Archív
Filter
 • Nové retardéry v Kulpíne

  Spomaľovací prah (iné názvy: retardér, ležiaci policajt, srbsky ležeći policajac, chorvátsky aj uspornik...) je umelo zvýšené miesto na pozemnej komunikácii, ktorého cieľom je donútiť vodiča vozidla k pomalej jazde. Priečne spomaľovacie prahy sa používajú na komunikáciách v obytných štvrtiach, najmä v blízkosti škôl či priechodov pre chodcov. V Kulpíne sú spomaľovacie prahy urobené nie iba v blízkosti školy, ale aj na vstupoch, či výjazdoch z dediny. Lokálne vedenie tak rozhodlo pred niekoľkými rokmi, po ťažkých dopravných nehodách, ktoré sa stali v dedine a v ktorých z dôvodu rýchlej jazdy hlavnou ulicou, uhaslo viac mladých životov. Avšak, vtedy postavené retardéry boli vysoké a úzke, čo zrejme nezodpovedalo predpisom. Na novej vozovke, ktorú v Kulpíne práve dokončujú, spomaľovacie prahy sú omnoho širšie, takže priechod cez ne nebude tak výrazne zvyšovať opotrebenie vozidiel.

 • Lazar Veľký, Dunđerski!

  Monodrámu o Lazarovi Dunđerskom bude režírovať Ľuboslav Majera a úlohu Lazara stvárni Miodrag Petrović, zaslúžilý činoherec Srbského národného divadla z Nového Sadu. „Ľuboslav Majera je niekdajší profesor Akadémie umení v Novom Sade, bývalý umelecký riaditeľ divadla Tošu Jovanovića zo Zreňaninu, dnes aktívny profesor na Katedre pre dramaturgiu, réžiu i teatrológiu na Fakulte činoherných umení v Banskej Bystrici /Slovensko/. Je laureátom početných cien pre réžiu tak v srbských ako aj slovenských predstaveniach, ako aj početných uznaní pre televíznu, rozhlasovú a divadelnú tvorbu... Jedným slovom, iba niekomu s takou skúsenosťou, vedomosťami a imagináciou som mohol zveriť réžiu predstavenia o veľkom Lazarovi Dunđerskom." Uvádza autor monodrámy, námestník správcu pre programové aktivity Srbského národného divadla z Nového Sadu Zoran Subotički.

 • Predstavená Pehavá hruška

  Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku (MSS) v edícii Matičné súzvuky začiatkom roka vyšla kniha pre deti Pehavá hruška zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Včera večer túto publikáciu s podtitulom Výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska predstavili v matičnom ústredí v Petrovci. Po uvítacích slovách Jána Brtku, predsedu MSS, o knihe, ako aj o dlhoročnej plodnej spolupráci jej zostavovateliek, hovorila publicistka Katarína Pucovská a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. Viera Benková ozrejmila význam zhrnutia ženskej súčasnej tvorby a nádejní malí recitátori predniesli básne z tejto knižky. Na večierku nechýbali ani hudobné čísla.

 • Deň otvorených dverí petrovského gymnázia

  „Neúnavnou prácou a s veľkým nadšením žiaci gymnázia dosahovali a dosahujú najvyššie ocenenia na mnohých olympiádach a súťaženiach vo vojvodinských, republikových a medzinárodných rámcoch. Spevom, tancom, hovoreným a písaným slovom, športovými a bádateľskými aktivitami petrovskí gymnazisti dávno prekročili hranice štátu a sú pýchou a emblémom bezmála storočného petrovského gymnázia. Otváraním nových vzdelávacích profilov a výučbou v dobre vybavených kabinetoch, toto naše gymnázium, ktoré na budúci rok oslávi sté narodeniny, drží krok s dobou aj v 21. storočí. Kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom pozýva všetkých priateľov školy a zvlášť budúcich stredoškolákov využiť na sobotu 21. apríla 2018 od 9,00-17,00h Deň otvorených dverí a presvedčiť sa o vysokých štandardoch tejto školy.

 • Pokrajinský premiér navštívil Báčskopetrovskú obec

  Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović 13. apríla 2018 navštívil Obec Báčsky Petrovec, kde si obzrel dokončovacie práce na obnove a posilnení cesty medzi Petrovcom a Kulpínom. Práce stáli celkovo 97 miliónov dinárov, z čoho prostredníctvom konkurzu z pokrajinskej pokladnice bolo poskytnutých 90,6 milióna, zatiaľ čo Obec vyčlenila 6,4 miliónov dinárov. Igor Mirović spolu s predsedom Obce Srđanom Simićom a riaditeľom kapitálových investícií Nedeljkom Kovačevićom v piatok navštívil aj základnú školu Jána Čajaka, kde pokrajina financovala výmenu vonkajších okien na prvom poschodí školskej budovy. Na tie účely bolo vyčlenených 8,9 miliónmi dinárov a Obec investovala milión dinárov.

 • Prvých 25 rokov Rádio Slovakia International

  Hneď po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993 Slovenský rozhlas začal pre zahraničie vysielať program Rádio Slovakia International (RSI). Najprv to bolo iba po slovensky, onedlho aj v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a neskôr i v španielskom jazyku. Ústredná oslava štvrťstoročia pôsobenia RSI prebiehala 12. apríla 2018 v Štúdiu 5 Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prostredníctvom videopozdravu jubilujúcemu rozhlasovému kolektívu zaželal úspešné ďalšie roky vysielania prezident SR Andrej Kiska a slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Okrem známych slovenských mien: moderátorka Alena Heribanová, spevák Marcel Palonder a umelecký súbor Lúčnica, program zmesou slovenských piesní z Vojvodiny ozvláštnila aj Katarína Mosnáková Bagľašová.

 • Len taký „obyčajný" život Jána Pešku (1912 – 2012)

  píše Ján Kulík z Austrálie

  Do Austrálie neprišli všetko len mladí ľudia. Bol tu aj celý rad už šedinami poznačených Slovákov. Na tej neustálej ceste k juhu, nasledovali si deti a tak medzi nami sme mali aj zopár bývalých legionárov Československa a aj mnoho bývalých partizánov Juhoslávie. Posledný legionár nás opustil len nedávno. Aj rady partizánov sa poriadne prerieďujú, vlastne sotva už niekto z nich žije. Odchádzajú na večný odpočinok.

 • Medzinárodná výstava kaligrafie 2018

  Združenie občanov Kultúra cyriliky z Belehradu už niekoľko rokov organizuje výstavy kaligrafie a typografických písmen a azbuky ako aj grafického dizajnu. Povolávajú preto kaligrafov, členov umeleckých združení a slobodných umelcov, aby sa zúčastnili na výstave, ktorá bude v júny 2018 v Múzeu úžitkových umení v Belehrade. Kaligrafie majú predstavovať národný jazyk a písmo. Jeden autor môže zaslať najviac tri práce v pdf formáte, v rozlíšení 300 dpi pre veľkosť fotografie 50x70 cm a to najneskoršie do 10. mája 2018. Predsedom združenia Kultúra cyriliky je Ivan Stratimirović, potomok rodiny, ktorá založila súčasný Kulpín.

 • Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34

  Takmer 400 stranová vedecká ročenka Slováci v zahraničí vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej už po 34. krát. Recenzne ročenku posúdili doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. a PhDr. Peter Mulík, PhD. Zostavovateľsky sa pod ňou podpísali Gabriela Hamranová a Zuzana Pavelcová.

 • XXI. Festival Aničky Jurkovičovej

  Tento medzinárodný festival ochotníckeho divadla sa organizuje v Novom Meste nad Váhom a začal sa v sobotu 7. apríla literárno-hudobnou kompozíciou pomenovanou Slavimo slavno Slaveni, venovanou 1155. výročiu príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie dnešného Slovenska. Pred slávnostným otvorením súťažnej časti podujatia udelili ocenenie Kvet Tálie Elene Petrovickej a ako prvé vystúpilo Záhorácke divadlo zo Senice s predlohou W. Skakespeara Svätojánske drimoty. Dnes boli na programe tri predstavenia a zajtra bude nasledovať ešte jedno. Na tohtoročnom festivale, ktorý prebieha v Mestskom kultúrnom stredisku a končí sa zajtra, vystupujú aj kysáčski a kovačickí divadelníci.

 • Samostatná výstava obrazov Milana Súdiho

  Výstavu olejomalieb akademického maliara Milana Súdiho slávnostne otvorili včera večer v Galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci. Prítomných privítala Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzea a o výstave hovoril kurátor Vladimír Valentík, ktorý výstavu pripravil v spolupráci s Galériou SND z Kysáča a jej predsedom Michalom Madackým. Výstava pozostáva z 30 obrazov namaľovaných v poslednom období, prevažne za posledné dva roky. Otvoril ju akademický maliar Pavel Čáni, ktorý si predtým kamarátsky podebatoval s Milanom Súdim o tajomstvách inšpirácie. Otvárací program hudobne dotvoril Samuel Kováč s dcérou Ivetou, ktorá krásnym prednesom a zvláštnou farbou hlasu ešte viac ozvláštnila obrazovú farebnosť priestoru. Výstava potrvá do 27. apríla 2018.

