadovať petíciou!
   
  ...a petíciu s podpismy musia odovzdať Rade miestneho spoločenstva v Selenči. Smutné ale skutočné! Určite s tým nik nepočítal, keď volil predstaviteľov do orgánov, ktoré ho budú zastupovať. Žiadosť jedného občana na to nestačí a ani Štatút MS Selenča, v ktorom sa hovorí, že o otázkach, ktoré sa týkajú občanov sa ako jeden zo spôsobov rozhodovania uvádza aj Zhromaždenie občanov. V procese demokratizácie spoločnosti sa niekde vynechali (zabudli) občania. Kde sa stratil hlas občanov (ktorých sa všetci spamätajú v predvolebných aktivitách) treba zistiť. Treba si uvedomiť, že v spoločnosti ľudia nemajú iba povinnosti ale aj svoje práva, ktoré im zaisťuje už sama Ústava a že nikto nemá právo porušiť toto právo svojvoľne.
   
 • Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na konferencii v Bruseli

  Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na konferencii v Bruseli
   
  foto
   
  foto Diana Černáková
   
  Na základe pozvania veľvyslanca Slovenskej republiky pri Európskej únii p. Maroša Šefčoviča a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli sa predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová zúčastnila na konferencii Identita – Slovensko – Európa, ktorá sa na pôde Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii konala dňa 9.9.2009. Prednášateľmi na konferencii boli Jeho eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Ján Figeľ, člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu a kultúru a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vilma Prívarová sa vo svojej prednáške dotkla témy udržiavania národnej identity Slovákov vo svete, informovala o plnení úloh Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí zakotvených v zákone a o jeho prioritách do budúcnosti vyplývajúcich z vládou prijatej Koncepcie starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, ako aj o súčasnej migrácii v jej priamej väzbe na Európsku úniu, ktorá je v súčasnosti vystavená jednému z najväčších testov – ako sa dokáže postaviť výzve prisťahovalectva. Na konferencii, ktorú moderoval veľvyslanec SR pri Európskej únii M. Šefčovič, sa zúčastnil veľvyslanec SR v Belgicku Peter Sopko a zamestnanci všetkých troch slovenských zastúpení v Belgicku, zástupcovia Domu slovenských regiónov v Bruseli, slovenskí europoslanci, Slováci – zamestnanci európskych inštitúcií pracujúci v Bruseli, predstavitelia slovenských katolíckych misií z viacerých krajín a široké krajanské spoločenstvo. Po skončení konferencie sa uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec kardinál Jozef Tomko spolu s dôstojnými pánmi farármi, ktorí vedú slovenské katolícke misie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a v USA. Na záver svätej omše si predstavitelia slovenskej komunity a Slováci žijúci v Belgicku uctili predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí verejným poďakovaním jej osobne a úradu za všetku pomoc, ktorej sa im dostáva zo Slovenskej republiky prostredníctvom obetavej práce, ústretovosti a podpore zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • NA BAŇU KLOPAJÚ

  NA BAŇU KLOPAJÚ
   
  2. medzinárodný detský folklórny festival
   
  Festival sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 9. 9. – 13. 9. 2009 Účinkovali na ňom detské súbory zo Slovenska ale aj z Poľska, Fínska, Ukrajiny a Srbska. Našu krajinu zastupoval Detský folklórny súbor Bažalička z Kulpína pod vedením umeleckého vedúceho a choreografa Michala Čiliaka.
   
  foto
   
  Spoločná fotka na pamiatku. Bažalička, mladšia a staršia skupina v Banskej Bystrici
   
 • Mimo Slovenska žije vyše 2 milióny ľudí slovenského pôvodu

  Mimo Slovenska žije vyše 2 milióny ľudí slovenského pôvodu
   
  Odhaduje sa, že mimo hraníc SR pôsobia viac ako dva milióny osôb slovenského pôvodu. Uplynulý rok nepriniesol výraznejšie zmeny v počtoch Slovákov žijúcich v zahraničí, avšak v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa Slováci začali vracať z niektorých krajín do vlasti. Uvádza sa to v správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní.
   