 • DIDA 2018

  Motto Festivalu DIDA 2018 Nie každý vojak pušku nosí akoby nám chcelo napovedať, že existujú aj divadelní „vojaci", ktorí pušku nenosia, ale úspešne bojujú vysloveným slovom a hrou. Nie každý vojak pušku nosí je tiež názov románu Janka Čemana, ktorého meno nesie pivnické divadlo a ktorý síce vojakom bol, ale omnoho úspešnejšie bojoval slovom. Okrem hrou a slovom na Festivale DIDA v Pivnici najnovšie zabojovali aj výkresom a plagátom. Iniciátorom toho bola Andrea Merníková, predsedníčka Organizačného výboru festivalu DIDA 2018, ktorá pred tromi rokmi v rámci festivalu mala výstavu svojich výkresov, malieb a fotografií a vlani navrhla oceňovanie plagátov. Mottom tohtoročného pivnického festivalu mohlo teda byť aj: Na mladých svet zostáva. Iba 28-ročná predsedníčka organizačného výboru úspešne všetko zorganizovala.

 • Posolstvo patriarchu SPC

  „Všade beznádej, duša scvrknutá a zameraná na osobné snahy a túžby, ktoré pramenia zo samoľúbosti a cudzoty, čo vedie k duchovnej smrti a to má za následok bezcieľnosť a ľahostajnosť k večnej spáse," uviedol patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) Irinej vo svojom veľkonočnom Posolstve. Srbský patriarcha s arcibiskupmi SPC zablahoželal k Veľkej noci všetkým kresťanom, ktorí oslavujú tento sviatok podľa starého kalendára. Vo svojom Posolstve tiež uviedol, že dnes už neexistuje človek, či už bol veriaci alebo neveriaci, ktorý by aspoň na chvíľu nechcel pocítiť skutočnú radosti, ale tej radosti a pokoja nikde nieto.

 • Asfaltovanie cesty v Kulpíne

  Asfaltovanie hlavnej ulice v Kulpíne v posledných dňoch sťažovalo dopravu v celej osade. Zajtra sa začínajú pravoslávne veľkonočné sviatky, takže práce budú prerušené. Pokračovať sa bude na pondelok 9. apríla, keď sa začne najprv s plátaním dier na úseku od mosta cez kanál DTD a po Petrovec. Tieto práce by sa mali ukončiť za tri dni. Podľa informácie, ktorú nám sprostredkovali z obecného úradu, vo štvrtok 12. apríla by sa mala vylievať nosná asfaltová vrstva a kvôli tomu bude premávka úplne PRERUŠENÁ. V ten deň teda do Petrovca sa budeme môcť dostať iba pešo alebo bicyklom.

 • Maglovskov dom s novou strechou

  Predvčerom to u Maglovskov bolo smutné-presmutné. Slzy v očiach a beznádej. Kam sa uchýliť, keď odrazu stratíš strechu nad hlavou. Včerajší deň už budil novú nádej. Od rána sa tam vrtko krútili, vynášali, odnášali, donášali, znášali... i známi i neznámi. Dnešná akcia pokrývania domu škridlou, keď sa okolo domu hemžilo množstvo ľudí, svedčila , že nie vždy platí latinská fráza Homo homini lupus. Ba naopak, „móba" ubezpečila, že človek človeku môže byť aj Človekom. Len si to treba zaslúžiť. Maglovskovci si to zaiste zaslúžili. V rekordnom čase, za dva dni... a na dome už stojí nová strecha. Čoskoro budú aj humanitárne koncerty a všetky trovy budú uhradené. Prvý bude v SVD v Petrovci 8. apríla o 20.h a druhý bude 22. apríla v kulpínskom dome kultúry. Ondrej Maglovský sa už teraz najsrdečnejšie poďakúva všetkým, čo v týchto ťažkých chvíľach boli s ním a jeho rodinou, už či priamo, alebo v myšlienkach, čo telefonovali, pomáhali, alebo pomoc núkali.

 • Veľká noc v Kulpíne 2018

  Veľká noc je v prvom rade veľký kresťanský sviatok. Predpoludňajšie slávnostné veľkonočné služby Božie sa niesli v znamení zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na popoludňajších bohoslužbách vystúpili najmladšie deti a na fare otvorili výstavu kraslíc. Potom sa už mohla začať aj tá vinárska kulpínska Veľká noc. Tradičné už 12. veľkonočné podujatie usporiadalo Združenie vinárov a vinohradníkov Kulpína a aj tohto roku do poľovníckeho spolku prilákalo početných návštevníkov. Okrem kvality vín, na ňom sa hodnotili aj slovenské klobásy. Na súťaž bolo prinesených 108 vzoriek vín a 80 vzoriek klobás. Po vyhlásení výsledkov a kratšom kultúrno-umeleckom programe nasledovala verejná degustácia.

 • Požiar v Kulpíne

  Správa o požiari sa bleskurýchle šírila dedinou. Keď sa rozchýrilo, že horí u Maglovskov, u Ondra Maglovského, maestra, prichádzali pomáhať nielen susedovci, ale aj tí spoza chotára. Veď, známeho virtuóza na harmonike poznajú všetci, a to nielen v Kulpíne. Napriek sláve maestro Maglovský vždy bol jednoduchý, skromný a vždy ochotný pomáhať. Preto má aj množstvo priateľov. Nikdy však nepotreboval veľa, len kúsok vlastného neba a krov nad hlavou... Ten mu však dnes, v čase keď sa autobusom s manželkou vracal z práce, zničil požiar. Po návrate domov, strechy už nebolo. Požiarnici ju hasili a susedovci zachraňovali veci z domu. Do neskorých nočných hodín prichádzali aj priatelia syna Paľka ponúkať pomoc. Kto bude mať zajtra čas, každá pomoc bude vzácna.

 • IN MEMORIAM – Ján Labáth (1926 – 2018)

  Zásvity v čase: ...zostala predstava studne, bez sochy a s vyvaleným zrubom, pri ceste... A zase nové chodenie v kruhu, ale ja už oň nestojím: nemám ani sily, ani vôle, ani času... Takto uvažoval v roku 2015 Ján Labáth, keď mu vyšla zbierka Zásvity v čase – prierez lyrikou. V roku 2016 jubilantovi Jánovi Labáthovi blahoželajúc k deväťdesiatym narodeninám Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, odovzdal uznanie za životné dielo a autorské výtlačky knihy Diaľky a iné, ktorú mu vydali na Slovensku. V roku 2017 Ján Labáth získal Cenu Ondreja Štefanka za literatúru.

 • Veľká noc v austrálskom rozhlase

  Vo vysielaní slovenského programu austrálskeho verejnoprávneho servisu Radia SBS dnes 1. apríla 2018, vo Veľkonočnú nedeľu, odvysielaný bol zvukový záznam Kataríny Pucovskej o Veľkej noci vo Vojvodine. Krásne počúvanie a požehnané sviatky z redakcie SBS zasiela Andrej Bučko.

 • Biela sobota, Lazarova sobota, Vrbica

  Kresťanský svet, ktorý uctieva gregoriánsky kalendár, dnes oslavuje Bielu sobotu a pravoslávni veriaci svätia Vrbicu. V rímskokatolíckej cirkvi je Biela sobota súčasť Svätého týždňa a veľkonočného tridua. Tento deň je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá začína tzv. Veľkonočnou vigíliou – bdením. Obrady sa tak konajú po západe slnka a cirkev očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Podľa slovenských zvykov a tradícií v tento deň sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. Bola to bravčovina, často sa varila šunka, u nás sa varí huspenina. Keďže v tomto roku pravoslávni veriaci Veľkú noc/ Uskrs oslávia o týždeň, podľa ich kalendára dnes je Lazarova sobota, Vrbica a zajtra bude Kvetná nedeľa.

 • Rezultáty: Veľká noc v Kulpíne 2018 / Uskrs u Kulpinu 2018

  Dve odborné komisie ohodnotili včera vzorky 69 bielych vín, 26 červených, 11 ružových a 2 dezertné vína, ako aj 80 klobás. Ich verejná degustácia sa bude konať vo Veľkonočnú nedeľu 1. 04. 2018 v Poľovníckom dome v Kulpíne, po udeľovaní medailí, ktoré sa začne o 17:00. Výsledky včerajšieho oceňovania si možno pozrieť pod textom.

 • Petrovskí gymnazisti na Domiáde 2018

  Domiáda kultúrno-umeleckých dosažení žiakov žiackych domovov Vojvodiny, ktorá sa uskutočnila 25.marca 2018 v Sombore, priniesla žiakom Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca a ich mentorom najnovšie ocenenia. Tak v oblasti úžitkového umenia si inštaláciou, ktorú žiaci vyhotovili technikou origami, vyslúžili 2. miesto.

 • Ocenenia svätého Gorazda

  Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si včera z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Ocenenia získali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému na Slovensku, od materských škôl až po vysoké školy. Veľké medaily sv. Gorazda dostali aj dvaja zahraniční pedagógovia: Mgr. Peter Pavel Hlasznik z Nadlaku a PaedDr. Svetlana Zolňanová zo Selenče.

 • Korelácie – šperk sklo keramika

  Výstava „Korelacije-Nakit-Staklo-Keramika" je organizovaná pri príležitosti 100. výročia od vzniku Československa. Pozostáva z dvoch paralelných súčastí – českej a slovenskej. Slovenskú časť pripravila Katedra úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, pričom výber prác predstavuje reprezentatívnu vzorku katedrovej tvorby z posledných rokov - popri sebe tu nachádzajú svoje miesto šperky, keramické úžitkové predmety, ale aj nápojové sklo, vytvorené v limitovaných sériách. Česká časť potom predstavuje tvorbu štúdia Dechem, ktorého hlavným exponátom je sklárska pec v skutočnej veľkosti, kde si návštevníci budú od 28. marca do 1. apríla môcť vyskúšať fúkanie skla. Výstava je nainštalovaná v Múzeu vedy a techniky v Belehrade a spoločne ju zorganizovali Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Veľvyslanectvo Českej republiky a Múzeum vedy a techniky v Belehrade.

 • 130. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

  Samuel Štarke sa narodil 27. marec a Karol Lilge o jeden deň neskôr, teda 28. marca, obaja v roku 1888 a obaja v Mošovciach na Slovensku (odkiaľ pochádza aj básnik Ján Kollár, ktorého 225. výročie narodenia si pripomenieme 29. júla t.r.). Obaja študovali na gymnáziu v Banskej Bystrici a obaja poznačili život dolnozemských Slovákov. Obaja boli i matičiarmi, Štarke bol predsedom MS a Lilge tajomníkom. Obaja nám zanechali vzácne záznamy o živote Slovákov na Dolnej zemi. Samuel Štarke bol evanjelickým farárom v Báčskom Petrovci a neskôr biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a Karol Lilge bol učiteľom v Beške a od roku 1925 katechétom v Starej Pazove.

 • Kvetná nedeľa – Palmarum

  Kristus v Kvetnú nedeľu vstupuje do Jeruzalema. Volajú mu na slávu Hosana! Vystielajú mu cestu palmovými ratolesťami. A už o pár dní ho odsúdia ako zločinca a ukrižujú. Táto nedeľa tak poukazuje na to, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania: Hosana! a Ukrižuj! Protiklad najhlbšej úcty a najpodlejšieho pokrytectva. Dvojtvárnosť človeka. Pre kresťana je predsa tým najhlbším odkazom celého tohto nadchádzajúceho Veľkého týždňa: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Kvetná nedeľa je poslednou predveľkonočnou nedeľou. Začína sa ňou najdôležitejší týždeň v roku - veľkonočný týždeň, známy pod názvami Tichý alebo Veľký týždeň.

 • Pamätáme a pripomíname

  Dňa 24. marca 1999 prvé NATO bomby padli na Nový Sad, 1. apríla bol zbúraný Varadínsky most, 3. apríla NATO letectvo bombardovalo Most slobody, 5.apríla nasledoval Žeželjov most, 6. apríla prišla na rad rafinéria, 3. mája televízia, 7. júna na rafinériu bola spustená zakázaná „kazetová" bomba... a každodenne do 10. júna v tú hroznú jar roku 1999 vo Vojvodine v akcii pod názvom „Milosrdný anjel" nemilosrdne bolo ničené všeličo významné, pekné, užitočné, potrebné, vzácne... „Humanitárna" intervencia svetových veľmocí bola údajne nevyhnutná, aby sa urobil „poriadok" na Kosovo a paradoxne: bomby najprv začali padať vo Vojvodine. Bombardovali sa mnohé civilné ciele...

 • XXIV. Festival DIDA 2018

  V tento víkend, odo dnes a do nedele, a po dvojdňovej prestávke znova v dňoch 28. marca - 1. apríla v divadelnej sieni v Pivnici sa bude konať 24. Festival divadelných inscenácii dolnozemských autorov DIDA 2018. Počas ôsmych dní sa predstaví 14 divadelných súborov: 10 z našich vojvodinských prostredí, 2 zo Slovenska, jedno z Chorvátska a na záver mimo konkurencie sa s najnovšou predlohou predstaví profesionálne Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca s novou predlohou Tilda v režijnom stvárnení Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Dnes pred otvorením Festivalu otvorili výstavu plagátov účinkujúcich predstavení a výstavu žiackych prác. Zajtra SVC z Báčskeho Petrovca usporiada akciu Vítanie jari s knihou.

 • Rekonštrukcia cesty Petrovec – Kulpín

  OZNÁMENIE/О Б А В Е Ш Т Е Њ Е: V období od 26.03.2018 do 23.04.2018 naplánované sú práce v úseku obecnej cesty č. 2 Báčsky Petrovec – Kulpín (úsek od výjazdu z Báčskeho Petrovca po úsek spájajúci sa so skôr obnovenou cestou na konci Kulpína). Práce budú prebiehať v štyroch fázach, pričom sa zastavenie premávky bude konať presmerovaním z jednej cesty na druhú, resp. obchádzkou.

 • 21. marec – Svetový deň poézie

  Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete. Na propagovanie veršov Miroslava Antića (14. 03. 1932, Mokrin – 24. 06. 1986, Novi Sad) ponúkam preklad do slovenčiny jeho básne Marec.

 • Cyperčania v Petrovci

  Delegácia Cyperčanov z Limassolu, dvanásť žiakov, tri profesorky a riaditeľka Gymnázia sv. Antonisa, pricestovala na výmennú návštevu do Petrovca. Družba s Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom sa začala z podnetu Constantinosa Eliadesa, veľvyslanca Cyperskej republiky v Srbsku. V apríli 2016 prvýkrát navštívil Petrovec, keďže petrovským žiakom účinkujúcim na detskom podujatí Srbsko v rytme Európy patrónom bolo veľvyslanectvo Cypru. Cyperský veľvyslanec sa v tom roku do Petrovca ešte raz vrátil v októbri a zúčastnil sa na oslavách Dňa školy petrovského gymnázia. Už v nasledujúcom roku, teda vlani, petrovskí gymnazisti, tri profesorky a riaditeľka navštívili nádherné prímorské mesto Limassol. Pri rozlúčke a dohovoroch termínu odvetnej návštevy, Limassolčania si objednali sneženie. Objednávka splnená a radosť objednávateľov veľká.

 • Slovenská veľvyslankyňa na návšteve Vojvodiny

  Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková navštívila koncom minulého týždňa Selenču, Nový Sad a Irig a absolvovala množstvo stretnutí s predstaviteľmi slovenskej menšiny, ako aj s novovymenovanou pokrajinskou tajomníčkou pre kultúru Draganou Miloševićovou. Na pozvanie kňaza rímskokatolíckej cirkvi v Selenči Sinišu Tumbasa Loketića veľvyslankyňa navštívila túto farnosť a s členmi Rady Cirkvi hovorila o najdôležitejších otázkach. Navštívila tiež kostol Najsvätejšej Trojice, kde z prostriedkov zhromaždených od veriacich a za pomoci podnikateľa Juraja Bocku, bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia.

 • Zasadali kulpínski poľovníci

  V loveckom dome v Kulpíne včera večer prebiehalo výročné zhromaždenie poľovníckeho spolku Bažant. Predseda združenia Branislav Plachtinský vcelku pozitívne zhodnotil vlaňajšiu činnosť, poznamenal však, že takmer žiadnu finančnú podporu nedostali. Napriek tomu pekne sa starali o svoj areál rozlohy takmer jeden hektár a vysadili okolo tisíc stromov. Najväčšou vlaňajšou investíciou im bola kúpa traktorovej kosačky. Usporiadali devätnásť organizovaných lovov na bažanty a dva na zajace, ako aj poľovačku na srnca. Odstrelili najviac bažantov,– 390 vypustili zo svojej voliéry pre svojich členov a 200 predali, – ulovili aj 50 zajacov, 5 sŕn a dvoch srncov. Keď ide o škodcov, zastrelili 25 líšok a jedného jazveca a z vtákov sa najviac sústredili na straky a vrany, ktoré robia veľké škody a ktoré sa v revíry namnožili.

 • Dobšinský v petrovskej knižnici

  Včera 16. marca 2018 v deň 190. výročia narodenia spisovateľa, prekladateľa, redaktora a významného folkloristu Pavla Dobšinského v Obecnej knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci otvorili príležitostnú výstavu a usporiadali narodeninový rozprávkový program. Na úvod večierka sa s výrokom Hansa Christiana Andersena: „Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život" prihovorila úradujúca riaditeľka Anna Speváková. Potom pozvala prítomných do ríše Dobšinského rozprávok. Soľ nad zlato zahrali žiaci ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca a Múdry Maťko a blázni malí herci Kultúrno umeleckého spolku Petrovská družina. Rozprávkové piesne zaspieval Boris Gabrini a význam rozprávok v odrastaní podčiarkol v otváracom príhovore predseda zhromaždenia Báčskopetrovskej obce dr. Ján Šuľan.

 • Cena Ondreja Štefanka 2018

  Tohtoročnú Cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete získala Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska a Cenu a za organizátorskú činnosť Vieroslava Alžbeta Tímárová z Rumunska. Odovzdávanie cien predchádzalo otvoreniu konferencie Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Organizátorom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Na konferencii v Nadlaku sa aj tohto roku zúčastňujú početní odborníci a vedeckí pracovníci zo Slovenska a slovenského zahraničného sveta.

 • Jablko nepadá ďaleko od stromu...

  píše Ján Kulík z Austrálie

  My sme tu len "ratolesťou ratolesti" a predsa sme. Po sebe zanechávame "čapáš" Dolnej zeme. Dobrý, alebo nie, ale je tu prach "čapáša". Sme si vedomí, že neúprosná asimilácia je nám na krku. Akoby aj nie? Sme potomkami mozoľnatých rúk predkov a ani tu nebežíme od mozoľ. Máme ich "na vývoz". Niekto na pätách, ale väčšina na dlaniach. Obrovská väčšina. Lenže v dolnozemskej rodine máme aj rad "fiškálov", kradľošov, buzerantov, lezbičiek a podobných "moderných skokanov". Ideme s dobou. No, ale, ešte sme tu a tu som aj ja, ktorý sa vám snažím priblížiť našu realitu, či nechať pamiatku na Slovákov v Austrálii. Hlavne na dolnozemských Slovákov, či Slovákov z Vojvodiny.