 • Predvstupové fondy EÚ

  Predvstupové fondy EÚ
   
  Projekt “Bačka Topola Business Network pre regionálny rozvoj vo Vojvodine” má prispieť k rozvoju podnikania v pokrajine s využívaním finančných a nefinančných podporných mechanizmov EÚ. Realizácia uvedeného jedinečného srbsko-slovenského projektu sa začala v decembri 2008 a na ňom spolupracuje miestna štátna správa obce Báčska Topola a súkromná poradenská spoločnosť Octigon, a.s. zo Slovenska.
   
 • NOSTALGICKÉ SPOMIENKY NA LETO

  Sme uprostred septembra, škola sa začala a zostávajú nám
   
  NOSTALGICKÉ SPOMIENKY NA LETO
   
  ...A medzi tie najintenzívnejšie, u mladšej generácie zaiste patrí aj KULPIN FEST a náš lokálny, obecný bend LUDE KRAWE.
   
  Ako to bolo na sklonku júla na kulpínskych futbalových ihriskách...

 • Herbárium prof. Andreja Volného

  250 rokov od narodenia v poradí druhého riaditeľa karloveckého gymnázia Andreja Volného
   
  Herbárium prof. Andreja Volného
   
  píše Viera Benková
   
  V roku 1794 do Sriemskych Karloviec prichádza za profesora a potom i riaditeľa tohto gymnázia Andrej Volný (Wolný), ktorý sa narodil roku 1759 v Banskej Štiavnici, na Slovensku. Tu v Karlovciach sa oženil so Zuzanou Záborský z Irigu, kde jej otec pôsobil ako dozorca v tamojšej továrni na výrobu hodvábu. Profesor Andrej Volný prichádza do Karloviec na pozvanie metropolitu Stevana Stratimirovića, kulpínského rodáka. Keďže Stevan Stratimirović študoval na Slovensku a poznal sa osobne aj so Štúrovcami a veľkým Štúrom vedel, že sú tamojší profesori –Slováci vhodní ako výpomoc na školách a alumneách pre pravoslávnych Srbov, lebo boli väčšinou evanjelickej viery, nežiadali od srbských žiakov aby konvertovali a zanechali pravoslávnu vieru ako to robili takmer všetci katolíci. Andrej Volný ešte za mladi utratil rodičov/najprv otca a potom i matku/ - túžbou mu bolo dostať sa na vysoké školy a študovať čo sa mu aj podarilo, zakončil prírodné vedy a antropológiu.
   
 • DNI ADAMA VEREŠA V STAREJ PAZOVE

  DNI ADAMA VEREŠA V STAREJ PAZOVE
   
  ktoré prebiehajú v dňoch 11. – 13. septembra sú venované prvému biskupovi Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi v Juhoslávii Adamovi Verešovi. V rámci tohto podujatia bola usporiadaná medzinárodná vedecká konferencia a v piatok o živote a diele nášho prvého najvyššieho evanjelického cirkevného hodnostára hovoril Mgr.Ondrej Peťkovský konsenior zo Slovenska a rodák kysáčsky.
   
  foto
   
  Na vedeckom sympóziu, ktoré zorganizoval miestny cirkevný zbor zo Starej Pazovy vedený duchovným pastierom Mgr. Igorom Feldym (prvý sprava) sa zúčastnil aj Mgr. Miloš Klátik, PhD – generálny biskup ECAV v Slovenskej republike (druhý sprava)
   
 • ADAM VEREŠ – MINULOSŤ A ODKAZ DO BUDÚCNOSTI

  ADAM VEREŠ – MINULOSŤ A ODKAZ DO BUDÚCNOSTI
  Adam Vereš – prošlost i poruka za budućnost.
   
  Najvýraznejšou osobnosťou v dejinách evanjelickej cirkvi a. v. na Dolnej zemi a potom v bývalej Juhoslávii (Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov , ako aj Juhoslovanského Kráľovstva ) bol nesporne biskup A d a m V e r e š.
   
  foto
   
  Ako znak vďaky a spomienky na biskupa Adama Vereša, ktorý pôsobil v Iloku, v Chorvátsku, v novom zriadenom námestí pred cirkevným domom, ktoré od roku 2002 nosí aj jeho meno, bola odkrytá bronzová bustu a na novo vybudovanom cirkevnom dome aj pamätná tabuľa. Bustu zhotovil umelec Stijepan Periškić z Báču.
   