 • Novými pracovnými miestami sa pokúsia zastaviť vysťahovanie

  BÁČSKY PETROVEC: Veľké investície do priemyselnej zóny v Báčskom Petrovci majú za cieľ prilákať zahraničných a domácich investorov s cieľom vrátiť domov časť obyvateľstva, ktorá z tejto obce odišla za prácou na Slovensko. Oficiálne je v obci 547 nezamestnaných, čo je vysoký počet vzhľadom na 13 428 obyvateľov. Keďže ide o malú obec, odchod každého človeka na Slovensko sa negatívne odzrkadľuje, avšak v tomto roku po rozšírení prevádzok existujúcich firiem, ktoré už pôsobia v priemyselnej zóne, sa v obci bude môcť zamestnať niekoľko sto ľudí a bude práca pre každého, kto chce pracovať. Hovorí predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

 • Tilda medzi najlepšími vo Vojvodine

  Naše profesionálne divadlo SVD z Báčskeho Petrovca vlani pred Vianocami premiérovo uviedlo detskú hru Tilda, ktorá vznikla na základe románovej predlohy Matilda Roalda Dahla v réžii Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Toto predstavenie selektor tohtoročnej 68. edície Festivalu profesionálnych divadiel Vojvodiny Goran Ibrajter zaradil medzi päť najlepších profesionálnych detských predstavení vo Vojvodine v minulom roku a zvolil do súťažnej časti. Festival bude prebiehať v Zreňanine v dňoch 23. –29. apríla. Už o dva dni naši divadelníci vystúpia na 16. Oravských divadelných dňoch na Slovensku, kde Tildu zahrajú v Trstenej 15. marca a v Dolnom Kubíne 16.marca 2018.

 • Mnohí z nás sa dnes v myšlienkach prechádzali za Zorana

  „Aby naši ľudia nešli do sveta, potrebné je priviesť svet k nám," hovoril filozof Zoran Đinđić. „Našim cieľom je stať sa rovnoprávnou súčasťou sveta, nech naše deti a vnúčatá majú tu svoju vlastnú budúcnosť, aby ju nehľadali v iných krajinách," hovoril premiér Zoran Đinđić. „Zatiaľ sme nezničili most, ktorý nás spája s katastrofálnou minulosťou, preto je stále možný pád späť. Balkán je stále plný ničivých potenciálov," hovoril politik Zoran Đinđić. "V každej krajine jesto burina, iba v Srbsku sa burina zalieva," hovoril vizionár Zoran Đinđić... Hovoril tak pred pätnástimi rokmi a potom ho v dnešný deň navždy umlčali.

 • Zem spieva, aj naša Dolná zem spieva a tancuje

  Spomedzi veľkého množstva folkloristov a spevákov ľudových piesní, do semifinále folklórnej šou Zem spieva slovenskej televízie postúpilo 22 skupín či jednotlivcov. Z nich sa do finále dostalo desať najúspešnejších, ktorí najviac zapôsobili na divákov a odbornú porotu. Z tých desiatich najlepších až dvaja sú z Vojvodiny: Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice a Anna Berédiová zo Selenče. Je to skutočne veľký úspech našich predstaviteľov, za čo im patrí hlboká úcta a vďaka. Dolnozemských Slovákov tiež dôstojne reprezentovali a tiež si zaslúžili úctu aj ďalší dvaja súťažiaci zo Srbska: Dievčenská spevácka skupina Perla z Kovačice a Meškárke z Aradáča. Vďaku si zasluhuje aj tím šou Zem spieva a Jednotka RTVS, ktorí umožnili našim predstaviteľom prezentovať vojvodinskú kultúru širšej verejnosti na Slovensku.

 • XII. Veľká noc v Kulpíne / Ускрс у Кулпину 2018

  Združenie vinohradníkov a vinárov z Kulpína srdečne pozýva na dvanáste medzinárodné podujatie Veľká noc v Kulpíne 2018. Tradičná degustácia vína a domácich klobás sa usporiada v obvyklom termíne vo Veľkonočnú nedeľu podľa gregoriánskeho kalendára, ktorú v tomto roku budeme oslavovať 1. apríla. Týždeň predtým, teda v nedeľu 25. marca 2018 záujemcovia, ktorí chcú priniesť svoje vína a hrubé klobásy na oceňovanie, budú ich môcť odovzdať v čase od 10,00 - 19,00h v Poľovníckom dome v Kulpíne. Verejné vyhlásenie víťazov s kultúrno-umeleckým programom bude 1. apríla o 17,00 hodine v Poľovníckom dome v Kulpíne a po oficiálnej časti bude nasledovať degustácia vzoriek vín a klobás.

 • Schválené a neschválené žiadosti o dotácie 2018 ÚSŽZ

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2018 konečné výsledky – protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2018. Spolu je schválených 530 žiadostí v sume 855915,00 € a zamietnutých je 211 žiadostí...

 • Vernisáž ilustrácií BIB 2017

  Na Novosadskom knižnom veľtrhu tradične vystavuje Banátske kultúrne centrum, ktoré počas veľtrhu organizuje Festival knižných ilustrácií "BookILL fest". Na ňom hosťujúcou výstavou býva výstava ilustrácií odmenených na Bienále ilustrácií v Bratislave – BIB. Počas dnešného druhého dňa knižného veľtrhu slávnostne otvorili výstavu ilustrácií BIB 2017, čiže ilustrácií odmenených v roku 2017. Výstavu podporili Banátske kultúrne centrum, Novosadský veľtrh a Nadácia Babka z Kovačice. Bienále ilustrácií v Bratislave je najvýznamnejšia udalosť vo svete z oblasti vizuálneho umenia a ilustrácie pre deti s vyše päťdesiatročnou tradíciou a prebieha pod záštitou UNESCO. Najlepší autori zo sveta ilustrácie kníh stretávajú sa každý druhý rok v Bratislave.

 • Andrej superhrdina

  Na Novosadskom veľtrhu otvorili dnes Novosadský knižný veľtrh, ktorý bude pre návštevníkov otvorený do pondelka. Rádio – televízia Vojvodiny má na veľtrhu stánok, kde sa prezentuje televízny a rozhlasový program v rámci ktorého bude predstavený aj program novosadského rozhlasu. Mladý novinár Miroslav Gašpar z Lugu, ktorý sa už niekoľko rokov takmer denne prihovára najmladším poslucháčom Rádia Nový Sad v programe po slovensky, zaoberá sa aj písaním rozprávočiek pre deti a jednu z nich predstavia v piatok na novosadskom knižnom veľtrhu. Príbeh o Andrejovi superhrdinovi vznikol v rámci projektu „Kovčežić" Novosadskej novinárskej školy a v spolupráci s Rádiom Nový Sad. Zverejnená bola aj v našom detskom časopisom Zornička. Rozprávočku Andrej superhrdina ponúkame v pokračovaní.

 • Básnická zbierka Zorana Đerića po slovensky

  (Zoran Đerić: Nové devínske elégie. Bratislava: Kultúrno – literárna akadémia, 2017. 141 s. )

  Už v názve tejto básnickej zbierky nachádzajú sa dve alúzie. Prvá je na Rilkeho Duinské elégie, ktorým sa básnik priznáva, že sa nadväzuje na Rilkeho večne nespokojný duch a tragický osud a druhá narážka je na bratislavský hrad Devín, pod ktorým titulná báseň aj vznikla na Vianoce 25. decembra 2007. Je to zároveň aj básnikova indentifikácia so štúrovským sprisahaním na Devíne, keď sa skupina romantických básnikov rozhodla a slávnostne dala slovo, že svoje životy venujú vyššiemu poslaniu. Práve toto, nespokojný romanticko-melancholický duch a celoživotné zasvätenie vyšším kultúrnym cieľom, sú základné ako osobné, tak aj profesionálne vlastnosti tohto srbského vedca a umelca.

 • Leonóra a Patrik prezentujú dolnozemskú kultúru

  Selenčania Leonóra Súdiová, študentka Katedry hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici a Patrik Rago, študent katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre vzbudili veľký záujem a obdiv s performanciou obliekania selenčskej mladuchy ešte roku 2013 v Báči na prvom Ženskom letnom karnevale. Opravdivou atrakciou boli aj na Food talk 2014 na Salaši 137 na Čeneji. Vlani vystúpili na Detve... V Banskej Bystrici sa s programom Od rubáča po vence, akože je neveste... prvýkrát predstavili v roku 2015 na Pedagogickej Fakulta UMB a koncom januára 2018 prezentáciu usporiadali aj v Štátnej vedeckej knižnici. Ku krásnemu umeleckému dojmu prispel UFS Mladosť s hudobným vystúpením.

 • Pietna spomienka v Hlbokom

  V nedeľu 24. februára sa v Hlbokom uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia úmrtia kňaza, spisovateľa, redaktora, organizátora slovenského národného hnutia. Slávnosť začínala v miestnom evanjelickom kostole, kde na dlhoročného hlbockého farára zaspomínal konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla i Juraj Šefčík, ktorý je v súčasnosti administrátorom v Hlbokom.

 • Nech nám náš Tvorca dá múdrosť...

  Neseďme so založenými rukami, ale urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme uchovali túto planétu pre ďalšie generácie. Šírme povedomie, že každý z nás nesie zodpovednosť za to, aby chránil životné prostredie. Nech nám náš Tvorca dá múdrosť, silu a odvahu bojovať za dosiahnutie „klimatickej spravodlivosti". Klimatická spravodlivosť je dobrovoľný záväzok rozvinutých krajín, že znížia emisie oxidu uhličitého. Nezodpovedné konanie mnohých ľudí vedie k devastovaniu životného prostredia. Hlboko nás znepokojuje znečistenie riek ortuťou z chamtivosti po zlate a vyrubovanie lesov... Pane, prosíme, odpusť nám... Takto sa včera večer modlili ženy na všetkých svetadieloch, v početných cirkvách, v spoločnej ekumenickej modlitbe. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb texty a modlitbu tentoraz pripravili ženy zo Surinamu.

 • Zima s knihou v Kulpíne

  Putovná prezentácia knižnej produkcie Slovenského vydavateľského centra (SVC), 11-ročná akcia z Báčskeho Petrovca Zima s knihou, v tomto roku štartovala z Hložian, pokračovala v Aradáči a Kysáči, ďalej sa presunula do Starej Pazovy, Padiny a Kovačie a v posledný tohtoročný februárový deň prebiehala v Kulpíne. Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík predstavil vlaňajšiu knižnú produkciu SVC, spisovateľka Viera Benková hovorila o svojom najnovšom románe a prekladateľka Katarína Pucovská priblížila dielo kysáčskeho rodáka a kulpínskeho učiteľa Daniela Pixiadesa.

 • Dolnozemská insita v Prievidzi

  Prievidza sa 28. februára 2018 stala pomyselnou zastávkou – predajnou výstavou – dvoch dolnozemských insitných maliarov. V galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centri (RKC) včera podvečer otvorili výstavu Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa. Na úvod vernisáže zazneli slová riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra pani Ľudmily Húskovej. Výstava potrvá do 16. marca 2018.

 • IN MEMORIAM – za Xéniou Mučajiovou

  V 78. roku života v novosadskej nemocnici dokonala svoju tuzemskú púť autorka pre deti a dlhoročná riaditeľka predškolskej ustanovizne v Báčskom Petrovci Xénia Mučajiová. Deťom sa venovala počas celého života: profesionálne, ale aj v tej svojej záľube – v písaní. Detskou srdečnosťou a úprimnosťou donedávna žiarila.

 • Volejbalisti VK Kulpín – boj o postup do prvej ligy

  Volejbalový klub Kulpín súťaží v Druhej lige Srbska – severná skupina, kde je toho času umiestnený na druhej pozícii. Existuje teda reálna šanca na postup do prvej ligy. V nasledujúcich šiestich kolách treba však dobre zahrať. Sobotňajšia výhra 3:1 na hosťovaní v Ravnom Topolovci je dobrým stimulom pre kulpínsky celok.

 • Víno, hudba, klobásy

  Po nedávnej prezentácii knihy Padinské ľudové zvyky a obyčaje, autorov Jána Kolárika a Zuzany Papovej, Miestny odbor Matice slovenskej v Padine úspešne zorganizoval ďalšiu akciu. Po 24.- krát usporiadal kultúrno - spoločenské podujatie Víno - hudba - klobásy 2018. Podľa zhodnotenia Jána Kolárika, jedného z hlavných organizátorov, včerajší program sa vydaril a na večierku sa v plnej sieni reštaurácie Hole dobre bavili pri chutných klobáskach a víne a peknej hudbe.

 • Na Mateja v kožuchu

  Raduj sa hospodár, Matej ľady láme. Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme, - hovorí pranostika. A meteorológovia hovoria, že nám prichádzajú ľadové dni. Teda, ešte bude dobrý kožuch na zimu. Aké kožuchy nosili naši predkovia? Ponúkame niekoľko záberov nafotených v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade.

 • Ema a tanec

  Piatačka Ema Stupavská z Nového Sadu na medzinárodnom festivale klasického baletu a moderného tanca Vienna Dance info fest 2018, v konkurencii 30 dievčat vo veku 8,6 – 12,5 rokov obsadila piate miesto v kategórii Jazz Style Solo a druhé miesto ako členka skupiny v kategórii Modern Formation. Festival prebiehal 16. – 18. februára vo Viedni a Ema sa na ňom zúčastnila spolu s ďalšími členmi tanečnej školy Play z Nového Sadu. Vysoké umiestnenie na uvedenej prestížnej súťaži je ďalším potvrdením talentu našej nádejnej mladej tanečníčky, ktorá si doteraz z rôznych súťaží, doma a v zahraničí, priniesla mnohé uznania a odmeny.

 • Deň materinského jazyka

  Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka ústredná oslava v Srbsku sa už tradične 18 rokov organizuje v Kovačici. Pod záštitou UNESCO Galéria Babka včera usporiadala okrúhly stôl a výstavu obrazov. Program sa začal v Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica. Na úvod hostí privítal predseda Obce Kovačica Milan Garašević. „Kovačická obec je špecifická aj podľa toho, že v nej žijú štyri národy. V dnešný deň by každý z nás mal hovoriť materinským jazykom. V našej obci sa tak hovorí každodenne a všetci si navzájom rozumejú. Na to som skutočne hrdý," povedal predseda Kovačickej obce a zaželal početným vzácnym hosťom príjemný pobyt v Kovačici. Členky dievčenskej speváckej skupiny Gymnázia Mihajla Pupina zaspievali piesne v rečiach, ktorými sa bežne dorozumievajú obyvatelia tejto obce. Prečítané bolo i posolstva Odri Azyle, generálnej riaditeľky UNESCO.

 • Slovensko-srbské literárne a matičné mosty

  Včera večer v Matici srbskej v Novom Sade prebiehal vydarený literárny večierok predstavený aj ako 5 + 3 + 2 = 1. Na ňom sa totiž zúčastnilo päť básnikov, traja prekladatelia a dve spisovateľské organizácie a niť, ktorá ich spojila bola jedna poézia. Usporiadateľom večierka bol Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy a Spolok spisovateľov Srbska z Belehradu a jeho predsedovia Miroslav Bielik a Radomir Andrić. Svojráznou kuriozitou podujatia bolo nielen prepojenie dvoch spisovateľských združení, lež aj dvoch matíc. Hostiteľom večierka bol totiž predseda Matice srbskej Dragan Stanić, ktorý tvorí pod umeleckým menom Ivan Negrišorac a na jeho pozvanie do Nového Sadu zo Slovenska pricestovala i matičná delegácia vedená Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej.

 • Delegácia z Bratislavy navštívila gymnázium v Petrovci

  Delegácia zo Slovenskej republiky na čele s viceprimátorkou mesta Bratislavy MUDr. Ivetou Plšekovou a riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huskom pricestovala do Srbska na viacdňovú návštevu. Včera si vzácni hostia obzreli našu najvýznamnejšiu vzdelávaciu ustanovizeň, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Privítala ich riaditeľka Anna Medveďová, ktorá okrem iného podčiarkla význam tejto našej 99-ročnej inštitúcie. Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci (v súčasnosti Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci) bolo založené 1. októbra 1919 a vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov.

 • Excelencia satiry Ľubomírovi Feldekovi

  Dnes napoludnie v miestnostiach Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade prebiehalo slávnostné udelenie cien za satiru Radoje Domanović, ktoré tentoraz získali: prof. Dr. Pavle Kovačević a Sava Martinović za celkový prínos srbskej satire. Osobitné ceny Radoju Domanovića za najlepšie satirické knihy aforizmov, básní a poviedok v srbskom jazyku sa dostali Jeremijovi Lazarevićovi, Milanovi M. Simićovi a Jankovi Jelićovi. Špeciálne uznanie Excelencia satiry pre najlepších zahraničných satirikov bolo udelené slovenskému spisovateľovi, básnikovi a satirikovi Ľubomírovi Feldekovi, tiež bulharskému aforistovi Mihailovi Vešimu a čiernohorskému spisovateľovi Vladislavovi Vlahovićovi.

 • Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

  Pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana na nedeľu 25. februára 2018 v Hlbokom na Slovensku spomienkové služby Božie budú venované tomuto neúnavnému bojovníkovi za slovenské a všeslovanské práva. Po nich položia vence k Mohyle J. M. Hurbana a otvoria výstavu „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo". Podľa slov Juraja Šefčíka, ev. farára v Senici a administrátora cirkevného zboru Hlboké, v ktorom Hurban pôsobil a vyvíjal svoje cirkevné a národne aktivity, na výstavných paneloch si miesto nájde aj časť rodu Hurbanovcov zo Starej Pazovy, najmä VHV.

 • Klobásafest 2018

  V poradí tretí medzinárodný festival klobás Klobásafest 2018 dnes do petrovskej Vrbary prilákal veľký počet súťažiacich, ale aj labužníkov. Počasie žičilo a iste aj to bol dôvod, že sa do Petrovca návštevníci hrnuli zblízka i zďaleka. Toto atraktívne gastronomicko-turistické podujatie si zrejme kliesni cestu ku konzumentom. Aj keď najväčší počet súťažiacich bol z Báčskopetrovskej obce, nechýbali predsa ani tí z našich odľahlejších prostredí, ako aj zahraničné celky zo Slovenska, Chorvátska a Rumunska. Všetky tímy urobili výborné čerstvé klobásy, – takže si všetci účastníci zaslúžili uznania. Z tých všetkých najlepších, komisia prvú cenu udelila Akciovej spoločnosti Petrovec, druhú získal Sejketrans z Petrovca a tretiu Kysáčski kamaráti. Udelený bol aj väčší počet ďalších cien.