 • CELÁ TÁ ROVINA

  CELÁ TÁ ROVINA
   
  СВА ТА РАВНИЦА
   
  V Kulpíne, v Dundjerskovom kaštieli sa nakrúca televízny seriálu „Celá tá rovina“.
   
  foto
   
  Podľa slov režiséra Miroslava Lekića: „táto kronika o zániku jednej rodiny je predovšetkým drámou, raz predstavená sentimentálne, inokedy s nádychom čierneho humoru a niekedy upomínajúc gotický triler o rodinnej kliatbe.
   
  Scenár pre tento seriál je urobený na podklade autentických historických svedectiev. Seriál sleduje osudy bratov Jagodićovcov, ktorí na začiatku 20. storočia žijú na svojom bohatom a rozsiahlom majetku v Banáte. Ako dediči chýrečných srbských grófov, lojálni Rakúsko-uhorskej monarchii, mali rozhodujúci vplyv na historické, kultúrne a hospodárske tvarovanie dnešnej Vojvodiny. Aj keď ich snahy boli usmernené na predĺženie rodinnej vetvy, avšak predčasná smrť označí zánik niekdajšej vplyvnej vojenskej rodiny.
   
 • Výzva na konferenciu

  logo
   
  V Novom Sade, 08. 09. 2009
  Číslo: 01 – 206
   
  Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v sobotu 14. novembra 2009 v Novom Sade usporiadajú V. muzikologickú konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 60. výročia Novosadského rozhlasu.
   
 • SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

  90 rokov nášho gymnázia
   
  SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
   
  píše Samuel Boldocký
   
  časť II. - obdobie rokov 1924 – 1959
   
  Obdobie rokov 1924 – 1927 bolo poznačené rastom gymnaziálneho života. Dokončená bola budova gymnázia a v novej telocvični (1923) namontované bolo i skladacie javisko pre kultúrne podujatia, roku 1925 bol založený významný Žiacky samovzdelávajúci krúžok Sládkovič, rozvinuli sa knižnice a kabinety školy a sadili sa i povestné symbolické lipky, dnes už košaté lipy, ktoré krášlia gymnaziálne nádvorie a pod.
   
  foto
   
 • Zábavný večierok v Selenči

  Zábavný večierok v Selenči
   
  V nedeľu večer 6. septembra, v Dome kultúry v Selenči bol Zábavný večierok. Organizáciu večierka mali na starosti členovia KUS Ján Kollár a Daniela Keslerová a Vladimír Kováč, ktorí sú zamestnaní v KUS- e v rámci programu Ministerstva ekonomiky a regionálneho rozvoja „Prvá šanca“.
   
  foto
   
 • Kulpínska mozaika VII

  Kulpínska mozaika VII
   
  ...Veľmi milujem kraj, kde sa môj otec, Michal Harminc narodil ešte v roku 1894 a kde som ako dieťa prežila veľa pekných chvíľ a spoznala veľa dobrých ľudí...
   
  Na Vidovej čárde
   
  foto
   
  V Pešti som chodila bosá len do postele a na kúpalisku, ale v Kulpíne sme veselo čatanguvali po horúcom prachu ciest, ale aj v garádoch, ak ich príval dažďa naplnil. Ledva sme čakali, kým po búrke vykukne slnko a hajde! Behali sme, fŕkali, výskali a niekedy aj poriadne zrevali, ak sa v jarku našlo aj sklíčko.
   
 • 30. ILOCKÉ LETO

  30. ILOCKÉ LETO
   
  foto
   
  V nedeľu 30. augusta 2009. v Iloku v Chorvátsku sa usporiadal záverečný program Ilockého leta 2009. Organizátorom podujatia bol Miestny obor Matice slovenskej a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra z Iloku.
   
 • Dni zahraničných Slovákov na výstave Agrokomplex v Nitre

  Dni zahraničných Slovákov na výstave Agrokomplex v Nitre
   
  V rámci Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá tradične prebieha koncom augusta v Nitre v Slovenskej republike sa v dňoch 22. a 23. augusta uskutočnil už tretí ročník Dní zahraničných Slovákov. Na tomto dvojdňovom odbornom a kultúrnom podujatí sa zúčastnilo takmer 80 zahraničných hostí z Česka, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Tradične najpočetnejšie boli zastúpení Slováci zo Srbska.
   
 • DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V RIJEKE

  DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V RIJEKE
   
  Slovenský Kultúrno-osvetový spolok Erdevík z Erdevíka sa v dňoch 3. – 6. septembra v Rijeke v Chorvátsku zúčastňuje na podujatí Dni slovenskej kultúry. Organizátorom tohto kultúrneho podujatia je tamojšia Matica slovenská.
   
  MS Rijeka založili v roku 1994 a má 65 členov. V rámci tejto Matice je činný spevácky a folklórny súbor "Slovenka".
   
 • Výstava Zuzany Vereskej

   Výstava Zuzany Vereskej
   
  foto
   
  Pokrajinský tajomník pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin včera v podvečerných hodinách v aule budovy Výkonnej rady Vojvodiny otvoril výstavu obrazov známej kovačickej insitnej maliarky Zuzany Vereskej. Pri tejto príležitosti sa pochvalne zmienil o autorkynom diele a hovoril aj o programe Výkonnej rady Vojvodiny pod názvom “Rok vidieckych žien”. Program vznikol v rámci rovnomenného globálneho projektu Spojených národov a to s cieľom zviditeľniť, afirmovať a promovať tvorbu žien v rurálnom prostredí na celej planéte.
   
 • SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009

  Začal sa nový školský rok v ktorom si pripomenieme 90 rokov nášho gymnázia
   
  SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V PETROVCI 1919 – 2009
   
  píše Samuel Boldocký
   
  Vo viacerých súvislostiach jedinečné, Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci (v súčasnosti – od r. 1997 - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom) oslavuje v tomto roku (2009) 90 rokov svojho úspešného pôsobenia. Založené v r. 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov a stalo sa jednou z ich najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní, ktorá v mnohých súvislostiach postupne prerástla nielen lokálne a menšinové ale i pokrajinské, republikové a štátne rámce.
   
  foto
   
 • Koniec letných prázdnín a zábav

  Škola volá
   
  Koniec letných prázdnín a zábav
   
  V stredu 26.augusta, teda dva dni po Bartolomejovi - dokedy podľa ľudových múdrostí melóny chutia - evanjelická mládež v Selenči pre deti zorganizovala Melónovú zábavu.
   
  foto
   
 • EXPERIMENT GRÉCKA REPUBLIKA

  Na dnešný deň pred 60. rokmi - začiatok rozpadu gréckej komúny v Maglići
   
  EXPERIMENT GRÉCKA REPUBLIKA
   
  Pred 60. rokmi Kulpín, Báčsky Petrovec, Silbaš... hraničili s Gréckom. AKO?
   
  Počas tereziánskej kolonizácie, teda približne v tom období keď na tieto priestory prichádzali aj Slováci ( alebo trochu neskôr), presnejšie od roku 1786 priestor dnešného Magliću, ktorý bol pustatinou, osídľovali Nemci a osadu pomenovali Bulkes. V roku 1900 Bulkes už mal 3000 obyvateľov. Túto svoju osadu a svoje príbytky Nemci však museli opustiť spolu s odchodom nemeckých okupačných vojsk na konci druhej svetovej vojny. Tí, čo to neurobili boli prinútení odísť alebo boli prepravení do juhoslovanských koncentračných táborov. Za nimi zostali prázdne dobre vybavené domy. Ešte aj dnes v strede Magliću, ako pamätník týchto čias, sa vzpína nemecký evanjelický kostol a o niekdajších nemeckých obyvateľoch svedčí aj nemecký cintorín.
   
 • 13. VÝTVARNÁ KOLÓNIA MÚZEA VOJVODINY

  13. VÝTVARNÁ KOLÓNIA MÚZEA VOJVODINY
   
  13. LIKOVNA KOLONIJA MUZEJA VOJVODINE
   
  V piatok 28. augusta v podvečerných hodinách v priestoroch Dunđerskovho kaštieľa v Kulpíne bola vernisáž 13. výtvarnej kolónie Múzea Vojvodiny.
   
  foto
   
 • Správa zo zasadnutia podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM

  Správa zo zasadnutia podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM
   
  V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 25. augusta t.r. prebiehalo zasadnutie podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová podala správu o finančných prostriedkach, ktorými Rada podľa Plánu a programu na rok 2009 podporila Slovenské národné slávnosti. Národný sviatok vojvodinských Slovákov naša inštitúcia podporila vo výške takmer 400 tisíc dinárov. O financiách sa rokovolo aj v druhom bode, v ktorom bola ozrejmená finančná správa NRSNM. Prítomní členovia uzavreli, že NRSNM hospodári pozitívne a všetky výbory realizujú akcie podľa plánu a programu. Pripomíname, že NRSNM, ako aj všetky ostatné národnostné rady, nemá definovaný rozpočet na rok 2009, keďže Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva RS a Výkonná rada APV nezaslali žiaden písaný dokument o výške finančných prostriedkov, ktoré určili na financovanie tejto inštitúcie. Predsedníčka Tomanová-Makanová informovala aj o tom, že sa NRSNM plánuje do konca septembra presťahovať do nových, reprezentatívnych priestorov – na 4. poschodie budovy, v ktorej aj v súčasnosti sídli, čím sa získajú lepšie podmienky pre činnosť. V tomto zmysle bola podaná aj správa o novej systematizácii NRSNM, keď slovenská národnostná rada v septembri zamestná tajomníka Rady. Prítomní podpredsedovia (Vladimír Valent a Zuzana Lenhartová) a predsedovia výborov (Svetlana Zolňanová, Miroslav Mikľan, Zlatko Šimák, Samuel Žiak a Pavel Zima) s predsedníčkou prerokovali aj návrh zákona o národnostných radách, ktorý na rokovacom programe Zhromaždenia Republiky Srbsko bude koncom augusta. Jeho prípadné dlhoočakávané schválenie bude znamenať voľby vo všetkých národnostných radách, ktoré možno očakávať začiatkom roku 2010. Na tomto zasadnutí určili aj predbežný termín 35. zasadnutia NRSNM – 15. september t.r.
   
  Zdroj: www.rada.org.rs
 • 14. PETROVSKÉ DNI DIVADELNÉ

  14. PETROVSKÉ DNI DIVADELNÉ
   
  PIATOK, 4. sept. 2009
   
  20:30 h, SVD
   
  MANŽELSKÉ HRY - 14. premiéra
  • Matjaž Zupančič
  • Réžia: Michal Babiak
  foto
   
  Osoby a obsadenia
  • Bernard: Michal Čiliak
  • Sonja: Jaňa Urbančeková-Fejzulahi
  • Vera: Anna Chrťanová-Leskovac
  • Ivan: Ivan Sabolčki
   
 • EYBL – Mládežnícke združenie

  EYBL – Mládežnícke združenie
   
   
  foto
   
  Letné aktivity združenia sa skončili v minulý víkend nočným turnajom na betóne.
   
  Od 1. septembra sa začne so zápisom nových členov, takže vyzývajú záujemcov, aby sa hlásili v klube vo Vrbare v Petrovci. Plánujú začať i s písaním nových projektov. Členstvo v združení nezaväzuje zúčastňovať sa v ekologických akciách. Klub môžu používať všetci členovia združenia na rôzne aktivity, narodeninové párty, rozlúčkové večierky, hranie stolného tenisu a iných spoločenských hier, používanie internetu, pozeranie filmov na video bime a iné...
   
 • Daniel PIXIADES

  Daniel PIXIADES
   
  Daniel Pixiades prednedávnom od svojej manželky Smiljany k 78. narodeninám do daru dostal webovú stranku : www.cikadanko.com
   
  foto
   
  Daniel Pixiades, slovenský, čiernohorský a chorvátsky emigrantský básnik sa narodil 5. júla 1931 v Kysáči. Učiteľskú školu absolvoval v roku 1950 v Sombore. Ako učiteľ pôsobil v osadách Seleuš, Veliko Gradište, Kulpín, Sriemske Karlovce, Stari Bar a Sutomore v Čiernej Hore. Koncom roku 1974 s rodinou sa presťahoval do Kanady, kde bol najprv spolupracovníkom a neskôr i redaktorom juhoslovanských novín Naše novine. Žije v meste Thunder Bay v provincii Ontario.
   