 • Prezident Srbska vyznamenal Jána Bačúra

  Prezident Srbska Aleksandar Vučić pri príležitosti 15. februára, Sretenja – Dňa štátnosti Srbska, vyznamenal padinského insitného maliara Jána Bačúra Striebornou medailou za výnimočné zásluhy v kultúrnych činnostiach, zvlášť v oblasti maliarstva. Naša insita bola aj vlani najvyššie ocenená. Pred rokom prezident Srbska Tomislav Nikolić vyznamenal Galériu insitného umenia z Kovačice najvyšším ocenením – Radom Karađorđovej hviezdy prvého stupňa za osobitné zásluhy v prezentovaní Srbska a jeho obyvateľov a za dosiahnuté výsledky v kultúrnej činnosti, zvlášť v oblasti maliarstva.

 • 15 rokov Združenia kulpínskych vinohradníkov a vinárov

  Podľa pravoslávneho kalendára včera bolo Svätého Trifuna, ktorý je považovaný za ochrancu vinohradníkov. V ten deň preto pestovatelia viniča a výrobcovia vína odchádzajú do svojich vinohradov a prvým rezom viničných krov ako aj modlitbami si u Svätého Trifuna vyprosujú priazeň. Túto tradíciu si uctievajú aj členovia Združenia kulpínskych vinohradníkov a vinárov, ktorí sa v popoludňajších hodinách zhromaždili vo vinohrade svojho člena Radoslava Kolarského. Kulpínsky pravoslávny kňaz, prezviter Lazar Majstorović posvätil jeho vinohrad a pri tom sa zúčastnil aj kulpínsky evanjelický farár Jaroslav Javorník.

 • Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

  Tretia tohtoročná zastávka karavány Zima s knihou Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca bola v Kysáči. Literárny večierok zorganizoval Spolok kysáčskych žien a tradične prebiehal medzi knižkami – v knižnici Michala Babinku. Na úvod sa prihovorila Ľudmila Berediová Stupavská, predsedníčka spolku, ktorá privítala hostí: spisovateľku Vieru Benkovú, prekladateľku Katarínu Pucovskú a riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka. Podčiarkla, že Kysáč oslavuje 245. výročie príchodu Slovákov do tejto našej slovenskej dolnozemskej osady, čo by sa podľa jej názoru malo pripomínať pri každej tohtoročnej kysáčskej akcii.

 • Odchádzajúci veľvyslanec Šani Dermaku

  Zajtra a pozajtra v Srbsku oslavujeme Deň štátnosti, Sretenje. V Bratislave v hoteli Bôrik pri príležitosti tohto štátneho sviatku Srbska usporiadali recepciu, ktorá bola zároveň rozlúčkou so srbským veľvyslancom Šani Dermakom.

 • Veľvyslankyňa SR navštívila zdravotnícku školu v Novom Sade

  Veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Repčeková so spolupracovníkmi navštívila strednú Zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade. Cieľom návštevy bolo bližšie sa oboznámiť s prácou tejto strednej školy, najmä z hľadiska fungovania oddelenia, kde výučba prebieha v slovenskom jazyku. Riaditeľ školy Đorđe Iskrin vyjadril potešenie z návštevy, ako aj z prejaveného záujmu o prácu tejto stredoškolskej inštitúciu.

 • Alžbeta Pucovská, 85-ročná

  Alžbeta Pucovská rod. Gierová sa narodila 11. februára 1933 v Báčskom Petrovci. V roku 1951 absolvovala Učiteľskú školu v Báčskom Petrovci s prvou generáciou maturantov. V tom istom roku nastúpila na prvé pracovisko v Kysáči, kde pracovala 7 rokov. Tam sa zoznámila so svojim budúcim manželom, tiež učiteľom, Samuelom Pucovským (1930 – 2005), s ktorým sa zosobášila roku 1955.

 • Konečná stanica

  ...a tí, čo na nej zostávajú, vyprevádzajú tých, čo odchádzajú. Všetci spolu im mávajú s naivným, ale pritom dobráckym a ľudským úsmevom. V konečnej stanici málokto chce zostať. Tam iba málokedy zablúdi dajaký vlak a neraz neprídu ani tie ohlásené. To si tí tam „dôležití" z väčších centier často uťahujú z týchtam „chudákov" z konečnej stanice a nechápu ich vážne. Sú to však ľudia s citom a láskou, zriedkaví v tomto už globálne znecitlivenom svete. Sú ale zatlačení do periférie, keďže sa „v centrách" s ľudskosťou už neveľmi chcú obťažovať. Legendárna Štepkova predloha Konečná stanica v podaní kulpínskych divadelných ochotníkov a v režisérskom videní Alexandra Baka, by sa pre 12-členný kulpínsky divadelný kolektív mohla a mala stať predsa len počiatočnou stanicou. Aby z nej vyštartovali na zájazdy a čo viac divákom doma a v zahraničí umožnili aspoň chvíľku byť lepšími.

 • Z Hložian do Aradáča a ďalej do Kysáča

  Taká je tohtoročná prvá časť púte zimnej akcie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, v ktorej SVC každoročne prezentuje svoju minuloročnú činnosť. Riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík so zimnou knižnou akciou v tomto roku vyštartoval z Hložian, kde osobitne predstavil najnovšie memoárové prózy Viery Benkovej. Včera v Aradáči dôraz kládol na knihy manželskej dvojice Kataríny a Ivana Bagľašovcov a už na utorok 13. februára Kysáčania sa budú môcť bližšie zoznámiť s tvorbou Daniela Pixiadesa. V Aradáči, okrem prezentácie knihy ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, usporiadali aj krst knihy Dr. Ivana Bagľaša Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí.

 • Klobásafest 2018

  Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec vás pozýva na Medzinárodný festival klobás − Klobásafest 2018, ktorý bude v Petrovci 17. februára 2018 vo Vrbare. Zúčastniť sa môžete ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov alebo ako návštevník, ktorý hlasovaním ocení kvalitu vyrobených klobás.

 • Cena Pro Cultura Slovaca

  Cena Pro Cultura Slovaca sa od tohto roku bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl) za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia Ceny: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) vyzývajú preto organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2018, a to najneskôr do 28. februára 2018.

 • V Bratislave výstavy Ďurovku a Hajka

  V Bratislave vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice včera otvorili výstavu obrazov Lesy a roviny akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča a dnes v Pisztoryho paláci usporiadali vernisáž olejomalieb Keď kohút zaspieva kovačického insitného maliara Pavla Hajka. Lesy a roviny, horizontály a kolmice, v tomto znamení sa niesla autorská vernisáž Michala Ďurovku, kým rozpoznateľným motívom Hajkových malieb je kohút. Obe výstavy si milovníci výtvarného umenia môžu obzrieť do konca februára.

 • Pehavá hruška

  Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky v týchto dňoch vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Viacročná plodná spolupráca dvoch významných spisovateliek pokračuje aj touto knižkou básní pre deti a svedčí o zaujímavých paralelách a živých sponách medzi slovenskými literatúrami v materskej krajine a na Dolnej zemi. Počas šiestich rokov spoločne zostavili výbery z poézie, prózy, esejí a detskej tvorby súčasných autoriek na Slovensku a Dolnej zemi. V najnovšom výbere vystali autorky z Maďarska, keďže sa v súčasnosti žiadna spisovateľka v tejto krajine nevenúva písaniu básní pre deti.

 • Zem spieva

  Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice postúpil včera v Bratislave do semifinále Zem spieva v 2. sérii tohto veľkolepého projektu RTVS. Na kastingu, ktorý prebiehal 21. októbra 2017 v Báčskom Petrovci, Vojlovičania na členov komisie zapôsobili tradičnými vojlovickými ľudovými tancami, hudbou a spevom. Svoj program úspešne predviedli aj vo včerajšej televíznej relácii Zem spieva a podľa názoru odbornej poroty pekný bol nielen ich tanec a spev, ale aj kroj a zavážili aj muzikanti. Detvanovci budú mať vďaka takému dobrému ohodnoteniu ďalšiu šancu na postup. Do semifinále postúpi maximálne 21 súťažiacich. Z desiatich najlepších vyberú vo finále diváci SMS hlasovaním absolútneho víťaza. Vojlovičanom gratulujeme.

 • Festival lásky

  Od včera a do 17. februára na novosadskom centrálnom námestí bude prebiehať druhý Festival lásky. Srdiečkovou bránou sa vchádza do festivalového priestoru, v ktorom je dominantou kvetinový múr Flower Wall. V jeho strede je drôtená časť, kde si zamilovaní môžu zámkami zamknúť svoju lásku. Pomedzi primuly je vypísané: láska, ljubav, love... v 30 jazykoch. Láska rodičovská, láska priateľská, láska partnerská, láska, láska...láska, ktorá ide cez žalúdok, ktorej vášeň rozhojní víno, ktorá ladí s hudbou, umením... Organizátor festivalu Skupina Color Press a Ninamedia to všetko mali na ume a preto do programu zaradili rôznorodé obsahy.

 • Naše cesty a necesty...

  Včera v pokrajinskej vláde uzavreli zmluvy na realizáciu 36 projektov na území 26 miest a obcí vo Vojvodine. Celková hodnota projektov je 2,3 miliárd dinárov. Prostriedky zabezpečila pokrajinská administratíva a miestne samosprávy. Projekty schválené na konkurze Správy pre kapitálne investície Vojvodiny sa vzťahujú na cestnú infraštruktúru, lokálny a regionálny hospodársky rozvoj, zásobovanie vodou a ochranu vôd ako aj na predškolské vzdelávanie, šport a energetickú účinnosť. Báčsopetrovská obec získala 40.117.975,00 dinárov. Pripomeňme, že pred asi polrokom Obci Báčsky Petrovec bolo pridelených 90.572.294,40 dinárov na projekt Rehabilitácia a spevnenie vozovkovej vrstvy cesty Báčsky Petrovec - Kulpín... To je asi 750.000 €, ktoré nateraz neboli účelovo využité.

 • 1. február – Deň Nového Sadu

  Nový Sad, Novi Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 324 rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu stanovili však 1. február ako spomienku na rovnaký deň spred 270 rokov, keď cisárovná Mária Terézia roku 1748 Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770 a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... V roku 1857 v Novom Sade žilo 343 Slovákov. Prvý kostol si vystavali 1813. a súčasný bol ukončený v roku 1886.

 • Krosná

  Krosná alebo tkáčske krosná boli v minulosti jediným nástrojom na výrobu textílií. Ešte v 50. a 60. rokoch XX. storočia sa u nás bežne počas zimných mesiacov do izieb vniesli krosná, ktoré zaberali veľkú časť izby a preto sa počas leta rozmontúvali a vynášali von z izieb. Usilovné gazdinky tkali na nich plachty, uteráky, obrusy, látku na odev, handrovky... Tkanivá sa pripravovali doma z konôp a ľanu, ktoré sa spracovali a spriadali do nití. Práca na krosnách bola pomerne jednoduchá a tkanie ide rýchlo. Zdĺhavá bola však príprava, nastavenie celého zariadenia a snovanie.

 • Ján Koniarek - 140 rokov narodenia

  Ján Koniarek (* 30. január 1878, Voderady – † 4. máj 1952, Trnava) bol slovenský sochár, jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky. V Srbsku žil a pôsobil v rokoch 1906 až 1914, najprv dva roky pracoval v Čačku, kde bol pedagógom a ďalších šesť rokov bol portrétistom kráľovského dvora v Belehrade. Slovenská pošta v roku 2012 vydala poštovú známku „Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)" v nominálnej hodnote 1,20 €. Aj pri tej príležitosti sa uznalo, že Koniarek je významný umelec - slovenský, srbský, európsky.

 • Úplný Gogoľ

  Včera bola premiéra, dnes prvá repríza. Obe predstavenia boli dopredu vypredané. Pritom išlo o prvé verejné divadelné predstavenie (mimo akadémie v Banskej Bystrici) mladej Petrovčanky Maríny Dýrovej, absolventky bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia. Divadelná kultúra je zrejme medzi tunajším slovenským obyvateľstvom na patričnej úrovni. Tradícia divadelníctva v Petrovci je dlhá a tunajšie divadelné publikum si vždy radi pozrie svojich hercov. Aj tentoraz bolo tak. Bez ohľadu na to, že ide o malú javiskovú formu, počas dvoch dní si predstavenie pozrelo zo dvesto milovníkov divadla z Petrovca a okolia, ba aj zo zahraničia. Z predstavenia odchádzali s úsmevom.

 • Samuel Dubovský a Alexander Matuška

  K nedožitej 90- tke prof. Dubovského

  píše Viera Benková

   

  Zo siete spomienok vyberám veľmi jemné, povievajúce nite, ktoré ma viažu k známym postavám nášho a slovenského verejného života, a to najmä z oblasti kultúry a literatúry... Začnem s rodinkou Dubovských - o pani doktorke Olinke Dubovskej, a o jej mužovi, mojom niekdajšom profesorovi na gymnáziu, Samuelovi Dubovskom...

 • Novinárstvo Vladimíry Dorčovej Valtnerovej

  Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny (NSNV) pri príležitosti 28. výročia pôsobenia usporiadal tribúnu o aktuálnej mediálnej a politickej scéne v Srbsku a odbornú konferenciu o menšinových médiách: Základné problémy a eventuálne riešenia v oblasti informovania v jazykoch národnostných menšín. Na uvedenú tému referovala i Vladimíra Dorčová Valtnerová, ktorej v slávnostnej časti tohto celodenného podujatia odovzdali Cenu NSNV za informovanie v médiách v rečiach národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách.

 • 25. január – Pavel

  Meno Pavel je alternatíva mena Pavol, používaná najmä protestantmi. Katolíci totiž používajú meno Pavol, kým evanjelici, ktorí sú protestantmi si chlapcov krstia menom Pavel. Práve pri tomto mene sa teda jasne dá určiť náboženská príslušnosť muža pokrsteného týmto menom. Avšak, nemusí to byť spoľahlivý ukazovateľ. Tak napríklad, správne je Pavel Jozef Šafárik, ktorý sa tak aj podpisoval a ktorý je evanjelikom, avšak v mnohých odborných textoch ho krstia menom Pavol. Ide buď o nevedomosť, alebo úmysel falšovania vierovyznania?

 • Čo jest, to jesť!

  „Keď prišla zima, kúrilo sa vo veľkej murovanej peci a kým horel oheň, gazdiná pri jeho žiare pripravila zásmažku, vo veľkom kameninovom hrnci predvárala polievku, potom pridala zásmažku, hrniec strčila do pece, jedlo sa pekne dovarilo a na obed bolo hotové. Upiekol sa aj chlieb, lepňa na raňajky, rejteša, krumple na ťapši." Na toto, ale aj na zabíjačku v Báčke si radi spomína Natália Maliariková z Prievidze, praneter svetoznámeho architekta Michala Milana Harminca, pôvodom Kulpínčana. „Pamätám si, ako gazdiné naháňali najtučnejšiu sliepku, z ktorej bola tá chýrečná žltučká polievka s dlhými rezančekmi. Za ňou išlo varené mäsko s omáčkou a na koniec rejteša."

 • Odpustiť musíme, ale zabudnúť nesmieme...

  Pred 76. rokmi zažila Báčka najväčší masaker civilistov. V dňoch 4. až 29. januára 1942 dosiahlo besnenie okupantských vojsk vrchol v Novom Sade a ďalších vojvodinských mestách. Maďarskí vojaci a žandári zabíjali ľudí priamo na ulici alebo ich hromadne hnali na breh Dunaja, kde ich strieľali a na viacerých miestach hádzali cez ľadový otvor do rieky. V Novom Sade takto zabili vyše 1.200 ľudí. Bolo medzi nimi aj niekoľko miestnych Slovákov, o čom svedčia slovenské mená a priezviská na mramorových tabuliach vedľa Dunaja.

 • Vinkovo v Iloku a na Radoši

  Tohtoročné podujatie „Vinkovo v Iloku" sa začalo v piatok 19. januára a prebiehalo do dnes 22. januára. Kult svätého Vinka (22. január), či Vincenta (21.január) je oddávna rozšírený v mnohých našich vinohradníckych krajoch a vinohradníci v tieto dni, často v sprievode kňaza, odchádzajú do vinohradov, začínajú s rezom krov a vinič zalievajú vínom. Po zimnom období, tie úkony majú viniču vrátiť vitalitu a zobudiť ho zo zimného pokoja. Oslavou sv. Vinka, ochrancu vinohradníkov a vinárov, ilockí pestovatelia hrozna začali novú vinohradnícku sezónu. Slováci z tohto chorvátskeho vinohradníckeho kraja oslavujú Vincenta a vtedy tradične navštevujú svoje vinohrady.

 • Arsenovi Arsenovićovi pribúdajú ocenenia

  Kulpínčan Arsen Arsenović, kajakista, člen paralympijskej štátnej reprezentácie, získal vlani pre Srbsko zlatú medailu na treťom Svetovom kajakovom pohári v Belehrade v disciplíne KL3, po tom ako 200 metrový úsek zdolal za necelých 43 a pol sekúnd. Vuk Radovanović pre našu krajinu vybojoval bronz v disciplíne KL2. Išlo o prvé medaile v dejinách tohto športu a preto si obaja športovci právom zaslúžili najvyššie ocenenia. Pred týždňom, na tradičnom Dni kajaku v Kajakovom zväze Srbska v Belehrade, predseda Paralympijského výboru Zoran Mićović odovzdal im ceny za najlepší výkon v roku 2017.

 • Balašević v domácom prístave

  Po včerajšom Đoletovom koncerte nemohla som si nezaspomínať na ten dávnejší, ktorý aj mne aj môjmu, vtedy 17-ročnému synovi, natrvalo zostáva vrezaný do pamäte. Bolo to dávno či nedávno, v čase keď sa o Balaševićovi nesmelo veľmi hlasno hovoriť. A zúčastniť sa na jeho koncerte bolo prinajmenšom bláznovstvom. Alebo hrdinstvom...? Nik totiž nemohol byť istí, či na koncerte niečo nevybuchne, nevystrelí, či nezaútočia policajti... Avšak, aj tak sa nás v tom prelomovom roku 2000 na novosadskom Námestí slobody zhromaždilo zo 30.000. Takmer všetci do jedného sme s píšťalkami skandovali a spievali Gedo gluperdo, Putuj Evropo, Živeti slobodno, ba aj tú: ma jebite se Devedesete... Teraz spievame najnovšiu jeho pieseň Dno dna...