 • K VÝROČIU ĽUDOVÍTA MIČÁTKA

   K VÝROČIU ĽUDOVÍTA MIČÁTKA
   
  135. výročie narodenia
   
  24. augusta 1874 v Kysáči sa narodil Dr. Ľudovít Mičátek, advokát a šéfredaktor časopisu Dolnozemský Slovák
   
  V roku 1902 Ľudovít Mičátek a Miloš Krno začali vydávať v Novom Sade časopis Dolnozemský Slovák. V tom čase dolnozemskí Slováci žili v jednom štátnom útvare so Slovákmi na Slovensku. Cieľom jeho vydavateľov bolo predovšetkým politicky zjednotiť dolnozemských Slovákov v zápase proti násilnej maďarizácii.
   
 • Kulpínska mozaika VI

  Kulpínska mozaika VI
   
  ...Veľmi milujem kraj, kde sa môj otec, Michal Harminc narodil ešte v roku 1894 a kde som ako dieťa prežila veľa pekných chvíľ a spoznala veľa dobrých ľudí...
   
  Munkáši
   
  pohladnica
   
  Ktože sa v časoch vojny skrýval za týmto pomenovaním?
   
 • Pokračuje spolupráca medzi Selenčou a estónskou hudobnou školou

  Pokračuje spolupráca medzi Selenčou a estónskou hudobnou školou
   
  Včera 21. augusta do Selenče pricestoval osemnásťčlenný hosťujúci súbor z Estónska.
   
  foto
   
   
 • Čib-Čelarevo

  Čib-Čelarevo
   
  Rada Miestneho spoločenstva Čeláreva ešte skôr odsúhlasila požiadavku Vlasteneckého združenia Nemcov o postavení pamätnej tabule na počesť nemeckých obyvateľov, ktorí osídlili túto osadu ešte ďalekého roku 1801.
   
  Pamätná tabuľa má upomínať na obyvateľov tejto osady, žijúcich v Číbe, čiže v dnešnom Čeláreve do roku 1945 a postavená bude na nemeckom cintoríne, ktorý je súčasťou miestneho cintorína v Čeláreve. Práce by mali byť ukončené do septembra, keď 55 Nemcov, niekdajších obyvateľov Číbu prichádza na návštevu svojho rodiska.
   

 • 36. Gemerský folklórny festival Rejdová 2009

  36. Gemerský folklórny festival Rejdová 2009
  28.-29. augusta 2009
   
  pozvanka
   
  Gemerský folklórny festival Rejdová je najväčším podujatím v okrese Rožňava a okolí so zámerom prezentovať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru horného Gemera.
  Okrem domácich súborov, na tohtoročnom festivale vystúpi aj folklórny súbor Šafárik z Nového Sadu ako aj ženská spevácka skupina "Sláviky" a orchester "Rosička" z Kovačice.
   
 • Manželské hry

  V SVD 4. septembra 2009 premiéra komédie Matjaža Zupančiča“ Igra s pari", čiže
   
  Manželské hry
   
  Preklad a réžia: Michal Babiak
  Hrajú: Michal Čiliak, Jaňa Urbančeková – Fejzulahiová, Anna Chrťanová – Leskovac a Ivan Sabolčki
  Matjaž Zupančič (1959) patrí medzi najvýznamnejších súčasných slovinských dramatikov a prozaikov.
   
 • Prezident SR prijal účastníkov Letnej školy žurnalistiky pre krajanov

  Prezident SR prijal účastníkov Letnej školy žurnalistiky pre krajanov
   
  Prezident SR Ivan Gašparovič 11.08.2009 prijal v Prezidentskom paláci účastníkov Letnej školy žurnalistiky, ktorú už siedmy rok organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
   
  foto
   
  Prezident SR Ivan Gašparovič prijal účastníkov Letnej školy žurnalistiky pre krajanov
   