 • Dešićov slovenský príbeh

  Petar Dešić na 34 fotografiách predstavuje ľudí a život slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku, prostredníctvom rozličných životných situácií z 24 slovenských dedín vo Vojvodine. V predstavenej výstavnej zbierke sa nachádza po jedna fotografia z každej dediny, ktorú autor navštívil, skúmal a fotografoval. Kolekciu dopĺňa ďalších deväť dodatočných fotografií – po tri z Báčky, Sriemu a Banátu. Výstavu fotografií si od včera a do konca januára možno obzrieť v klubovni Kultúrneho centra v Novom Sade. Včera večer výstavu otvorila J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku.

 • Ján Bačúr vystavuje v Bratislave

  píše Ivan Štelmák

  Insitný maliar Slovák zo srbskej Padiny Ján Bačúr mal autorskú vernisáž obrazov 15.1.2018 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Osobne s manželkou so širokým úsmevom a pevným stiskom ruky privítal každého návštevníka pri vstupe do priestorov Spoločenskej dvorany MK. Tento 80 ročný švihák vôbec nevyzerá na svoj vek. Možno má na tom zásluhu aj jeho športová kariéra k vôli ktorej aj na určitý čas prerušil maľovanie.

 • J.E. Juraj Priputen so Slovákmi v Iloku

  Veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraj Priputen včera pobudol v Iloku, kde sa v priestoroch Matice Slovenskej v Iloku stretol so zástupcami chorvátskych Slovákov. Slovenský veľvyslanec sa nachádzal v delegácii, ktorá sprevádzala chorvátsku prezidentku Kolindu Grabarovú Kitarovićovú na návšteve Iloka, pri príležitosti osláv Dňa medzinárodného uznania Chorvátskej republiky.

 • Návrh zákona o národnostných radách na verejnej rozprave

  NRSNM povoláva na tematickú schôdzu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, resp. verejnú rozpravu o predbežnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnostných radách národnostných menšín. Verejná rozprava sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2018 o 16.00 h v zasadačke Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6. Navrhnuté zmeny a doplnky zákona o národnostných radách národnostných menšín ozrejmí prof. Dr. Miroslav Vitéz, člen pracovnej skupiny na prípravu zákona. V navrhnutých zmenách a doplnkoch zákona sa sprísňuje kontrola práce národnostných rád a medzi iným sa tiež definuje, že členovia orgánu politickej strany nemôžu byť zároveň aj členmi národnostnej rady.

 • IN MEMORIAM - Anna Berediová

  Vo veku nedožitých 74 rokov náhle nás opustila Anna Berediová z Kysáča. Vybrala sa za svojim manželom Andrejom Beredim, ktorý ju na ceste do večnosti predišiel pred 22 rokmi. Anna Berediová, rodená Mandáčová, sa narodila v Kysáči 18. júna 1944. Roku 1963 vstúpila do stavu manželského s Andrejom Beredim, ktorý rok pred tým v Kysáči prevzal úrad farára. Manželstvo bolo požehnané dcérou Ľudmilou. Manželia Berediovci zanechali hlbokú stopu v cirkevnom a spoločenskom živote Slovákov na týchto priestoroch, a zvlášť v Kysáči, kde Andrej Beredi vykonával farársku službu plných 21 rokov a manželka Anna, neskôr aj dcéra Ľudmila, ochotne a obetavo podporovali všetky jeho aktivity.

 • Nový Sad a Nový rok

  Pre pravoslávny svet, ktorý sa riadi podľa starého juliánskeho kalendára, Nový rok prichádza o polnoci z 13. na 14. januára a dnešný deň je podľa tohto kalendára posledným dňom v roku 2017. Okrem v Rusku, Srbsku, Čiernej Hore, Poľsku... pravoslávnych veriacich jesto aj v Česku asi 40 tisíc a na Slovensku asi 70 tisíc. V multietnickom Novom Sade sa každá tradícia uctieva a tak sa množstvom podujatí oslávili Vianoce aj podľa gregoriánskeho a aj podľa juliánskeho kalendára, pred 13 dňami sa silvestrovalo na námestí a dnes sa početnými podujatiami víta rok 7526. Podľa staroslovienskeho, či starého srbského, alebo aj ruského kalendára, známejšieho ako byzantský kalendár, sa totiž čas počíta od vzniku sveta, ktorý údajne nastal 5508 rokov pred Kristom. Teraz teda prichádza rok 7526 a jeho vítanie sa v Novom Sade usporiada na vyše 30 novosadských lokalít.

 • Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

  Umelecký fotograf, publicista, autor multimediálnych projektov, archivár a kronikár, silbašský rodák Ondrej Miháľ z Kanady, počas každej svojej cesty do Európy plní poslanie zakreslené v stanovách Kanadského slovenského inštitútu: „získavať, uchovávať, archivovať a vystavovať slovenské záznamy z Kanady s cieľom zvýšiť povedomie o histórii Slovákov v Kanade... prezentovať tieto informácie a tým oživovať spomienky na život, prácu a projekty Slovákov v Kanade za predchádzajúcich 132 rokov." Tak v týchto dňoch ten život kanadských Slovákov Ondrej Miháľ priblížil maďarským Slovákom v Budapešti a Békešskej Čabe a ďalej ho cesta vedie na Slovensko, kde predstaví bohatý foto-dokumentačný archív Kanadského slovenského inštitútu, pre ktorý treba nájsť zodpovedajúce zastrešenie.

 • Vítanie roku 7526 v Novom Sade

  V ústrety roku 2021, keď sa Nový Sad stane Európskou metropolou kultúry, Nadácia Nový Sad 2021 organizuje početné podujatia, medzi iným aj práve prebiehajúce preklenutie dvoch Nových rokov, uctievaných v Srbsku. Premostenie má byť predstavené dvomi spôsobmi počítania času, dvomi kalendármi – staršieho juliánskeho a novšieho gregoriánskeho – a dvomi konceptmi vítania Nového roku. Z dvoch silvestrovských programov, úplne odlišne koncipovaných, prvý sme už absolvovali a rok 2018 sme uvítali. Tento druhý, ktorý je pred nami, ponúkne 13. januára vítanie roku 7526. Vo večerných hodinách a výlučne v zatvorených priestoroch po celom meste sa bude silvestrovať. Vybudovaný bude most interkulturálnosti, v ktorom sa spletajú fragmenty vysokej estetiky s populárnou kultúrou.

 • Druhá strana bytia Pavla Čániho

  Staromestská galéria ZICHY v Bratislave od dnes a do konca januára milovníkom výtvarného umenia ponúka ďalší skvost – Druhú stranu bytia Pavla Čániho. Vernisáž prebiehala za účasti autora, akademického maliara z Kulpína, ktorého kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza označil za majstra filozofa a surrealistu v grafike, ilustrácii a maľbe. Pavel Čáni je laureátom Identifikačného kódu Slovenska, o čom viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4849-pavlovi-animu-identifikany-kod-slovenska. Výstavu otvoril Ľuboslav Moza.

 • Fašiangy

  Pranostika hovorí: Na Tri krále – o krok dále... Aj keď sa posúvame „o krok dále", čiže dni sa už začínajú dĺžiť, ešte stále sú večeri dosť dlhé. Čo s nimi? V minulosti si s nimi vedeli poradiť. Po Troch kráľoch sa začínali fašiangy – obdobie plesov, zábav, karnevalov, priadok, páračiek, zabíjačiek a bol čas aj na svadby. Od Troch kráľov (6. januára) až po Popolcovú stredu (v tomto roku 14. februára) – to sú fašiangy – obdobie prehýbajúcich sa stolov plných dobrého jedla a pitia. Po Popolci nasleduje 40-dňový pôst pred Veľkou nocou.

 • Slováci v Austrálii...

  ...v roku 2017 oslávili 50. výročie pôsobenia Slovenského spolku Ľudovíta Štúra. Pri tej príležitosti v tomto spolku v Melbourne, tiež aj v Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Krista Pána, prebiehali príležitostné programy, na ktorých sa zúčastnili početní austrálski Slováci a zahraniční hostia. Členovia spolku Ľudovíta Štúra sa môžu pochváliť bohatou spolkárskou a dobrovoľníckou prácou, a tak v novembri a decembri tam prebiehali viaceré krásne podujatia. Súdržnosť ich snáď udržiava a tak napríklad v kostolnej hale pri príležitosti konfirmácie, ženy chystali obed pre 420 osôb. Aj koncom novembra na dôchodcovsko-vianočnom stretnutí bolo veselo, krásne bolo aj na „slovenskej" svadbe u Lomenov, kde húdli dolnozemskí muzikanti a o veselú silvestrovskú náladu sa postaral univerzitný folklórny súbor Mladosť zo Slovenska.

 • Božić – pravoslávne Vianoce

  „Človek je v dnešnej dobe, viac než inokedy, v nebezpečenstve podľahnúť pokušeniu, zameniť Boha za diabla, prijať falošné božstvá a šíriť klamlivé pravdy. Súčasný človek, nadmierne túžiaci po úspechu, v nejednom prípade bez rozmýšľania, obetuje skutočnú lásku za ctižiadosť a telesnú lásku uspokojí chvíľkovou žiadostivosťou." Upozornil patriarcha srbský Irinej v tohtoročnom vianočnom posolstve a tiež poukázal i na hrozbu narkománie, alkoholizmu, rozvodov, hnevu, závisti, necitlivosti, bezbožnosti... Zhrnuto by sa to snáď stručne dalo povedať, že človek upáda do neľudskosti, ktorá je v synonymickom slovníku pomenovaná beštialita, čo znamená aj zverskosť, obludnosť, krvilačnosť...

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články