 • Otvorený list‚ NRSNM a prax

  Office:                                                                             Private:
  Dr. ing. Vladimir VALENT, Full professor, retired            Vladimír VALENT
  Faculty of Technology and Metallurgy                                 Toše Jovanovića 20, 11030 BEOGRAD 8
  (Serbia)
  POB 3503, Karnegijeva 4, 11120 BEOGRAD (Serbia)          mobile: ++381(0)643502799
  phone/fax: ++381(0)11 3370425;++381(0)113370429         e-mail: valent@tmf.bg.ac.rs;
  v.valent2008@gmail.com
  WEB: http://www.tmf.bg.ac.rs; http://www.bcproject.org
   
  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Nový Sad
  Dr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, Novi Sad
  Členovia NRSNM, Srbsko
  Predsedníctvo Matice slovenskej v Juhoslávii, Báč. Petrovec
  SEAVC, Biskupský úrad a kňazi SEAVC, Nový Sad
  Mgr. Marian Dej, dekán Rímskokatolíckej cirkvi, Selenča
  Šéfredaktori a novinári slovenských médií v Srbsku
  Priatelia,
   
  Vec: Otvorený list‚ NRSNM a prax
   
  Zložitosť spoločenského života si vyžaduje cieľavedomú prácu a preto si dovolím opätovne poukázať na moje chápanie a správanie sa v súvislosti so životom slovenského ale nielen slovenského etnika v Republike Srbsko. Pozornosť upriamujem na idey a už zachodenú prax jednej z významných a dôležitých spoločenských inštitúcií Slovákov v našej krajine: Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM).
   
 • HLOŽIANSKY DEŇ ZELENINY

  HLOŽIANSKY DEŇ ZELENINY
   
  Združenie poľnohospodárskych občanov z Hložian dnes zorganizovalo prvý poľnohospodársky veľtrh pod názvom Deň zeleniny. Organizátor tento veľtrh koncipoval ako predajnú výstavu zeleniny a na ňom sa mala promovať „hložianska babura“, podľa ktorej sa táto naša osada stala známou aj mimo Vojvodiny . Pre milovníkov kotlíkového varenia sa usporiadala súťaž vo varení kotlíkovej fazule. Okrem zeleninársko-kulinárskej časti, prichystal sa aj bohatý kultúrno – zábavný program. Na ňom sa mali zúčastniť aj hostia zo Slovenska . Podujatie pod názvom Deň zeleniny by sa malo stať tradičným.
   
 • Kulpínska mozaika V

  Kulpínska mozaika V
   
  ...Veľmi milujem kraj, kde sa môj otec, Michal Harminc narodil ešte v roku 1894 a kde som ako dieťa prežila veľa pekných chvíľ a spoznala veľa dobrých ľudí...

  Na doline
   
  foto
   
  Michal Hasík
   
  Veľmi ľahko by som vedela načrtnúť plán dávneho Kulpína, len si vôbec nepamätám názvy ulíc. V spomienkach sa orientujem len podľa niektorého bodu, alebo krčmy – hoci som nechodila do nich, len vedľa nich.
   
 • Slovensko prispeje na gymnázium v Petrovci

  Slovensko prispeje na gymnázium v Petrovci
  Slovačka će pomoći gimnaziji u Petrovcu
   
  Uchovávanie tradícií a jazyka, ako aj rozvíjanie kultúry Slovákov v Srbsku ocenil počas víkendových Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci vicepremiér slovenskej vlády Dušan Čaplovič.
   
  foto
   
 • OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

  OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
  ZNAČAJNE LIČNOSTI NAUKE I TEHNIKE SLOVAČKE
   
  Slávnostné otvorenie výstavy "Osobnosti vedy a techniky na Slovensku", sa uskutoční dňa 12. augusta o 19:00 v Múzeu vedy a techniky v Belehrade SANU Đure Jakšića 2, Beograd
   
  pozvanka
   
  Autori výstavy: Eugen Labanič, Ondrej P

  urad

  Letmo

  Ján Myjavec (1909 – 1985)

  Pôjdeme

  Nad riekou širokou
  brezy sa klonia
  v hladinu neskalenú.
  A ktosi v diaľke
  piesňou divokou
  objíma žírne polia.
  ...
  Vzduchom už vibrujú
  záchvevy leta,
  v rozpuku krás
  ktosi nás volá.
  Pôjdeme, priateľu,
  veď je už čas.

   

  Posledné komentáre

  Posledné články